The Left Angle Cross of Plane 1 / Lewy Krzyż Równi 1 (36/6 | 10/15)

Energią Twojego Krzyża jest znalezienie równowagi w intymności z ludźmi w Twoim życiu. Twoje energie są napędzane, aby znaleźć osobistą przyjemność, której potrzebujesz, ale aby zrównoważyć ją z twoim życiem, tak jak wpasowuje się ono w kolektyw. Z jednej strony masz ten impuls, aby złapać jedno ze swoich marzeń i uciec do jaskini, aby być sama, a z drugiej strony, aby być częścią grupy wokół ogniska. Znalezienie i pokazanie równowagi to kluczowy dar, jaki możesz wnieść dla tego świata.

Last updated