Zmienne (Variables) ← →

Zmienne to zaawansowany obszar systemy Human Design, który oferuje dogłębne spojrzenie na twój wyjątkowy proces poznawczy. Dostarcza ci jasnej, praktycznej mapy transformacji twojej świadomości, osobistego sposobu w jaki doświadczasz życia.

Zmienna dotyczy tego, czego Strategia i Autorytet nie podpowiada: poprawności w sferze umysłu i świadomości. Prowadzi nas raczej do dostosowania umysłu do jego naturalnej inteligencji, niż do próby zestrojenia go z Nie-jaźnią, fałszywym ja. To dostosowanie umożliwia głębszą harmonię z naszą konstrukcją, większy spokój ducha i ostatecznie łączy nas z naszym potencjałem w naszej podróży transformacji.

W sensie ogólnym, strzałki na wykresie (wykres z www.mybodygraph.com) skierowane w prawo oznaczają bardziej pasywną kobiecą energię, płynność i elastyczność w życiu. Strzałki skierowane w lewo oznaczają życie bardziej uporządkowane, precyzyjne i męskie.

Na wykresie z www.geneticmatrix.com Aktywna lub Pasywna determinacja i trawienie będzie oznaczona hasłem Active lub Pasive przy pozycji "Brain". Stałe lub Różnorodne środowisko będzie oznaczone odpowiednio hasłem Observed lub Observer przy pozycji "Environment Style". Żeby to sprawdzić potrzebujesz przejść do widoku wykresu dla ciała/konstrukcji: w okienku nad wykresem tam gdzie jest "Quantum" kliknąć i wybrać tam "Design”. Perspektywa: Skupiona lub Peryferyjna, będzie oznaczona hasłem Focused lub Peripheral przy pozycji "View Perspective". Świadomość i Motywacja: Strategiczna lub Receptywna będzie oznaczona jako Strategic lub Receptive przy pozycji „Personality”. Żeby to sprawdzić potrzebujesz przejść do widoku wykresu dla umysłu/osobowości: w okienku nad wykresem tam gdzie jest "Quantum" kliknąć i wybrać tam "Personality”.

Last updated