Krzyże Wcielenia/Przeznaczenia (Incarnation Crosses)
The Right Angle Cross of Explanation 4 / Prawy Krzyż Wyjaśnienia 4 (43/23 | 4/49)
Twój Krzyż ma energię, która jest napędzana, by wyjaśniać światu. Nie zawsze jest to łatwe zadanie, ponieważ próbujesz wyjaśnić to, co już wiesz. Jest to bardzo indywidualna wiedza i ponieważ inni próbują zrozumieć, możesz zatrzymać się i po prostu powiedzieć: „ Wiem, ponieważ wiem! „. Bardziej prawdopodobne jest, że będziesz kontynuować, ponieważ chcesz przekazać te informacje, a tym samym dalej wyjaśniasz. Twoim zadaniem jest ujawnienie tej indywidualnej myśli, ponieważ to, co próbujesz wyjaśnić, może być genialne.
Copy link