Juxtaposition Cross of Beginnings(Cycles) 1 / Centralny Krzyż Początków 1 (53/54 | 42/32)

Energia w Twoim Krzyżu przynosi unikalną mieszankę inicjacji i transformacji. Twoja konstrukcja jest idealna do zarządzania projektami wszelkiego rodzaju, ponieważ masz energię do oszacowania kosztów, zakresu i oceny potencjalnych zasobów oraz ich wartości dodanej do projektu. Może to dotyczyć projektów dużych i małych. Ludzie będą szukać twoich talentów, gdy będziesz mieć energię do rozpoczęcia projektów, oszacowania potrzebnych zasobów i zainicjowania transformacji wymaganej do ich pomyślnego zakończenia.

Last updated