47

Brama uświadomienia. Od opresji do realizacji. To energia do transformacji abstrakcyjnych elementów komplementarnej, przeciwległej Bramy 64 - do spójnej idei, zrozumienia, momentu ,,aha!”. Epifania - objawienie, kreacja nowego konceptu abstrakcyjnie, bez użycia logiki. Przedtem posiadaliśmy fragmenty informacji, teraz już widzimy całość.

Z Bramą 47 cierpliwie czekasz na głęboki wgląd i ciągle myślisz. Masz głęboką potrzebę rozwiązania zagadek wszechświata. Gdy zostaniesz zaproszony i poczekasz na odpowiedni moment, masz ogromny potencjał bycia urodzonym "rozwiązywaczem" problemów. Chęć odnalezienia sensu w przeszłych doświadczeniach i zgłębienia „dlaczego...?” zawsze napędza cię w życiu.

Z Bramą 47 masz potencjał, by pogodzić się z sobą, z przeszłością, dla swojego dobra i innych, jesli nie realizujesz w tym - nie masz w tym - prywatnego celu mentalnego, bo wtedy, może to prowadzić do tłumienia przeszłości w Tobie i innych i niemożliwości odnalezienia sensu, rozwiązania tej przeszłości i realizacji wewnętrznego dojrzewania, tylko powtarzających się błędów.

Nie-Ja, Fałszywe Ja a Brama 47

Jeśli nie podążasz za swoją strategią i autorytetem, ale opierasz swoje decyzje na rozkazach i podpowiedziach uwarunkowanego umysłu: wtedy nieustannie tłumisz, siebie i innych, czy to emocjonalnie, seksualnie, ich prawdę, ich potencjalny rozwój..., jesteś mentalnie niecierpliwy, desperacko starasz się zrozumieć, nie dochodząc do zrozumienia i pogrążasz się w pomieszaniu, masz wtedy bolesną tendencję do tworzenia problemów tam, gdzie ich nie ma, tylko po to, by je rozwiązać.

Last updated