The Right Angle Cross of Tension 1 / Prawy Krzyż Napięć 1 (21/48 | 38/39)

Twój Krzyż niesie energię napięcia niezbędną do utrzymania porządku w środowisku plemiennym. Może się to rozgrywać w rodzinie, pracy lub społeczności, ale napięcie jest niezbędną prowokacją, aby utrzymać grupę w zgodzie i porządku. Napięcia sprzyjają także sprowokowaniu reakcji, która daje szansę na bardziej efektywne przywództwo.

Last updated