Śledziony (Splenic Authority)

Aby właściwie podejmować decyzje, potrzebujesz w tu i teraz zaufać i wsłuchać się w swój pierwotny mechanizm przetrwania. Włączyć efemeryczną, subtelną, instynktowną intuicję. Powinieneś zwracać uwagę na przeczucie (dobre, złe) instynktowne, w pierwszej sekundzie, zanim uruchomi się umysł ze swoją analizą. Twój instynktowny system ostrzegawczy to wyczuwalna mobilizacja Twojego organizmu w danej chwili. Taki sygnał, odczucie przychodzi nagle i jednorazowo. Jeśli go przegapisz albo, zignorujesz, więcej go nie usłyszysz, nie powtórzy się. To może być dreszcz, przeczucie, impresja, intuicja „na krawędzi Twojego postrzegania”.

Taki Autorytet na wykresie wskazuje zakolorowane (zdefiniowane - połączone Kanałem) Centrum Śledziony przy białym, niezakolorowanym (niezdefiniowanym - niepołączonym Kanałem) Centrum Sakralnym i białym, niezakolorowanym (niezdefiniowanym - niepołączonym Kanałem) Centrum Emocjonalnym.

Last updated