Definicja Poczwórnego Podziału (Quadruple Split Definition)

Ma ją 0,5% populacji.

Istnieją cztery wyraźnie oddzielne Kanały lub zestawy połączonych Centrów, które działają niezależnie od siebie. Charakter tutaj będzie dość ustalony, ponieważ w takim przypadku co najmniej osiem z dziewięciu Centrów byłoby zdefiniowanych (zakolorowanych na wykresie). Bramy pomostowe - te których brakuje, które połączyły by zestawy połączonych Centrów, były by tu głównymi tematami w życiu.

Last updated