The Left Angle Cross of Perfection(Refinement) 2 / Lewy Krzyż Doskonalenia 2 (19/33 | 1/2)

Energia twojego Krzyża zapewnia wskazówki dotyczące tego, co jest potrzebne. Nie chodzi o to, co jest potrzebne dzisiaj, ale raczej w przyszłości. Obecnie jest to np. głos ruchu ekologicznego „Jasne, że dzięki handlowym nawozom i pestycydom produkujemy dużo żywności, ale gleba ulegnie zużyciu, a ekosystem jest niezrównoważony i na dłuższą metę będziemy mieli duże problemy. Zrównoważone rolnictwo to rozwiązanie na dłuższą metę..." Jesteś tutaj, aby być głosem, który wskazuje nam długoterminowy kierunek, szczególnie w odniesieniu do żywności i rzeczy potrzebnych do przetrwania.

Last updated