Krzyże Wcielenia/Przeznaczenia (Incarnation Crosses)
The Right Angle Cross of Maya 3 / Prawy Krzyż Maji 3 (32/42 | 62/61)
Ten Krzyż ma energię przetrwania, szukając wartości. Może zawierać silny stres związany z przetrwaniem, ratowaniem i przechowywaniem rzeczy. To energia szuka wartości w innych i materiałach. Jesteście tutaj, aby połączyć te wartości w sposób zapewniający przetrwanie jaźni i gatunku.
Copy link