50

Brama Wartości, energia do stanowienia wartości i zasad. Osoba kontrolująca i dyktująca zasady w grupie. Wartości i zasady są po to, żeby dbać o członków psychicznie i fizycznie oraz o spójność całej grupy. Często w powiązaniu z odżywianiem, może interesować się wiedzą dotycząca suplementacji. Osoba z tą Bramą musi nauczyć się ufać innym, nie bać się odpowiedzialności ale także nie wyręczać z niej innych.

Każdy akt intymności, który skutkuje narodzinami, wymaga wychowania potomstwa w związku do dorosłości. Mistyczna nazwa Bramy 50 to Strażnik. Jako prawodawca plemienny ustala, co jest dobre, a co złe. W ten sposób i gdzie zasady opieki stają się źródłem moralnych uwarunkowań naszych dzieci. W centrum obrony plemienia leży oparty na strachu mandat Centrum Śledziony, aby utrzymać własną żywotność poprzez ochronę i prowadzenie młodych. Jesteśmy tutaj, aby strzec wartości i integralności prawa plemiennego oraz struktur, które podtrzymują dobrobyt społeczności. Naszym zadaniem jest być świadomym, które wartości, prawa lub zasady chronią to, jak plemię dba o to co plemienne. Nasza instynktowna świadomość analizuje, które z nich są zepsute lub niesprawiedliwe, niepotrzebne lub służące sobie samemu, lub które wymagają zakwestionowania i zmiany. To jest nasz sposób na troskę i pielęgnowanie każdego aspektu życia w plemieniu.

Bez aktywnej Bramy 27 możemy próbować fizycznie opiekować się innymi, gdy nie jest to dla nas właściwe, tym samym wywołując nasz strach przed wzięciem na siebie odpowiedzialności, do której nie jesteśmy przygotowani.

Last updated