11

Pomysły to koncepcje zaprojektowane w celu wyrażenia tego, co zostało wyczuwane. W Bramie 11 możliwości są konceptualizowane na pomysły. Te pomysły nie są receptami na działanie, ponieważ pomysły przychodzą i odchodzą. W tym momencie abstrakcyjnego procesu mamy chwilę spokoju na ocenę, aby uporządkować to, co zostało zapamiętane przez wzloty i upadki procesu empirycznego. Mamy skłonność do zapamiętywania tego, co naprawdę nam się podobało w tym, co widzieliśmy, a resztę pomijamy. W ten sposób idee stają się ideałami, potem wierzeniami i wreszcie, z biegiem czasu, systemami wierzeń. Ci, którzy niosą tę Bramę, szukają pomysłów innych, aby stymulować własne refleksje i cieszą się stymulowaniem innych swoimi pomysłami, ale nie bezkrytycznie. Idee docierają do Centrum Gardła jako wyrażenia werbalne, a nie jako przejawy działania, i są zaprojektowane po prostu do refleksji. Próba rozwiązania życiowych dylematów własnymi pomysłami doprowadzi do frustracji, kolejnych kryzysów i zamieszania. Możemy jednak czerpać wielką przyjemność z delektowania się pobudzającymi szczegółami minionych chwil dla ich własnego dobra. Bez aktywowanej Bramy 56 jesteśmy pod presją, aby opowiadać nasze historie i możemy to robić impulsywnie, nie czekając na odpowiedni moment.

Last updated