The Right Angle Cross of Laws 3 / Prawy Krzyż Praw 3 (50/3 | 56/60)

Twój Krzyż ma energię tworzenia praw dla plemienia. Aby plemię przetrwało, ktoś musi polować lub zbierać pożywienie, ktoś musi gotować, a potem trzeba ustalić, kto je konsumuje i jak to będzie robione. Obecnie wielu z nas jest bardzo daleko od czasów plemiennego ogniska, ale zasady nadal są aktualne. Twoim darem jest ustalenie zasad, aby rodzina, społeczność lub organizacja mogła funkcjonować w produktywny, mniej chaotyczny sposób i osiągnąć lepszą organizację. Jednak jako prawodawca musisz być otwarty na informacje zwrotne, ponieważ reszta grupy musi z tobą żyć i mieszkać. Zwykle twoje standardy stanowienia prawa są dziedziczone i jesteś mniej otwarty na wkład z zewnątrz. Jeśli członkowie twojego plemienia nie mogą żyć zgodnie z ustalonymi przez ciebie zasadami i nie możesz być otwarty na negocjacje, to jedno lub drugie, musi odejść.

Last updated