Linie (Lines)

Linie doprecyzowują charakter Profilu oraz Heksagramu, Bramy. To liczba od 1 do 6, po przecinku/kropce po liczbie Bramy (widoczna w kolumnach aktywacji Bram, czerwonej i czarnej po obu stronach wykresu Bodygraph), związana z jedną z sześciu poziomych linii w figurze heksagramu. Na 360 stopniowym kole kosmogramu, Mandali Rave w systemie Human Design, wyznacza ją dokładny stopień aktywacji Bramy poprzez daną planetę. Każda Linia zajmuje około jeden stopień (360 stopni : 64 Bramy-Heksagramy : każda Brama ma 6 Linii). Żeby sprawdzić znaczenie danej Linii Bramy, potrzebujemy sprawdzić Heksagram z nią skojarzony, wraz z opisem jego znaczenia, charakterem danej Linii i jej fazą pozytywną lub negatywną, Egzaltacją lub Szkodą (exalted lub detriment). Można to sprawdzić w The Complete Rave I’Ching, w języku angielskim. Uzyskamy dzięki temu kluczowe informacje odnoszące się do aktywacji Bram czyli naszych potencjałów, kiedy są pod wpływem danej planety związanej z jakimś obszarem życia. Twój Profil w systemie Human Design utworzą wartości Linii Słońca-Ziemi(ich wartości po przecinku liczby Bramy są takie same) - są podane przy symbolach Słońca i Ziemi u góry kolumn - czarnej kolumny Osobowości (Personality-Mind) - pierwsza z ról Profilu, i - czerwonej kolumny Konstrukcji (Design-Body) - druga z ról Profilu. Poniżej ogólne znaczenie Linii w strukturze Heksagramu.

Pierwsza Linia

Przyjrzyjmy się strukturze heksagramu. Kiedy patrzymy na pierwszą linię, pierwsza Linia jest podstawą. Bardzo ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że wszystkie pierwsze Linie są w zasadzie niepewne. Tak więc, jeśli masz pierwszą Linię w swoim Profilu lub masz pierwszą linię w dowolnym z aktywowanych heksagramów, jest to aspekt twojej natury, który zawsze może być niepewny, chyba że znajdzie solidne podstawy. Tematem Linii jest introspekcja. To znaczy studiować, zagłębiać się w rzeczy, aby dowiedzieć się, czy coś jest naprawdę solidne, czy nie. Taka jest natura pierwszej Linii. Tak więc, gdy masz do czynienia z pierwszą Linią w Profilu, na przykład kimś, kto ma 1/3, kimś, kto ma swoją osobowość(personality) Słońce/Ziemia w pierwszej Linii i konstrukcję(design) Słońce/Ziemia w trzeciej Linii, kiedy patrzysz na naturę ich osobowości — pamiętaj, że osobowość jest tym, za kogo/o kim myślimy, że jesteśmy — wtedy wiemy, że w swojej osobowości interesują się znajdowaniem podstaw rzeczy, odkrywaniem, co jest bezpieczne, aby móc czuć się komfortowo i stabilnie oraz być produktywnym. Najważniejszą rzeczą w byciu pierwszą Linią jest to, że tylko wtedy, gdy masz solidne podstawy, możesz iść naprzód.

Druga Linia

Druga Linia jest inna. Jest binarna; lub jeśli wolisz - biegunowość - przeciwny biegun, dla pierwszej Linii. Tam, gdzie pierwsza Linia studiuje i musi znaleźć fundament, druga Linia jest naturalna. Jest to naturalne w tym sensie, że tkwią w niej dary, które można wywołać. To jedna z najważniejszych rzeczy do zrozumienia w drugiej Linii. Większość ludzi odnosi drugą Linię do nieśmiałości, na przykład 59 heksagram, druga Linia. Ale jedną z rzeczy, które należy wyjaśnić we wszystkich drugich Liniach, jest to, że drugie Linie lubią być pozostawione w spokoju. I że jedyną rzeczą, która naprawdę ich zmieni, jest moment, w którym zostaną wezwani. Druga Linia to Linia rzutowania, projekcji. Ta projekcja jest tutaj taka, że ​​z zewnątrz patrzy do środka, i inni coś w drugiej Linii widzą. Struktura heksagramu może być postrzegana jako dwupiętrowy dom. To znaczy na niskim parterze, na poziomie ulicy i jedno piętro wyżej. Kiedy patrzysz na drugą Linię, druga Linia, jeśli pozwolisz, to okna, na parterze na poziomie ulicy. Jeśli jesteś w drugiej Linii, to naprawdę bardzo przypomina to chodzenie tam po tej przestrzeni przy włączonym świetle i z odsłoniętymi oknami, a nocą na zewnątrz odbywa się parada. Każdy może zajrzeć i cię zobaczyć. Gdziekolwiek masz drugą Linię w swoim projekcie lub jeśli masz drugą Linię w swoim Profilu, ludzie zawsze to widzą w tobie, widzą w tym potencjał i zawsze próbują to wydobyć. Kiedy więc widzisz drugą Linię, rozpoznaj, że czekają na telefon, niezależnie od tego, czy jest to wezwanie do miłości, wezwanie do kariery, wezwanie do duchowości.

Trzecia Linia

Trzecia Llinia to zakończenie procesu dolnego trygramu heksagramu. Trzecia Llinia, ponieważ jest zakończeniem, i więcej, jest odskocznią, przeskokiem do następnego trygramu, zarówno trzecia, jak i czwarta Linia są z natury niestabilne. Oznacza to, że istnieje duży potencjał mutacyjny, szczególnie w trzeciej Linii. Trzecia linia to Linia prób i błędów. W chwili, gdy widzisz trzecią Linię w swoim Profilu lub w swojej konstrukcji, musisz rozpoznać, że twoja rola w tym życiu, to znaczy twój ruch w tym życiu, polega na odkrywaniu metodą prób i błędów. A to oznacza, że ​​jesteś tutaj, aby odkryć, co nie działa, że ​​możesz czuć się bardzo nieswojo, chyba że zrozumiesz swoje możliwości. Tematem trzeciej jest adaptacja. To znaczy zdolność w nas do radzenia sobie z okolicznościami, które wynikają z każdej sytuacji. Trzecia Linia jest głęboko obdarzona swoją odpornością, aby móc radzić sobie z różnymi rzeczami. Rzeczy zawsze wpadają na trzecią Linię. Jeśli masz trzecią Linię w swoim Profilu, coś może na ciebie wpaść, mogą się zdarzyć wypadki. To jest rodzaj rzeczy, w których trzeba zobaczyć, że największą trudnością w ludzkim zapale jest sposób, w jaki trzecia Linia jest traktowana w życiu. Wiesz, karzemy błędy. A jednak trzecia Linia jest tutaj, aby dowiedzieć się, co jest nie tak z rzeczami. Jest tutaj, aby odkryć, co nie działa. Tak często wygląda to na błąd. Wchodzą w związek i związek się rozpada, i odkrywają, że w tym związku wiele się nie udaje. W tym samym czasie jest zarówno samoobwinianie, jak i palec wskazujący z zewnątrz, że to był błąd, że zrobiłeś coś złego i tak dalej i tak dalej. Wszystko w byciu istotą trzeciej Linii polega na zrozumieniu, że życie to proces prób i błędów, jesteś tutaj, aby dowiedzieć się, co naprawdę działa, i jesteś tutaj, aby wszyscy wiedzieli, co nie działa, ponieważ to jest twój dar.

Czwarta Linia

Kiedy przechodzimy do wyższego trygramu heksagramu, zmieniamy się, z niższego trygramu, który jest zaabsorbowany sobą, do wyższego trygramu, który ma znacznie więcej cech transpersonalnych. Teraz czwarta Linia to Linia braterstwa i siostrzeństwa. Chodzi o zdolność do uzewnętrzniania, ale także do uzewnętrzniania w zamkniętym kręgu. Czwarta Linia to Linia okazji. Bycie wykorzystującym okazje i sytuacje jest naturalne dla czwartej Linii. A szansa tkwi w kręgu relacji. Im więcej ludzi znasz, tym więcej możliwości jest dostępnych jako czwarta Linia. Nie tylko to, bo kiedy masz coś do powiedzenia, masz zdolność wpływania na tych, których znasz. W czwartej Linii nigdy nie kochaj nieznajomego. Nigdy nie zostawiaj kochanka, dopóki nie będziesz miała innego kochanka. Nigdy nie opuszczaj pracy, dopóki nie masz innej pracy. Zawsze trzeba czekać na taką okazję. Ale prawdziwym darem istnienia czwartej Linii jest ich zdolność wpływania na tych, których znają. Najgorszą rzeczą dla istoty z czwartej linii jest próba wpłynięcia lub nawiązania relacji z nieznajomym. Czwarta linia to podstawa górnego trygramu. To podłoże, jeśli wolisz; harmonia fundamentu. Jednym z najważniejszych zadań czwartej Linii jest tworzenie podstaw tego, jak radzimy sobie z innymi. Tam, gdzie pierwsze trzy Linie dotyczą tego, co się z nimi dzieje i ich odkrycia w ich osobistym doświadczeniu, górny trygram dotyczy sięgania przez kanał, most i spotkania z kimś innym. Są bardziej świadomi drugiego. Więc jeśli chodzi o czwartą Linię, oni nie chcą studiować podstaw, to jest praca pierwszej Linii. Chcą móc dostarczyć fundament i uzewnętrznić, udostępnić go innym.

Piąta Linia

Kiedy dochodzimy do piątej Linii, dochodzimy do wzniosłej, majestatycznej Linii projekcji w konstrukcji, a jednocześnie Linii, która na tym cierpi. Piąte Linie niosą w sobie bardzo silną projekcję w sposobie, w jaki są postrzegane przez innych. Oczekuje się, że piąta Linia może przynieść spełnienie procesu. To właśnie taką jakość w Linii nazywamy uniwersalizacją. Jednak trudność z piątą Linią, to okno na drugim piętrze; nie możesz tam łatwo zajrzeć i zobaczyć, co naprawdę tam jest. Możesz tylko projektować. Możesz tylko zgadywać. Możesz myśleć, że to jest to; możesz myśleć, że to jest to. Ale tak naprawdę nie możesz wiedzieć. Piąta Linia ma tę zaletę, że mogą wpływać na innych, ponieważ istnieje otwartość na możliwość, aby dotarły i dostarczyły. Ale jeśli tego nie zrobią, zostaną ukarani. Oznacza to, że ich reputacja jest karana. Kluczem do bycia piątą Linią, kluczem do piątej Linii w twoim Profilu lub piątej Linii w dowolnym z aktywowanych heksagramów, jest praktyczne zastosowanie tego. Moment, w którym ta piąta Linia zajmuje się tym, co praktyczne, jest momentem, w którym może zadowolić projekcję, oczekiwanie. A za wypełnienie, spełnienie projekcji otrzymać swoje nagrody.

Szósta Linia

Wreszcie dochodzimy do szóstej Linii. Szósta Linia jest zdecydowanie najbardziej złożona w naszych czasach i wieku, ponieważ jest to temat, który znajduje się pod presją mutacji. Żyjemy w świecie, w którym nowa długość życia podzielona jest na trzy segmenty. I ta nowa długość życia jest bardzo głęboko doświadczana przez istoty z szóstej Linii. Wszystko w byciu istotą szóstej Linii polega na zrozumieniu, że ich rolą w tym życiu jest bycie przykładem dla innych. To jest Linia przejścia. I to przejście polega na przejściu przez proces obserwowanego - obserwatora do po prostu stawania się tym właściwym, przykładowym. W dzisiejszych czasach, wraz z pojawieniem się tej wiedzy i zdolnością dostarczenia istotom szóstej Linii zrozumienia ich konstrukcji, istnieje możliwość zupełnie nowego procesu dla nas wszystkich. Widzicie, kiedy zmieniliśmy się z istoty siedmiocentrycznej na istotę dziewięciocentryczną w latach osiemdziesiątych XVIII wieku, wiele rzeczy się zmieniło. Ale najważniejszą rzeczą, która się zmieniła, było to, że zmienił się proces szóstej Linii. Istota z szóstej Linii przejdzie przez okres swojego życia, cykl Saturna trwający około 28-29 lat, przez proces prób i błędów. Innymi słowy, zdobywając doświadczenie w świecie. Zanim dotrą do końca swojego cyklu Saturna, staną się bardziej odlegli, odosobnieni i bardziej zdystansowani. Przejdą od pesymizmu do optymizmu; odejdą od zaangażowania w bycie na uboczu. I w ich powściągliwości rozwiną zdolność rozpoznawania tego, co inni muszą wiedzieć, i bycia, stania się w tym sensie źródłem wskazówek dla innych. Szósta Linia uosabia cechy przywództwa i zaufania. Ale moment, w którym zmieniła się konfiguracja centrów, jest momentem, w którym zmieniła się szósta Linia, ponieważ nie mogła już po prostu kontynuować swojej metodologii dystansu, starzejąc się, ochładzając, i osiągając punkt hipokryzji. Jeśli naprawdę chcesz zrozumieć sposób, w jaki szósta linia działała przez większość naszej historii ludzkości, wszystko, co musisz zrobić, to spojrzeć na dziesiąty heksagram - w szóstej Linii i przeczytać tam wzniosłość, majestat (exaltated) i szkodę, zepsucie (detriment) – dwie podstawowe fazy tego, czym jest byt szóstej Linii. Ale dzisiaj szósta Linia, będąc na uboczu, osiąga punkt, kiedy Chiron powraca między 50 a 51 rokiem życia, kiedy muszą zejść z dachu, z obserwatorium. Innymi słowy, muszą wrócić na świat. Nie tylko jako ktoś, kto może przewodzić i mówić innym, co mają robić, ale jako ktoś, kto sam jest ucieleśnieniem poprawności. Więc jeśli nosisz szóstą Linię w swoim Profilu, jest to dla ciebie bardzo ważne. Ta ostatnia faza, faza po-Chironowa, jest prawdziwym rozkwitem naszego gatunku w naszych czasach dzięki naszej konstrukcji. I dopiero wtedy, gdy dojdziemy do tego punktu, możemy naprawdę zacząć, poprzez syntezę własnego procesu życiowego, naprawdę legendarnie, epicko rozkwitnąć, jako bohater swojej Linii.

We wszystkich moich pracach zawsze przypominam ludziom, że z chwilą, gdy wyjdą poza charakterystykę swojej konstrukcji, gdy będą mogli założyć kostium swojego Profilu i wypełnić swoją rolę, wtedy zawładną, wypełnią "mitologiczną", symboliczną rolę Linii - esencję i przeznaczenie swojej Linii ("Śledczego - 1, Pustelnika - 2, Męczennika - 3, Oportunisty - 4, Heretyka - 5, Wzoru do Naśladowania - 6”). I na tym skorzysta każdy, kto ma z nimi kontakt. Oni sami zaś docenią piękno tego, czym jest być tutaj i poddać się formie, która została nam nadana. https://www.jovianarchive.com/Stories/4/The_Six_Lines_of_the_Hexagram

Last updated