The Left Angle Cross of Distraction 1 / Lewy Krzyż Rozproszenia 1 (56/60 | 27/28

Masz zdolność odwracania uwagi ludzi od tego, co robią lub myślą. To wspaniały Krzyż dla komika lub kogoś, kto próbuje pomóc zagubionym ludziom. Ta energia może czasami stanowić problem, ponieważ jest przeszkadzająca i możesz otrzymać pewne negatywne reakcje. Może również koncentrować się do wewnątrz ciebie i sprawiać że odwrócasz uwagę od tego, co robisz. Ostatecznie przyciągasz innych do tego, co cię stymuluje. Użyj swojego Typu Human Design i Strategii, gdy odwracasz uwagę, a uznasz to za bardziej mile widziane, a nawet skuteczne.

Last updated