33

Brama prywatności. Energia wycofania się, aby mieć przestrzeń na refleksję nad doświadczeniem i wydarzeniami zanim pójdziemy do przodu. Zanim ta energia może się zamanifestować, musi ją poprzedzić czas samotności i ustrukturyzowania myśli, aby przemienić je w spójną historię. To czego się nauczyłeś i to czym się podzielisz, są częścią wspólnego ludzkiego doświadczenia, pomagasz całej zbiorowości poszerzać świadomość.

Last updated