The Left Angle Cross of Limitation 1 / Lewy Krzyż Ograniczenia 1 (42/32 | 60/56)

Jesteś tutaj, aby nakładać ograniczenia na innych. Ograniczenie może wyjść nagle, na przykład „Nie możesz tego zrobić” lub „Nie możesz tego kontynuować”. Ale ograniczenie jest ważne. To właśnie ratuje nas od niekończącej się wędrówki bez struktury. Pomaga zapewnić jasność, ponieważ możemy skupić się w granicach granic. Może być zorientowany na bezpieczeństwo, np. „Nie możesz wyjść na zewnątrz w nocy”. Ale jego gwałtowność wynika z braku wyjaśnienia. Będziesz miał tendencję do stawiania granic i nie uwzględniania powodu, dla którego to robisz. To nie zawsze będzie popularne, więc staraj się wyjaśnić.

Last updated