Krzyże Wcielenia/Przeznaczenia (Incarnation Crosses)
The Left Angle Cross of Distraction 1 / Lewy Krzyż Rozproszenia 1 (56/60 | 27/28
Masz zdolność odwracania uwagi ludzi od tego, co robią lub myślą. To wspaniały krzyż dla komika lub kogoś, kto próbuje pomóc zagubionym ludziom. Ta energia może czasami stanowić problem, ponieważ jest przerywana i możesz otrzymać pewne negatywne reakcje. Może również skupiać się na sobie i powodować odwrócenie uwagi od tego, co robisz. Ostatecznie przyciągasz innych do tego, co cię stymuluje. Użyj swojego typu Human Design i strategii, gdy odwracasz uwagę, a uznasz to za bardziej mile widziane, a nawet skuteczne.
Copy link