28

Najgłębszym lękiem Bramy 28 jest to, że życie może skończyć się zanim ktoś odkryje co w nim jest wartego przeżycia, albo co daje temu życiu znaczenie. Jest to energia z uporem skupiona na słuchaniu (ze świadomością) po to, aby intuicyjnie zrozumieć, które ryzyko ożywi Cię i zaprowadzi w kierunku wyzwań mogących nadać cel egzystencji. Ze swoją świadomością Centrum Śledziony ciągle alarmującą Cię o zagrożeniu, jesteś w stanie podejmować ryzyko, którego inni by się nie podjęli, grać w grę z życiem i śmiercią. Ostatecznie sama spontanicznie skonfrontujesz się ze strachem przed śmiercią, w różnych sytuacjach. Masz energię potrzebną do przekierowania samo-zaabsorbowanej natury osób z Kanałem 57-20 za pomocą zachęcania ich do udostępniania Ci (i innym) ich intuicyjnego poznania. Twoja własna świadomość pomaga ludziom z Bramą 38 określić w co (i kogo) powinni zainwestować swoją energią, umożliwiając im lepsze oszacowanie własnego zdrowia i czynników bezpieczeństwa w potyczkach, wyzwaniach uznanych przez nich za godne. Bez aktywowanej Bramy 38, możesz stać się ofiarą niepotrzebnej presji do trudu borykania się i walczenia, doświadczając zbędnego oporu i wyczerpania. Patrzysz w stronę ludzi z aktywowaną Bramą 38 w poszukiwaniu wskazówek dotyczących tego co oni odkryli za warte trudu wyzwania.

Last updated