Głowy (Head Centre)

Centrum Głowy „wywiera” presję, aby myśleć. Jest to jeden z dwóch ośrodków nacisku, wywierania presji (drugim jest Centrum Korzenia). Tu jest paliwo dla myśli, pytania, wątpliwości lub pomieszanie. Zdefiniowane Centrum Głowy może inspirować. Kiedy nie próbuje „wymyślać” własnego życia, perspektywa tego Centrum może wnieść informacje do świata.

Niezdefiniowane Centrum Głowy przejmuje myśli innych i wzmacnia je, wywierając ogromną presję na Twoją głowę, by zrozumieć rzeczy, czy wywierać wpływ na sprawy, które nie mają z Tobą nic wspólnego. Mądrość w tym przypadku polega na tym, aby być świadkiem, gdy umysł niepotrzebnie wpada w mentalne idee i koncepcje, które nie są Twoje. Otwarte, badawcze pytanie dla Centrum Głowy brzmi: „Czy staram się ciągle odpowiadać na pytania innych osób?”

Last updated