Indywidualne (Individual)

Obwody Indywidualne

Ludzie, którzy mają Bramy i Kanały w ramach Indywidualnych Obwodów (w tym wyjątkowy Obwód Integracyjny), są tutaj, aby przynieść światu transformację i ewolucję . To jest energia potrzebna do przetrwania, więc był to pierwszy zespół "obwodów elektrycznych", który powstał w miarę ewolucji człowieka.

Jeśli nosisz Indywidualne Obwody, jesteś tutaj, aby być innym. Nie jesteś stworzony, aby „pasować” lub być częścią grupy. Jesteś samotnikiem, często osobą z zewnątrz, a darem twojej indywidualności jest innowacyjne myślenie, które wywołujesz. Aby być szczęśliwym, musisz w pełni wyrazić swoją wyjątkowość. Umacniasz innych poprzez przykład bycia sobą.

Plemię (rodzina, społeczność) przyjmie twoje niezwykłe myślenie, jeśli te pomysły i wynalazki zostaną uznane za przydatne. W ten sposób ty, jako indywidualność, wpłyniesz na większą całość, ale pośrednio - nie poprzez celowe przywództwo nad innymi. Nazywa się to „mutacyjną” jakością energii indywidualnej i jest istotnym elementem ewolucji całego ludzkiego doświadczenia.

Zmianę aktywuje "bycie" sobą, tak ktoś odkrywa nowy pomysł lub nowy sposób robienia czegoś. Jeśli mamy dużo obwodów indywidualnych, możemy czuć się niezrozumiani i samotni, że nie pasujemy do reszty.

Obwody Wiedzący i Centrujący

Indywidualne obwody mają dwa obwody podrzędne: Obwód Wiedzący i Obwód Centrujący.

Obwód Wiedzący zawiera energie, które wymagają głębokiego poznania, które nie są oparte na logice lub percepcji. Sięga głębiej, do samej prawdy rzeczy. Obwód Indywidualny Wiedzący jest obwodem transformujących i odpowiada na podstawowe pytanie kim jestem? Jest to pytanie które zadają wszyscy. Tworzą go kanały 61-24; 43-23; 8-1; 2-14; 3-60; 12-22; 55-39; oraz 20-57; 28-38.

Obwód Centrujący pociąga innych do swojej unikalnej ekspresji indywidualności i inicjuje do miłości własnej i miłości ducha. Obwód ten tworzy centrum jednostki. Są to dwa Kanały łączące tożsamość - tzw. Centrum G z Centrum Sakralnym: Kanał 10-34 oraz Centrum G - tożsamości z Centrum Ego - serca i woli: Kanał 25-51.

Obwód Integracyjny

Chociaż Obwód Integracyjny w pewnym sensie jest samodzielny, dla uproszczenia będziemy go traktować jako podobwód Indywidualnego Obwodu, ponieważ on również wprowadza zmiany, będąc dogłębnie wyjątkowym i odmiennym. Obwód Integracyjny uosabia duszę w ludzkiej postaci, jest głęboko intuicyjny i potrzebuje czasu, aby przetworzyć i zintegrować to, czego się uczy i czego doświadcza. Obwód ten tworzą Kanały: 20-34; 34-57.

Last updated