24

Funkcją Bramy 24 jest wzięcie wyjątkowej inspiracji Bramy 61 oraz zamienienie jej w racjonalny koncept, którzy można komunikować otoczeniu. Brama 24 ciągle wraca na to samo terytorium, rozważając i recenzując myśl uważaną za inspirującą aż będzie mogła przybrać formę. Jednak Twój umysł nie może działać na podstawie inspiracji albo uzasadnić ją logicznie lub poprzez przeszłe doświadczenia. To jest naturalny i spontaniczny proces transformacji, mentalnego odnowienia i wyjątkowej „wiedzy”. W pewnej chwili wiesz, a drugiej już nie. Aby odnieść jak najwięcej korzyści ze swojego indywidualnego umysłu, daj sobie czas na powrót do rozważań i analizy. Ten proces może uwzględniać oglądanie lub słuchanie czegoś w kółko. Jeśli pozwolisz swojemu umysłowi samemu organicznie przetransformować się, bez prób kontroli, odpowiedzi same się pojawią. Usłyszysz je w chwilach ciszy, tak jak te chwile „a-ha!” pojawiające się z nikąd w środku nocy. Brama 24 jest strachem przed ignorancją tj. mentalnym niepokojem, że nigdzie nie będziesz wiedzieć na pewno, albo nigdy nie będziesz w stanie wyjaśnić skąd „wiesz”. Jeżeli będziesz próbować podjąć decyzje swoim umysłem, wyzwolisz te stany lękowe. Bez aktywowanej Bramy 61 jesteś pod ciągłą presją do podejmowania mentalnych decyzji poprzez Nie-Ja, które będą prowadzić do wyjaśnienia kolejnych inspirujących tajemnic.
Last modified 2yr ago