The Left Angle Cross of Alpha 2 / Lewy Krzyż Alfa 2 (41/31 | 44/24)

Twój Krzyż ma energię, by przewodzić innym. Często będziesz musiał poczekać na okazję, aby przejąć to przywództwo, ale kiedy to się stanie, będziesz gotowy. Masz zdolność przewodzenia, ponieważ oferujesz emocjonalną wizję, za którą inni są gotowi podążać. Musisz podążać za swoim typem i strategią Human Design, a okazja do przewodzenia pojawi się przed tobą.

Last updated