The Left Angle Cross of Identification 2 / Lewy Krzyż Utożsamienia 2 (9/16 | 64/63)

Twój Krzyż niesie energię potrzebną do wielkiego skupienia i wkładu. Twoja zdolność do skupienia się i bycia silnym współpracownikiem jest bezpośrednio związana z wynagrodzeniem i bezpieczeństwem, które otrzymujesz. Nie pasujesz do ryzykownej i niepewnej kariery np. takiej, w której zamiast dochodu otrzymujesz akcje lub potencjalną przyszłą premię. Nie jesteś osobą dla rozpoczynającego działalność Google, ponieważ potrzebujesz stabilności. Dzięki tej stabilności możesz głęboko skupić się na wszystkim, co robisz i wnieść niezwykle duży wkład.

Last updated