17-62 - Akceptacja

Ten Kanał daje głos początkowi Obwodu Logicznego. To jest werbalne sformułowanie logicznej hipotezy lub pytania. Zauważ, że to wciąż jest pytanie. W umyśle nie ma energii, a przemówienia umysłu są po prostu ideami bez energii. Podobnie jak w przypadku wszystkich rzeczy wypowiedzianych z Centrum Adżny, są one wyświetlane, słyszane i wykonywane właściwie tylko wtedy, gdy zostaną zaproszone lub rozpoznane. Hipoteza bez dowodu to tylko domysły i opinie. Bezpodstawne idee, z którymi można poeksperymentować, gdy zostaną rozpoznane, ale potężnie się im oprzeć, gdy nie dostaną zaproszenia. Walka Logiki toczy się o energię. Wszystkie energie w tym Obwodzie działają najlepiej w odpowiedzi lub poprzez rozpoznanie. Bez tych kluczowych aktywacji pomysły są tylko słowami niesionymi przez wiatr. Przepływ Kanału 17-62 prowadzi nas od spekulacji i domysłów w Bramie 17 i do praktycznej odpowiedzi w Bramie 62. Zauważ, że jest to nadal tylko hipotetyczna odpowiedź, a nie pewna odpowiedź. Żadnej energii ani akcji. W tej części Obwodu powstają opinie. Może to być trudna energia, jeśli masz ją na swoim wykresie. Lubimy dzielić się opiniami. Ale nie każdy chce ich słuchać. Jeśli absolutnie musisz podzielić się swoimi przemyśleniami, zawsze najpierw zapytaj, czy możesz się nimi podzielić. Może to znacznie złagodzić przepływ tej energii.

Last updated