The Right Angle Cross of Sphinx 2 / Prawy Krzyż Sfinksa 2 (2/1 | 13/7)

Energią tego Krzyża jest widzieć i być otwartym na możliwości. Jesteś tutaj, aby nas prowadzić, pokazując nam wiele możliwych kierunków i sposobów tworzenia pięknego świata. Wskazujesz wiele możliwych dróg, które możemy wybrać, lub sugerujesz alternatywne trasy. Jednak możesz mieć trudności z wyjaśnieniem, dlaczego wybrać tę sugerowaną trasę.

Last updated