Krzyże Wcielenia (Incarnation Crosses)

Co to jest Krzyż Wcielenia?

Jest to ścieżka (lub fabuła), którą masz przeżyć podczas swojego życia. To nie jest nieunikniony los - możesz zdecydować, że NIE będziesz podążał tą ścieżką. Ale przez większość czasu nie możemy powstrzymać się od wyrażenia naszego Krzyża, przynajmniej częściowo, ponieważ jest to to, co przychodzi nam naturalnie.

Gdyby życie było sztuką teatralną, twój Typ byłby rolą, jaką odgrywasz w tej produkcji. Na przykład „lokaj” może odgrywać rolę w przedstawieniu. Twoją rolą w tym życiu jest Twój Typ: Manifestor, Generator, Generator Manifestujący, Projektor lub Reflektor, co oznacza, że ​​jesteś tutaj, aby inicjować, pracować, prowadzić lub zastanawiać się - w zależności od Twojego Typu.

Twój Profil to osobowość lub postać, którą wnosisz do swojej roli. W przypadku lokaja, niektórzy z nich są cisi, niektórzy są surowi, niektórzy są niekompetentni (zwykle w komedii), niektórzy są mądrzejsi od swojego pracodawcy (jak postać książkowego i filmowego Jeevesa), niektórzy chronią swojego pracodawcę (Alfred z filmu Batman) itd. Są liczne sposoby na odgrywanie kamerdynera!

Krzyż Wcielenia to fabuła, którą odgrywa postać w swojej roli.

Inaczej - twój Krzyż Wcielenia może być traktowany jako szeroki cel w życiu, nieco bardziej konkretny dzięki twojemu Typowi i Profilowi, a następnie uszczegółowiony przez energie pozostałych Bram, które masz w sobie. Krzyż Wcielenia Prawokątny (Right Angle) związany jest z nowym cyklem - podświadomie nie pamiętamy/przeczuwamy nic z poprzednich wcieleń, w przeciwieństwie do mniejszości osób z Krzyżem Wcielenia Lewokątnym (Left Angle), którzy mogą mieć mniej lub bardziej jasne "wspomnienia" tych "doświadczeń" i mogą być pod ich wpływem. Krzyż wcielenia Zestawienia (Juxtaposition) najrzadziej występujący, odnosi się do tych, którzy są tutaj, aby działać jako pomost między osobami o Prawym (Right Angle) i Lewym (Left Angle) Kącie i ma "ustaloną" ścieżkę/przeznaczenie.

Last updated