Juxtaposition Cross of Trickster 2 / Centralny Krzyż Naciągacza 2 (26/45 | 6/36)

Twój Krzyż ma energię „lekkiej ręki”. Masz zdolność sprzedawania i sprawienia, by ludzie wierzyli w to, co sprzedajesz. Niezależnie od tego, czy sprzedajesz samochody, czy nowy pomysł, masz umiejętności marketingowe i wiarygodność, aby uzyskać zobowiązanie. Energia twojego krzyża jest bardzo ważna, ponieważ chociaż można ją wykorzystać w oszukańczy sposób, może ona również pomóc w zebraniu ludzi wokół ważnych idei, w przypadku których nie ma jeszcze wystarczających dowodów empirycznych na poparcie.

Last updated