Krzyże Wcielenia/Przeznaczenia (Incarnation Crosses)
The Left Angle Cross of Alignment 1 / Lewy Krzyż Wyrównania 1 (27/28 | 19/33)
Nosisz energię, aby radzić sobie z nieoczekiwanym w zadziwiająco płynny sposób. Ze względu na geometrię działania energii przyciągasz do swojego życia nieoczekiwane rzeczy. Twoim celem jest poruszanie się po nich lub przez nie dla siebie i dla innych. Byłbyś dobry na pierwszej linii, niezależnie od tego, czy będzie to wojsko, strażak, ratownik medyczny, czy nauczyciel, czy też w jakiejkolwiek karierze, w której kluczowe znaczenie ma zrównoważenie nieoczekiwanego i płynne przechodzenie przez nią.
Copy link