The Right Angle Cross of Maya 3 / Prawy Krzyż Maji 3 (32/42 | 62/61)

Ten Krzyż ma energię przetrwania, poprzez szukanie wartości. Może zawierać silny stres związany z przetrwaniem, ratowaniem i przechowywaniem rzeczy. To energia, która szuka wartości w innych i materiałach. Jesteście tutaj, aby połączyć te wartości w sposób zapewniający przetrwanie jaźni i gatunku.

Last updated