The Left Angle Cross of Upheaval 1 / Lewy Krzyż Przewrotu 1 (17/18 | 38/39)

Celem Twojego Krzyża jest zabrudzenie rąk, zabrudzenie i zamieszanie. Wnosisz energię, aby grzebać w problemach stojących w stagnacji i inspirować do oceny, korekty i udoskonalenia. Ta energia może wywołać pewne napięcie, ponieważ nie każdy chce, aby jego problemy zostały poruszone.

Last updated