Krzyże Wcielenia/Przeznaczenia (Incarnation Crosses)
The Left Angle Cross of Revolution 1 / Lewy Krzyż Rewolucji 1 (49/4 | 14/8)
To jest energia rewolucji i zmiany - o ile tworzy jakąś korzyść dla dobra wspólnego. Pożywienie jest głównym tematem rewolucji od dawna. Na sposób „Robin Hooda" zobaczysz potrzebę troszczenia się o innych, którzy mają mniej szczęścia.
Copy link