The Right Angle Cross of Inspiration(Contagion) 4 / Prawy Krzyż Zarażania 4 (14/8 | 29/30)

Twój Krzyż niesie w sobie energię bycia “dobrze zaopatrzonym” we wszystko co niezbędne. Masz także energię mówienia „tak” i podejmowania zobowiązań. Twoja konstrukcja energetyczna zawsze przyciągnie do Ciebie niezbędne zasoby, jednak ogromna chęć powiedzenia “tak” może doprowadzić do nadmiernego wysiłku i wypalenia. Musisz podążać za swoim typem i strategią Human Design i upewniać się, że Twoje zobowiązania dotyczą rzeczy, które Cię pasjonują. Ludzie będą garnąć sie do ciebie, aby móc skorzystać z twoich obfitych zasobów. Upewnij się, że poświęcasz swoją energię na rzeczy, które mają znaczenie na poziomie twojej duszy.

Last updated