13-33 - Marnotrawny

Kanał Marnotrawnego 33-13 łączy Centrum G przez 13tą Bramą Solidarności do 3ciej Bramy Odosobnienia w Centrum Gardła. Posiadaczem ostatniego Kanału Zbiorowych Obwodów Abstrakcyjnych, Marnotrawnym, będzie ten, kto udaje się w świat, a następnie wraca do swojej wioski / plemienia i dzieli się zdobytą wiedzą - zazwyczaj opowiadając, mówiąc „Pamiętam …”. Każda napisana kiedykolwiek autobiografia i biografia reprezentuje ten Kanał. W przypadku tego Kanału doświadczenie polega mniej na robieniu, a bardziej na słuchaniu tego, co inni mają do powiedzenia - na odkrywaniu tajemnic świata, a następnie dzieleniu się nimi. Zatem Kanał 33-13 jest naturalnym zamknięciem procesu dojrzewania w każdym cyklu. To starożytny bard, który podróżował po królestwie, zbierając wiadomości, plotki i historie, którymi następnie dzielił się na każdym odwiedzanym dworze - zwykle w formie opowieści. W ten sposób wszyscy w królestwie mieli okazję zastanowić się nad całym królestwem. Jako Kanału projektowanego, sukces Kanału 13-33 zależy od tego, czy zostanie rozpoznany i zaproszony. Wielcy bardowie starego świata mieli stałe zaproszenie na wszystkich dworach, a mniejsi mieli zaproszenia do wspólnych miejsc we wszystkich wioskach. Taka tradycja od wieków wspierała ludzką wiedzę. To Kanał 13-33 nalega, abyśmy przechowywali naszą pamięć i jednocześnie dzielili się nią - utrzymując ją przy życiu i następnie przekazując ją dalej. Dla tych z tym Kanałem jest jedna przydatna wskazówka: pod koniec każdego dnia, każdego związku, każdego posiłku, każdego filmu… Pod koniec każdego doświadczenia poświęć chwilę, aby się nad tym zastanowić. 33cia Brama to Brama odwrotu. Osoby korzystające z tego Kanału powinny wycofać się i zastanowić się po doświadczeniu, aby mogli się z niego uczyć, a następnie wyjść i podzielić się tym, czego się nauczyli.

Last updated