23-43 - Strukturyzacja

Kanał Strukturyzacji to Kanał ekspresji indywidualnego umysłu. Tu koncepcje są pojmowane jako wglądy, które przedarły się przez Bramę 43 i zostały zrestrukturyzowane, a następnie wyrażone w 23ciej Bramie. Nazywany Kanałem "Od geniuszu do dziwactwa", jego niezwykła perspektywa odzwierciedla zdolność trzymania się własnego punktu widzenia, czasami z "wyłączeniem słuchu", a czasami uleganie wpływom tego, co inni mają do powiedzenia na temat jego pomysłów. Nie oznacza to, że faktycznie cokolwiek wie; to po prostu oznacza, że tak mówi, że takie ma zdanie. Czasami wie, innym razem nie. Kanał nosi podtytuł „Od geniusza do dziwaka”, co sugeruje szeroki zakres możliwych spostrzeżeń i wyrażeń. Tylko dlatego, że dana osoba coś wyraża, nie gwarantuje, że wyraziła to w zrozumiały sposób. Często ta strona - dziwaka - jest wynikiem słabej komunikacji, a nie błędnego wglądu. Kiedy ekspresja osób z tym Kanałem zostaje z powodzeniem uchwycona przez innych, są oni uważani za geniuszy, a jeśli nie są rozumiani, wydają się dziwakami. Każdy, kto ma ten Kanał, musi nauczyć się dwóch bardzo ważnych rzeczy: umiejętności mówienia i cierpliwości. Umiejętności mówienia, aby dotrzeć do publiczności, a ponieważ jest to Kanał projekcyjny, cierpliwości, w oczekiwaniu na uznanie, rozpoznanie, aby mieć publiczność gotową usłyszeć, co ma do powiedzenia. Zdolność „wiedzącego” polega tu na strukturalnym wzmocnieniu innych. Ten Kanał zawsze się ustrukturyzuje, a jego największym darem jest zwiększanie wydajności. Musisz zdać sobie sprawę z tego, że jeśli osoby z tym Kanałem potrafią ci wytłumaczyć, jak być bardziej wydajnym, to potrafią cię przetransformować. Wkład, który dają nam osoby posiadające ten Kanał, polega na zwiększeniu naszej akceptacji dla tych, którzy są inni, i roli, jaką odgrywają w przekształcaniu naszego starego porządku w nowe formy i wartości.

Last updated