Krzyże Wcielenia/Przeznaczenia (Incarnation Crosses)
Juxtaposition Cross of Articulation 1 / Centralny Krzyż Artykulacji 1 (12/11 | 25/46)
Twój Krzyż niesie ze sobą szczególną energię dzielenia się słowem. Twoja energia polega nie tylko na samej skutecznej artykulacji słów, ale także jest energią miłości zawartej w przesłaniu. Masz dar zarażania ludzi wokół siebie tym, co mówisz. Wykorzystaj swój prezent, aby dokonać zmiany na lepsze we wszystkim, co robisz.
Copy link