Jak korzystać z systemu Human Design

Aby korzystać z systemu Human Design potrzebujesz osobistego wykresu "BodyGraph". Na nim znajdziesz schemat swojej konstrukcji oraz skalkulowane dane. Ten wykres wraz z zawartymi w nim danymi potrzebne Ci będą do dalszej szczegółowej interpretacji. Te interpretacje i opisy znajdziesz tutaj w odpowiednich działach na stronie.

Osobisty wykres "Bodygraph" możesz wykonać sobie np. na stronie www.geneticmatrix.com lub www.mybodygraph.com. Potrzebujesz zarejestrować się na tej stronie i w odpowiednim formularzu wprowadzić datę, godzinę i miejsce urodzenia. Strona jest w języku angielskim. Pozyskanie wykresu jest darmowe.

Po uzyskaniu wykresu na stronie www.mybodygraph.com w zakładce MyBodyGraphs znajdziesz schemat postaci na którym będzie można klikać w symbole i informacje po angielsku związane z twoim osobistym wykresem. Na stronie www.geneticmatrix.com nad postacią w polu "quantum" będzie można wybrać obrazy wykresu dla Konstrukcji/ciała (Design) lub Osobowości/umysłu (Personality).

Pozyskane tam dane potrzebujesz następnie porównać i sprawdzić z informacjami w odpowiednich działach na tej stronie. Dla ułatwienia, kluczowe tytuły, nazwy i terminy z wykresu BodyGraph podajemy również obok nazw polskich, po angielsku (w nawiasach, lub pogrubione).

Wykres BodyGraph, Mandala Human Design

Na obrazie Mandali Human Design możemy zobaczyć syntezę systemów ezoterycznych i egzoterycznych połączonych w celu graficznego przedstawienia działających sił które wpływają na nasze doświadczenie świata.

Wykres Human Design powstaje na podstawie wyliczeń z użyciem danych urodzeniowych. Jest to graficzna ilustracja przepływu energii w twoim organicznym systemie, obraz działania i interakcji ze światem.

Wykres pokazuje to, co jest w twojej konstrukcji "zdefiniowanie" (defined) - to będzie wszystko w kolorze, i twoją "otwartość/niezdefiniowanie" (open/undefined) - wszystko to, co na biało. To co zdefiniowane, ujawnia, kim jesteś, jak jesteś genetycznie skonstruowany, i pozostaje niezmienne przez całe życie. Otwartość jest tam, gdzie jesteś podatny na uwarunkowania i może objawiać się, jako coś co Human Design nazywa Nie-ja, fałszywym ja.

Zrozumienie wykresu zapewni Ci proste narzędzia do poznania tego co w twojej konstrukcji stałe i tego co może podlegać uwarunkowaniu. Zaczynając od podstawowej strategii Twojego Typu i Autorytetu, twój wykres pokazuje, którym z czterech Typów ”jesteś„. To, razem z osobistym Autorytetem określa podstawową strategię podejmowania właściwych decyzji.

Kiedy zaczniesz rozumieć informacje o swojej osobistej konstrukcji, zdasz sobie sprawę z potęgi wpływu umysłu i tego, jak bardzo jego uwarunkowania wpływały na twoje decyzje.

Wraz z upływem czasu i wiedzy oraz eksperymentując ze strategią, którą pokaże ci system Human Design, odkryjesz, jak ogromny wpływ na doświadczenie twojego życia ma proces uwalniania się od uwarunkowań.

Osobowość i Konstrukcja (Personality & Design)

Do wygenerowania wykresu Human Design służą dwie kalkulacje:

Obliczania dotyczące osobowości (Personality) (czarna kolumna na wykresie)

Twój czas i miejsce urodzenia są używane do obliczenia części wykresu dla Osobowości. Po prawej stronie wykresu, obok symboli planet możesz zobaczyć liczby na czarno. Te obliczenia opisują cechy przypisane do twojej Osobowości. Rozpoznasz te cechy, ponieważ masz do nich świadomy dostęp, a zatem możesz się do nich odnieść. Świadomie identyfikujesz się z tymi cechami i myślisz o swojej osobowości jako o tym, kim jesteś.

Obliczenia dotyczące konstrukcji (Design) (czerwona kolumna na wykresie)

Obliczenie to opiera się na położeniu Słońca ok. 88 dni (lub 88 stopni) przed porodem. Po lewej stronie wykresu obok symboli planetarnych zobaczysz liczby, na czerwono. Te obliczenia opisują cechy przypisane do twojej świadomości ciała i pokazują naturę twojej nieświadomości. Inteligencja ciała jest poniżej poziomu świadomej uwagi i dlatego niekoniecznie masz do niej dostęp, chociaż stanowi ona równie ważną część twojej tożsamości. Ta inteligencja wyraża się poprzez pewne cechy, a inni ludzie często widzą te cechy znacznie wyraźniej niż ty, ponieważ nie zdajesz sobie z nich sprawy.

Zdefiniowane i Niezdefiniowane (Defined & Undefined)

To co zakolorowane na twoim wykresie oznacza to co zdefiniowanie i jest związane ze specyficznym piętnem genetycznym. To wszystko to, co jest w tobie stałe i niezawodne oraz to jak wyrażasz swoje szczególne cechy i umiejętności.

To co niezakolorowane to twoje uwarunkowanie - biały, pusty, nieustabilizowany, chłonny i podatny na uwarunkowania obszar. Pozbycie się tych wielu warstw uwarunkowań wydawać się trudne i nie zawsze jest to możliwe. Dzięki Human Design możesz zobaczyć piękno całego obrazu takim, jakim jest, i że nie pozostaje nic innego do zrobienia, jak tylko dążyć do doskonałości w sobie. Każdy obszar na wykresie, który jest biały, niezabarwiony, jest otwarty, niezdefiniowany, pozostaje nieustalony i nieustabilizowany. W obszarach niezdefiniowanych, pozostajesz otwarty na życie. Taka otwartość to podatność na uwarunkowania i wpływ umysłu. Tutaj umysł rozwija swoje strategie adaptacyjne, które mogą odciągnąć cię od twojej prawdziwej natury i zakłócić podejmowanie właściwych decyzji.

Centra (Centres)

W Human Design Centra oznaczone są geometrycznymi kształtami umieszczonymi wewnątrz wykresu. Centra są punktami ogniskowymi lub węzłami, które odbierają i przekształcają krążącą w układzie energię lub siłę życiową.

Każdy z dziewięciu ośrodków, Centrów na wykresie ma swoją własną odrębną biologiczną korelację, np. Centrum Śledziony jest połączone z układem limfatycznym, a Centrum Korzenia z nadnerczami. Te Centra i związane z nimi aspekty to:

GŁOWA (Head) inspiracja, *presja ADŻNA (Ajna) konceptualizacja, *świadomość GARDŁO (Throat) manifestacja, mówienie, robienie G (G) jaźń, miłość, kierunek, tożsamość SERCE/EGO (Ego/Heart) ego, siła woli, *motor SPLOT SŁONECZNY (Solar Plexus) emocje, fala emocji, *motor i świadomość ŚLEDZIONA (Spleen) system immunologiczny, intuicja, *świadomość SAKRAL (Sacral) siła życiowa, seksualność, *motor KORZEŃ (Root) adrenalina, stres, *presja i motor

* dodatkowa właściwość centrum

Każde z dziewięciu Centrów ma określoną funkcję i działanie.

Centra mogą być Zdefiniowane (na wykresie: pokolorowane) lub Otwarte (na wykresie: białe). Sposób, w jaki Centra są zdefiniowane i połączone ze sobą, determinuje Typ, Autorytet i inne funkcje.

Otwarte(Niezdefiniowane) Centrum (oznaczone na biało na twoim wykresie) odbiera uwarunkowania. To uwarunkowanie wpływa na twój umysł i tworzy to, co system Human Design nazywa Nie-jaźnią, Nie-ja, fałszywym ja. Nie-Ja tworzy własną strategię podejmowania decyzji, prowadząc cię do podejmowania ich w oparciu o uwarunkowania, a nie ze swojego prawdziwego Ja, jaźni. Przykładowe strategie Nie-ja Otwartych Centrów to:

GŁOWA (Head) Myślenie o rzeczach, które nie mają znaczenia ADŻNA (Ajna) Udawanie pewności G (G) Fiksacja na znalezieniu miłości i kierunku GARDŁO (Throat) Próbuję zwrócić na siebie uwagę SERCE/EGO (Heart/Ego) Czy wydaje mi się, że mam coś do udowodnienia? SPLOT SŁONECZNY (Solar Plexus) Unikanie konfrontacji i prawdy ŚLEDZIONA (Spleen) Trzymanie się tego, co nie jest dla ciebie dobre SAKRAL (Sacral) Nie wiadomo kiedy przestać KORZEŃ (Root) Zawsze w pośpiechu, aby być wolnym od presji

Nieświadomość tego, w jaki sposób jesteśmy uwarunkowani poprzez swoje Otwarte Centra, potrafi być w życiu przytłaczająca. To odbiera, przysłania twoje prawdziwe Ja. Jednak kiedy zaczynamy działać właściwie, a umysł nie podejmuje już za ciebie życiowych decyzji, Otwarte Centra stają się w tym życiu źródłem mądrości.

Twoje otwarte Centra (na wykresie oznaczone na biało, niezakolorowane), podlegają uwarunkowaniom, jak również niosą wyjątkowy potencjał mądrości. Zrozumienie swoich uwarunkowań to pierwszy krok do kierowania życiem - bez oporu, zagubienia czy bólu. Uwarunkowanie przytłacza, zniekształca naszą perspektywę i wpływa na sposób podejmowania decyzji przez umysł. Zaburza życie psychiczne, pozostawia umysł w pomieszaniu, pod presją i pod wpływem lęku, w stresie i zagubieniu.

Kanał (Channel)

Siła życiowa jest przedstawiona na wykresie poprzez Kanały, które rozprowadzają energię.

Kanał składa się z dwóch Bram i łączy dwa Centra. Gdy dwie Bramy na każdym końcu Kanału w swoich Centrach są aktywowane, tworzą to, co nazywamy zdefiniowaniem Centrum (Centrum Zdefiniowane), które wtedy oznaczone jest jako kolorowe, podobnie jak łączące je Kanały na wykresie też będą kolorowe.

Zasadniczo można to postrzegać jako komunikację między Centrami. Każdy Kanał wyznacza określony temat lub istotny aspekt przeżywania życia jako istoty ludzkiej w ramach większej zbiorowości. Jeśli masz Zdefiniowany Kanał (na wykresie zakolorowany), charakteryzuje się on określonym tematem, funkcją lub darem, który działa spójnie i niezawodnie.

Bramy i heksagramy (Gates & Hexagrams)

W każdym Centrum znajdują się Bramy. Bramy można postrzegać jako punkty wejścia i wyjścia, które ustanawiają przepływ komunikacji między Centrami. Brama, która jest aktywowana przez planetę (zakolorowana), opisuje spójny temat lub rolę w twoim życiu.

Na wykresie znajdują się 64 Bramy (na wykresie to fragment połączenia zaczynający się w Centrum przypisaną liczbą) co odpowiada wszystkim 64 Heksagramom I Ching. Każda Brama ma sześć Linii, które doprecyzowują, dodając dalsze właściwości do ​​szczególnej roli Bramy.

Wykres konstrukcji człowieka Human Design może mieć maksymalnie 26 aktywacji, co oznacza potencjalnie 26 aktywowanych Bram (aktywowane połączenia zaczynające się w Centrach przypisaną liczbą Bramy, które na wykresie będą pokolorowane na czerwono lub czarno) z łącznie 64 wszystkich Bram. Często zdarza się też, że jedna Brama ma więcej niż jedną aktywację.

Aktywacja oznaczona na czarno odnosi do osobowości, oznaczona na czerwono do konstrukcji i tego co nieuświadomione.

Planety (Planets)

Podstawowe motywy związane z planetami (na wykresie oznaczone symbolami planet) to:

☉ SŁOŃCE (Sun) witalność, siła, wola, ego, przywództwo, wyraz osobowości, celu ⊕ ZIEMIA (Earth) płodność, ewolucja, konstrukcja, korzenie, uziemienie ☽ KSIĘŻYC (Moon) uczucia, instynkty, zmiana, ciało ☊ WĘZEŁ PÓŁNOCNY (North Node) Linia geometrii: dokąd zmierzasz, przyszłość ☋ WĘZEŁ POŁUDNIOWY (South Node) Linia geometrii: skąd przychodzisz, przeszłość ☿ MERKURY (Mercury) umysł, świadomość, komunikacja, życie psychiczne ♀ WENUS (Venus) sztuka, estetyka, wartości, relacje ♂ MARS (Mars) energia, moc, pragnienie, asercja, agresja, niedojrzałość, mutacja ♃ JOWISZ (Jupiter) ekspansja, okazje, sprawy materialne, prawo, ochrona ♄ SATURN (Saturn) ograniczenie, powściągliwość, dyscyplina, skupienie, ból ♅ URAN (Uran) przemiana, rewolucja, niestabilność, wynalazczość, niezwykłość, ekspansywność ♆ NEPTUN (Neptun) wyobraźnia, zjawiska parapsychiczne, zamieszanie, narkoza, iluzja, to co pozostaje zasłonięte ♇ PLUTON (Pluton) kompulsja, odnowa, nieświadomość, prawda pokolenia

Według systemu Human Design planety wpływają na naszą naturę, emitując cząsteczki/promieniowanie neutrin, które przenosi na nas informacje z planet. Gwiazdy w odległych zakątkach kosmosu nieustannie emitują wszędzie neutrina, które przechodzą poprzez planety i na Ziemi odciskają piętno na naszych ciałach. W związku z ciągłym ruchem Słońca i planet, ​​informacja i piętno neutrina przechodzące przez nas w momencie narodzin jest zawsze wyjątkowe i niepowtarzalne.

Istnieją dwa rodzaje wpływu, piętna, widoczne na wykresie: czas urodzenia oraz 88° stopień Słońca (około 90 dni) przed urodzeniem.

W tych dwóch momentach, położenia planet w naszym Układzie Słonecznym modyfikują informacje neutrin w bardzo specyficzny sposób, kiedy przepływają one przez nasze ciała.

Planety oddziałują wtedy, jako lokalne czynniki wpływu i programowania. Dlatego na przestrzeni wieków w mitologiach zawsze wyobrażaliśmy je jako „bogów”. Każda planeta, w zależności od tego, gdzie jest w twojej osobistej konstelacji, konstrukcji (co widać na twoim wykresie), „dodaje swojego smaku” twojej naturze, zarówno na poziomie świadomym, jak i nieświadomym.

Typy (Types)

Ludzkość ze względu na różne sposoby i "mechanikę" funkcjonowania według systemu Human Design, jest podzielona na cztery Typy:

Generatorzy (w tym Manifestujący Generatorzy) Manifestorzy Projektorzy Reflektorzy

Z Typami związane są: Temat Nie-Ja, fałszywego ja (Not-Self Theme), Synatura (Signature) i Strategia (Strategy).

Temat Nie-ja, fałszywego ja (Not-Self Theme) rozwija się w życiu wtedy, kiedy podejmujemy decyzje tylko w oparciu o umysł i jego uwarunkowania. Prowadzi do oporu i ostatecznie do motywu Nie-Ja twojego Typu:

Gniewu (Anger) dla Manifestorów Goryczy (Bitterness) dla Projektorów Rozczarowania (Disapointment) dla Reflektorów Frustracji (Frustration) dla Generatorów

Z danym Typem wiąże się też motyw pozytywny, jego właściwa "Sygnatura" (Signature) - kiedy w życiu działamy i podejmujemy decyzje zgodnie ze swoją Strategią i Autorytetem:

Spokój (Peace) dla Manifestorów Sukces (Success) dla Projektorów Zaskoczenie (Surprise) dla Reflektorów Satysfakcja (Satisfaction) dla Generatorów

Właściwe Strategie (Strategy), które do tego prowadzą to:

Informowanie (To Inform) dla Manifestorów Czekanie na Zaproszenie (To Wait for the Invitation) dla Projektorów Przeczekaj Cykl Księżyca (Wait A Lunar Cycle) dla Reflektorów Odpowiadanie (To Respond) dla Generatorów

W Human Design każdy Typ ma swoją własną strategię. Twoja strategia dostosowuje twoje życie do prawidłowej geometrii, eliminuje opór i stawia przed twoją osobowością wielkie wyzwanie, jakim jest świadomość. Najważniejsze jest eksperymentowanie ze swoją strategią; nauka korzystania z niej zmieni Twoje życie. Eliminując moc warunkowania, która wywołuje opór i zakłócenia i przesłania to, kim naprawdę jesteś, stajesz się bardziej zdolny do przeżywania wyjątkowości, do której masz prawo. Jest to prosta metoda bycia w świecie bez oporu; strategia życia zgodnie z tym, kim naprawdę jesteś. Cztery główne Typy w/g Human Design to:

Generatorzy

Generatorzy są dominującym typem na planecie - prawie 70% w populacji. Są napędową siłą życiową planety. Ich strategia polega na odpowiadaniu - poprzez reagowanie odnajdują satysfakcję i unikają frustracji. Mają otwartą i otaczającą aurę. W życiu, muszą nauczyć się samych siebie, jak funkcjonują.

Projektorzy

Projektorzy stanowią około 20% populacji. Ich strategia polega na oczekiwaniu na zaproszenie, aby odnieść sukces i uniknąć rozgoryczenia. Mają skupioną i absorbującą aurę i muszą poznać i zrozumieć jak funkcjonują inni.

Manifestorzy

Manifestatorzy stanowią około 9% procent populacji. Ich strategia polega na informowaniu, zanim podejmą działania, aby znaleźć spokój i uniknąć złości, gniewu. Mają zamkniętą i odpychającą aurę i są tutaj, aby zrozumieć swój wpływ na innych.

Reflektorzy

Reflektorzy nie mają zdefiniowanych Centrów i stanowią nieco ponad 1% populacji. Ich strategia polega na odczekaniu pełnego cyklu księżyca przed podjęciem decyzji, aby znaleźć jasność, co prowadzi do życia bardziej zaskakującego i mniej rozczarowującego. Mają aurę oporną i próbkującą otoczenie i uczą się raczej odzwierciedlać i ukazywać doświadczenia niż się do nich przywiązywać i jakoś je wykorzystywać.

Autorytet wewnętrzny i zewnętrzny (Inner Authority & Outer Authority)

Aby właściwie rozpocząć eksperyment z Human Design, musisz znać swój Autorytet. W połączeniu z twoim Typem tworzy twoją tzw. Strategię i Autorytet, podstawę rozwoju osobistego w Human Design i ostatecznie jedyną informację, której będziesz potrzebować, aby podejmować właściwe decyzje w swoim życiu.

Autorytet to narzędzie, dzięki któremu wiesz, czy coś jest dla Ciebie odpowiednie, czy nie. Rozróżniamy dwa rodzaje autorytetu - wewnętrzny i zewnętrzny.

Autorytet Wewnętrzny (Inner Authority)

Wewnętrzna inteligencja, która pozwala nam wiedzieć, czy decyzja jest dla nas słuszna, czy nie, nazywana jest Wewnętrznym Autorytetem. To tak, jakby nasze ciała miały wewnętrzny kompas lub urządzenie, które ujawnia, czy coś jest zdrowym i satysfakcjonującym wykorzystaniem naszej energii, czy nie. Nasz autorytet wewnętrzny to wiedza, informacja wypływająca z ciała, która wyprzedza rozpoznanie umysłowe. Dostęp do niej wymaga od nas większego poczucia i lepszego słuchania, naszego ciała.

Dzięki temu, przechodzimy w stan, w którym coraz częściej doświadczamy i odbieramy specyficzne sygnały-wskazówki, odpowiednio dla naszego Typu, w postaci satysfakcji, sukcesu, spokoju czy zaskoczenia, które wynikają z prawidłowego wykorzystania naszej energii.

Autorytet Zewnętrzny (Outer Authority)

W systemie Human Design jest to możliwość wykorzystania swojej autentycznej perspektywy. Ta perspektywa wywodzi się z twojej konstrukcji i jest wyrazem twojej wyjątkowości.

Jako istoty z dziewięcioma Centrami, jesteśmy stworzeni do komunikowania się z innymi i dzielenia się naszymi wyjątkowymi perspektywami na temat życia i prawdy. Służymy innym najlepiej, przekazując nasze spostrzeżenia, pomysły i opinie w odpowiednim momencie. Może to być odpowiedź lub zaproszenie do podzielenia się czymś. Używając w taki sposób swojego umysłu, staje się on zasobem dla innych.

Definicje (Definitions)

Definicja jest tym, co w nas jest spójne i niezawodne; jest tym, co tworzy nasz Typ i determinuje naszą Strategię i Autorytet. Definicja (na naszym wykresie) pokazuje nam schemat przepływu energii w nas. Decyduje również o tym, jak działamy, jak wchodzimy w interakcje i czego szukamy u innych.

Kluczowym aspektem tego, jak odnosimy się i łączymy z innymi, jest to, że niektórzy z nas szukają bliskich, plemiennych powiązań w celu nawiązania więzi, podczas gdy inni funkcjonują bardziej niezależnie. Istnieje szerokie spektrum sposobów, w jakie możemy się ze sobą łączyć, w zależności od konkretnej konfiguracji na wykresie Human Design.

Definicje odnoszą się do tego, czy twoje zdefiniowane (zakolorowane na wykresie) Centra są razem połączone Kanałami tworząc ”pojedynczą” połączoną grupę lub tworzą kilka ”rozdzielonych” grup.

Istnieją cztery różne rodzaje Definicji:

Pojedyncza (Single Definition): ciągłe połączenie (Kanałami wszystkich twoich aktywowanych Centrów) Rozdzielona definicja (Split Definition): dwa oddzielne od siebie obszary Definicji (dwa oddzielne obszary z połączeniami między Centrami) Definicja potrójnego podziału (Triple Split Definition): trzy oddzielne obszary Definicji (trzy oddzielne obszary z połączeniami między Centrami) I rzadko, definicje podziału poczwórnego (Quadruple Split Definition): cztery oddzielne obszary Definicji (cztery oddzielne obszary z połączeniami między Centrami) Brak definicji (No Definition) (bez połączeń i aktywowanych Centrów - występuje najrzadziej)

Co najważniejsze, Definicja i to, które Centra są ze sobą połączone prowadzi dalej do istoty wiedzy o Human Design i jej wartości, do Typu.

Profil i Kąt (Profiles)

Profil jest kolejnym podstawowym elementem Human Design. Dodaje więcej niuansów do naszej konstrukcji, zgłębiając to, co naprawdę nas wyróżnia. Podczas gdy dzielisz pewne cechy z innymi, na przykład tymi o tym samym Typie i Autorytecie, to już inny Profil prowadzi cię bardzo odmienną drogą życiową. Można to zobaczyć jako kostium, który nosimy podczas nauki odgrywania określonych ról. Te role wzbogacają nasze doświadczenie życiowe, kiedy angażujemy się i wpływamy na innych w specyficzny sposób. W sumie istnieje 12 Profili - zestawów dwóch ról reprezentujących podstawowe dwa życiowe tematy.

Profil jest określany na podstawie pozycji Słońca i Ziemi w obu kolumnach wykresu. Bierzemy tutaj pod uwagę wartości podane po przecinku przy symbolach Słońca i Ziemi po obydwu stronach na wykresie.

Po stronie Osobowości (takie same wartości podane po przecinku w kolorze czarnym po prawej stronie wykresu przy symbolach Słońca i Ziemi) reprezentują pierwszą składową Profilu - pierwszą z ról. Będzie to coś, z czym będziesz rezonować, twoje motywy, atrybuty i zachowania, które jesteś w stanie rozpoznać i z którymi się utożsamiasz.

Po stronie Konstrukcji (te same wartości podane po przecinku w kolorze czerwonym w kolumnie po lewej stronie wykresu przy symbolach Słońca i Ziemi) odnoszą się do drugiej roli w twoim Profilu. Reprezentuje ona twoje nieświadome zachowania, atrybuty i potrzeby.

Obie role w twoim Profilu łącznie reprezentują twoje kluczowe aspekty, charakteryzują twoją życiową wędrówkę. Główną częścią zrozumienia naszego celu jest rozpoznanie i zaakceptowanie ról w naszym Profilu, które odgrywamy w życiu.

Krzyż Inkarnacji/Wcielenia (Incarnation Cross)

Każdy posiada swoją bardzo specyficzną częstotliwość którą można odwzorować na mapie Human Design. Z kalkulacji położenia Słońca/Ziemi (Osobowości/Konstrukcji) na wykresie wynika 70% obydwu: tej "wdrukowanej/odciśniętej" nieuświadomionej, i tej spójnej, związanej z osobowością, ogólnej energii twojej istoty. Tam osadzony jest twój Krzyż Inkarnacji/Wcielenia.

Krzyż Inkarnacji/Wcielenia w połączeniu z Profilem jest tym, co ostatecznie określa nasz cel na Ziemi. Istnieją 192 główne Krzyże Wcielenia w systemie Human Design, każdy wywodzi się z kombinacji tematów przewodnich odnoszących się do naszych pozycji Słońca i Ziemi na wykresie - kosmogramie/mandali "Bodgraph". Razem, te dwie pozycje, tworzą całość naszego ludzkiego doświadczenia.

Twój Krzyż Wcielenia to coś, co powoli wyłoni się z czasem, gdy będziesz żyć w zgodzie ze swoją zindywidualizowaną naturą i coś co osiągnie punkt kulminacyjny w pełnej ekspresji twojego potencjału. Zwykle przejawia się to około opozycji Urana, w wieku 38-42 lat, kiedy już położysz solidne fundamenty i masz jasny życiowy kierunek. W tym sensie jest to esencja twojego celu, poprzez który możesz zostawić swój ślad na Ziemi.

Zmienne (Variables)

Zmienne (na wykresie reprezentowane strzałkami) odnoszą się do obliczeń związanych z twoją osobistą specyfiką i pomagają ci w transformacji. To zaawansowany obszar systemu Human Design, który oferuje dogłębne spojrzenie i rozpoznanie twojej konstrukcji, praktyczną mapę transformacji twojej świadomości i sposobu doświadczania.

Zmienna opisuje, w jaki sposób przyjmujesz przetwarzasz i filtrujesz informacje oraz w jaki sposób określa to twoją perspektywę. Zrozumienie swojej Zmiennej może uwolnić umysł od uwarunkowań, kolektywnej homogenizacji, dzięki czemu możesz wyrazić swoją własną unikalną świadomość.

Obliczenia Zmiennej wskazują na naturę twoich wzorców świadomości. Pokazują, gdzie z natury jesteś strategiczny, skoncentrowany i aktywny, a gdzie otwarty, peryferyjny i pasywny. Do podstawowych aspektów zmiennej zalicza się określony schemat żywienia i środowisko fizyczne.

W przeciwieństwie do tego, czego uczono nas przez całe życie, umysł nie jest przygotowany do podejmowania decyzji. Potrafi oceniać i rozważać, przemyśleć zalety i wady, ale nie można mu ufać w ostatecznym podejmowaniu decyzji. Strategia i Autorytet pozwalają Ci ”ominąć” umysł oraz ujawniają twoje uwarunkowania. W połączeniu ze Strategią i Autorytetem swojej konstrukcji rozpoczynasz eksperyment życia bez ciągłego napotykania oporu i cierpienia.

Autorytety (Authorities)

Rodzimy się z unikalnym Autorytetem wewnętrznym, który wynika z naszej konfiguracji energetycznej. To twój Autorytet w tobie odkrywa najcenniejsze dla ciebie kwestie w życiu. Jest Ci potrzebny, aby podejmować właściwe decyzje we właściwy sposób. Dzięki eksperymentowaniu ze swoim Autorytetem i Strategią, jednoczysz się z tym kim naprawdę jesteś. Zaczynasz dostrzegać to co dla ciebie najważniejsze. Podejmujesz decyzje w prawdziwie właściwy dla siebie sposób, bez udziału umysłu.

Autorytet Emocjonalny - Splotu Słonecznego (Emotional - Solar Plexus Authority)

Ma go około połowa populacji. Twoja wewnętrzna prawda i właściwe decyzje nie są i nie powinny być czymś co pojawia się spontanicznie w tu i teraz. Pojawiają się z czasem, dojrzewając. Ten rodzaj autorytetu, centrum, motoru nieustannie podlega fali od nadziei do bólu, oraz całej ruchomej amplitudzie innych negatywnych lub pozytywnych emocji, zakłócając możliwość jasnego widzenia w jednym momencie, w tu i teraz. Cierpliwość, przeczekanie tej fali i wnikliwa jej obserwacja pozwoli ci w odpowiednim momencie podejmować właściwe decyzje.

Taki autorytet na wykresie wskazuje zakolorowane Centrum Emocjonalne.

Autorytet Sakralny (Sacral Authority)

Aby podejmować właściwe decyzje potrzebujesz spontanicznie odpowiedzieć na sygnały płynące z otoczenia w każdej chwili, w której potrzebujesz stale się zanurzać i jej się poddawać. Potrzebujesz nieustannie dostrajać się do chwili i ufać sobie. Nie potrzebujesz szukać swojej wewnętrznej prawdy. To prawda znajduje Ciebie. Twoja prawda objawia się też jako wewnętrzny sygnał w ciele z trzewi mówiący „Aha!” lub „Eee..” Z czasem poznajesz swój Autorytet i uczysz się go słuchać, uczysz się odpowiadać.

Taki autorytet na wykresie wskazuje zakolorowane Centrum Sakralne przy białym Centrum Emocjonalnym.

Autorytet Śledziony (Spleen Authority)

Aby właściwie podejmować decyzje potrzebujesz w tu i teraz zaufać i wsłuchać się w swój pierwotny mechanizm przetrwania. Włączyć efemeryczną, subtelną, instynktowną intuicję. Przeczucie - dobre, lub złe, instynktowne, w pierwszej sekundzie, zanim uruchomi się umysł ze swoją analizą - to jest to na co powinieneś zwracać uwagę. Twój instynktowny system ostrzegawczy to wyczuwalna mobilizacja twojego organizmu w danej chwili. Taki sygnał, odczucie przychodzi nagle i jednorazowo. Jeśli go przegapisz albo, zignorujesz, więcej go nie usłyszysz, nie powtórzy się. To może być dreszcz, przeczucie, pierwsze wrażenie, impresja, intuicja „na krawędzi swojego postrzegania”.

Taki autorytet na wykresie wskazuje zakolorowane Centrum Śledziony przy białym Centrum Sakralnym i białym Centrum Emocjonalnym.

Autorytet Ego / Manifestowany przez Ego (Ego Manifested Authority)

Potrzebujesz słuchać swojego własnego głosu. Kiedy przemawiasz, artykułujesz, używasz swojego głosu, ten głos jest powiązany z twoją wolą i siłą sprawczą. Kiedy nie słuchasz siebie, dźwięku swojego głosu, wtedy przemawia twój umysł i pozwalasz, aby w twojej aurze uaktywniły się i działały różne zakłócenia. Potrzebujesz słuchać tego co przychodzi z twojego Centrum Ego - Woli kiedy przychodzi to w sposób naturalny, niewymuszony. Potrzebujesz używać swojej siły woli i jednocześnie potrafić słuchać.

Taki autorytet na wykresie wskazują zakolorowane, połączone Centra Ego i Gardła przy białym Centrum Sakralnym i białym Centrum Emocjonalnym.

Autorytet Rzutowany na Ego (Ego Projected Authority)

Używaj świadomie siły woli do tego co służy tobie i innym, tego co odkrywasz, wtedy kiedy jesteś do tego powołany lub zaproszony. Używaj woli aby badać czy chcesz mieć to doświadczenie, uczestniczyć w danej sytuacji, pójść w danym kierunku lub przewodzić czy prowadzić tam innych. Taki autorytet na wykresie wskazują zakolorowane, połączone Centra Ego i G przy białym Centrum Śledziony, przy białym Centrum Sakralnym i białym Centrum Emocjonalnym.

Autorytet Ja / Rzutowany na Ja (Self Projected Authority)

Aby podejmować właściwe decyzje potrzebujesz polegać na sobie, dostrajać się do siebie do swojego Centrum G, tożsamości, identyfikacji, do jego wibracji i prawdy. Ponieważ reszta twojej percepcji i zmysłów jest wysoce wrażliwa i przytłoczona ilością i różnorodnością bodźców i sygnałów, potrzebujesz wsłuchać się w centrum swojej istoty. Czasem być może fizycznie poczuć to w klatce piersiowej, poczuć kierunek lub jego zmianę.

Taki autorytet na wykresie wskazuje zakolorowane Centrum G przy białych Centrach Ego, Śledziony, Sakralnym i Emocjonalnym.

Autorytet Mentalny / Autorytet Środowiskowy (Mental Authority / Enviromental Authority)

Aby właściwie podejmować decyzje potrzebujesz wtopić się w otoczenie i skomunikować się, przeprowadzić wywiad, połączyć się z właściwymi osobami. Pozostając czujnym, w każdym kontakcie i rozmowie wsłuchując się w wibracje swojego głosu. Dobrze dla ciebie jest „przegadywać” twoje ważne tematy z zaufanymi osobami zanim podejmiesz decyzje. Jednocześnie potrzebujesz nauczyć się umysłowo wyciszyć i zapanować nad kompulsywnym słowotokiem, kontemplując w skupieniu, zatrzymując „hałas” z otoczenia. Cierpliwie czekaj na zaproszenie, i rozpoznanie, nie próbuj go zdobyć na siłę.

Taki autorytet na wykresie występuje przy białych Centrach G, Ego, Śledziony, Sakralnym i Emocjonalnym.

Autorytet Księżycowy / Bez Autorytetu (Moon Authority / No Authority)

Podczas 28-dniowego cyklu księżycowego różne Centra Energetyczne i obszary twojej istoty i nastroju zostaną „oświetlone” aby można było zebrać wszystkie potrzebne informacje i na końcu cyklu podjąć odpowiednią decyzję. Z czasem zaczniesz dostrzegać ten wzorzec i moment skompletowania pełni doświadczeń i właśnie wtedy podejmować wszystkie kluczowe decyzje. Twoja przenikliwość i wrażliwość rzeczy dookoła jest unikalna, niespotykana i trudna do wyobrażenia dla reszty świata.

W przypadku tego Autorytetu, na wykresie wszystkie Centra widnieją jako niezakolorowane.

Różnice między wykresem astrologii natalnej a wykresem Human Design.

Poniższe omówienie nie ma na celu omówienia wszystkich cech wykresu astrologii i Human Design. Jego celem jest przedstawienie przeglądu i porównania podstawowych komponentów każdego systemu.

Astrologiczny wykres urodzeniowy (kosmogram) i wykres Human Design (Bodygraf) są tworzone na podstawie umieszczenia na tych wykresach planet w momencie narodzin osoby. Bodygraf (wykres) Human Design byłby całkowicie pusty bez planet!

Wykres astrologiczny (kosmogram) i wykres Human Design (Bodygraf) to systemy, które oferują głęboki wgląd i informacje dzięki swojej unikalnej architekturze i językowi. Zauważ, że każdy system podaje interpretacje dla poszczególnych wykresów urodzeń, a także wydarzeń, doczesnych lub osobistych.

Każdy z tych systemów oparty jest na astrologii. Mówiąc najprościej, astrologia to nauka o wpływie gwiazd i planet na ludzkie życie. Te ciała niebieskie wpływają na indywidualną psychologię, a także inicjują wydarzenia zmieniające życie jednostki poprzez zmiany w cyklu planetarnym — powroty Słońca, powroty Saturna, opozycje Urana, powrót Chirona i inne. Zmieniające się okoliczności życiowe są również wyzwalane przez tranzyty i progresje do indywidualnego wykresu astrologicznego. Wykresy planetarne (lub cyklu życia), tranzyty i progresje można czytać przez pryzmat wykresów Human Design lub wykresów astrologicznych. Wpływ gwiazd i planet wpływa również na globalne zmiany różnego rodzaju, w tym pogodę, technologię, naukę, prawo, konflikty prowadzące do wojen i kulturę.

UWAGA: Chociaż Human Design i astrologia to różne systemy, znaczenia i natura planet nie zmieniają się.

W astrologii planety znajdują się w domach. Na wykresie astrologicznym lub kole horoskopu znajduje się 12 domów. Każdy dom ma unikalne znaczenie, więc połączenie planety ze znaczeniem domu, w którym się znajduje, służy do bardzo specyficznej interpretacji. Ponadto każda planeta w momencie narodzin osoby znajduje się w określonym znaku zodiaku.

Tradycyjna interpretacja astrologiczna łączy znaczenie planety ze znaczeniem znaku, w którym się znajduje, ze znaczeniem domu, w którym się znajduje. Obejmuje również aspekty, które tworzą planety urodzeniowe. Planety w znakach i domach, a także aspekty, jakie tworzą z różnymi punktami na wykresie, mówią nam, jak wyraża się planeta urodzeniowa. Ponownie, na zasadniczą naturę planety horoskopu wpływa znak, w którym się znajduje, dom, w którym się znajduje, oraz aspekty, jakie tworzy ona z innymi planetami, asteroidami lub kątami horoskopu (na kosmogramie - wykresie astrologicznym).

Na wykresie Human Design planety znajdują się wewnątrz bram zamiast domów. W Human Design są 64 bramy. Bramy są oparte na 64 heksagramach I Ching, więc warto je zrozumieć. Jednak każda brama w Human Design ma przypisane znaczenie, które jest związane ze znaczeniem danego heksagramu I Ching. W Human Design łączymy znaczenie bramy ze znaczeniem planety.

Ponadto każda brama zawiera również 6 linii, a każda linia ma swoje własne znaczenie. W Human Design łączymy znaczenie planety w bramie w linii. Biorąc pod uwagę, że jest 12 planet, dwa węzły i zestaw asteroid, które można wybrać, permutacje kombinacji planet, węzłów i innych ciał planetarnych z 64 bramkami i 6 liniami są praktycznie niezliczone.

Planety w Human Design nie tworzą aspektów względem siebie tak, jak tworzą je planety na wykresie urodzeniowym w astrologii, ale to ich pozycje w bramach wskazują typ energii — Projektor, Manifestor, Generator, Generator Manifestujący lub Reflektor. Twój Typ ma określoną Strategię, a także Autorytet. Ponadto kompleks Definicji(zdefiniowane) i Otwartości(niezdefiniowane) na wykresie wskazuje unikalny projekt Human Design osoby.

Ponadto: rozmieszczenie planet na wykresie Human Design tworzy obwody. Istnieją trzy główne obwody w Human Design – kolektywny, plemienny i indywidualny (a każdy z nich zawiera podobwody). Obwody i ich obwody podrzędne dodają kolejne warstwy znaczeń do interpretacji indywidualnego wykresu Human Design.

Wykres Human Design zawiera niezwykle istotny Krzyż Wcielenia, który reprezentuje częstotliwość energii i fabułę Celu Życia na wykresie Human Design. Ten Krzyż, który składa się z czterech bram – Świadomego (osobowości) i Nieświadomego (konstrukcji) przy pozycjach Słońca oraz Świadomej (osobowości) i Nieświadomej (konstrukcji) przy pozycjach Ziemi – stanowi 70% energii waszej istoty.

Jak widać, każdy system ma unikalną strukturę i soczewki percepcji. Każdy z nich zawiera doskonałe informacje na temat konstrukcji i temperamentu osoby.

https://www.jovianarchive.com/Human_Design/The_Chart_and_BodyGraph https://livingfromyouressence.com/2023/01/differences-between-the-astrology-chart-and-the-human-design-chart/

Last updated