HumanDesignPoPolsku
Witaj!
Jeśli masz już ogólną znajomość systemu Human Design i podstawowych składowych tej wiedzy, prawdopodobnie wystarczyło Ci rzucić, okiem aby dalej sprawnie korzystać ze zgromadzonych tu zasobów. Oprócz podstawowych wiadomości znajdziesz tu opisy wszystkich Bram, Kanałów, Krzyży Inkarnacji, Profili, Definicji, Zmiennych i wiele więcej.
Jeśli kojarzysz system Human Design i chcesz wykonać lub masz już osobisty wykres „BodyGraph” i potrzebujesz go odczytać i lepiej zrozumieć, zapraszamy Cię najpierw do przeczytania informacji poniżej, w części „Jak korzystać z systemu Human Design”.
Jeśli wiesz niewiele i jesteś głodny wiedzy zapraszamy do dalszej lektury kolejnych działów.
W prędkim wyszkiwaniu potrzebnych haseł i informacji na pewno pomoże Ci okienko "Search" (Znajdź) w prawym górym rogu, obok lupki.
W każdym przypadku, do analizy i interpretacji będziesz potrzebować - mieć obok pod ręką - swój wykres Bodygraf.
Informacje zawarte na stronie pochodzą z materiałów i tekstów własnych oraz tych, które zgromadziliśmy, przetłumaczyliśmy i opracowaliśmy z różnych źródeł w internecie, głównie ze stron jovianarchive.com, oraz humandesign.tools. Tłumaczenie jest przeważnie dość bezpośrednie, gdzie treści w oryginałach czasem były mówione i pochodzą z nagrań i wideo, lub były pisane astrologicznym żargonem i nomenklaturą. Sprawnniejsze i intuicyjne zrozumienie napewno ułatwi Ci wcześniejsze zorientowanie się w podstawach astrologii. Ciekawe i inspirujące treści oraz niektóre z tych, które przetłumaczyliśmy znajdziesz w dziale "Linki i źródła po angielsku".
Uwaga: Human Design podobnie jak inne systemy astrologiczne, ezoteryczne czy naukowe wskazuje tylko potencjały. To twoja postawa w obliczu tych potencjałów jest decydująca. To Ty, niezależnie od potencjału czy sprzyjających lub nie okoliczności ostatecznie podejmujesz decyzje i działasz, przeciwdziałasz lub nie działasz wogóle dopuszczając lub nie te potencjały i okoliczości. Ty zawsze jesteś czynnikiem decydującym. Gdyby było inaczej, to wszytsko było by bez sensu i bylibyśmy zdani na "ślepy los". Chcesz się odwdzięczyć i pomóc w utrzymaniu strony? Kup mi kawę tutaj: buycoffee.to/humandesignpopolsku
System Human Design
Human Design, zwany też Nową Astrologią, to system umożliwiający poznanie swojej unikalnej konstrukcji i potencjałów oraz pomagający w życiu obrać właściwą strategię podejmowania decyzji.
To system oparty m.in. na astrologii, który dzięki odpowiedniej wiedzy i przy zachowaniu czujności i świadomości, pozwala dostrzec naturalne organiczne odruchy, wskazówki i informacje płynące z ciała oraz skłonności i tendencje uwarunkowanego umysłu, często podejmującego błędne decyzje.
Kosmologia Human Design traktuje ludzkość („ludzki ul”) i człowieka jako wrażliwy, stale ewoluujący (genetycznie mutujący) organizm w ramach zbiorowych, kolektywnych, aktualnych tendencji, skłonności i postaw. „Mutujemy” jako społeczność i indywidualnie, w ramach sumy zmian, które zachodzą zarówno w naszej globalnej społeczności, w naszych kręgach lokalnych, „plemiennych”, rodzinnych oraz tych, które są konsekwencją decyzji osobistych. U podstaw na kierunek tej osobistej i zbiorowej ewolucji mają wpływ nasze indywidualne decyzje, nasze osobiste strategie życiowe.
Na nasze zachowanie i decyzje ma również wpływ aktualna „astrologiczna pogoda”. Cykliczne, powtarzalne wpływy będących ciągle w ruchu Słońca, Księżyca, Ziemi i pozostałych bliższych i dalszych planet w naszej konstelacji, które oddziałują na nas podobnie jak na zwierzęta i rośliny, klimat i całą przyrodę. Oddziaływanie to czasem przedstawiane jest jako kosmiczne promieniowanie cząstek lub fal Neutrino "naładowanych" wpływem planet przez które przechodzą.
Badając zachowanie ludzi przez wiele tysiącleci (czym zajmuje się astrologia), podczas różnych powtarzających się na mapie nieba cykli, można wyłowić pewne prawidłowości, skłonności i tendencje człowieka, związane między innymi z momentem i miejscem jego narodzin. Im bardziej szczegółowe i obszerne będą takie badania, tym precyzyjniejsze będą wyniki i możliwości ich zastosowań.
Dalej, uwzględniając te wyniki można stworzyć odpowiednią mapę, aby można było się w życiu poruszać z większą gracją i z mniejszym oporem.
Jedną z takich map jest Human Design. Precyzja i dokładność tej mapy pochodzi nie tylko z astrologii ale z dodatkowych danych i informacji które otrzymał twórca systemu Ra Uru Hu podczas wglądów spontanicznie doświadczonych w 1987 roku. Instrukcji, jak połączyć kilka starożytnych systemów tak, by się dopełniały i aby można było odczytywać z nich informacje ze szczególną precyzją.
Dzięki tym informacjom, możemy odczytać i zobaczyć specyfikę, konstrukcję (design) pojazdu (ciała i umysłu), w jakim przyszło nam żyć oraz obrać odpowiednią strategię nawigacji poprzez życie. Móc w pełni doświadczać życia i być wolnym od pewnych (związanych z osobistą genetyczną konstrukcją) uwarunkowań i tendencji, lub je strategicznie wykorzystać, albo przynajmniej być ich świadomym.
Czy i jak może to zmienić Twoje życie? Możesz przekonać się jedynie podejmując eksperyment wykorzystania i zaaplikowania tej wiedzy na co dzień.
Częścią wglądu i wizji Ra Uru Hu było odpowiednie ulokowanie 64 Heksagramów I Ching jako tzw. Bram, obok 12 zodiakalnych faz na kole Kosmogramu - astrologicznej mapie urodzeniowej. 64 Heksagramy - sentencje I Ching, symbolicznie podsumowują pewne właściwości natury człowieka w przyrodzie, podobnie jak 12 faz Zodiaku odnosi się do pewnych archetypicznych uniwersalnych postaw człowieka związanych z cyklami w przyrodzie.
Starożytne Heksagramy I’Ching są w systemie Human Design zaaranżowane (na wykresie Bodygraf) w sposób przypominający biologiczny schemat kodu genetycznego, kolistą tablicę 64 kodonów - sekwencji DNA.
Podobnie jak w klasycznej w astrologii, analizując układy i pozycje planet i ich procentowe położenie i odpowiednio - „nasilenie” w zodiakalnej fazie, możemy analizować, procentowo, położenie planet w fazie Heksagramu. Dzięki temu stopniując i precyzując jeszcze bardziej wpływy związane z naturą i symboliką jego przesłania. Do takiego astrologicznego odczytu/wykresu, Heksagramy (Bramy) dodają nie tylko nowych kodów i znaczeń ale i odpowiedniej precyzji. Powstaje dość dokładna mapa i baza danych. Od ogólnych wytycznych właściwej strategii życiowej, po te bardziej szczegółowe związane ze specyficznym przejawianiem się i funkcjonowaniem w różnych dziedzinach życia: otoczenia, zdrowia, motywacji i prosperowania.
Dodatkowo w Human Design główne ciała niebieskie układu słonecznego powiązane są z dziewięcioma Centrami w człowieku. Centra te przypominają system czakr, spotykany w religiach i systemach Wschodu, gdzie każde takie Centrum związane jest z jakimś aspektem przejawiania się i funkcjonowania człowieka i jego organizmu, oraz emanuje specyficzną energię. Astrologiczne interakcje pomiędzy planetami i centrami aktywują lub wzmacniają potencjały i działanie tych Centrów i przypisanych im Bram (Heksagramów).
Połączenia między Centrami na mandali - wykresie Human Design nawiązują do Sefir - "emanacji" w układzie- łańcuchu wyższych metafizycznych wymiarów i stopni poznania w kabalistycznym Drzewie Życia.
Szczegółowe dane dotyczące osobistej konstrukcji, osobowości i wielu innych aspektów obliczane są z pozycji planet i odpowiednio ich oddziaływania i aktywacji w fazach Heksagramów, co określane jest procentowo i ułamkowo odpowiednio do położenia kątowego danego ciała niebieskiego w zakresie /fazie Bramy na urodzeniowym, astrologicznym kosmogramie/ wykresie - tzw. mandali „Bodygraf”. Pierwsza liczba po przecinku numeru Bramy (Heksagramu) to tzw. Linia, która doprecyzowuje i rozróżnia skalę oddziaływania Bramy w dodatkowych zakresach. Np. w przypadku Bramy 36 będą to zakresy: 1- introspekcji, 2- projekcji, 3- adaptacji, 4- eksternalizacji, 5- uniwersalizacji, 6- przemiany. Dalej we wskazanym zakresie, doprecyzowuje i rozróżnia tzw. Kolor, które może być związane ze: 1- strachem, 2- nadzieją, 3- pragnieniem, 4- potrzebą, 5- winą, 6- niewinnością. Dalej, w ramach danego Koloru, rozróżniamy Ton: 1- bezpieczeństwa, 2- niepewności, 3- działania, 4- kontemplacji, 5- osądu, 6- akceptacji. Następnie w ramach każdego z 6 powyższych Tonów rozróżniamy jeszcze Bazy: 1- reaktywną, 2- integracyjną, 3- obiektywną, 4- progresywną , 5- subiektywną. Dzięki takiemu unikalnemu rozróżnieniu, właściwości i działanie każdej bramy mogą być określone bardzo dokładnie.
Takie precyzyjne dane można uzyskać w programie komputerowym dostępnym z jovianarchives.com, strony internetowej, głównej „źródlanej”organizacji zajmującej się spuścizną Ra Uru Hu, która oferuje również autoryzowane warsztaty i szkolenia z podstawowego zakresu wiedzy Human Design oraz zaawansowane studia analityczne, psychologiczne, prozdrowotne, biznesowe na bazie tej wiedzy.
Twórca systemu zaznacza, że do tej bardziej szczegółowej, profilowanej wiedzy i obliczeń odnoszących się do poszczególnych dziedzin, najlepsze będą precyzyjne dane urodzeniowe, najlepiej co do minuty i sekundy dokładnie w momencie w którym niemowlę opuściło ciało matki.
Jeśli chodzi o nakreślenie podstawowej strategii i potencjałów według systemu Human Design, oprócz znajomości miejsca urodzin, zwykle wystarczające okazują się dane urodzinowe z dokładnością do około 10 minut.
Jak korzystać z systemu Human Design
Aby korzystać z systemu Human Design, potrzebujesz osobistego wykresu "BodyGraph". Na nim znajdziesz schemat swojej konstrukcji oraz skalkulowane dane. Ten wykres wraz zawartymi w nim danymi potrzebne Ci będą do dalszej szczegółowej interpretacji. Interpretacje i opisy znajdziesz tutaj w odpowiednich działach na stronie.
Osobisty wykres "Bodygraph" możesz wykonać dla siebie np. na stronie www.mybodygraph.com. Potrzebujesz zarejestrować się na tej stronie i w odpowiednim formularzu wprowadzić datę, godzinę i miejsce urodzenia. Strona jest w języku angielskim. Pozyskanie wykresu jest darmowe.
Po uzyskaniu wykresu w zakładce MyBodyGraphs znajdziesz schemat postaci na którym będzie można klikać w symbole i informacje związane z Twoim osobistym wykresem.
Pozyskane tam dane potrzebujesz następnie porównać i sprawdzić z informacjami w odpowiednich działach na tej stronie. Dla ułatwienia- kluczowe tytuły, nazwy i terminy z wykresu BodyGraph- podajemy obok nazw polskich, po angielsku (w nawiasach lub pogrubione).
Wykres BodyGraph, Mandala Human Design
Na obrazie Mandali Human Design możemy zobaczyć syntezę systemów ezoterycznych i egzoterycznych połączonych w celu graficznego przedstawienia działających sił, które wpływają na nasze doświadczanie świata.
Wykres Human Design powstaje na podstawie wyliczeń z użyciem danych urodzeniowych. Jest to graficzna ilustracja przepływu energii w Twoim systemie, obraz działania i interakcji ze światem.
Wykres pokazuje to, co jest w twojej konstrukcji "zdefiniowanie" (defined) - to będzie wszystko w kolorze, i Twoją "otwartość/ niezdefiniowanie" (open/ undefined) - wszystko to, co na biało. To, co zdefiniowane ujawnia, kim jesteś, jak jesteś genetycznie skonstruowany, i pozostaje niezmienne przez całe życie. Otwartość jest tam, gdzie jesteś podatny na uwarunkowania i może objawiać się, jako coś co Human Design nazywa Nie-jaźnią, fałszywym ja.
Zrozumienie wykresu zapewni Ci proste narzędzia do poznania tego, co w twojej konstrukcji stałe i tego, co może podlegać uwarunkowaniu. Zaczynając od podstawowej strategii Twojego Typu i Autorytetu, wykres pokazuje jeden z czterech Typów, który wraz z osobistym Autorytetem określa podstawową strategię podejmowania właściwych decyzji.
Kiedy zaczniesz rozumieć informacje o swojej osobistej konstrukcji, zdasz sobie sprawę z potęgi wpływu umysłu i tego, jak bardzo jego uwarunkowania wpływały na Twoje decyzje.
Wraz z upływem czasu i wiedzy oraz eksperymentując ze strategią, którą pokaże Ci system Human Design, odkryjesz, jak ogromny wpływ na doświadczenie Twojego życia, ma proces uwalniania się od uwarunkowań.
Osobowość i Konstrukcja (Personality & Design)
Do wygenerowania wykresu Human Design potrzebne są dwie kalkulacje:
Obliczenia dotyczące osobowości (Personality) (czarna kolumna na wykresie).
Twój czas i miejsce urodzenia są używane do obliczenia wykresu Osobowości. Po prawej stronie wykresu obok symboli planet możesz zobaczyć liczby, na czarno. Te obliczenia opisują cechy przypisane do Twojej Osobowości. Rozpoznasz te cechy, ponieważ masz do nich świadomy dostęp, a zatem możesz się do nich odnieść. Zazwyczaj świadomie identyfikujesz się z tymi cechami i myślisz o swojej osobowości jako o tym, kim jesteś.
Obliczenia dotyczące konstrukcji (Design) (czerwona kolumna na wykresie).
Obliczenie to opiera się na położeniu Słońca ok. 88 dni (lub 88 stopni) przed porodem. Po lewej stronie wykresu- obok symboli planetarnych- zobaczysz liczby, na czerwono. Te obliczenia opisują cechy przypisane do Twojej świadomości ciała i pokazują naturę Twej nieświadomości.
Inteligencja ciała jest poniżej poziomu świadomej uwagi i dlatego niekoniecznie masz do niej dostęp, chociaż stanowi ona równie ważną część Twojej tożsamości. Ta inteligencja wyraża się poprzez pewne cechy, a inni ludzie często widzą te cechy znacznie wyraźniej niż Ty, ponieważ nie zdajesz sobie z nich sprawy.
Zdefiniowane i Niezdefiniowane (Defined & Undefined)
To co zakolorowane na Twoim wykresie oznacza to, co zdefiniowanie i jest związane ze specyficznym piętnem genetycznym. To wszystko to, co jest w Tobie stałe i niezawodne oraz to, jak wyrażasz swoje szczególne cechy i umiejętności.
To, co niezakolorowane, to Twoje uwarunkowanie. Pozbycie się tych wielu warstw uwarunkowań wydaje się trudne i nie zawsze jest to możliwe. Dzięki Human Design możesz zobaczyć piękno całego obrazu takim, jakim jest, i że nie pozostaje nic innego do zrobienia, jak tylko dążyć do doskonałości w sobie.
Każdy obszar na wykresie, który jest biały, niezabarwiony, jest otwarty, niezdefiniowany, pozostaje nieustalony i nieustabilizowany. W obszarach niezdefiniowanych, pozostajesz otwarty na życie. Taka otwartość to podatność na uwarunkowania i wpływ umysłu. Tutaj umysł rozwija swoje strategie adaptacyjne, które mogą odciągnąć Cię od Twojej prawdziwej natury i zakłócić podejmowanie właściwych decyzji.
Centra (Centres)
W Human Design Centra oznaczone są geometrycznymi kształtami umieszczonymi wewnątrz wykresu. Centra są punktami ogniskowymi lub węzłami, które odbierają i przekształcają krążącą w układzie energię lub siłę życiową.
Każdy z dziewięciu ośrodków na wykresie ma swoją własną odrębną biologiczną korelację, np. Centrum Śledziony jest połączone z układem limfatycznym, a Centrum Korzenia z nadnerczami.
GŁOWA (Head) Inspiracja, *presja ADŻNA (Ajna) konceptualizacja, *świadomość GARDŁO (Throat) manifestacja, mówienie, robienie G (G) jaźń, miłość i kierunek SERCE (Ego/ Heart) ego, siła woli, *motor SPLOT SŁONECZNY (Solar Plexus) emocje, fala emocji, *motor i świadomość ŚLEDZIONA (Spleen) system immunologiczny, intuicja, *świadomość SAKRAL (Sacral) siła życiowa, seksualność, *motor KORZEŃ (Root) adrenalina, stres, *presja i motor
* dodatkowa właściwość centrum
Każde z dziewięciu Centrum ma określoną funkcję i działanie.
Centra mogą być Zdefiniowane (na wykresie: pokolorowane) lub Otwarte (na wykresie: białe). Sposób, w jaki centra są zdefiniowane i połączone ze sobą, determinuje Typ, Autorytet i inne funkcje.
Otwarte Centrum (oznaczone na biało na Twoim wykresie) odbiera uwarunkowania. To uwarunkowanie wpływa na Twój umysł i tworzy to, co system Human Design nazywa Nie-jaźnią, Nie-ja, fałszywym ja. Nie-Ja tworzy własną strategię podejmowania decyzji, prowadząc Cię do podejmowania ich w oparciu o uwarunkowania, a nie ze swojego prawdziwego Ja. Przykładowe strategie Nie-ja otwartych Centrów to:
GŁOWA (Head) Myślenie o rzeczach, które nie mają znaczenia ADŻNA (Ajna) Udawanie pewności G (G) Fiksacja na znalezieniu miłości i kierunku GARDŁO (Throat) Próbuję zwrócić na siebie uwagę SERCE (Ego/Heart) Czy wydaje mi się, że mam coś do udowodnienia? SPLOT SŁONECZNY (Solar Plexus) Unikanie konfrontacji i prawdy ŚLEDZIONA (Spleen) Trzymanie się tego, co nie jest dla Ciebie dobre SAKRAL (Sacral) Nie wiadomo, kiedy przestać KORZEŃ (Root) Zawsze w pośpiechu, aby być wolnym od presji
Nieświadomość tego, w jaki sposób jesteśmy uwarunkowani poprzez swoje otwarte Centra, potrafi być w życiu przytłaczająca. To odbiera, przysłania Twoje prawdziwe Ja. Jednak kiedy zaczynamy działać poprawnie, a umysł nie podejmuje już za Ciebie życiowych decyzji, otwarte Centra stają się w tym życiu źródłem mądrości.
Twoje Otwarte Centra (na wykresie oznaczone na biało, niezakolorowane), podlegają uwarunkowaniom, jak również niosą wyjątkowy potencjał mądrości. Zrozumienie swoich uwarunkowań to pierwszy krok do kierowania życiem - bez oporu, zagubienia czy bólu. Uwarunkowanie przytłacza, zniekształca naszą perspektywę i wpływa na sposób podejmowania decyzji przez umysł. Zaburza życie psychiczne, pozostawia umysł w pomieszaniu, pod presją i pod wpływem lęku, w stresie i zagubieniu.
Kanał (Channel)
Siła życiowa jest przedstawiona na wykresie poprzez Kanały, które rozprowadzają energię.
Kanał składa się z dwóch Bram i łączy dwa Centra. Gdy dwie Bramy na każdym końcu kanału w swoich Centrach są aktywowane, tworzą to, co nazywamy Definicją Centrum (Centrum zdefiniowane), które wtedy oznaczone jest jako kolorowe, podobnie jak łączące je kanały na wykresie też będą kolorowe.
Zasadniczo można to postrzegać jako komunikację między Centrami. Każdy kanał wyznacza określony temat lub istotny aspekt przeżywania życia jako istoty ludzkiej w ramach większej zbiorowości. Jeśli masz zdefiniowany Kanał (na wykresie zakolorowany), charakteryzuje się on określonym tematem, funkcją lub darem, który działa spójnie i niezawodnie.
Bramy i heksagramy (Gates & Hexagrams)
W każdym Centrum znajdują się Bramy. Bramy można postrzegać jako punkty wejścia i wyjścia, które ustanawiają przepływ komunikacji między Centrami. Brama, która jest aktywowana przez planetę (zakolorowana), opisuje spójny temat lub rolę w twoim życiu.
Na wykresie znajdują się 64 Bramy (na wykresie to fragment połączenia zaczynający się w Centrum przypisaną liczbą) co odpowiada wszystkim 64 Heksagramom I Ching. Każda Brama ma sześć Linii, które doprecyzowują, dodając, dalsze właściwości do ​​szczególnej roli Bramy.
Wykres konstrukcji człowieka Human Design może mieć maksymalnie 26 aktywacji, co oznacza potencjalnie 26 aktywowanych Bram (aktywowane połączenia zaczynające się w centrach przypisaną liczbą, które na wykresie będą pokolorowane na czerwono lub czarno) z łącznie 64 wszystkich Bram. Często zdarza się też, że jedna Brama ma więcej niż jedną aktywację.
Aktywacja oznaczona na czarno odnosi do osobowości, oznaczona na czerwono do co nieuświadomione.
Planety (Planets)
Podstawowe motywy związane z planetami (na wykresie oznaczone symbolami planet) to:
☉ SŁOŃCE (Sun) witalność, siła, wola, ego, przywództwo, wyraz osobowości, celu ⊕ ZIEMIA (Earth) płodność, ewolucja, konstrukcja, korzenie, uziemienie ☽ KSIĘŻYC (Moon) uczucia, instynkty, zmiana, ciało ☊ WĘZEŁ PÓŁNOCNY (North Node) Linia geometrii: dokąd zmierzasz, przyszłość ☋ WĘZEŁ POŁUDNIOWY (South Node) Linia geometrii: skąd przychodzisz, przeszłość ☿ MERKURY (Mercury) umysł, świadomość, komunikacja, życie psychiczne ♀ WENUS (Venus) sztuka, estetyka, wartości, relacje ♂ MARS (Mars) energia, moc, pragnienie, asercja, agresja, niedojrzałość, mutacja ♃ JOWISZ (Jupiter) ekspansja, okazje, sprawy materialne, prawo, ochrona ♄ SATURN (Saturn) ograniczenie, powściągliwość, dyscyplina, skupienie, ból ♅ URAN (Uran) przemiana, rewolucja, niestabilność, wynalazczość, niezwykłość, ekspansywność ♆ NEPTUN (Neptun) wyobraźnia, zjawiska parapsychiczne, zamieszanie, narkoza, iluzja, to co pozostaje zasłonięte ♇ PLUTON (Pluton) kompulsja, odnowa, nieświadomość, prawda pokolenia
Według systemu Human Design planety wpływają na naszą naturę, emitując cząsteczki/promieniowanie neutrin, które przenoszą na nas informacje z planet. Gwiazdy w odległych zakątkach kosmosu nieustannie emitują wszędzie neutrina które przechodzą poprzez planety i na Ziemi odciskają piętno na naszych ciałach. W związku z ciągłym ruchem Słońca i planet, ​​informacja i piętno neutrina przechodzące przez nas w momencie narodzin jest zawsze wyjątkowe i niepowtarzalne.
Istnieją dwa rodzaje wpływu, piętna, widoczne na wykresie: czas urodzenia i 88° stopień Słońca (około 90 dni) przed urodzeniem.
W tych dwóch momentach, położenia planet w naszym Układzie Słonecznym modyfikują informacje neutrin w bardzo specyficzny sposób, kiedy przepływają one przez nasze ciała.
Planety oddziałują wtedy, jako lokalne czynniki wpływu i programowania. Dlatego na przestrzeni wieków w mitologiach zawsze wyobrażaliśmy je jako „bogów”. Każda planeta, w zależności od tego, gdzie jest w twojej osobistej konstelacji, konstrukcji (co widać na twoim wykresie), „dodaje swojego smaku”twojej naturze, zarówno na poziomie świadomym, jak i nieświadomym.
Typy (Types)
Ludzkość ze względu na różne sposoby i "mechanikę" funkcjonowania według systemu Human Design jest podzielona na cztery Typy:
Generatorzy (w tym Manifestujący Generatorzy) Manifestorzy Projektorzy Reflektorzy
Z Typami związane są: Temat Nie-Ja, fałszywego ja (Not-Self Theme), Synatura (Signature) i Strategia (Strategy)
Temat Nie-ja, fałszywego ja (Not-Self Theme) rozwija się w życiu wtedy kiedy podejmujemy decyzje tylko w oparciu o umysł i jego uwarunkowania. Prowadzi do oporu i ostatecznie do motywu Nie-Ja twojego Typu:
Gniew (Anger) dla Manifestorów Gorycz (Bitterness) dla Projektorów Rozczarowanie (Disapointment) dla Reflektorów Frustracja (Frustration) dla Generatorów
Z danym Typem wiąże się też motyw pozytywny, jego właściwa "Sygnatura" (Signature) - kiedy w życiu działamy i podejmujemy decyzje zgodnie ze swoją Strategią i Autorytetem:
Spokój (Peace) dla Manifestorów Sukces (Success) dla Projektorów Zaskoczenie (Surprise) dla Reflektorów Satysfakcja (Satisfaction) dla Generatorów
Właściwe Strategie (Strategy), które do tego prowadzą to:
Informowanie (To Inform) dla Manifestorów Czekanie na Zaproszenie (To Wait for the Invitation) dla Projektorów Przeczekaj Cykl Księżyca (Wait A Lunar Cycle) dla Reflektorów Odpowiadanie (To Respond) dla Generatorów
W Human Design każdy Typ ma swoją własną strategię. Twoja strategia dostosowuje twoje życie do prawidłowej geometrii, eliminuje opór i stawia przed twoją osobowością wielkie wyzwanie, jakim jest świadomość. Najważniejsze jest eksperymentowanie ze swoją strategią; nauka korzystania z niego zmieni Twoje życie. Eliminując moc warunkowania, która wywołuje opór i zakłócenia i przesłania to, kim naprawdę jesteś, stajesz się bardziej zdolny do przeżywania wyjątkowości, do której masz prawo. Jest to prosta metoda bycia w świecie bez oporu; Strategia życia zgodnie z tym, kim naprawdę jesteś.
Generatorzy
Generatory są dominującym typem na planecie z prawie 70% w populacji. Są napędową siłą życiową planety. Ich strategia polega na reagowaniu, a poprzez reagowanie odnajdują satysfakcję i unikają frustracji. Mają otwartą i otaczającą aurę. W życiu, muszą nauczyć się samych siebie, jak funkcjonują.
Projektorzy
Projektorzy stanowią około 20% populacji. Ich strategia polega na oczekiwaniu na zaproszenie, aby odnieść sukces i uniknąć rozgoryczenia. Mają skupioną i absorbującą aurę i muszą poznać i zrozumieć jak funkcjonują inni.
Manifestorzy
Manifestatorzy stanowią około 9% procent populacji. Ich strategia polega na informowaniu, zanim podejmą działania, aby znaleźć spokój i uniknąć złości, gniewu. Mają zamkniętą i odpychającą aurę i są tutaj, aby zrozumieć swój wpływ na innych.
Reflektorzy
Reflektorzy są nie mają zdefiniowanych Centrów i stanowią nieco ponad 1% populacji. Ich strategia polega na odczekaniu pełnego cyklu księżyca przed podjęciem decyzji, aby znaleźć jasność, co prowadzi do życia bardziej zaskakującego i mniej rozczarowującego. Mają aurę oporną i próbkującą otoczenie i uczą się raczej odzwierciedlać i ukazywać doświadczenia niż się do nich przywiązywać jakoś je wykorzystywać.
Autorytet wewnętrzny i zewnętrzny (Inner Authority & Outer Authority)
Aby właściwie rozpocząć eksperyment z Human Design, musisz znać swój Autorytet. W połączeniu z twoim Typem tworzy twoją Strategię i Autorytet, podstawę rozwoju osobistego w Human Design i ostatecznie jedyną informację, której będziesz potrzebować, aby podejmować właściwe decyzje w swoim życiu.
Autorytet to narzędzie, dzięki któremu wiesz, czy coś jest dla Ciebie odpowiednie, czy nie. Rozróżniamy dwa rodzaje autorytetu - wewnętrzny i zewnętrzny.
Autorytet wewnętrzny (Inner Authority)
Wewnętrzna inteligencja, która pozwala nam wiedzieć, czy decyzja jest dla nas słuszna, czy nie, nazywana jest Wewnętrznym Autoryrytetem. To tak, jakby nasze ciała miały wewnętrzny kompas lub urządzenie, które ujawnia, czy coś jest zdrowym i satysfakcjonującym wykorzystaniem naszej energii, czy nie. Nasz autorytet wewnętrzny to wiedza, informacja wypływająca z cieła, która wyprzedza rozpoznanie umysłowe. Dostęp do niej wymaga od nas większego poczucia i lepszego słuchania naszego ciała.
Dzięki temu, przechodzimy w stan, w którym coraz częściej doświadczamy i odbieramy specyficzne sygnały-wskazówki, w postaci satysfakcji, sukcesu, spokoju czy zaskoczenia, które wynikają z prawidłowego wykorzystania naszej energii.
Autorytet zewnętrzny (Outer Authority)
W systemie Human Design jest to możliwość wykorzystania swojej autentycznej perspektywy. Ta perspektywa wywodzi się z twojej konstrukcji i jest wyrazem twojej wyjątkowości.
Jako istoty z dziewięcioma Centrami, jesteśmy stworzeni do komunikowania się z innymi i dzielenia się naszymi wyjątkowymi perspektywami na temat życia i prawdy. Służymy innym najlepiej, przekazując nasze spostrzeżenia, pomysły i opinie w odpowiednim momencie. Może to być odpowiedź lub zaproszenie do podzielenia się czymś. Używając w taki sposób swojego umysłu, staje się on zasobem dla innych.
Definicje (Definitions)
Definicja jest tym, co w nas jest spójne i niezawodne; jest tym, co tworzy nasz Typ i determinuje naszą Strategię i Autorytet. Definicja (przy twoim wykresie) pokazuje nam schemat przepływu energii w nas. Decyduje również o tym, jak działamy, jak wchodzimy w interakcje i czego szukamy w innych.
Kluczowym aspektem tego, jak odnosimy się i łączymy z innymi, jest to, że niektórzy z nas szukają bliskich, plemiennych powiązań w celu nawiązania więzi, podczas gdy inni funkcjonują bardziej niezależnie. Istnieje szerokie spektrum sposobów, w jakie możemy się ze sobą łączyć, w zależności od konkretnej konfiguracji na wykresie Human Design.
Definicje odnoszą się do tego czy twoje zdefiniowane (zakolorowane na wykresie) Centra są dodatkowo połączone Kanałami tworząc ”pojedynczą” połączoną grupę lub tworzą kilka ”rozdzielonych” grup.
Istnieją cztery różne rodzaje Definicji:
Pojedyncza (Single Definition): ciągłe połączenie Rozdzielona definicja (Split Definition): dwa oddzielne od siebie obszary definicji Definicja potrójnego podziału (Triple Split Definition): trzy oddzielne obszary I rzadko, definicje podziału poczwórnego (Quadruple Split Definition): cztery oddzielne obszary Brak definicji (No Definition) (występuje najrzadziej)
Co najważniejsze, Definicja prowadzi dalej do istoty wiedzy o Human Design i jej wartości, do Typu.
Profil i Kąt (Profiles)
Profil jest kolejnym podstawowym elementem Human Design. Dodaje więcej niuansów do twojej konstrukcji, zgłębiając to, co naprawdę nas wyróżnia. Podczas gdy dzielisz pewne cechy z innymi, na przykład tymi o tym samym Typie i Autorytecie, to już inny Profil prowadzi cię bardzo odmienną drogą życiową. Można to zobaczyć jako kostium, który nosimy podczas nauki odgrywania określonych ról. Te role wzbogacają nasze doświadczenie życiowe, kiedy angażujemy się i wpływamy na innych w specyficzny sposób. W sumie istnieje 12 profili - zestawów dwóch ról reprezentujących podstawowe dwa tematy.
Profil jest określany na podstawie pozycji Słońca i Ziemi w obu kolumnach wykresu. Bierzemy tutaj pod uwagę wartości podane po przecinku przy symbolach Słońca i Ziemi po obydwu stronach na wykresie)
Po stronie Osobowości (wartości podane po przecinku w kolorze czarnym po prawej stronie wykresu przy symbolach Słońca i Ziemi) reprezentują pierwszą składową profilu - pierwszą z ról. Będzie to coś, z czym będziesz rezonować, twoje motywy, atrybuty i zachowania, które jesteś w stanie rozpoznać i z którymi się utożsamiasz.
Po stronie Konstrukcji (wartości podane po przecinku w kolorze czerwonym w kolumnie po lewej stronie wykresu przy symbolach Słońca i Ziemi) odnoszą się do drugiej roli w twoim Profilu. Reprezentuje ona twoje nieświadome zachowania, atrybuty i potrzeby.
Obie role w twoim Profilu łącznie reprezentują twoje kluczowe aspekty, charakteryzują twoją życiową wędrówkę. Główną częścią zrozumienia naszego celu jest rozpoznanie i zaakceptowanie ról w naszym profilu, które odgrywamy w życiu.
Krzyż Inkarnacji/wcielenia (Incarnation Cross)
Każdy posiada swoją bardzo specyficzną częstotliwość którą można odwzorować na mapie Human Design. Z kalkulacji położenia Słońca/Ziemi (Osobowości/Konstrukcji) na wykresie wynika 70% obydwu: tej "wdrukowanej/odciśniętej" i tej spójnej, związanej z osobowością, ogólnej energii twojej istoty. Tam osadzony jest twój Krzyż Inkarnacji/wcielenia.
Krzyż Inkarnacji/Wcielenia w połączeniu z Profilem jest tym, co ostatecznie określa nasz cel na Ziemi. Istnieją 192 główne Krzyże Wcielenia w systemie Human Design, każdy wywodzi się z kombinacji tematów przewodnich odnoszących się do naszych pozycji Słońca i Ziemi. Razem tworzą całość naszego ludzkiego doświadczenia.
Twój Krzyż Wcielenia to coś, co powoli wyłoni się z czasem, gdy będziesz żyć w zgodzie ze swoją zindywidualizowaną naturą i coś co osiągnie punkt kulminacyjny w pełnej ekspresji twojego potencjału. Zwykle przejawia się to około opozycji Urana, w wieku 38-42 lat, kiedy już położysz solidne fundamenty i masz jasny życiowy kierunek. W tym sensie jest to esencja twojego celu, poprzez który możesz zostawić swój ślad na Ziemi.
Zmienne (Variables)
Zmienne (na wykresie reprezentowane strzałkami) odnoszą się do obliczeń związanych z twoją osobistą specyfiką i pomagają ci w transformacji. To zaawansowany obszar systemu Human Design, który oferuje dogłębne spojrzenie i rozpoznanie twojej konstrukcji. Praktyczną mapę transformacji twojej świadomości i sposobu doświadczania.
Zmienna opisuje, w jaki sposób przyjmujesz przetwarzasz i filtrujesz informacje oraz w jaki sposób określa to twoją perspektywę. Zrozumienie swojej Zmiennej może uwolnić umysł od uwarunkowań, kolektywnej homogenizacji, dzięki czemu możesz wyrazić swoją własną unikalną świadomość.
Obliczenia zmiennej wskazują na naturę twoich wzorców świadomości. Pokazują, gdzie z natury jesteś strategiczny, skoncentrowany i aktywny, a gdzie otwarty, peryferyjny i pasywny. Do podstawowych aspektów zmiennej zalicza się określony schemat żywienia i środowisko fizyczne.
W przeciwieństwie do tego, czego uczono nas przez całe życie, umysł nie jest przygotowany do podejmowania decyzji. Potrafi oceniać i rozważać, przemyśleć zalety i wady, ale nie można mu ufać w ostatecznym podejmowaniu decyzji. Strategia i Autorytet pozwalają Ci ”ominąć„ umysł i ujawniają twoje uwarunkowania. W połączeniu ze Strategią i Autorytetem swojej konstrukcji rozpoczynasz eksperyment życia bez ciągłego napotykania oporu i cierpienia.
Autorytety (Authorities)
Rodzimy się z unikalnym Autorytetem wewnętrznym, który wynika z naszej konfiguracji energetycznej. To twój Autorytet w tobie odkrywa najcenniejsze dla ciebie kwestie w życiu. Jest Ci potrzebny aby podejmować właściwe decyzje we właściwy sposób. Dzięki eksperymentowaniu ze swoim Autorytetem i Strategią, jednoczysz się z tym kim naprawdę jesteś. Zaczynasz dostrzegać to co dla ciebie najważniejsze. Podejmujesz decyzje w prawdziwie właściwy dla ciebie sposób, bez udziału umysłu.
Autorytet Emocjonalny - Splotu Słonecznego (Emotional - Solar Plexus Authority)
Ma go około połowa populacji. Twoja wewnętrzna prawda i właściwe decyzje nie są i nie powinny być czymś co pojawia się spontanicznie w tu i teraz. Pojawiają się z czasem, dojrzewając. Ten rodzaj autorytetu, centrum, motoru nieustannie podlega fali od nadziei do bólu, oraz całej ruchomej amplitudzie innych negatywnych lub pozytywnych emocji, zakłócając możliwość jasnego widzenia w jednym momencie, w tu i teraz. Cierpliwość, przeczekanie tej fali i wnikliwa jej obserwacja pozwoli ci w odpowiednim momencie podejmować właściwe decyzje.
Taki autorytet na wykresie wskazuje zakolorowane Centrum Emocjonalne.
Autorytet Sakralny (Sacral Authority)
Aby podejmować właściwe decyzje potrzebujesz spontanicznie odpowiedzieć na sygnały płynące z otoczenia w każdej chwili, w której potrzebujesz stale się zanurzać i jej się poddawać. Potrzebujesz nieustannie dostrajać się do chwili i ufać sobie. Nie potrzebujesz szukać swojej wewnętrznej prawdy. To prawda znajduje Ciebie. Twoja prawda objawia się też jako wewnętrzny sygnał w ciele z trzewi mówiący „Aha!” lub „Eee..” Z czasem poznajesz swój Autorytet i uczysz się go słuchać, uczysz się odpowiadać.
Taki autorytet na wykresie wskazuje zakolorowane Centrum Sakralne przy białym Centrum Emocjonalnym.
Autorytet Śledziony (Spleen Authority)
Aby właściwie podejmować decyzje potrzebujesz w tu i teraz zaufać i wsłuchać się w swój pierwotny mechanizm przetrwania. Włączyć efemeryczną, subtelną, instynktowną intuicję. Przeczucie - dobre, lub złe, instynktowne, w pierwszej sekundzie, zanim uruchomi się umysł ze swoją analizą - to jest to na co powinieneś zwracać uwagę. Twój instynktowny system ostrzegawczy to wyczuwalna mobilizacja twojego organizmu w danej chwili. Taki sygnał, odczucie przychodzi nagle i jednorazowo. Jeśli go przegapisz albo, zignorujesz, więcej go nie usłyszysz, nie powtórzy się. To może być dreszcz, przeczucie, impresja, intuicja „na krawędzi swojego postrzegania”.
Taki autorytet na wykresie wskazuje zakolorowane Centrum Śledziony przy białym Centrum Sakralnym i białym Centrum Emocjonalnym.
Autorytet Ego (manifestowany przez Ego) (Ego Manifested Authority)
Potrzebujesz słuchać swojego własnego głosu. Kiedy przemawiasz, artykułujesz, używasz swojego głosu, ten głos jest powiązany z twoją wolą i siłą sprawczą. Kiedy nie słuchasz siebie, dźwięku swojego głosu, wtedy przemawia twój umysł i pozwalasz aby w twojej aurze uaktywniły się i działały różne zakłócenia. Potrzebujesz słuchać tego co przychodzi z twojego Centrum Ego - Woli kiedy przychodzi to w sposób naturalny, niewymuszony. Potrzebujesz używać swojej siły woli i jednocześnie potrafić słuchać.
Taki autorytet na wykresie wskazują zakolorowane, połączone Centra Ego i Gardła przy białym Centrum Sakralnym i białym Centrum Emocjonalnym.
Autorytet Rzutowany na Ego (Ego Projected Authority)
Używaj świadomie siły woli do tego co służy tobie i innym, tego co odkrywasz, wtedy kiedy jesteś do tego powołany lub zaproszony. Używaj woli aby badać czy chcesz mieć to doświadczenie, uczestniczyć w danej sytuacji, pójść w danym kierunku lub przewodzić czy prowadzić tam innych. Taki autorytet na wykresie wskazują zakolorowane, połączone Centra Ego i G przy białym Centrum Śledziony, przy białym Centrum Sakralnym i białym Centrum Emocjonalnym.
Autorytet Ja (rzutowany na Ja) (Self Projected Authority)
Aby podejmować właściwe decyzje potrzebujesz polegać na sobie, dostrajać się do siebie do swojego Centrum G, tożsamości, identyfikacji, do jego wibracji i prawdy. Ponieważ reszta twojej percepcji i zmysłów jest wysoce wrażliwa i przytłoczona ilością i różnorodnością bodźców i sygnałów, potrzebujesz wsłuchać się w centrum swojej istoty. Czasem być może fizycznie poczuć to w klatce piersiowej, poczuć kierunek lub jego zmianę.
Taki autorytet na wykresie wskazuje zakolorowane Centrum G przy białych Centrach Ego, Śledziony, Sakralnym i Emocjonalnym.
Bez Autorytetu (Autorytet Środowiskowy/Mentalny) (Mental Authority/Enviromental Authority)
Aby właściwie podejmować decyzje potrzebujesz wtopić się w otoczenie i skomunikować się, przeprowadzić wywiad, połączyć się z właściwymi osobami. Pozostajac czujnym, w każdym kontakcie i rozmowie wsłuchująć się w wibracje swojego głosu. Dobrze dla Ciebie jest „przegadywać” twoje ważne tematy z zaufanymi osobami zanim podejmiesz decyzje. Jednocześnie potrzebujesz nauczyć się umysłowo wyciszyć i zapanować nad kompulsywnym słowotokiem, kontemplując w skupieniu, zatrzymując „hałas” z otoczenia. Cierpliwie czekaj na zaproszenie, i rozpoznanie, nie próbuj go zdobyć na siłę.
Taki autorytet na wykresie występuje przy białych Centrach G, Ego, Śledziony, Sakralnym i Emocjonalnym.
Autorytet Księżycowy (Moon Authority)
Podczas 28-dniowego cyklu księżycowego różne Centra Energetyczne i obszary twojej istoty i nastroju zostaną „oświetlone” aby można było zebrać wszystkie potrzebne informacje i na końcu cyklu podjąć odpowiednią decyzję. Z czasem zaczniesz dostrzegać ten wzorzec i moment skompletowania pełni doświadczeń i właśnie wtedy podejmować wszystkie kluczowe decyzje. Twoja przenikliwość i wrażliwość rzeczy dookoła jest unikalna niespotykana i trudna do wyobrażenia dla reszty świata.
W przypadku tego Autorytetu, na wykresie Centra widnieją jako niezakolorowane.
Typy (Types)
Istnieją 4 główne typy konstrukcji człowieka w systemie Human Design. Każdy typ odgrywa kluczową rolę w międzyludzkich interakcjach. Każdy typ dysponuje innym rodzajem aury. Generatory i Generatory Manifestujące mają potężny motor wewnętrzny do wykonywania pracy, Projektory mają wizję i energię projekcyjną do kierowania, kierowania i zarządzania, Manifestorzy robią zamieszanie, tworzą i inicjują działania, aby tworzyć i manifestować nowe rzeczy. Reflektorzy działają jak lustro dla społeczeństwa, aby pokazać nam, jak i co robimy. Gdyby wszyscy na tej planecie żyli zgodnie ze swoim typem i strategią konstrukcji, którą otrzymali, na świecie byłoby o wiele mniej walki, niezadowolenia i niespełnienia.
Generator
Generatorzy stanowią 36% populacji świata. Generatorzy to ludzie, którzy zapewniają światu stałą moc i energię życiową. To są ludzie, którzy potrafią przetrwać. Centrum Sakralne w ich ciele jest kluczem do ich prawdziwej mocy. Witalnej siły życiowej potrzebnej do działania, życia, robienia i tworzenia. Jest to także centrum naszej seksualności, a tym samym zapewnia kontynuację naszego gatunku.
„Czyści” Generatorzy to ludzie, u których Centrum Sakralne jest aktywowane i włączone przez cały czas, ale nie mają połączenia z centrum manifestacji i ekspresji człowieka - Centrum Gardła.
Większość z nas uczono, namawiano lub wychowywano jako dzieci, abyśmy wierzyli, że musimy zainicjować działanie. Na świecie panuje błędne przekonanie, że wszyscy powinniśmy po prostu „wyjść i to zrobić”. Wierzymy, że jesteśmy „manifestorami” i dzięki temu możemy zrobić wszystko, kiedy tylko zechcemy. Ale to po prostu dla 91% światowej populacji nie jest prawdą.
Największą lekcją dla Generatora jest nauczenie się reagowania na życie z jego „trzewi”. Generetorzy mają energię do spalania; energię potrzebną do załatwiania różnych spraw. Pytanie, czy mogą poczekać na swoją kolej, znak od świata?
Jeśli mogą, wówczas wszelkie formy frustracji są eliminowane z ich życia i zastępowane głębokim uczuciem satysfakcji. Odpowiadając na wszystko z wnętrza siebie, życie samo pokieruje ich drogą. Wtedy życie dla wszystkich Generatorów, stanie się radosnym i satysfakcjonującym doświadczeniem.
Generatorzy zwykle inicjują działanie, ponieważ obawiają się, że inaczej nic się nie wydarzy. I to jest pułapka, która ich zniewala. Jeśli Generator ma odwagę czekać, szybko się zorientuje, że ten strach jest bezpodstawny.
Nieskończona energia siły życiowej, którą Generator utrzymuje w swoim Centrum Sakralnym, jest jak super potężny magnes, który przyciąga do niego możliwości poprzez otaczającą go aurę. Inni ludzie pragną dostępu do tego ogromnego zasobu energii, a Generator nie musi długo czekać, zanim inni ludzie zaczną prosić o dostęp do tego zasobu.
Kiedy Generator czeka na to co się pojawi w życiu, staje się jak „magnetyczna czarna dziura”, która automatycznie przyciąga do niego wszystkich i wszystko. Wszystkie rzeczy przyjdą do Generatora we własnym czasie - nie muszą inicjować działania, aby coś się wydarzyło. Wszystko, co jest dla nich przeznaczone i jest dla nich odpowiednie, zostanie automatycznie przyciągnięte. Praca, związki, szczęście… wszystko.
Generatorzy są zaprojektowani tak, aby płynąć w „tu i teraz” z prądem życia, przyjmując wskazówki do działania, gdy się pojawiają. Generatorzy nie są tutaj, aby martwić się o przyszłość. Ich właściwa przyszłość nadejdzie automatycznie, jeśli w „tu i teraz” odpowiedzą na to, co daje im życie.
Generatory ze swoimi ogromnymi zasobami energii również są tutaj, po to aby osiągnąć mistrzostwo w życiu. Są tutaj, aby opanować wszystko, do czego podejmą właściwe zobowiązanie, na które następnie odpowiadają.
Jednym z wielkich znaków, na które Generatorzy powinni zwracać uwagę jako wskazanie, że reagują i działają poprawnie, jest „synchroniczność”. Rzeczy po prostu magicznie zaczynają się dziać lub pojawiać w ich życiu automatycznie. Wydają się „mieć szczęście”.
Jest też całkowicie możliwe, że ci Generatorzy, którzy wyszli i zamanifestowali się bez odpowiedniego odniesienia do ich Centrum Sakralnego, w rzeczywistości mogą odnieść sukces, ale rzadko w takiej sytuacji są szczęśliwi, zadowoleni lub czują się spełnieni.
Często Generatorzy są zaangażowani w projekty lub są oddani komuś lub czemuś, co tak naprawdę ich nie interesuje lub nie przynosi spełnienia. Robią to tylko dlatego, że wydaje się, że ktoś musi to zrobić i to oni mają energię! Przeważnie są też bardzo sfrustrowani, będąc niewolnikami kogoś innego, nałogowo oddając władzę i swoją siłę każdemu, kto o to poprosi.
Prosta, ale głęboka lekcja dla wszystkich Generatorów polega na tym, aby dowiedzieć się od siebie samych, zadać sobie pytanie, komu i czemu zamierzają się poświęcić. Należy podkreślić, że od samego początku jakiejkolwiek działalności, Generatorzy muszą zdać sobie sprawę, czy zamierzają się zaangażować, czy nie, ponieważ kiedy już poświęcą znaczną energię czemuś lub komuś, kiedy „weszli w to z rozpędu”, grozi im frustracja i liczne niedogodności.
Generatorzy mają przełącznik „włącz”, ale nie mają przełącznika „wyłącz”. Jeśli po kilku minutach zorientują się, że ktoś lub coś do czegoś się właśnie zobowiązali, w rzeczywistości im nie odpowiada, jest już za późno, aby przestać. To Sakralne Centrum musi podążać, toczyć się do końca, kiedy już nabierze rozpędu. Ale jeśli Generator desperacko chce się zatrzymać i przestaje działać, zwykle wpada w pomieszanie. W ostateczności, rezygnuje z pracy.
Nie można przeceniać znaczenia Centrum Sakralnego dla Generatora. Ich strategia prawidłowego życia wynika z tego, jak to Centrum Sakralne jest naprawdę zaprojektowane do pracy.
Centrum Sakralne może odpowiedzieć w danej chwili tylko „tak” lub „nie”. Nie używa słów, aby jakoś przekazać te odpowiedzi. Wydobywa dźwięki z głębi żołądka. Dźwięki te przypominają pomruki, które, kiedy można zinterpretować ten dźwięk na „tak” lub „nie”, prowadzą Generatora do podejmowania właściwych decyzji dotyczących ich życia.
Zadaniem generatorów jest zauważenie tych pomruków z Centrum Sakralnego i uświadomienie sobie, że są one właściwym mechanizmem reakcji. Życiowa Strategia Generatora polega na czekaniu na odpowiedź.
Niektórzy Generatorzy są zdezorientowani co do słowa „czekaj”, ale kiedy „nie śpisz” i zauważasz wszystko, co dzieje się wokół ciebie, czekanie oznacza po prostu wsłuchanie się w podpowiedzi, odpowiedzi z twojego Centrum Sakralnego, zanim zaczniesz działać.
Dla wszystkich Generatorów jest to klucz do zmiany całego ich życia, aby żyć tym, kim jesteś, bez marnowania cennej mocy Centrum Sakralnego.
Kiedy Generatorzy odnajdą, poczują swoją odpowiedź z Centrum Sakralnego, dostaną „tak” lub „nie”, które jest im niezbędne, aby iść naprzód w życiu. Ta reakcja może przybrać formę pomruku lub chrząknięcia, „uhuh” lub „unhuh” lub może to być po prostu uczucie uniesienia lub zapadnięcia. Generatorzy muszą rozpoznać odpowiedź z ich Centrum Sakralnego i potrzebują czasu, aby to sprawdzić i się przekonać. Odpowiedź może nie nadejść natychmiast.
Wszyscy Generatorzy osiągają w końcu taki poziom, na którym utkną. Czują barierę i czasami zawracają. Jeśli odpowiedziałeś, zareagowałeś właściwie, dalej ważne jest, abyś pokonał tę barierę, aby przejść do następnego poziomu. To prawie tak, jakby to był test, abyś miał szansę ponownie zapytać swoje Centrum Sakralne, czy tego naprawdę chcesz. Przebicie się przez tą barierę potwierdzi, że jesteś na dobrej drodze.
Generatorzy są „pracownikami”, robotnikami i mogą stać się niewolnikami, jeśli nie słuchają swojego Centrum Sakralnego. Manifestor zawsze będzie inicjował i oczekiwał, że Generator będzie jego „wykonawcą”. Projektor, będzie próbował połączyć się z tą mocą generatora w podobny sposób.
Tak więc, Generatorzy muszą pamiętać o skontaktowaniu się ze swoim Centrum Sakralnym, zanim zgodzą się po prostu „zrobić” to, co sugeruje Manifestor, Projektor lub jakikolwiek inny Typ człowieka. Muszą stać się świadomi i przestać żyć na „autopilocie”. Dlatego Generator jest uważany za naturalnego niewolnika. Uśpiony, stara się oddać swoją energię wszystkim innym, zamiast słuchać swojej wewnętrznej mądrości: swojego Centrum Sakralnego.
Większość Generatorów doświadcza powtarzalnego trudu, „codziennej harówki”; po prostu ciężko pracując zarabiając na życie. Ale zawsze mają w sobie dręczące niezadowolenie i frustrację, że są tutaj w innym celu.
Wszystko, co musi zrobić Generator, to poprawnie zareagować, a jego cel znajdzie go.
Generator Manifestujący
Generatorzy Manifestujący stanowią 32% populacji świata
Generatorzy Manifestujący mają ten sam rdzeń genetyczny co typ Generatora.
Oba typy mają odpowiadać na życie poprzez swoje Centrum Sakralne przed zainicjowaniem działania - podejmowaniem decyzji.
Nagrodą za cierpliwość i odpowiadanie na życiowe wyzwania jest życiowe harmonijne zaistnienie na swój unikalny sposób.
Naturalne reagowanie na przepływ życia, który przychodzi do Ciebie jako Generatora Manifestującego, jest ostatecznie najbardziej wydajnym i satysfakcjonującym sposobem wykorzystania energii.
Istotą prawdziwej duchowości dla Generatora Manifestującego jest zaufanie, że samo życie ma dla ciebie swój plan i że rozwinie się w swoim własnym, naturalnym czasie, jako coś, na co jesteś wyjątkowo przygotowany - aby odpowiedzieć.
Nie możesz kontrolować właściwego kierunku swojego życia, stosując „racjonalne” podejście mentalne oparte na decyzjach. Wtedy twój umysł samoczynnie poprowadzi Cię ku życiu, które ostatecznie okaże się niezadowalające.
Różnica między Generatorami a Generatorami Manifestującymi polega na tym, że Generatorzy Manifestujący są zaprojektowani tak, aby przejść do działania bardzo szybko po udzieleniu odpowiedzi (chyba że są to Generatorzy Manifestujący Emocjonalni, którzy muszą zauważyć, i ewentualnie odczekać, jeśli są akurat na szczycie swojej emocjonalnej fali).
Generatorzy to ludzie, którzy potrafią przetrwać. Centrum Sakralne w ich ciele jest kluczem do ich czystej mocy. Tworzy witalną siłę życiową potrzebną do działania, życia, robienia i tworzenia. Jest także centrum naszej seksualności, a tym samym zapewnia kontynuację naszego gatunku.
Największą lekcją dla Generatora jest nauczenie się reagowania na życie z jego „trzewi”. Generetorzy mają energię do spalania; energię potrzebną do załatwiania różnych spraw. Pytanie, czy mogą poczekać na swoją kolej, znak od świata?
Jeśli mogą, wówczas wszelkie formy frustracji są eliminowane z ich życia i zastępowane głębokim uczuciem satysfakcji. Odpowiadając na wszystko z wnętrza siebie, życie samo pokieruje ich drogą. Wtedy życie dla wszystkich Generatorów, stanie się radosnym i satysfakcjonującym doświadczeniem.
Generatorzy zwykle inicjują działanie, ponieważ obawiają się, że inaczej nic się nie wydarzy. I to jest pułapka, która ich zniewala. Jeśli Generator ma odwagę czekać, szybko się zorientuje, że ten strach jest bezpodstawny.
Nieskończona energia siły życiowej, którą Generator utrzymuje w swoim Centrum Sakralnym, jest jak super potężny magnes, który przyciąga do niego możliwości poprzez otaczającą go aurę. Inni ludzie pragną dostępu do tego ogromnego zasobu energii, a Generator nie musi długo czekać, zanim inni ludzie zaczną prosić o dostęp do tego zasobu.
Kiedy Generator czeka na to co się pojawi w życiu, staje się jak „magnetyczna czarna dziura”, która automatycznie przyciąga do niego wszystkich i wszystko. Wszystkie rzeczy przyjdą do Generatora we własnym czasie - nie muszą inicjować działania, aby coś się wydarzyło. Wszystko, co jest dla nich przeznaczone i jest dla nich odpowiednie, zostanie automatycznie przyciągnięte. Praca, związki, szczęście… wszystko.
Generatorzy są zaprojektowani tak, aby płynąć w „tu i teraz” z prądem życia, przyjmując wskazówki do działania, gdy się pojawiają. Generatorzy nie są tutaj, aby martwić się o przyszłość. Ich właściwa przyszłość nadejdzie automatycznie, jeśli w „tu i teraz” odpowiedzą na to, co daje im życie.
Generatory ze swoimi ogromnymi zasobami energii również są tutaj, po to aby osiągnąć mistrzostwo w życiu. Są tutaj, aby opanować wszystko, do czego podejmą właściwe zobowiązanie, na które następnie odpowiadają.
Jednym z wielkich znaków, na które Generatorzy powinni zwracać uwagę jako wskazanie, że reagują i działają poprawnie, jest „synchroniczność”. Rzeczy po prostu magicznie zaczynają się dziać lub pojawiać w ich życiu automatycznie. Wydają się „mieć szczęście”.
Jest też całkowicie możliwe, że ci Generatorzy, którzy wyszli i zamanifestowali się bez odpowiedniego odniesienia do ich Centrum Sakralnego, w rzeczywistości mogą odnieść sukces, ale rzadko w takiej sytuacji są szczęśliwi, zadowoleni lub czują się spełnieni.
Często Generatorzy są zaangażowani w projekty lub są oddani komuś lub czemuś, co tak naprawdę ich nie interesuje lub nie przynosi spełnienia. Robią to tylko dlatego, że wydaje się, że ktoś musi to zrobić i to oni mają energię! Przeważnie są też bardzo sfrustrowani, będąc niewolnikami kogoś innego, nałogowo oddając władzę i swoją siłę każdemu, kto o to poprosi.
Prosta, ale głęboka lekcja dla wszystkich Generatorów polega na tym, aby dowiedzieć się od siebie samych, zadać sobie pytanie, komu i czemu zamierzają się poświęcić. Należy podkreślić, że od samego początku jakiejkolwiek działalności, Generatorzy muszą zdać sobie sprawę, czy zamierzają się zaangażować, czy nie, ponieważ kiedy już poświęcą znaczną energię czemuś lub komuś, kiedy „weszli w to - z rozpędu”, grozi im frustracja i liczne niedogodności.
Generatorzy mają przełącznik „włącz”, ale nie mają przełącznika „wyłącz”. Jeśli po kilku minutach zorientują się, że ktoś lub coś do czegoś się właśnie zobowiązali, w rzeczywistości im nie odpowiada, jest już za późno, aby przestać. To Sakralne Centrum musi podążać, toczyć się do końca, kiedy już nabierze rozpędu. Ale jeśli Generator desperacko chce się zatrzymać i przestaje działać, zwykle wpada w pomieszanie. W ostateczności, rezygnuje z pracy.
Nie można przeceniać znaczenia Centrum Sakralnego dla Generatora. Ich strategia prawidłowego życia wynika z tego, jak to Centrum Sakralne jest naprawdę zaprojektowane do pracy.
Centrum Sakralne może odpowiedzieć w danej chwili tylko „tak” lub „nie”. Nie używa słów, aby jakoś przekazać te odpowiedzi. Wydobywa dźwięki z głębi żołądka. Dźwięki te przypominają pomruki, które, kiedy można zinterpretować ten dźwięk na „tak” lub „nie”, prowadzą Generatora do podejmowania właściwych decyzji dotyczących ich życia.
Zadaniem generatorów jest zauważenie tych pomruków z Centrum Sakralnego i uświadomienie sobie, że są one właściwym mechanizmem reakcji. Życiowa Strategia Generatora polega na czekaniu na odpowiedź.
Niektórzy Generatorzy są zdezorientowani co do słowa „czekaj”, ale kiedy „nie śpisz” i zauważasz wszystko, co dzieje się wokół ciebie, czekanie oznacza po prostu wsłuchanie się w podpowiedzi, odpowiedzi z twojego Centrum Sakralnego, zanim zaczniesz działać.
Dla wszystkich Generatorów jest to klucz do zmiany całego ich życia, aby żyć tym, kim jesteś, bez marnowania cennej mocy Centrum Sakralnego.
Kiedy Generatorzy odnajdą, poczują swoją odpowiedź z Centrum Sakralnego, dostaną „tak” lub „nie”, które jest im niezbędne, aby iść naprzód w życiu. Ta reakcja może przybrać formę pomruku lub chrząknięcia, „uhuh” lub „unhuh” lub może to być po prostu uczucie uniesienia lub zapadnięcia. Generatorzy muszą rozpoznać odpowiedź z ich Centrum Sakralnego i potrzebują czasu, aby to sprawdzić i się przekonać. Odpowiedź może nie nadejść natychmiast.
Wszyscy Generatorzy osiągają w końcu taki poziom, na którym utkną. Czują barierę i czasami zawracają. Jeśli odpowiedziałeś, zareagowałeś właściwie, dalej ważne jest, abyś pokonał tę barierę, aby przejść do następnego poziomu. To prawie tak, jakby to był test, abyś miał szansę ponownie zapytać swoje Centrum Sakralne, czy tego naprawdę chcesz. Przebicie się przez tą barierę potwierdzi, że jesteś na dobrej drodze.
Generatorzy są „pracownikami”, robotnikami i mogą stać się niewolnikami, jeśli nie słuchają swojego Centrum Sakralnego. Manifestor zawsze będzie inicjował i oczekiwał, że Generator będzie jego „wykonawcą”. Projektor, będzie próbował połączyć się z tą mocą generatora w podobny sposób.
Tak więc, Generatorzy muszą pamiętać o skontaktowaniu się ze swoim Centrum Sakralnym, zanim zgodzą się po prostu „zrobić” to, co sugeruje Manifestor, Projektor lub jakikolwiek inny Typ człowieka. Muszą stać się świadomi i przestać żyć na „autopilocie”. Dlatego Generator jest uważany za naturalnego niewolnika. Uśpiony, stara się oddać swoją energię wszystkim innym, zamiast słuchać swojej wewnętrznej mądrości: swojego Centrum Sakralnego.
Większość Generatorów doświadcza powtarzalnego trudu, „codziennej harówki”; po prostu ciężko pracując zarabiając na życie. Ale zawsze mają w sobie dręczące niezadowolenie i frustrację, że są tutaj w innym celu.
Wszystko, co musi zrobić Generator, to poprawnie zareagować, a jego cel znajdzie go.
Manifestor
Manifestatorzy stanowią 9% populacji świata.
Manifestatorzy często czują się inni, czują że tak różnią od innych ludzi i często zastanawiają się, dlaczego.
Mają dostęp do niesamowitej mocy, którą można włączyć nagle i bez ostrzeżenia. Czasami może to przestraszyć innych ludzi, a czasami nawet samego Manifestora!
Manifestator potrzebuje kontrolować swoje życie. Naprawdę nienawidzi każdego, kto mówi mu, co ma robić lub jak to zrobić. Potrzebują jak największej wolności, aby żyć swoim życiem i kształtować własne przeznaczenie według własnych zasad.
Nie są tutaj, aby czekać, są tutaj, aby inicjować i mieć wpływ na innych i otaczający ich świat. Jeśli nie mają swobody działania, której potrzebują, to uważaj! W dzieciństwie wielu Manifestorów było ograniczanych przez rodziców, nauczycieli i innych ważnych dorosłych w ich życiu, które myślały, że są albo problematyczni, albo w jakiś inny sposób trudni. Odpowiedzią tych dorosłych była próba kontrolowania Manifestora-dziecka albo fizycznie (poprzez ograniczenie jego swobody ruchów), albo za pomocą bardzo surowych zasad.
Niestety w przekonaniu, że opiekują się i pomagają takiemu dziecku-Manifestorowi. Nie mieli pojęcia, że ​​to dziecko już wiedziało, co chce zrobić i kiedy chce to zrobić. Oczywiście dla wszystkich dzieci pewne zasady są ważne, ale zbyt wiele, może być również bardzo szkodliwe, szczególnie dla dzieci-Manifestorów. Dla dziecka-Manifestora tworzenie przez dorosłych znaczących sztucznych ograniczeń w ich życiu ma zwykle niszczący wpływ na psychikę Manifestora w późniejszym życiu. Wtedy dzieciom-Manifestorom wydaje się że są za coś karani i często wyrastają na bardzo gniewnych i często „zagubionych” ludzi; dystansujących się od innych.
Niektórzy Manifestorzy idą zupełnie w drugą stronę i starają się zadowolić innych, unikając trudnych konfrontacji, które towarzyszyły im w dzieciństwie. Żaden z tych sposobów życia nie jest zdrowy dla Manifestora. Niektórzy Manifestorzy, szczególnie mężczyźni, mogą również stać się agresywni i bardzo sfrustrowani, ponieważ w dzieciństwie byli kontrolowani i ograniczani. Potrafią bardzo silnie reagować na każdego w swoim dorosłym życiu, kto próbuje lub nawet jest przez nich postrzegany jako próbujący kontrolować lub manipulować nimi w jakiś sposób. Manifestorzy są bardzo wrażliwi i „zestrojeni”, wtedy kiedy wolno im być sobą.
Mają naturalną ciekawość i są jedynym typem, który może naprawdę swobodnie inicjować działanie. Znaczna część naszego światowego społeczeństwa nagradza „wykonawców”, ale w rzeczywistości tylko Manifestorzy mogą zainicjować działanie i „coś zrobić” bez konieczności czekania. I to jest dla nich właściwe i zdrowe. Inicjowanie w ten sposób jest bardzo niezdrowe dla pozostałych 91% świata. Ale nawet Manifestorzy muszą być zaangażowani w kontakt z innymi ludźmi! Aby przetrwać w świecie ludzi, którzy nie mają pojęcia, kim oni są i zwykle od razu im nie ufają Manifestorom (ze względu na ich odstraszającą aurę), najlepiej jest przyjąć odpowiednią strategię, aby to przezwyciężyć.
Idealną strategią według Human Design dla manifestantów jest „poinformowanie innych, zanim podejmą działanie”. W praktyce ta strategia Manifestorowi wyda się denerwująca i nie do zaakceptowania! Znam kilku Manifestorów, którzy nadal nienawidzą tego robić, ponieważ myślą, że w jakiś sposób muszą prosić o pozwolenie na zrobienie tego, co chcą. Manifestor nienawidzi, o to prosić! To przywołuje wszystkie jego horrory z dzieciństwa dotyczące kontroli! Strategiczniej będzie, kiedy Manifestor, zacznie informując zwrotem „Po prostu daję ci znać”. Nie używając czegoś takiego jak „Czy masz coś przeciwko?” lub „Czy to byłoby w porządku?”.
„Po prostu daję ci znać”, o to chodzi w informowaniu. Nie pytasz o pozwolenie, po prostu stwierdzasz, co masz zamiar zrobić. Tak więc w istocie jest to wszystko, czego wymaga strategia Manifestora. Po prostu powiedz wszystkim zainteresowanym, co masz zamiar zrobić, a następnie zrób to! Jedyna różnica dotyczy Manifestorów-dzieci.
Strategia Manifestatora-dziecka polega na tym, że powinno nauczyć się prosić o „pozwolenie”, które z czasem, wraz z wiekiem może w naturalny sposób stać się „informacją”. Każdy Typ człowieka ma Strategię, a ta dotycząca Manifestorów może wydawać się w pewnym sensie sztuczna - w przeciwieństwie do konkretnych Strategii innych Typów, jednak te Strategie są kluczowym elementem aby można było żyć prawdziwie i autentycznie.
Manifestorzy nadal będą w stanie w zdrowy sposób inicjować, niezależnie od tego, czy informują, czy nie, ale ta Strategia ograniczy konfrontacje, z które mogą ich spotkać. Aby uniknąć konfrontacji, wszystko, co Manifestor musi pamiętać, to powiadomić ludzi o swoich zamiarach i działaniach. Ten proces informowania innych zwykle powstrzymuje ludzi przed wchodzeniem w drogę lub próbą kontrolowania Manifestora, z niewiedzy, co się zaraz wydarzy. Informowanie znacznie zmniejszy również skłonność Manifestorów do gniewu, ponieważ ludzie nie będą już dawać im tylu powodów do złości.
Chociaż jest to bardzo przydatna strategia, niektórzy Manifestorzy mogą posunąć się trochę za daleko. informując wszystkich o wszystkim. Ale w rzeczywistości pożądane jest poinformowanie tylko tych osób, na które faktycznie wpłynie twoje nieuchronne działanie. Nie jest pożądane, aby cały czas mówić wszystkim, co zamierzasz.
Przyszłość Manifestorów
Od początku Manifestorami rodzaju ludzkiego byli władcy, prawodawcy i decydenci. „Władza” była na porządku dziennym, a Manifestorzy zawsze wygrywają, gdy sytuacja sprowadza się do pokazów czystej, surowej, „zawsze gotowej” władzy. Mogą eksplodować z niesamowitym przypływem energii ze stanu spoczynku w ciągu mikrosekundy! Ale w dzisiejszym świecie kładzie się nacisk na przedsiębiorców, demokrację, dzielenie się, współpracę, zdecentralizowaną władzę. Absolutni władcy wcale nie są mile widziani! Wydaje się, że cel bycia Manifestorem został odebrany, a nowy porządek świata został przejęty przez inne typy.
Projektorzy są naszymi naturalnymi przewodnikami i demokratycznymi przywódcami. Generatorzy i Generatorzy Manifestujący to budowniczowie, którzy zaczynają się uczyć, że są tak samo potężni jak Manifestorzy, jeśli skutecznie podążają za swoimi strategiami. Nawet Reflektorzy mają wartościowe role do odegrania w dzisiejszym społeczeństwie. Ale Manifestorzy? Gdzie teraz pasują? Ta zmiana w roli w czystego Manifestatora jest dla nich prawdziwą okazją do ewolucji. Urodzeni dzisiaj Manifestorzy mają możliwość relaksu, wolności i dobrej zabawy w swoim życiu! Zamiast być autokratycznymi władcami, można ich mierzyć poprzez inicjujący wpływ, jaki wywierają na świat.
Potrafią inicjować wspaniałe projekty i przedsięwzięcia, ale rzadko trzymają się ich do końca. Pałeczkę zwykle trzeba przekazać grupie Generatorów, która ma siłę utrzymywania. Ale bez początkowej siły i mocy, jaką niosą Manifestorzy, wiele projektów nigdy by się nie rozpoczęło. Manifestorzy są nadal jedynym typem człowieka, który został zaprojektowany do swobodnego inicjowania i bez precedensu. Niespodziewanie coś widzą, zainicjują działanie, i to się dzieje. Co za cenna cecha.
Można na nim polegać, że wyrwie się z tłumu, przełamie schematy, spróbuje czegoś nowego i innego. Jeśli Manifestorzy utrzymają ten poziom wolności, naprawdę będą w stanie wnieść swoje wyjątkowe cechy na ten świat. Manifestatorzy nie mają ustalonego schematu pracy. Nie są przeznaczeni do pracy od 9 do 17 dzień po dniu, aż do śmierci.
Świat potrzebuje ludzi, którzy to potrafią… ale to nie Manifestorzy. Manifestatorzy mogą łatwo i naturalnie zarabiać pieniądze na wiele różnych i niepowtarzalnych sposobów. A ponieważ nie chcą być kontrolowani przez innych, zwykle w końcu pracują dla siebie. Manifestorzy są szybcy! Większość manifestantów uważa, że ​​tempo życia jest bardzo wolne; to tak, jakby życie wokół nich toczyło się w zwolnionym tempie.
W ciele Manifestora wszystko, łącznie z ich oddychaniem, jest szybsze! Więc nie bójcie się Wy wszyscy, miliony Manifestorów tam. Wraz z pojawieniem się globalnej komunikacji i infrastruktury, w połączeniu z twoją zdolnością do swobodnego manifestowania się z dużą prędkością i w pojedynkę, świat możliwości czeka zarówno teraz, jak i w przyszłości! Manifestatorzy nadal zajmują bardzo ważne miejsce na tym świecie i z pewnością nie są jeszcze gotowi na ciche wycofanie się ze świata, teraz, gdy ich miejsce jako władców odeszło! Nie wierz w to ani przez chwilę!
Manifestor jest doskonale zaprojektowany, aby pięknie działać w złożonym i połączonym technologicznie świecie, w którym żyjemy!
Projektor
Projektorzy stanowią 22% populacji świata.
Przed współczesnością projektory zawsze znajdowały się na dole drabiny przywódczej. Jedyną rzeczą, która tak naprawdę nie miała znaczenia w tamtych czasach, była inteligencja. Siła i energia Manifestorów rządziła dniem, a Projektorzy nigdy nie byli przystosowani do wygrania tej gry.
Obecnie Projektorzy zajmują najwyższe miejsce w naturalnej hierarchii przywództwa. Ich prawdziwą rolą jest kierowanie rodzajami energii (Manifestatorów, Generatorów i Generatorów Manifestujących) w najbardziej efektywnym wykorzystaniu ich zasobów energetycznych.
Projektorzy mają wrodzoną zdolność rozumienia innych. Są mistrzami w efektywnym odczytywaniu i zarządzaniu energią. To dzięki otwartości swoich centrów energetycznych mogą przyjmować i odczytywać energię innych. Stopniowo, z biegiem czasu, zdolność Projektorów do odczytywania i rozpoznawania tej energii daje im mądrość do prowadzenia innych w najbardziej efektywnym wykorzystaniu ich energii, darów i talentów.
Projektorzy świetnie sprawdzają się również w zarządzaniu innymi i nawiązywaniu kontaktów. Wiedzą, jak przyciągnąć do pracy odpowiednich ludzi, aby wykonali określone zadanie, a także wiedzą, jak zachować harmonię na świecie.
Z tych powodów Projektorzy są idealnymi przywódcami, administratorami i przewodnikami we współczesnym demokratycznym świecie, w którym żyjemy. Projektorzy mają po prostu wrodzoną, naturalną zdolność rozpoznawania potencjału i talentu innych ludzi oraz oferowania im wskazówek.
Nasz świat potrzebuje wielu różnych typów przewodników, a grupa Projektorów to odzwierciedla. Projektory jako typ niosą ze sobą największą różnorodność wewnętrznego autorytetu niż jakikolwiek inny typ istot ludzkich. Możesz spotkać Projektorów Emocjonalnych, Projektorów Śledziony, Projektorów Ja, Projektorów Mentalnych i projektorów Ego. Jako grupa są w stanie odczytać i pokierować każdą odmianą, rodzajem energii!
Projektor jest najbardziej „osobistym” i bliskim typem człowieka. Wynika to z natury ich aury. Nasza ludzka aura reprezentuje holistyczne pole energetyczne, które indywidualnie otacza każdego z nas.
Ta aura jest naszym osobistym podpisem elektromagnetycznym i mówi każdej żywej istocie wokół nas, o co nam chodzi. Nasza aura rozciąga się do 3 metrów na całym obwodzie naszego ciała. Posiadanie aury daje nam również możliwość czytania i interpretowania aur innych ludzi. Pamiętasz to „uczucie”, gdy kogoś lubisz lub nie już na pierwszym spotkaniu? To twoja aura spełnia swoje zadanie i pobudza wszystkie zmysły!
W rzeczywistości to szczególna natura aury Projektora nadaje mu to imię. Ta aura „projektuje” na zewnątrz w kierunku innych ludzi i jest „rzutowana” na innych ludzi. Innymi słowy, Projektorzy dają się zauważyć!
Aura Projektora jest bardzo skupiona na innych ludziach, których spotykają. Projektory nie koncentrują się na grupach. Skupiają się na jednej osobie na raz. Aura Generatora otacza całą grupę wokół nich. Aura Projektora skupia się na jednej osobie na raz. Kiedy spotykasz Projektora, spotykasz kogoś, kto skupi się na tobie jak promień lasera!
Większość typów Projektorów ma nieaktywną, niezdefiniowaną większość swoich centrów energetycznych. Na wykresie widzimy je, jako białe. Oznacza to, że w tych białych, Centrach Projektorzy przyjmują i odbijają energię innych. Nie tylko odbijają tę energię, ale także ją wzmacniają! Więc często okazuje się, że projektor to takie energetyczne dynamo.
Projektory zawsze muszą zwracać uwagę na dynamikę energii, którą odczuwają, gdy znajdują się w grupie ludzi. W rzeczywistości jest to dynamika energetyczna samej grupy, a nie Projektor generujący własną podwyższoną energię. Ta „pseudoenergia”, którą czuje Projektor, zniknie, gdy tylko pozostałe typy opuszczą grupę. Wtedy, Projektorzy stwierdzają, że nie mają już energii do pracy; że są wyczerpane.
Projektory żyją w świecie zapracowanych ludzi. Generatorzy i Generatorzy Manifestujący stanowią 70% populacji świata - te rodzaje energii stanowią przytłaczającą większość. Zatem większość Projektorów nigdy nie jest zbyt daleko od aury tego typu energetycznego! Ich „białe” centra niemal nieustannie pochłaniają, wzmacniają i odbijają tę obfitą energię, więc Projektor może z czasem całkowicie się wypalić i może potrzebować długiej przerwy lub okresu odpoczynku z dala od wszystkich.
Osoby dokonujące takiej projekcji, które ignorują swoje narastające wyczerpanie i w końcu czują się zrażone, ponieważ nie mogą już kontynuować w takim samym tempie jak na początku, zwykle zmierzają z czasem w kierunku jakiejś formy choroby i załamania fizycznego.
Większość dorosłych Projektorów, którzy żyją w środowisku o dużym natężeniu energii, będzie przytłoczona i wyczerpana, jeśli naprawdę nie zrozumieją, co to znaczy być Projektorem. Nie próbuj nadążać za zapracowanymi pszczołami! Po prostu powiedz sobie: „Czym tak naprawdę wszyscy są zajęci?” „Czy to jest skuteczne?” „Czy to jest wydajne?” „Czy to jest inteligentne?”. Albo czy oni po prostu „pchają i kręcą tymi kołami i wyglądają na zajętych”? Takim aktywnym rodzajom energii dookoła potrzebni są inteligentni przewodnicy, a Projektorzy nie mogą nimi pokierować, jeśli są wyczerpani próbami ciągłego nadążania za nimi.
Projektorzy potrzebują dużo odpoczynku, ponieważ przyjmują i odbijają dużo energii w ciągu dnia. Rodzaj energii, taki jak Generatora Manifestującego lub Generatora, wyczerpie się naturalnie pod koniec dnia i Generator po prostu pójdzie spać. Projektor czuje często takie wyczerpanie podczas pracowitego dnia, i w swoim zagubieniu może nie mieć czasu na zatrzymanie się i odpoczynek. Więc kontynuuje dalej, poza ten punkt zmęczenia.
Ponieważ zdarzało się to tak często w ich życiu, niektórym Projektorom trudno jest zatrzymać się pod koniec dnia i położyć się do łóżka. Wszystkich nas uczono i mówi się, że od najmłodszych lat mamy być „wykonawcami”, więc dorośli Projektorzy mają trudności z przełamaniem wzorca tego nawykowego i wyuczonego sposobu bycia.
Projektorzy muszą jednak ćwiczyć chodzenie do łóżka godzinę wcześniej, niż myślą, że trzeba iść! Powinni po prostu odpocząć, poczytać, obejrzeć telewizję, posłuchać muzyki, odprężyć się i zrelaksować. Daje to ciału czas na wyciszenie się i uwolnienie zgromadzonej energii wirującej wokół ich systemu i uspokojenie, tak aby mogli spać. Leżenie na płasko podczas odpoczynku pomaga 70% naszych funkcji genetycznych w odpoczynku i regeneracji, sen pomaga we wszystkim. Idealnie byłoby, gdyby projektor znajdował się poza aurą kogokolwiek podczas odpoczynku! W przeciwnym razie ich niezdefiniowane, centra będą nadal przejmować to, co ich otacza.
Projektor jako przewodnik
Projektorzy nie mogą po prostu kierować każdym. Muszą zrozumieć i pamiętać, że ich strategia życiowa polega na „czekaniu, aż zostaną rozpoznani i zaproszeni” przez kogoś innego. Tylko wtedy, gdy Projektorzy postępują właściwie i czekają na to zaproszenie, aby przekazać swoją niewątpliwą inteligencję i mądrość, ich życie będzie się układać.
To powiedziawszy, większość Projektorów jest zwykle bardziej zainteresowana innymi ludźmi niż sobą, więc uwielbiają wskakiwać i próbować pomagać ludziom bez zaproszenia! To godna podziwu cecha, ale to Projektor będzie czuł się niedoceniany, wyczerpany i zgorzkniały, gdy nie zostanie za to doceniony.
Częsty żal Projektora brzmi: „A jeśli nie zostanę rozpoznany i zaproszony?” „Na pewno powinienem coś zrobić!”
Cóż, prawdę mówiąc, Projektor nie ma nic do roboty, dopóki nie zostanie rozpoznany i zaproszony przez właściwą osobę. Na projekt Projektora, powinno się zwrócić uwagę, więc Projektorzy powinni w to uwierzyć.
Projektorzy są zakodowane genetycznie poprzez ich aurę, aby inni ludzie mogli je rozpoznać i zbliżyć się do nich. Muszą więc po prostu się zrelaksować i poczekać, aż pojawi się odpowiednia osoba. I pojawi się! Kiedy Projektor rozluźnia się i milczy, to aura Projektora przemawia i przyciąga innych.
Projektory muszą zrozumieć, że jeśli ulegną strachowi bycia nierozpoznanym, albo narzucą tempo innym ludziom, nie tylko marnują cenne i ograniczone zasoby energii, ale także tracą realne możliwości powodzenia.
Projektor nigdy nie znajdzie tego, co jest dla nich odpowiednie, wskakując do środka i próbując sprawić, by coś się stało.
Projektor potrzebuje odpowiedniej osoby w swoim życiu, i nie byle kogo.
Skąd projektor wie, czy ktoś jest dla niego odpowiedni? Inni ludzie go rozpoznają, podejdą i zaproszą! Dopóki to się nie stanie, nikt nie jest wart marnowania tej cennej energii i mądrości Projektora.
Niektórzy Projektorzy nie mają konsekwentnie niezawodnego sposobu podejmowania decyzji, a inni mają bardzo łagodny i delikatny Autorytet Wewnętrzny. Prawda jest taka, że ​​niektórzy Projektorzy potrafią podejmować bardzo spontaniczne decyzje; inni Projektorzy będą musieli poczekać tydzień, zanim będą mogli podjąć decyzję, a inni będą musieli czekać dłużej, dyskutować i szukać informacji zwrotnych, zanim podejmą jakąkolwiek ostateczną decyzję z jakąkolwiek jasnością.
Dlatego jeszcze ważniejsze jest oczekiwanie na to uznanie i właściwe zaproszenie, ponieważ może to znacznie zmniejszyć ryzyko błędnych decyzji w przypadku Projektora.
Projektorzy nie powinni jednak przesadzać z tym „czekaniem na zaproszenie”! W rzeczywistości, jeśli Projektor użyje tej strategii tylko do głównych punktów zwrotnych w ich życiu, przyniesie im to ogromne korzyści.
Te punkty zwrotne to momenty w życiu Projektorów, kiedy muszą oni uszanować swoją strategię oczekiwania na rozpoznanie, a następnie zaproszenie. Dopiero wtedy powinni podjąć decyzję, czy zaproszenie jest dla nich odpowiednie.
Reflektor
Reflektorzy to 1% populacji świata
Reflektor ma niezwykłą konstrukcję. Stanowią zaledwie 1% światowej populacji i całkowicie różnią się od sposobu działania pozostałych 99% ludzi.
Reflektorzy nie mają żadnych Centrów energii ani świadomości włączonych i aktywowanych przy urodzeniu. Każde Centrum w ich konstrukcji jest całkowicie „białe”, niezdefiniowane, nieokreślone. W rezultacie emanują pewną iluzją na swój temat, która nie ma nic wspólnego z tym, kim naprawdę są.
Na pierwszy rzut oka, przy tych wszystkich nieaktywnych centrach, mogłoby się wydawać, że Reflektor nieustannie przejmuje energię i emocje innych ludzi. Będąc bez własnych, niezawodnych wzorców energetycznych na kórych mógłby polegać.
U innych typów energetycznych człowieka, dzieje się podobnie. Otwarte, nieaktywne centrum jest zawsze podatne na wpływy innych ludzi.
Ale podstawową różnicą w przypadku Reflektora jest natura ich aury elektromagnetycznej. Nasza ludzka aura reprezentuje holistyczne pole energetyczne, które w unikalny sposób otacza każdego z nas. Ta aura jest naszym osobistym podpisem elektromagnetycznym i mówi każdej żywej istocie wokół nas, o co nam chodzi. Ta aura rozciąga się do 3 metrów na całym obwodzie naszego ciała. Posiadanie aury daje nam również możliwość czytania i interpretowania aur innych ludzi.
Aura Reflektora jest aurą „zatrzymującą”, która w wyjątkowy sposób robi dwie rzeczy. Po pierwsze, próbkuje lub „smakuje” aury ludzi wokół siebie, biorąc tylko niewielką część tego, z tego co energetycznie otrzymuje. Po drugie, odzwierciedla wszystko, to co otrzymuje od drugiej osoby.
Ta odbijająca aura działa jako mechanizm ochronny dla Reflektora. Ochrona przed przytłoczeniem emocjami i energią innych ludzi wokół nich.
To także sprawia, że ​​Reflektor wygląda jak kameleon dla reszty z nas. Kameleon, który po prostu wtapia się we wszystko, co go otacza. Reflektorzy „stają się” ich otoczniem. Robią to całkiem naturalnie, ale z tego powodu często czują się niewidzialni dla innych.
Inni ludzie zawsze zobaczą, swoje cechy i aspekty, kiedy spotkają Reflektora; więc Reflektorzy muszą być świadomi, z kim są w związku.
Reflektor powinien obserwować siebie w interakcji z innymi ludźmi, aby zobaczyć, jakie negatywne i pozytywne aspekty te osoby wniosą do związku.
Jeśli osoba będąca z Reflektorem jest pozytywna i szczęśliwa, Reflektor to odzwierciedli. Ale jeśli są skorumpowani lub manipulują, będą również odzwierciedlać to zachowanie!
Tak więc Reflektorzy powinni poświęcić trochę czasu na uświadomienie sobie, czym właściwie są i co odbijają. Będzie to wymagało trochę praktyki i dopiero z czasem poznają swoje prawdziwe ja.
Reflektorzy chodzą sobie w ochronnej aurycznej „bańce”, która w ogóle nie wchodzi w głęboki kontakt z innymi ludźmi. A to sprawia, że ​​relacje osobiste są trudniejsze dla Reflektorów niż dla reszty z nas. Najbliższa jakakolwiek inna aura dochodząca do Reflektora to aura Manifestora.
Manifestor nie „próbkuje” i nie „odzwierciedla” aur innych ludzi, ale „odpycha” te aury. Jednak, podobnie jak Reflektora, aura Manifestora została zaprojektowana jako odporna tarcza ochronna przed aurami innych ludzi.
Planety
Głównym czynnikiem, który naprawdę wyróżnia Reflektorów, jest głęboki wpływ ruchu planet na ich codzienne życie. Przed tym ich odporna aura nie może ich ochronić.
Planety przechodzące przez swoje regularne orbity nieustannie aktywują i dezaktywują Bramy u wszystkich Typów energetycznych. Ale tylko Reflektorzy głęboko odczuwają te efekty.
Nie-reflektorzy odbierają jedynie niewielki przedsmak efektów tych „przelatujących” planet. Po prostu doświadczają trochę energii i emocji, które są możliwe dzięki tranzytom planet.
Ale Reflektorzy dostają „pełny strptiz”! Głęboko odczuwają wszystkie energetyczne skutki planet.
Niektórzy mówią, że jest to najważniejsza rzecz, dla której Reflektorzy są naprawdę tutaj. Są tutaj, aby pokazać nam wszystkim pełne efekty wpływu na ludzi nieustannego ruchu planet.
Aktywacje Bram przechodzące akurat przez inne osoby w aurze Reflektora mają bardzo mały wpływ na same Reflektory. Całkiem inaczej, niż wśród innych typów. Same ruchy planet mają ograniczony i płytki wpływ na nie-Reflektorów, ale duży wpływ na Reflektorów.
Reflktorzy działają w zupełnie inny sposób niż pozostałe 99% świata.
Decyzje
Reflektorzy nie mają w sobie żadnej przestrzeni decyzyjnej, na której mogą polegać.
Generatorzy mogą polegać na swoim Centrum Sakralnym przy podejmowaniu decyzji. Osoby z aktywnym Centrum Śledziony mogą polegać na instynkcie, spontaniczności swoich decyzji. Osoby z aktywowanym Centrum Splotu Słonecznego, przez falę emocjonalną, której podlegają, muszą poczekać na absolutną klarowność, zanim podejmą jakąkolwiek decyzję, ale nadal mogą polegać na tym, że ta klarowność przyjdzie. Nawet ludzie, których Centra G lub Ego wpływają na ich decyzje, mają swój niezawodny, choć delikatniejszy mechanizm. Ale Reflektorzy? W ogóle nie mają aktywacji Centrów. W jaki sposób Reflectorzy mają podejmować rzetelne decyzje życiowe?
Reflektorzy, wyjątkowo, mają bardzo ścisły związek z księżycem. Żyją w swojej własnej strefie czasowej. Jest to strefa czasowa cyklu księżycowego. To właśnie bliskość księżyca zapewnia Reflektorowi zdolność podejmowania rzetelnych decyzji. Aby jednak były właściwe, Reflektor musi odczekać cały 28-dniowy cykl księżycowy przed podjęciem decyzji. I oczywiście jest to bardzo trudne!
Ale ważne jest, aby Reflektorzy nie pozwalali sobie na pośpieszne podejmowanie decyzji. Kiedy ktoś dowiaduje się, że jest Reflektorem po raz pierwszy, powinien rozpocząć proces wyjaśniania innym ludziom, że pośpiech nie jest dla nich zdrowy.
Reflektorzy mogą również monitorować codzienne tranzyty planet i wpływ, jaki będzie to na nie miało tego dnia. Wykres dzienny tranzytu pokazuje aktywacje Bram u wszystkich ludzi w tym dniu w wyniku aktualnej pozycji planet. Te aktywacje (w zależności od aktywowanych bram) mogą aktywować Centra, tworzyć Kanały lub dodawać dodatkowe aktywne Bramy do istniejącego Centrum.
Tak więc, kiedy wykres dzienny wypada jak dla Manifestatora, to to jest to, kim „będzie” wtedy Reflektor. Podobnie w przypadku kiedy dany dzień będzie dniem Generatora lub Projektora - aktywuje to w podobny, lustrzany sposób Reflektora.
Reflektorzy mogą naprawdę wykorzystać to na swoją korzyść. Spoglądając w przyszłość na wykresy tranzytu na przyszłe dni, Reflektor będzie wiedział dokładnie, jak, energicznie, lub nie, będzie się czuł. Dzięki temu Reflektorzy mogą wybrać sobie dni Manifestora, Generatora i Generatora Manifestującego, kiedy potrzebują naprawdę produktywności! I może nie zobowiązywać się zbyt dużo, w dni Projektora.
Ważne jest, aby Reflektor pamiętał, że dany tranzyt nie jest tym, kim naprawdę jest, po prostu go odzwierciedla. Najbardziej konkretnym aspektem osobowości Reflektorów będzie ich Profil i Zabrawienie/Kolor Motywujący. Na te aspekty Reflektora nie wpływają planety tranzytu lub ludzie wchodzący i wychodzący z aury Reflektora.
Reflektorzy uznają również za pomocne rozmawianie z innymi i obiektywne słuchanie informacji zwrotnych podczas 28-dniowego ” księżycowego”, procesu podejmowania decyzji. Powinni również spróbować przeprowadzić podobną rozmowę z różnymi osobami, aby zobaczyć różne reakcje i możliwości w każdej sytuacji.
Cztery z najważniejszych decyzji, które Reflector będzie musiał podjąć właściwie w życiu, to:
Gdzie żyje, z kim mieszka, gdzie pracuje, z kim pracuje.
Odzwierciedlą one społeczność oraz zdrowie społeczności i otaczającego ją środowiska.
Jeśli społeczność, w której żyją, będzie wspierać i odżywiać - ożyją i rozkwitną. Jeśli tak nie będzie, życie Reflektora może być bardzo rozczarowujące.
Jeśli Reflektorzy naprawdę opanują własny typ i konstrukcję, mają szansę stać się najmądrzejszymi i najbardziej obiektywnymi ludźmi wśród nas.
Centra
W naszym ciele znajduje się dziewięć centrów energii, z których każde ma swój unikalny wpływ na nasze życie. Te Centra mogą być „Zdefiniowane” (Defined) lub „Otwarte”(Open). Zdefiniowane Centrum (zakolorowane na osobistym wykresie) oznacza, że ​​energia w tym centrum jest spójna: możesz nauczyć się polegać na jego stałej energii. Otwarte, Niezdefiniowane Centrum (białe na osobistym wykresie) oznacza, że ​​energia napływa z zewnątrz. To nie twoja energia. Ta energia może być wtedy przez takie Niezdefiniowane Centrum wzmacniana i nie będzie spójna ani niezawodna.
Umysł Nie-Ja (Fałszywe Ja) (Not-Self Mind)
Otwarte, Niezdefiniowane Centrum może być wspaniałym źródłem mądrości i wrażliwości, jednak generalnie jest to miejsce, w którym możesz zostać „uwięziony”, próbując być tym, kim NIE jesteś. To jest to, co system Human Design nazywa Umysłem Nie-Ja (Fałszywego Ja). Monologi i dialogi, które odbywają się w twojej głowie, są napędzane przez twoje Otwarte, Niezdefiniowane Centra Centra. To jest to, kim wydaje ci się, że jesteś lub kim myślisz, że powinieneś być. Umysł ma dosłownie obsesję na punkcie tych tematów; to jest miejsce i sposób, w jaki twój umysł cię torturuje. Nauczenie się bycia świadkiem tych głosów jest wspaniałym narzędziem dla właściwej identyfikacji i poznania umysłu.
Centrum Głowy (Head Centre)
Centrum Głowy „wywiera” presję, aby myśleć. Jest to jeden z dwóch ośrodków nacisku, wywierania presji (drugim jest Centrum Korzenia). Tu jest paliwo dla myśli, pytania, wątpliwości lub pomieszanie. Zdefiniowane Centrum Głowy może inspirować. Kiedy nie próbuje „wymyślać” własnego życia, perspektywa tego Centrum może wnieść informacje do świata.
Niezdefiniowane Centrum Głowy przejmuje myśli innych i wzmacnia je, wywierając ogromną presję na twoją głowę, aby zrozumieć rzeczy, czy wywierać wpływ na sprawy, które nie mają z tobą nic wspólnego. Mądrość w tym przypadku polega na tym, aby być świadkiem, kiedy twój umysł niepotrzebnie wpada w mentalne idee i koncepcje, które nie są twoje. Otwarte, badawcze pytanie dla Centrum Głowy brzmi: „Czy staram się ciągle odpowiadać na pytania innych osób?”
Centrum Adżny (Ajna Centre)
Centrum Adżny jest związane z tym, jak myślisz. Zdefiniowane Centrum Adżny ma stały i niezawodny sposób przetwarzania informacji. Może wydawać i czuć się pewne swoich opinii, koncepcji i teorii. Ma spójny sposób konceptualizacji i widzi informacje za pomocą ukształtowanych wzorców.
Niezdefiniowane Centrum Adżny jest pod presją, żeby trzymać się swoich przekonań i opinii. Bez skonkretyzowanego, ustalonego sposobu myślenia, takie osoby często borykają się z niepokojem, że nie są konsekwentne i rekompensują to nadmiernie, próbując przekonać wszystkich innych, o swojej racji i pewności. Mądrość tutaj polega na tym, aby zobaczyć, że nie ma potrzeby mieć stałej, utwardzonej mentalnej opinii na temat czegokolwiek. Otwarte, badawcze pytanie związane z Centrum Adżny, brzmi: „Czy próbuję przekonać wszystkich, lub siebie, że mam rację?”
Centrum Gardła (Throat Centre)
Centrum Gardła związane jest z komunikacją. Gardło jest punktem, do którego cała energia ciała zmierza, aby „znaleźć wyraz”. To przez to centrum następuje manifestacja, metamorfoza i transformacja. Zdefiniowane Centrum Gardła mówi, komunikuje w ustalony sposób, z konsekwentną ekspresją z dowolnego Centrum energetycznego, do którego jest podłączone.
Niezdefiniowane Centrum Gardła nie posiada spójnego głosu, co może powodować nerwowość lub presję mówienia. Otwarte, Niezdefiniowane Centrum Gardła może chcieć przyciągnąć uwagę, wyrażając coś lub mówiąc, obiecująć, że coś zrobi (zamanifestuje); aby złagodzić tą presję. Otwarte Centrum Gardła może, przemawiać wieloma głosami, na różne sposoby, o ile nie próbuje tego z siebie wymusić. Mądrość przy Otwartym, Niezdefiniowanym Centrum Gardła polega na uczeniu się, że nie ma potrzeby nic zrobić czy powiedzieć; cisza jest w porządku. Pytanie badawcze związane z otwartym Centrum Gardła brzmi: „Czy próbuję zwrócić na siebie uwagę?”
Centrum G (G Centre)
Centrum G to tożsamość ja. To centrum dotyczy przynależności, miłości, kierunku. Zdefiniowane Centrum G reprezentuje ustalone ja, które zachowuje się i wyraża miłość w spójny sposób i porusza się po ustalonej trajektorii w życiu. Jest niezawodnym wyrazem siebie.
Niezdefiniowane Centrum G nie ma ustalonej tożsamości i może łatwo wpaść w pomieszanie, ponieważ zawsze się zmienia, kiedy każde nowe środowisko ma do zaoferowania nową tożsamość. Wiele osób z otwartym Centrum G może czuć, że muszą trzymać się określonej tożsamości lub miłości, aby czuć się bezpiecznie. Mądrość tutaj polega na tym, aby wiedzieć, że nie ma jednej ustalonej, właściwej tożsamości, a każde miejsce (położenie geograficzne) może być potencjalnie przyjazne. Otwarte pytanie badawcze związane z Centrum G brzmi: „Czy ciągle poszukuję miłości i kierunku?”
Centrum Ego (Ego Centre)
Centrum Ego dotyczy siły woli, jest to miejsce, w którym wola zrobienia czegoś lub nie, jest wyrażona jako energia. Zdefiniowane Centrum Ego może składać zobowiązania i obietnice, które są dla niego właściwe i zdrowe. Bywa że ktoś taki może wydawać się uparty albo nachalny, szczególnie osobom bez zdefiniowanego Centrum Ego.
Niezdefiniowane Centrum Ego jest zawsze pod presją, aby się pokazać, dokonać czegoś i się sprawdzić. Może to być odbierane jako głęboki brak poczucia własnej wartości. Przeważającej większości ludzi brakuje siły woli; bardzo cierpią, ponieważ świat kładzie duży nacisk na to, aby rzeczywiście móc zrobić to, dokonać tego o czym się mówi, co się zapowiedziało. Mądrość Otwartego Centrum Ego polega na tym, by poznać swoją wartość i nigdy nie składać obietnic na podstawie przekonania lub tego, co ty sam lub inni myślą, że akurat powinieneś zrobić. Otwarte pytanie badawcze Centrum Ego brzmi: „Czy ciągle mam coś do udowodnienia lub poprawy siebie?”
Centrum Splotu Słonecznego (Solar Plexus Centre)
Splot słoneczny jest związany z emocjami. Zdefiniowane Centrum Splotu Słonecznego jest źródłem energii emocjonalnej i działa „na fali” emocji: od nadziei do bólu, i z powrotem. Zdefiniowane Centrum Emocjonalne/Splotu Słonecznego potrzebuje czasu, aby wczuć się w otoczenie. Uczy się tworzyć klarowną przestrzeń, żeby nigdy, nie ulegać presji nagłego działania. Ulgę przyniesie zrozumienie, że huśtawka emocjonalna nie jest czymś złym; to tylko chemia w organizmie.
Niezdefiniowane Centrum Splotu Słonecznego oznacza, że ​​przejmujesz emocje innych i wzmacniasz je. Bywa, że istota z otwartym, niezdefiniowanym Centrum Emocjonalnym nauczyła się "być miłym i ładnie grać”, aby uniknąć zmienności emocjonalnego świata. Mądrość polega na tym, że nigdy nie powinieneś ufać temu stanowi, który czujesz kiedy ulegasz emocjom pochodzącym od innych ludzi. Możesz rozróżnić i dostrzec nieswoje emocje, i nie pozwalać na emocjonalną presję ze strony innych. Otwarte pytanie badawcze dotyczące Centrum Splotu Słonecznego brzmi: „Czy unikam konfrontacji i prawdy?”
Centrum Sakralne (Sacral Centre)
Centrum Sakralne jest źródłem siły życiowej. Jest to energia reprodukcyjna, podtrzymująca życie. Zdefiniowane Centrum Sakralne ma zdolność podtrzymywania pracy i tworzenia w świecie. Centrum Sakralne jest motorem, który odpowieda, reaguje, i regeneruje się poprzez właściwe zastosowanie swojej energii. Jednak bywa również odwrotnie: może to przerodzić się we frustrację, w przypadku przymusu, do wykonywania pracy, która nie jest satysfakcjonująca.
Niezdefiniowane Centrum Sakralne oznacza, że ​​brakuje stałego dostępu do siły życiowej. Wiele osób z niezdefiniowanym Centrum Sakralnym przejmuje i wzmacnia energię wokół siebie, i kończy tak, że przesadza, biorąc na siebie energetycznie zbyt dużo, co jest częste w „świecie” zdominowanym przez Generatorów. Może to być uzależnienie od energii, stymulacji i seksu. Mądrość tutaj polega na tym, aby być świadkiem, jak działa energia, nie gubiąc się w niej. Pytanie brzmi: „Czy wiem, kiedy przestać?”
Centrum Śledziony (Spleen Centre)
Centrum Śledziony jest związane z przetrwaniem. Śledziona to nasza najstarsza i najbardziej pierwotna świadomość. Śledziona jest również całkowicie instynktowna, co oznacza, że ​​działa tylko w tu i teraz. Oparta na instynkcie, jest czymś, co często określa się mianem intuicji. To swoiste poczucie, wyczucie organizmu, które obiega układ limfatyczny. Jakby małe języczki, noski i uszy, lub czułki na powierzchni ciała, przypominają koci zmysł. Zdefiniowane Centrum Śledziony ma spójne, poczucie tego co zdrowe, i wie w danej chwili, jak postępować, aby przeżyć i zachować zdrowie.
Osoby z Niezdefiniowanym Centrum Śledziony mogą czuć się bardzo bezbronne i często spędzają dużo czasu próbując pomóc sobie i zaradzić wzmocnionym przez siebie lękom, trzymając się tego, co sprawia, że ​​czują się bezpieczniej, niezależnie od tego, czy jest to rzeczywiście zdrowe, czy nie. Tego typu kompulsywność przy niezdefiniowanym Centrum Śledziony nie jest zdrowa; nie jesteśmy tutaj, aby tak działać. Mądrością osób z Niezdefiniowanym Centrum Śledziony jest wiedzieć, że często potrzeba poczucia się lepiej lub bezpieczniej może nie być ich; po prostu wzmacniają wszystkie lęki i niepewności świata czy otoczenia. Otwarte pytanie związane z Centrum Śledziony brzmi: „Czy trzymam się tego, co nie jest dla mnie dobre?”
Centrum Korzenia (Root Centre)
Centrum Korzenia związane jest z presją adrenaliny, ciśnieniem z nadnerczy. Dwa Centra energetyczne związane są z odczuwaniem swego rodzaju presji, ciśnienia (drugim jest Głowa). Ciśnienie w Centrum Korzenia przenosi energię w górę przez ciało, aby napędzać działanie. Ludzie ze Zdefiniowanym Centrum Korzenia są pod stałą i konsekwentną presją, by działać. Jest to zdrowa energia, o ile jest pod kontrolą i można ją wykorzystać. Dla osób ze Zdefiniowanym Centrum Korzenia zdrowe może być również uwolnienie presji poprzez takie czynności, jak ćwiczenia.
Osoby z Niezdefiniowanym Centrum Korzenia odbierają ten wzmożony stres nadnerczy, który pojawia się w ciele jako fizyczną presję, i aby się spieszyć. Przy Niezdefiniowanym Centrum Korzenia można czuć się nieustannie porywanym przez presję współczesnego życia. Mądrość tutaj polega na tym, aby wiedzieć, że to nie jest ich energia i nie ma potrzeby się spieszyć; dobrze jest poczuć tą presję, zatrzymać się i po prostu pozwolić jej być. Otwarte pytanie tutaj, brzmi: „Czy ciągle spieszy mi się, aby wszystko zrobić, mieć to już z głowy, aby uwolnić się od presji?”
Profile (Profiles)
W systemie Human Design istnieje 12 profili, które można uznać za podstawowe wzory charakteru, które kształtują życie człowieka. Profil wskazuje cel i temat w życiu i jest bezpośrednio związany z wcieleniem w tym życiu.
Profil 1/3
Śledczy / Męczennik (Nauczyciel / Kapłan)
Osoby o profilu 1-3 w swojej konstrukcji Human Design posiadają skupienie wewnętrzne. Są skłonni do zbadania i spojrzenia na wyniki swoich doświadczeń „od wewnątrz”. Często mogą nosić podświadome pytanie „Jak to wpłynęło na mnie?”
Pierwsza linia profilu, jedynka, związana jest z motywowacją do poznania szczegółów dotyczących każdej potencjalnej interakcji. Potrzebne szczegóły stanowią fundament i poczucie stabilności, na której opiera się osobowość z jedynką. Przykładem może być wyjazd na wakacje. Osoby z jedynką w profilu często chcą wiedzieć: gdzie aktualnie przebywają; co się dzieje w okolicy; jak zamierzają dostać się na lotnisko i z lotniska i nie tylko. Odpowiedź na te pytania może prowadzić do kolejnych pytań, dopóki nie zbudują odpowiedniej bazy. Nie wszystkie osoby z jedynką w profilu są takie same. Niektórzy, będą potrzebować szczegółów wzmocnionych przez inne aspekty ich konstrukcji. Ktoś np. ma bramę 48, „która tęskni” za głębią. Przy jedynce w pierwszej linii, taka osoba ma wielką chęć do poznania szczegółów przy podejmowaniu decyzji. Ktoś inny, może po prostu odczuwać chęć zbadania rzeczy, w które jest zaangażowany.
Trójka w profilu jest ukierunkowana na naukę poprzez doświadczenie lub eksperymenty. Ponownie - których wyniki są analizowane po części w ramach pytania „Jaki wpływ wywarło to na mnie?”. To dzięki wchodzeniu w doświadczanie rzeczy, które działają lub nie działają, osoby z trójką zdobywają mądrość. Gdy pojawi się mądrość, osoba z trójką będzie starała się wykorzystywać pozytywne wyniki swoich badań i zminimalizować lub wyeliminować w ten sposób negatywne lub nieproduktywne doświadczenia.
Połączone aspekty profilu 1-3, zapewnią nam eksperta, jak robić pewne rzeczy, jak działać, i co równie ważne, jak tego nie robić! Możesz usłyszeć osoby z profilem 1-3 mówiące „Och, nie rób tego, próbowałem tego i to była katastrofa. Zrób to w ten sposób...”. Wszyscy powinniśmy być wdzięczni za pracę wykonaną przez osoby z profilem 1-3 aby uczynić nasze życie lepszym.
Profil 1/4 i 4/1
Śledczy / Oportunista i Oportunista / Śledczy (Nauczyciel / Prorok i Prorok / Nauczyciel)
„Na czym to się opiera?”
Profile z jedynką 1-4 i 4-1 są mocno osadzone w „fundamencie”. Aby te osobowości mogły funkcjonować, potrzebują fundamentu, podstawy, na której mogą polegać, kiedy „wychodzą” do innych. Różnica w tych dwóch liniach, liczbach polega na orientacji. Osoba z jedynką w profilu jest zorientowana na „wewnętrzne” podstawy informacji, podczas gdy czwórka w profilu orientuje się na „zewnętrzne” składowe kluczowych aspektów życia.
Jedynka w profilu jest również znana jako badacz. Badacz dąży do poznania szczegółów. Dlatego osoba z jedynką często zadaje wiele pytań. Chociaż badając i zadając pytania, jedynka tworzy platformę, bazę, na której może oprzeć swoje dalsze działania. Większość osób z jedynką, które będą pracować z ludźmi, czy to indywidualnie, czy też jako nauczyciele, najpierw weźmie udział w wielu szkoleniach lub warsztatach, dopóki nie poczują, że ich podstawy są kompletne. Składową tego podejścia jest potrzeba poczucia komfortu. Często nie osiągną swojego poziomu komfortu, dopóki dzięki swojemu dochodzeniu nie ujawnią, odkryją odpowiedniej ilości szczegółów.
Czwórka jest znana, jako mający szczęście, „oportunista”. Prawdziwą szansą i przydatne może okazać się założenie sieci osób z czwórką w profilu. To właśnie za pośrednictwem swoich sieci, osoby z czwórką, najczęściej znajdują pracę, spotykają się z drugą połówką, odnajdują dom lub miejsce do życia. Fundamentem osób z czwórką są ich przyjaciele, współpracownicy, dom, rodzina, praca i grupy, do których należą. Z tego powodu osoby z czwórką często zapewnią sobie zastępstwo, zanim ruszą do przodu, w sytuacji kiedy miało by ich zabraknąć. Kiedy odejdą od znajomych, w pracy lub miejsca, prawdopodobnie będą jeszcze przez jakiś czas trzymać się co najmniej jednego z tych byłych bazowych elementów ich życia. Na przykład, jeśli przeprowadzą się do nowego miasta, prawdopodobnie będą mocno trzymać się starych przyjaciół lub rodziny, dopóki nie osiądą w nowym mieście i nie zaczną budować nowej grupy przyjaciół.
Jaka jest więc różnica między tymi dwoma połączniami liczbowymi, liniowymi w profilu? Różnica polega na tym, że osoba z 1-4 będzie bardziej skupiona wewnętrznie lub na sobie i nieco bardziej zmotywowana do zdobywania szczegółów i / lub doświadczenia. Osoba z 4-1 będzie bardziej zewnętrznie skoncentrowana na interakcjach międzyludzkich, a szczegółowe dochodzenie stanie się jej drugą naturą. Osoba z 4-1 zazwyczaj pozwalałby 1-4 zadawać pytania, aby mogła skorzystać ze szczegółowych informacji zawartych w odpowiedzi.
Profil 2/4
Pustelnik / Oportunista (Guru / Prorok)
„Wyjdź, wyjdź do ludzi, gdziekolwiek jesteś.”
Osoby o profilu 2-4, Pustelnik / Oportunista, potrzebują równowagi między byciem samotnym a byciem w towarzystwie. Ci ludzie są często bardzo zintegrowani społecznie i mają żywiołową lub intrygującą osobowość. Są to ludzie, którzy mogą rozpocząć rozmowę z każdym.
Dwójka w profilu odnosi się do bycia Pustelnikiem, ponieważ taka osoba musi być sama lub w odosobnieniu. Część czasu w samotności umożliwi integrację pomysłów i doświadczeń. Osoba z dwójką potrzebuje przestrzeni wolnej od energii innych, aby ta ważna integracja miała miejsce. Jednak osobie z dwójką nie udają się odosobnienia. Inni zwykle uznają, że taka osoba z dwójką nie może mieszkać w jaskini. Osoby z dójką są często zapraszane i wywoływane z ich jaskini.
Czwórka w tym profilu odnosi się do możliwości i korzyści, jakie pojawią się poprzez sieć, do której ta osoba jest podłączona. Dla osoby z czwórką w profilu ważne jest, aby stale zdawać sobie sprawę z możliwości, które mogą pojawić się dzięki przyjaciołom, rodzinie, rówieśnikom itp. W związku z tym osoba z czwórką w profilu potrzebuje stabilności i fundamentów poprzez swoją sieć. Głównie stabilność w podstawowych obszarach pracy, mieszkania i relacji. Większość osób z czwórką w profilu będzie starała się ustanowić i zabezpieczyć sobie odpowiednie możliwości, zanim zerwie stare powiązania. Na przykład w przypadku pracy osoby z czwórką w profilu zazwyczaj znajdują sobie nową pracę przed wypowiedzeniem w ich obecnym miejscu zatrudnienia. Jeśli się przeprowadzą, już dogadają się w nowym miejscu, zanim wyprowadzą się z obecnego mieszkania. To samo można powiedzieć o związkach osoby z czwórką w profilu.
Profil 2/5 i 5/2
Pustelnik / Heretyk i Heretyk / Pustelnik (Guru / Posłaniec i Posłaniec / Guru)
„Czy to iluzja czy izolacja?”
Profile 2-5 i 5-2 mogą dać osobowości magnetyczne i urzekające właściwości. Chociaż może to przyciągnąć innych, może również wywołać ciężar lub presję związane z projekcją osoby z piątka w profilu. Ostatecznie osoby o profilu 2-5 i 5-2 będą musiały uciec od presji i uwolnić się od takiej energii. Przyjrzyjmy się wpływom takiej kombinacji liczb w profilu.
Jak powiedzieliśmy, osoby z piątką rzutują energię. Projektują wewnętrznie energię, ale orientacją którą przyjmują osoby z piątką w profilu jest patrzenie na zewnątrz, obserwowanie i chęć interakcji z innymi. Rezultat tej projekcji do wewnątrz i widoku na zewnątrz tworzy magnetyczny wir, i przyciąga innych ludzi, które są zainteresowane, chcą zobaczyć, o co chodzi. Ale ponieważ jest to tylko projekcja, cechy zawarte w projekcji nie zawsze są rzeczywiste lub istotne. Jest tutaj możliwość interpretacji i dostrzeżenia, co jest iluzją. Inni często szybko zakładają, o co naprawdę chodzi i jaka jest osoba z piątką w profilu. Ale tej szybkiej ocenie brakuje głębi i z czasem może pojawić się zdziwienie, gdy osoba z piątką w profilu nie pasuje do założenia. Taka sytuacja, interakcja może wywołać presję u osoby z piątką w profilu, która wycofa się żeby uniknąć takiej oceny.
Dwójka w profilu jest związana z Pustelnikiem. Tak więc w przypadku osoby z dwójką w profilu istnieje również potrzeba wycofania. Ale ta potrzeba nie jest napędzana presją, ale potrzebą samotnego czasu na asymilację. Cokolwiek napotyka osobę z dwójką w profilu, niezależnie od tego, czy jest to nowa wiedza, osobiste interakcje czy fizyczne opanowanie nowej umiejętności, osoba z dwójką w profilu potrzebuje czasu lub samotności, aby zintegrować nowe informacje lub doświadczenie. Ale osoba z dwójką w profilu również tworzy projekcję energii wychodzącej na zewnątrz. W połączeniu z wewnętrzną orientacją osoby z dwójką w profilu, ta energia działa jak latarnia morska, która przyciąga innych. Wychodzi też tak, że osoby z dwójka w profilu dostają zaproszenia do wyjścia i „do gry”.
Ze względu na wzajemne oddziaływanie projekcji, przyciąganie magnetyczne innych, presję bycia samemu i potrzebę asymilacji, 2-5 i 5-2 to istoty społeczne, ale ich poznanie może zająć trochę czasu. Cebulę trzeba, by tak rzec, obrać, żeby wniknąć głębiej.
Profil 3/5
Męczennik / Heretyk (Kapłan / Posłaniec)
„Eksperymentuj i projektuj swoją drogę.”
Osoba o profilu 3-5 w systemie Human Design jest postawiona w sytuacji aby kompletować, zbierać wyniki swoich doświadczeń i wykorzystywać je do projekcji zmiany i tego, co postrzega jako prawdę dla dobra reszty świata. W systemie Human Design osoba z trójką w profilu nazywa się Męczennikiem, a z piątką - Heretykiem. Poniższe wyjaśnienia dadzą do zrozumienia, dlaczego ten profil nosi tak „ciężkie” nazwy.
Osoba z trójką w profilu jest zmuszona do eksperymentowania z pewnymi rzeczami lub stawiania się w sytuacjach, aby mieć doświadczenie, z którego wydobędzie prawdę. Taki proces charakteryzuje skupienie do wewnętrz lub skupienie na sobie. Przechodząc przez to, nieustannie internalizują i badają to, co się ujawniło i jak to na nich wpływa. Po zsyntetyzowaniu tego wpływu dzielą się wynikami ze światem lub przynajmniej ze swoją lokalną społecznością. Ponieważ społeczeństwo ocenia niektóre eksperymenty jako niepowodzenia, osoba z trójką w profilu związana jest z nazwą męczennik.
Osoba z piątką w profilu poświęca się, aby podzielić się wynikami swoich eksperymentów i doświadczeń. Potem donoszą: „Oto, czego się nauczyłem”, ale także dodają: „W ten sposób powinieneś zmienić swoje zachowanie lub siebie, aby skorzystać z Prawdy, którą odkryłem”. Osoba z piątką w profilu ma na celu wywołanie wpływu i poruszenia, często zmierzającego do zmiany zachowania innych. Ta projekcja również niesie ze sobą absolutne przekonanie „Wiem, że to jest właściwe”. Jednak aby podzielić się wiedzą i doświadczeniem osoba z piątką w profilu powinna pczekać na zaproszenie. Ludzie nie chcą zmian, jeśli nie są na to gotowi. Jeśli przepowiednie i rady osoby z piątką w profilu nie są wywołane, zaproszone, osoba z piątką w profilu może odczuwać presję bycia odrzuconą, znieważoną czy ignorowanianą. Dlatego piąta linia nosi przydomek Heretyka.
Profil 3-5 może być jednym z trudniejszych dla poczucia harmonii z resztą ludzkości. Pomiędzy projekcją, która nie zawsze jest zapraszana, a oceną jej eksperymentów, osoba z profilem 3-5 może poczuć presję ze strony świata, aby wycofać się, aby wydostać się z takiej presji. Jednak osoby z piątką w profilu przeważnie są zdeterminowane, aby dokonać zmian i przy tej kombinacji profilu 3-5 ponownie zostaną wypchnięte, wywołane, aby wskazywać drogę.
Profil 3/6 i 6/3
Męczennik / Wzór do Naśladowania i Wzór do Naśladowania / Męczennik (Kapłan / Budda i Budda / Kapłan)
„Wszystko jest w doświadczeniu.”
Osoby z liczbami 6-3 i 3-6 w profilu muszą uczyć się na doświadczeniach. Profil jest oznaczony jako Wzór do Naśladowania / Męczennik lub w odwrotnej kolejości: Męczenik / Wzór do Naśladowania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Ktoś z zewnątrz może mieć wrażenie wielu niepowodzeń osób o tym profilu, ale w rzeczywistości nic tutaj nie jest porażką, ponieważ wszystkie te doświadczenia przynoszą mądrość.
Osoba z trójką w profilu, jak wiemy, ma charakter eksperymentalny lub empiryczny. To popycha taką osobę, aby wychodzić, doświadczać aby później zinternalizować wyniki i przy odpowiedniej okazji spotkać się aby się tym pdzielić. Charakterystyczne pytanie tutaj to: „Jak to wpłynęło na mnie?”. Osoba z trójką w profilu, musi coś wypróbować, aby to wiedzieć. Osoby z trójką w profilu nie mogą polegać na doświadczeniu kogoś innego, ponieważ muszą mieć to doświadczenie, samemu to poznać. Skupiają się na sobie, nie moga tylko obserwować, jak inne osoby to robią i w taki sposób „zastępczo”, zdalnie doświadczać tego na sobie. Muszą tym żyć, przeżyć to samemu.
Oprócz trójki w tym profilu mamy szóstkę. To taka soba, która przechodzi przez trzy etapy życia. Przez pierwsze 28 lat osoba z szóstką w profilu zachowuje się jak osoba z trójką. Tak więc w istocie do 28 roku życia te dwa rodzaje doświadczenia pokrywają się. Eksperymentuj i doświadczaj. Taka osoba sprawdza, wypróbowuje na sobie. W wieku 28 lat osoba z szóstką w profilu, zmienia orientację. Zamiast skupiać się wewnętrznie, do wewnątrz, osoba z szóstką w profilu raczej obserwuje, jak inni eksperymentują i doświadczają. Osoba z szóstką w profilu nadal obserwuje i buduje mądrość do około 50 roku życia, kiedy to wychodzą z „ognia doświadczeń” i wkraczają na scenę bycia Wzorem do Naśladowania. Model, Wzór do Naśladowania jest pełen mądrości wynikającej z eksperymentowania i obserwacji, i zaangażuje się, gdy przyniesie to korzyści jemu i innym szukającym wskazówek.
Różnica między 6-3 i 3-6 polega na wiodącej orientacji. Osoba z profilem 3-6 będzie bardziej wewnętrznie skupiona na pierwszym wrażeniu, podczas gdy 6-3 zobaczy też widok „z zewnątrz”, z góry. Oba profile będą miały orientację zarówno zewnętrzną i wewnętrzną i zazwyczaj początek życia bardziej skoncentrowane na wnętrzu a zwracają się bardziej na zewnątrz, gdy dojrzewają. Zwłaszcza po 40 roku życia, kiedy eksperymenty i doświadczenie doprowadziły do ​​mądrości, konieczność doświadczania i eksperymentowania maleje.
Profil 4/6
Oportunista / Wzór do Naśladowania (Prorok /Budda)
Profil 4-6 to jedyny profil w systemie Human Design, w którym oba aspekty (i czwórki i szóstki) przechodzą przez 3 różne etapy życia. Te etapy są podzielone na pierwsze 28 lat życia, od 28 do 50 lat i po 50-iu latach.
Po urodzeniu osoba z profilem 4-6 żyje tak, jakby miała profil 1-3. Bada i szukają oparcia w fundamentach, jak osoby z jedynką w profilu. Zabiera się do eksperymentowania - jak osoba z trójką w profilu. Koncentruje się na sobie i odbiera, sprawdza wyniki swoich badań i eksperymentów oraz internalizuje je. Na przykład: „Przeszłam dość gwałtownie obok nieznajomego w parku i dostałam łokciem w oko. Dlaczego mi się to przydarzyło? ”
Niestety dla osób o profilu 4-6, badanie i eksperymentowanie nie działa zbyt dobrze. Jest coś w geometrii energii, co sprawia że taka droga internalizacji doświadczeń i badań nie działa.
Tak więc w wieku 28 lat około czasu powrotu Saturna perspektywa osoby z profilem 4-6 zmienia się. Zamiast skupiać się na sobie, zapuszczają się „na dach”. Z dachu, z góry, osoba z profilem 4-6 zmienia swoją perspektywę, aby stać się obserwatorem, skupiając się na działaniach i doświadczeniach innych. Teraz patrzą. Widzą rezultaty działań innych, i odnoszą je z potem do siebie. „Ach, teraz widzę ktoś w tym parku zbliża się powoli i z wyciągniętą dłonią, zauważono i powitano go ciepło. Teraz widzę, jak ja też mógłabym to zrobić ”. Osoba z profilem 4-6 żyje tak „na dachu” wciąż obserwując, w pewnym oddaleniu od 28 do 50 roku.
W wieku 50 lat lub gdy ich Chiron wraca, osoby z profilem 4-6 schodzą z dachu. Mają teraz mądrość pierwszych 28 lat i wiedzą, że niektóre rzeczy nie zadziałały tak dobrze, a także, jak to jest być wewnętrznie skoncentrowanym. Mają już również doświadczenie. W wieku 28-50 lat są skoncentrowani na zewnątrz, obserwując, jak wszystko działa. Wtedy osoba z profilem 4-6 jest gotowa, aby wkroczyć w swój potencjał jako Wzoru do Naśladowania. Nie jako ktoś nachalny. Raczej „mądra kobieta na wzgórzu”. Jeśli zostanie o to poproszona, jeśli będzie warto, zaangażuje się i pomoże. Ludzie będą szukać takich modeli, Wzorów do Naśladowania ze względu na ich dostrzegalną wartość.
Profil 5/1
Heretyk / Śledczy (Posłaniec / Nauczyciel)
„Do wszystkich heretyków...”
Okej, niektórzy z was mają profile 5-1, jak tytułowy Heretyk, niektórzy z was nawet „drżą na myśl o spaleniu na stosie”. Ale bez względu na to, które stanowisko zajmujesz w tej kombinacji, najważniejsze dla ciebie jest to, że w tym życiu wyświetlane są główne aspekty twojej osobowości. Piątka w profilu to projekcja, która jest magnetyczna, pociągająca, ale jednocześnie może przejwiać się jako odpychająca, nieprawdziwa. Ta projekcja ma subtelną energię, i wywołuje spontaniczne reakcje, szok, opinie, ale to też, chęci naprawy, radość z życia.
Ale ta projekcja nie polega na tym, że interaktywnie, niezależnie wyrażasz swoje energie, więc zależą one od interpretacji odbiorcy. Ponieważ jest to postrzeganie prawie w całości niewerbalne, prawdopodobnie będzie niedokładne lub niekompletne. Dlatego ludzie, których spotykasz, często formułują o tobie opinie lub wrażenia, które na dłuższą metę nie będą pasować do prawdziwego ciebie jaki jesteś w głębi duszy. Z powodu takiego odbioru i „tańca percepcji” może Ci być ciężko i jesteś zmuszony „uciekać ze sceny” i być sam.
Osoby z piątka w profilu mają ten dylemat. Magnetyczna część ciebie pragnie takiej uwagi, ale gdy już dostaniesz ją na chwilę, jestes zmuszony się wycofać. Dodając do tego potrzebę zmiany, która również leży u podstaw osób z piątką w profilu, otrzymujemy Heretyka. Kogoś, kto wzywa do zmiany, ale tak naprawdę nie wiemy, kim jest i za czym się opowiada. Tutaj widać dwoistość. Piękna i Bestia w tym jednym aspekcie profilu.
Ponieważ drugim aspektem ich profilu jest jedynka, Śledczy, badacz, 5-1 również ma potrzebę poznania podstaw, szczegółów. To dzięki szczegółom może ponieść tę projekcję do przodu. Te szczegóły, lub umiejętności, które osiągasz, mogą pomóc w stworzeniu fundamentu dla zmiany, która cię napędza i motywuje. W porównaniu do jedynki w profilach 5-1, do jedynki w profilu 1-3, w 5-1 tutaj to badanie będzie prowadzone w mniej konsekwentny sposób. Zazwyczaj przy profilu 1-3 osoba będzie fanatykiem pytań i szczegółów, podczas gdy przy 5-1 będzie badać z potrzeby by wiedzieć.
Profil 6/2
Wzór do Naśladowania / Pustelnik (Budda / Guru)
„Czy taka osoba wkracza na światło dzienne czy nie?”
Profil 6/2 to interesująca mieszanka energii osobowości. Pustelnik związany z dwójką w tym profilu w połączeniu z charakterystyczną progresją etapów życia związaną z 6 w profilu, ukazuje 3 rodzaje, bądź części życiowej ekspresji osoby z profilem 6/2. Aby zrozumieć te etapy, skupmy się najpierw na progresji charakterystycznej dla 6 w profilu.
W ciągu pierwszych 28 lat lub do powrotu Saturna, osoba z 6 w profilu jest introspekcyjna i eksperymentalna. W połączeniu z Pustelnikiem związanym z 2 w profilu, może to być cicha lub powściągliwa jednostka eksperymentująca na sobie. Chociaż podczas swoich eksperymentów może emanować energią, a nawet wydawać się eksplodować w ramach swojej nieco powściągliwej osobowości. Pustelnik związany z 2 w profilu będzie ciągnął taką osobę do samotności, ale przyjaciele takiej osoby będą ją wywoływać, wzywać. Ogólnie rzecz biorąc, skupienie wewnętrzne będzie tutaj intensywne, podobnie, jak w przypadku osób z dwójką czy trójką w profilu, też skierowane do wewnątrz. Ale przy profilu 6/2 zbliżając się do wieku 28 lat, taka osoba z szóstką w profilu zrezygnuje z eksperymentów i uda się „na dach”, aby obserwować z góry.
Od 28 do około 50 osoba z 6 w profilu obserwuje z góry, „z dachu”. Jest to bardziej powściągliwy czas dla osoby z 6 w profilu i nie wychodzi „na zewnątrz”, obserwuje jak działają inni ludzie. Próbuje dowiedzieć się czegoś o życiu poprzez obserwacje i wyniki badań innych, a następnie analizuje tę mądrość i przyswaja ją. „Na dachu” może się bardziej wyciszyć i mniej angażować. Znowu dwójka w profilu, sprawia że będzie też chcieć się odosobnić, ale jednocześnie będzie w sytuacji gdzie może zostać wywołana i zaproszona. Być może rozpocznie coś, rozwinie cykl, rytm, czy wzorzec, aby następnie wycofać się, i po jakimś czasie pojawić się znowu.
W wieku 50 lat lub w okolicach powrotu Chirona osoba o profilu 6/2 jest gotowa do „zejścia z dachu” i bycia Wzorem do Naśladowania. Poprzez samodzielne eksperymentowanie w młodszych latach i obserwację w średnim wieku, osoba z profilem 6/2 zgromadziła bogactwo mądrości, którymi należy się podzielić. Ale chociaż osoba z profilem 6/2 jest istotą społeczną, jest też powściągliwa. Jako Wzór do Naśladowania nie będzie typowym kaznodzieją, ale wyjdzie wtedy, gdy zostanie wezwana i wywołana. To może być dylematem dla osób o profilu 6/2 i osób wokół nich. Mogą wydawać się zdystansowani lub niezaangażowani. Ale w rzeczywistości czekają na to wezwanie, kiedy mogą spożytkować swoją mądrość i rolę, dla siebie i innych.
Kanały (Channels) Kanał składa się z dwóch Bram i łączy dwa Centra. Gdy dwie Bramy na każdym końcu Kanału są aktywowane mówimy o Kanale Zdefiniowanym. Zdefiniowany Kanał na wykresie oznaczony jest jako zakolorowany. Zdefiniowane Kanały w grafie(na wykresie) tworzą w systemie Human Design Definicję. Zasadniczo można to postrzegać jako komunikację między Centrami. Każdy Kanał wyznacza określony temat lub istotny aspekt doświadczania życia człowieka w ramach większego kolektywu. Jeśli masz Zdefiniowany Kanał, to charakteryzuje się on określonym tematem, funkcją, umiejętnością lub darem, który jest stały i niezawodny.
01-08 - Inspiracja Ważne: 8-1 jest to kanał projektowany kreatywności, musi wiec zostać zobaczony i rozpoznany, aby być dobrze użyty. Ten kanał to cos niezwykłego: jedyny twórczy głos jednostki. Warto to zauważyć. To jedyny twórczy głos jednostki i ten glos mówi: „Wiem, że mogę wnieść swój wkład lub nie”. Aby jednostka była naprawdę kreatywna, musi wzmacniać drugą. Naturalnym wkładem kreatywności jest wzmocnienie innych. 8-1 jest zakorzeniony w najbardziej kreatywnym heksagramie 1, jedynym takim w swoim rodzaju, kreatywnym w ten specyficzny sposób. Po pierwsze zauważ, że indywidualna kreatywność jest zakorzeniona w tożsamości (w centrum G). Po drugie, 10ta bramka w 10-57 dotyczy miłości i 25ta brama tez dotyczy miłości. Obydwie miłości są uniwersalne i dotyczą miłości własnej. Pierwsza brama (brama 1) jest główną bramą kierunku. Oznacza to, że jest to główna brama tego, co nazywamy mutacją lub ewolucją. Pamiętaj, że kierunek, w którym poruszamy się ewolucyjnie, jest uwarunkowany drugą bramką, czyli przeciwieństwem pierwszej bramki w zodiaku oraz przeciwieństwem pierwszej bramy w grafie. Druga bramka to rzeczywisty kierunek, kierowca. Bramki 7, 1 i 13 to tylko perspektywy. Perspektywa siódemki jest miejscem, do którego popęd doprowadzi w przyszłości, a perspektywa trzynastki jest tym, skąd przyszliśmy w przeszłości. Pierwsza to tylko jazda. I jedzie przed siebie, podążając za drugą bramką. Jest po to, aby przynieść egzystencjalną ewolucję, egzystencjalny wkład. Ma głos (łączy centrum G z gardłem), a to oznacza, że ​​podstawową funkcją twórczą 8-1 jest akustyka i ekspresja werbalna. Jest to indywidualna twórczość werbalna. Wielu śpiewaków operowych ma ten kanał.
02-14 - Puls Jest to ewolucja kierunku i może być niezwykle skuteczna na poziomie materialnym, ponieważ natura 14stej bramki to obfite posiadanie. W tradycji I Ching jest to wagon, który może być przeładowany i pełen towarów. To ogromna moc i umiejętność. Jeśli przyjrzysz się uważnie, jest to brama umiejętności mocy: jak używać mocy tylko do jednego celu, aby podążać tylko w swoim kierunku. Teraz pomyśl, co to znaczy mieć kanał 2-14: jeśli to jedyna definicja, jaką masz (jedyny zdefiniowany kanał), oznacza to, że jedyny sposób, w jaki wiesz, że zmierzasz we właściwym kierunku, to odpowiadać (ponieważ jest to kanał generatora: łączy sakral z centrum G, osoba go posiadająca jest generatorem). W przeciwnym razie nigdy nie będziesz zmierzał we właściwym kierunku. Jeśli ktoś cię zapyta: „Czy to jest właściwa droga?” i odpowiesz, zawsze jest to dla nich odpowiednie i właściwe. Jeśli ktoś potrzebuje czegoś od Ciebie wiedzieć, a Ty odpowiadasz na tak, nadasz mu mutacyjny kierunek. Ale dla Ciebie w Twoim życiu musisz czekać na pytanie, aby rozpoznać i odpowiedzieć, jaki jest właściwy kierunek dla Ciebie. Innymi słowy, trzeba zaoferować jednostce 2-14 kilka możliwości, aby rozpoznała i odpowiedziała, jaki jest jej właściwy kierunek. Jest dla nas bardzo ważne, aby 2-14 działały poprawnie, zgodnie ze swoim Typem, aby rozpoznać naturę kierunku ewolucji. Ewolucja nie jest stała, nie wykonuje ona tylko skoków do przodu przez cały czas. Jest to puls. Dlatego ten kanał jest to symbol naszego procesu ewolucyjnego. Kiedy mówimy o indywidualności emocjonalnej, mówimy o falach, górach i dołach. A cała sprawa dotycząca natury 2-14 i jej kierunku polega na tym, że idzie do przodu w tym samym kierunku, jak osoba, która każdego ranka je to samo śniadanie. Idzie dalej, idzie dalej, aż pojawia się ewolucja, w pulsie, nagle pojawia się mutacja, a potem nowy kierunek.
03-60 - Mutacja Kanał mutacji łączy Centrum Korzenia z Centrum Sakralnym poprzez Bramę Akceptacji (60) i Bramę Nakazu (3). Potencjał ewolucyjnej zmiany, która przechodzi przez ten nieprzewidywalny, mutacyjny i melancholijny kanał, zależy od zdolności do zaakceptowania ograniczeń (Brama 60) i przekroczenia zamętu nowych początków (Brama 3). Tło: Brama 60 jest ośrodkiem wszystkich możliwości ewolucyjnych, podczas gdy bramka 3 zawsze sięga po to, co nowe i potencjalnie możliwe, po jednej nowości na raz. Podstawowy prąd rządzący tym generującym, pełnym adrenaliny kanałem Mutacji jest modelową energią Obwodów Indywidualnych. Jego potężna, pulsująca energia włączania / wyłączania, połączona z melancholią, przenika sposób, w jaki osoby z tym kanałem realizują swoje unikalne projekty. Jest to energia, która również warunkuje lub głęboko wpływa na wszystkich wokół nich. Osobiste: Twoim kluczem do życia z tym melancholijnym procesem, mechanicznym nastrojem, jest unikanie próby jego wytłumaczenia. Lepiej zachować cierpliwość i czujność, czekając, aż nowa mutacja pojawi się za Twoją pomocą na scenie. Czas spędzony sam na sam z Twoją muzą, gdy pulsacja mutacji jest wyłączona, może pogłębić i wzbogacić Twoją wewnętrzną podróż. Chociaż nie zawsze możesz to zobaczyć, zawsze coś się porusza, a to, co nie jest jeszcze gotowe do wyłonienia się, nadal rodzi się i rośnie. Ten niekończący się ruch od chaosu przez porządek do chaosu jest naturą modelową energią, ponieważ zawsze stwarza możliwość pojawienia się na świecie czegoś nowego. Musisz tylko zaakceptować ograniczenie nieodłącznie związane z brakiem wiedzy, kiedy ta zmiana (ten puls) nastąpi, i poddać się swojej sakralnej odpowiedzi, aby wnieść energię zmiany do nas wszystkich.
Interpersonalne: Podobnie jak muzyka, mutacja zachodzi nagle, nieoczekiwanie, w przerwach lub przestrzeniach między impulsami lub nutami. Zmusza każdego do przystosowania się, zmiany lub pozostania w tyle. Osoby z kanałem mutacji odczuwają presję, aby wprowadzić innowacje i odnowę w swoim życiu, pracy, rodzinach i otaczającym ich świecie. Stałe ciśnienie w Centrum Korzenia tworzy wewnętrzne napięcie w czasach, gdy włączanie / wyłączanie pulsuje i pozornie nic się nie dzieje. Jest to odczuwalne na poziomie chemicznym w organizmie jako melancholia. Jako agenci mutacji i zmiany, jednostki mogą próbować podać powody swoich nastrojów i dać się złapać w niewygodne miejsce cienia, którego zwykle unikają. Jeśli ulegną temu cieniu lub nie czekają na właściwą odpowiedź, presja do zmiany, może doprowadzić do głębokiej frustracji i depresji, a także do niestabilności i chaosu wokół nich.
04 - 63 - Logika To jest inicjacja obwodu logiki. Jeśli miałbyś prześledzić proces naukowy od jego powstania do zakończenia, 63/4 jest inspiracją do stworzenia hipotezy. Kanał Logiki zaczyna się w głowie z pytaniem… „Czy to może być prawda?” Następnie potrzeba dowodu, który jest demonstrowany w pozostałej części obwodu i ostatecznie udostępniany. Jest to kanał wysoce wizualny, kojarzony także ze snami, a czasem z szaleństwem.
05-15 - Rytm Jest to kanał tantryczny, kanał energii, który nadaje kierunek (Centrum G) Sile Życiowej (Centrum Sakralne). Kanał Rytmu to energia, którą dzielimy się z wieloma żywymi istotami. To energia rytmu samej natury. Jeśli myślisz o świecie przyrody, ma on wbudowany rytm. Światem przyrody rządzi rytm, cykliczność. Elektryczność i inne wynalazki współczesnego życia uwolniły nas od naturalnych rytmów. Ale być może z konsekwencjami, które wpływają na całą ludzkość. Ta energia polega na dostosowaniu ludzkości do natury. Kiedy odchodzimy od naturalnego porządku, ludzkość cierpi. Archetyp tego kanału błaga nas, abyśmy wykazali się wolną wolą, ale pamiętali, że jesteśmy głęboko przywiązani do świata przyrody. Nie możemy pokonać sił natury. Ludzie z tą energią zwykle mają głębokie połączenie z naturą i zwierzętami i potrzebują tego połączenia, aby znaleźć kierunek dla swojego ducha. Jeśli masz tę energię, wyjście na zewnątrz często pomaga zachować spokój i czystość. Dotyczy to szczególnie dzieci. Osoby z 15/5 potrzebują rytmu, aby czuć się bezpiecznie. Rytm kieruje energią sakralną i siłą roboczą. Osoby z tą energią mają również niezwykle dużą aurę i wyróżniają się energetycznie. Zostają zauważeni. Jest to ważne, ponieważ ostatecznie ta energia jest niezbędna dla zrównoważonego rozwoju ludzkości. Ponieważ ta energia jest tak głęboko związana ze wszystkimi ssakami i naturą, ludzie z tą energią mogą często komunikować się ze zwierzętami, używać roślin i ziół, a nawet mogą mieć głęboki związek z królestwem żywiołów. To jest magiczna energia; archetyp wróżek, gnomów i elfów. Osoby obdarzone tą energią są często zagorzałymi działaczami na rzecz środowiska, którzy chcą dostosować kolektyw do naturalnego porządku.
06 - 59 - Intymność Kanał godowy 59-6 łączy Centrum Sakralne przez 59tą, Bramę Rozproszenia, z 6tą, Bramą Konfliktu w Centrum Emocjonalnym. Ten kanał reprezentuje rozmnażanie, które jest podstawowym popędem genetycznym u ludzi. Ponieważ ten kanał jest również częścią obwodu plemiennego, jest tutaj obecny element wsparcia. Ten kanał może doprowadzić do poczęcia dziecka, więc wsparcie jest oczywiście bardzo ważną rzeczą. Osoba z tym kanałem udziela i otrzymuje wsparcie poprzez intymność. Obraz matki i ojca przytulających się i wpatrujących się w jej brzuszek to energia tego kanału: dwoje ludzi, którzy wspierają się wzajemnie poprzez intymność. Życie razem w bliskich stosunkach zwykle obejmuje konflikt (6) i wiemy, jak emocjonalne może to być. 59 reaguje na emocjonalne zawirowania konfliktu i stara się go rozproszyć - tym samym przywracając więź między ludźmi. Proces przebiega na różne sposoby i nie ogranicza się już do reprodukcji. Widzimy, jak działa, próbując przywrócić połączenie między kulturami i religiami w dzisiejszym świecie. Zdolność przetrwania, jaką ludzie wykazywali przez tysiąclecia, w dużej mierze wynika z energii obwodu Obrony.
07 - 31 - Alfa Ludzie, którzy mają kanał 31-7 naprawdę myślą, że jest on bardzo lwi (jak zodiakalny Lew). Mają taki styl: „Cóż, jestem liderem”. To jest projekcja. Możesz zobaczyć 31-7, odgrywającego rolę lidera, na placu zabaw, gdy jest młody. Widzisz młodego 31-7, który mówi: „Teraz przejdziemy na huśtawki”. I każdy idzie w tym kierunku. Wszyscy! Wszyscy! To niesamowita rzecz, a nikt nie zwraca na to uwagi. Alfa jest stworzony, stworzony przez inne osoby. Alfa jest wybierany przez pozostałych. Możesz zobaczyć, jak ma to miejsce u zwierząt, np w miotach psów, jak szybko alfa ustanawia samego siebie, ale inni muszą się na to zgodzić; w przeciwnym razie to nie wyjdzie. 31-7 ma wspaniałe umiejętności przywódcze, bo po to tu jest. Ale natura tego przywództwa polega na tym, że nigdy nie może powiedzieć: „Jestem liderem. Chodź za mną.” Zawsze musi czekać, aż ktoś powie: „To Ty możesz nas poprowadzić. Zrobisz to? ” A potem powie: „Jestem liderem. Chodźcie za mną ”i wszyscy podążają za nim, a potem myślą, że jest świetnym liderem. Chyba że ma 7,4 (abdykatora) i ostatecznie się nimi znudzi i ludzie go zwolnią z roli lidera. To też jest w porządku.
Jedną z tych rzeczy, o których należy jasno powiedzieć, jest to, że siła logiki tak bardzo cierpi w ludzkości, ponieważ logika jest projektowana na wszystko i nic. Wejdź do księgarni New Age i zobacz, ile książek powie Ci, że są logiczne. Idź do dowolnej księgarni i spójrz na wszystkie koncepcje, tak zwane koncepcje logiczne, które obiecują zmienić życie każdego. Nowa architektura, nowa hydraulika, nowe to, nowe tamto, nowe społeczeństwa. To niekończąca się historia. To wszystko projekcja. A jedyny sposób, w jaki ten kanał 31-7 zadziała, i jedyny sposób, w jaki kiedykolwiek zyska szacunek, to to, że ci ludzie żyją zgodnie z naturą swojego Typu. To wszystko, co muszą zrobić. W momencie, gdy jakikolwiek kanał Ajna do Gardła jest gotowy czekać na rozpoznanie jego aury, jego umysł zostanie rozpoznany w nagrodę. Zostanie wysłuchany i poczuje się z tym bardzo dobrze. Z punktu widzenia logiki jest to niezbędne. Niezbędne jest posiadanie wiarygodnych faktów, ponieważ tylko w ten sposób będziemy zdrowi, jeśli naprawdę wiemy, jak rzeczy działają. Nie możemy jednak nic zrobić z tymi faktami, dopóki nie utożsamiamy się z nimi jako zbiorowość i wtedy możemy działać. Ta anekdota, opowiadana przez autora, dobrze to obrazuje : "Kiedy byłem dzieckiem, okolica, w której mieszkałem, była bardzo ładna i cicha. Kiedy dorastałem, w okolicy było może osiem lub dziewięć domów. Nie było sygnalizacji świetlnej; nie była konieczne. W ciągu dziesięciu lat okolica ta zaczęła się rozrastać. Było dużo więcej ruchu, autobusów miejskich i innych rzeczy. Kilku rodziców spotykało się przy różnych okazjach i mówiło, że może powinniśmy dostać sygnalizację świetlną. Okolica stała się ruchliwym zakątkiem. Dyskutowano o tym, ale nic nie zostało zrobione. Były plany. Rozmawiali o tym, o wszystkich zbiorowych, logicznych rzeczach, które mają miejsce. Trzeba było śmierci małej dziewczynki, która została potrącona przez samochód na tym rogu. A następnego dnia miasto przyniosło światła i ustawiło je." Otóż, to jest problem działania zbiorowości, wspólnego działania. Chodzi o to, żebyśmy nie musieli czekać, aż umrze małe dziecko, zanim coś zrobimy. Tak dzieje się, gdy pole zbiorowe jest bardzo zagmatwane. Jest wiele rodzajów konkurencji, ale tutaj „konkurencja” to „bycie najlepszym”. Masz najlepszą teorię, gdy ktoś wydaje na nią pieniądze. To „najlepsze” z logicznego punktu widzenia. I jest ta ogromna konkurencja, aby znaleźć energię wśród tych , którzy nas organizują w społeczeństwie. Abyśmy byli bezpieczni we wzorcach, musimy być w stanie to sfinansować. Musimy być w stanie za to zapłacić. W całych Stanach Zjednoczonych, w całym świecie zachodnim, obecnie w większości krajów na całym świecie istnieje rozpaczliwa potrzeba rządów, które byłyby w stanie dostarczyć światłowody, abyśmy wszyscy mogli żyć w technologicznej nowej erze. To ogromna inwestycja. Było wiele społeczeństw, które zocaczyły to znacznie wcześniej niż inne. Kiedy dochodzimy do momentu, w którym wzorzec, logiczny wzorzec jest oczywisty, tylko wtedy powoli możemy gromadzić zasoby, aby móc coś zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo na przyszłość. To dla nas najważniejsze. Kiedy spojrzysz na sposób, w jaki działają rządy, ponieważ rządy są biznesem zbiorowym, możesz zobaczyć, czym naprawdę jest biurokracja rządowa. Każde śledztwo w toku, nawet normalne sprawy: dokumenty rozpoznawcze, komisje, komisje komisji i komisje komisji komisji, aby przyjrzeć się temu i owemu i innym rzeczom. Jako podatnik płacisz za wszystkie te logiczne rzeczy, które mają miejsce, zanim zacznie się jakiekolwiek działanie. Większość dolarów wydanych na przyjrzenie się teoriom i wybranie, którą teorię przekształcić w praktykę, nigdy nie trafia do praktyki. Nigdy. To zadziwiające.
Tak więc jedną z najważniejszych rzeczy w budzeniu się do życia według własnego projektu jest możliwość powolnego spojrzenia na proces logiczny i jego rzeczywiste działanie w odpowiedniej perspektywie. Częściowo widzimy, że logiczny rewolwerowiec słowny, (czy to z kanałem 17-62 czy też z innymi jego odmianami) w momencie, gdy żyje zgodnie ze swoim typem, będzie tworzył logiczny materiał. To jest to, czego potrzebujemy. Naprawdę potrzebujemy rzeczy, które naprawdę można zorganizować, i naprawdę potrzebujemy tak wielu faktów, jak tylko jest to po ludzku możliwe. W momencie, gdy te fakty się pojawią, automatycznie powinna pojawić się okazja do eksperymentowania z nimi. 31-7 : Tutaj mamy ostateczny wyraz logiki, demokratycznego przywództwa. Tutaj przywództwo musi zostać uznane, bo inaczej nie jest skuteczne. To nie jest dyktatura ani ekstremalne panowanie. Jest to przywództwo uznawane przez ludzi na podstawie jego skuteczności. 31 -7 zostanie wybrany przez innych. Jest to energia przywódcza, która jest wynikiem tego, że grupa ludzi zgadza się sobą rządzić. Ostatecznym wyrazem człowieczeństwa w grupach jest demokracja. Jeśli ktoś z 7/31 próbuje wymusić przywództwo, to następuje rewolucja i nowy reżim, który nie jest logiczny - nie wytrzymał jeszcze próby czasu i w konsekwencji musi zacząć z logiką od nowa i „udowodnić”, że jest skuteczny - w przeciwnym razie będzie podlegać obaleniu. To głębokie, aby zobaczyć, że najwyższym wyrazem samostanowienia w zbiorowym obwodzie jest demokracja, która pomaga nam zrozumieć, że wszyscy ludzie tak naprawde chcą wolności rządzenia się w sposób, który jest egalitarny i sprawiedliwy. To nie jest tylko filozofia czy przekonanie. Demokracja jest doskonale i pięknie ludzka.
09-52 - Koncentracja To, z czym mamy tu do czynienia, to kanał Koncentracji. W koncentracji, w pewnym sensie, różne aspekty wywodzą się z obu aktywacji, ale to, czym się stają, jest czymś jeszcze innym. Ta koncentracja nie jest nieruchoma. Pozostawanie w bezruchu jest aspektem koncentracji, ale to nie to samo. Bycie spokojnym nie oznacza, że ​​jest się ogólnie skoncentrowanym. Pokaż mi kogoś z 52tą bramą, który nie ma 9tej bramy, a pokażę ci kogoś, kto siedząc nieruchomo, nie jest skoncentrowany. Czuje się nieswojo i poirytowany. Być nieruchomym a skoncentrowanym to co innego. To samo dotyczy 9tej bramy, tej Oswajającej Potęgi Detali, potencjału, który jest realizowany poprzez szczegółową uwagę na wszystkie aspekty. Ale to nie jest koncentracja. To jest potencjał energetyczny. To niekoniecznie jest skupione jak kanał 09-52 skupienia i koncentracji, Design determinacji. Zawsze myślimy, że kanał jest bramą. Jeśli poprosi się ludzi o opisanie kanału dla Ciebie, zamiast zajmować się myślą przewodnią i Designem kanału oraz omawiać go, będą mówić o bramkach. Opiszą je albo z naciskiem na jeden koniec kanału, albo na drugi . Ale tutaj chodzi o kanał. To jest energia do koncentracji. I oczywiście ta koncentracja to coś więcej niż koncentracja intelektualna; mówimy o rodzaju energii, która koncentruje rzeczy, zbliża je do siebie. I jest to energia zdeterminowana. Nabiera rozpędu. Zauważasz ją, kiedy po raz pierwszy zaczynasz się uczyć, kiedy jesteś w szkole i przygotowujesz się do jakiegoś egzaminu. Zauważasz, że koncentracji nie ma do momentu, w którym w jakiś sposób się w niej zatracasz. Gubisz się w tym. Wszystko jest dopracowane w tym zdeterminowanym skupieniu. I to jest energia, która napędza cały proces logiczny, cały proces wzorcowy. Skupienie i koncentracja. Ta energia jest wzorem energii Korzenia. Pulsuje ; „włączony” lub „wyłączony”. To jest energia do skupienia i koncentracji lub ich braku. Kiedy puls jest włączony, adrenalizuje sakral i rzeczy robią się same. Kiedy puls jest wyłączony, nauka i opanowanie może wydawać się trudne. Ten kanał jest początkiem przepływu energii w górę środka grafu. Potem zmierzamy do ekspresji poprzez Siłę Życiową (Sakral do Gardła). Proces logiczny został udowodniony, teraz mamy do czynienia z energiami zastosowania Logiki przez kolektyw. Pamiętaj, chodzi o podzielenie się z grupą hipotezą, która jest prawdziwa lub talentem, który opanowaliśmy. Skupienie i koncentracja to umiejętność wzięcia zrozumienia i zastosowania go w działaniu. Kolejne 3 kanały dotyczą „robienia” logiki w grupach. Skupienie i koncentracja 9/52 dotyczy uczenia się i wykonywania powtarzalnych czynności, aby można było ustalić wzorce jako zachowania zbiorowe. To energia do czytania o eksperymentach w książkach lub czasopismach naukowych oraz powielania i stosowania ich wyników w życiu.
10-20 - Przebudzenie Chodzi o transformację i miłość własną. Jest to energia duchowego przebudzenia, wzmocnienia i miłości do siebie, która może zainspirować i wzmocnić innych. Wiedzą o oświeceniu i miłości własnej można się podzielić tylko w odpowiedzi. Udostępnianie przez inicjowanie (a nie odpowiadając) będzie ignorowane lub postrzegane jako krytyczne. Właściwa energia będzie dawała siłę, a nieprawidłowe użycie tej energii będzie osłabiać.
10 - 34 - Eksploracja Brama 10 jest bramą Zachowania się Jaźni (Behevior of the Self), a Brama 34 jest Bramą Mocy. Kiedy ten kanał łączy się, tworzy Generatora (centrum G do Sakralu) i to dzięki odpowiedzi może się wydarzyć doskonała forma tej mocy. Odpowiedając, ludzie z tą energią zachowują się poprawnie i bardzo dobrze używają swojej mocy. Jest to kanał głęboko indywidualny i kiedy jesteś jego posiadaczem, zachowujesz się poprawnie, o ile odpowiadasz. Piękno tego kanału polega na tym, że jest on kanałem Generatorów. Osoby z 10/34 muszą po prostu działać poprawnie w odpowiedzi, aby zademonstrować siłę. Nie ma tu żadnego przekonywania ani dzielenia się. Nie ma tu ośrodka gardła. Jest to czysty wyraz siły poprzez bycie i odpowiadanie i, podobnie jak w przypadku wszystkich indywidualnych obwodów, ci ludzie mogą głęboko wzmocnić innych, będąc po prostu najczystszą ekspresją siebie. Możesz zobaczyć, jaki to jest mały krok „w górę” od integracji. Tutaj przechodzimy od indywiduacji do indywidualności, działając poprawnie i nadając siły poprzez właściwe działanie, poprzez bycie.
10 - 57 - Doskonała forma Kanał Doskonałej Formy 10-57, łączy Centrum Śledziony przez 57 Bramę Intuicyjnej Przejrzystości, z 10 Bramą Zachowania Jaźni w Centrum G. To jest twórczy kanał integracji. Centrum Śledziony dba o nasze zdrowie fizyczne i dobre samopoczucie, a Centrum G odnosi się do naszego poczucia celu i więzi w życiu. 57 jest bramą potencjalnie czystej intuicji i opiera się na zdolności wykrywania bardzo subtelnych różnic w dźwięku. Ta intuicja nie jest procesem umysłowym ani uczuciowym, jest to „wiedza”, że na pewnym poziomie dźwięki uległy zmianie. Bramka 10 jest miejscem utrwalania lub modyfikowania własnych wzorców zachowań. Rezultatem jest Design osobistego przetrwania. Kreatywność tego kanału nie jest kreatywnością dla innych, jest to raczej sytuacja, w której strategie kreatywne są opracowywane specjalnie z myślą o własnym przetrwaniu. Jest to kanał, w którym twórczo modyfikujemy i ulepszamy nasze wzorce zachowań, aby przetrwać. Ludzie z tym kanałem, kiedy przechodzą przez różnego rodzaju katastrofy i niepokoje, trzeba, aby byli czujni na swoją intuicję i odpowiednio modyfikowali swoje życie. Na marginesie (niekoniecznie warto mówić klientowi), ludzie z tym kanałem mają głębokie poczucie formy i tego, jak ją doskonalić. Nie jest to ogólna zasada, ale wielu projektantów wnętrz, architektów, stylistów itp. ma ten kanał. Z pewnością na pierwotnym poziomie chodzi o przetrwanie, ale większość z nas nie żyje w dżungli. Bardziej subtelne aspekty tego kanału nie polegają na zwiększaniu przetrwania, ale po prostu na zwiększaniu naszego standardu życia poprzez ulepszanie naszego otoczenia (tak na marginesie projektanta wnętrz).
11 - 56 - Ciekawość Kanał Ciekawości - 11-56, łączy Centrum Ajna przez 11, Bramę Pokoju, z 56, Bramą Wędrowca w Centrum Gardła. 11/56 nigdy nie przestaje szukać, dlatego jest również określany jako Design poszukującego i tropiciela. W odniesieniu do 11-56 należy zrozumieć, że porusza go poszukiwanie, a nie odkrycie. Bez względu na to, co i ile znajdzie, po prostu musi szukać czegoś innego. Oczywiście, jako część Obwodu Zmysłu Zbiorowego, 11-56 musi również dzielić się swoją interpretacją historii - przeszłości. Ma też zdolność wymyślania interpretacji przeszłości i dzielenia się nią z resztą z nas. Aha! pojawia się, gdy wpada na jaki pomysł. Ważne jest dla niego, aby choć pomysł został udostępniony, niekoniecznie jest to wezwanie do działania. W obwodach logiki zbiorowej możemy dzielić wspólny wzorzec, którego wszyscy jesteśmy pewni - ale z przeszłością nie da się tego zrobić. Po prostu każdy ma inne doświadczenie związane z wydarzeniem, więc jest wiele interpretacji - wiele przeszłości, a co za tym idzie, wiele pomysłów. To kanał Projektowany więc to, czy ktokolwiek inny będzie rezonować z sensem rzeczy lub pomysłami, które ma 11-56, zależy od tego, czy został doceniony lub zaproszony do podzielenia się nimi.
12 - 22 - Otwartość 12/22 to bardzo tajemniczy kanał. Pomyśl o dynamice społecznej. Jeśli chodzi o plemię, masz dwa specjalne kanały społecznościowe dla plemienia. To znaczy 59/6 intymność i 40/37, kanał Wspólnoty. To tak zwane kanały społecznościowe. Jest tylko jeden inny kanał społecznościowy. To jest 22/12. Każdy kanał zbiorowy ma charakter społecznościowy. Tak więc, kiedy widzisz osłabienie zdolności społecznych, zaczynasz rozumieć również coś o istotach i sposobie, w jaki są zbudowane warstwy ludzkości. Kolektyw jest społeczny na każdym możliwym poziomie, więc w pewnych miejscach kończymy na społeczeństwach wielorasowych, w których wszyscy mogą żyć razem, i tak dalej, i tak dalej. To jest zbiorowe, społeczne na każdym poziomie. Ale w momencie, gdy wkraczasz do plemienia, możesz zobaczyć, że plemię jest bardzo ograniczone, jeśli będzie towarzyskie. Będzie takie, aby zarobić więcej. Aby utrzymać swoją żywotność, będzie miało charakter społeczny we własnej społeczności. Ale to jest zamknięte środowisko. Zauważasz, kiedy wkraczasz w środowisko obcego plemienia. Wiesz to od razu. Nie jesteś kimś, kto jest częścią intymności lub częścią społeczności i nie otrzymasz żadnego prawdziwego zaproszenia społecznego, chyba że zakradniesz się do sypialni córki rolnika. To może zmienić historię. Albo zostaniesz zastrzelony, albo weźmiesz ślub. Ale jeśli chodzi o indywidualność, ma ona jeden i tylko jeden wymiar społeczny, co jest niewiarygodnym ograniczeniem dla jednostki. Jednostki są głęboko upośledzone, jeśli chodzi o nawiązywanie więzi społecznych. Teraz, kiedy dochodzimy do natury oglądania holistycznego BodyGraph, wiemy bardzo dobrze, że ludzie mają różne mieszanki aspektów w swoim Designie. Więc mówimy tutaj tylko teoretycznie z punktu widzenia czystej jednostki. Na przykład ktoś kto ma tylko indywidualną definicję, jest społecznie upośledzony. Więc kiedy patrzysz na 12/22, patrzysz na coś bardzo wyjątkowego. Indywidualność nie może być społeczna, ponieważ społeczeństwo nie ma na nią wpływu. Indywidualność jest tutaj, aby wyrazić mutację. To jest cały sens posiadania indywidualności w BodyGraph. Jest to proces ewolucyjny w każdym z nas.
13 - 33 - Marnotrawny Kanał Marnotrawnego - 33-13 łączy Centrum G przez 13stą Bramę Braterstwa z Człowiekiem, do 3ciej Bramy Odosobnienia w Centrum Gardła. Ostatnim kanałem w abstrakcyjnej zbiorowości, Marnotrawnym jest ten, kto udaje się w świat, a następnie wraca do swojej wioski / plemienia i dzieli się zdobytą wiedzą - zazwyczaj mówiąc „Pamiętam …”. Każda napisana kiedykolwiek autobiografia i biografia reprezentuje ten kanał. W przypadku tego kanału doświadczenie polega mniej na robieniu, a bardziej na słuchaniu tego, co inni mają do powiedzenia - na odkrywaniu tajemnic świata, a następnie dzieleniu się nimi. Zatem 33/13 jest naturalnym zamknięciem procesu dojrzewania w każdym cyklu. To starożytny bard, który podróżował po królestwie, zbierając wiadomości, plotki i historie, którymi następnie dzielił się na każdym odwiedzanym dworze - zwykle w formie opowieści. W ten sposób wszyscy w królestwie mieli okazję zastanowić się nad całym królestwem. Jako kanału Projectowanego, sukces 13-33 zależy od tego, czy zostanie rozpoznany i zaproszony. Wielcy bardowie starego świata mieli stałe zaproszenie na wszystkich dworach, a mniejsi mieli zaproszenia do wspólnych miejsc we wszystkich wioskach. Taka tradycja od wieków wspierała ludzką wiedzę. To 13-33 nalega, abyśmy przechowywali naszą pamięć i jednocześnie dzielili się nią - utrzymując ją przy życiu i następnie przekazując ją dalej. Dla tych z tym kanałem jest jedna przydatna wskazówka: pod koniec każdego dnia, każdego związku, każdego posiłku, każdego filmu… Pod koniec każdego doświadczenia poświęć chwilę, aby się nad tym zastanowić. Trzydziesta trzecia brama to brama odwrotu. Osoby korzystające z tego kanału powinny wycofać się i zastanowić się po doświadczeniu, aby mogli się z niego uczyć, a następnie wyjść i podzielić się tym, czego się nauczyli.
16 - 48 - Długość fali Tutaj wprowadzamy intuicyjną ekspresję logiki do gardła. Zwróć uwagę, że ten kanał nie ma bezpośredniego dostępu do energii. Oznacza to, że talent i mistrzostwo muszą zostać docenione przez innych we właściwym czasie. Talent wyraża się poprzez praktykę w czasie, ale walczy także o zasoby i pieniądze, ponieważ trzeba go widzieć, aby go wspierać. Sztuka zawsze jest głodna pieniędzy i wsparcia. Dlatego pokazy i wystawy są ważne dla artystów wszelkiego rodzaju. Muszą być widziani. Ten kanał reprezentuje intuicyjną ekspresję talentu połączoną z powtarzaniem w czasie. Talent jest surowy i nierozwinięty bez praktyki. Każdy ma jakiś talent. Pytanie brzmi, czy chcesz ćwiczyć, aby zostać mistrzem? Mistrzostwo przychodzi z biegiem czasu. W tym kanale zawarta jest energia entuzjazmu i głębi. W tym kanale jest właściwy moment. Nie wyrażaj głębi z entuzjazmem, dopóki nie będziesz gotowy ... ćwiczyłeś i osiągnąłeś mistrzostwo ... w przeciwnym razie wyglądasz głupio.
17 - 62 - Akceptacja Daje głos początkowi obwodu logicznego. To jest werbalne sformułowanie logicznej hipotezy lub pytania. Zauważ, że to wciąż jest pytanie. W umyśle nie ma energii, a przemówienia umysłu są po prostu ideami bez energii. Podobnie jak w przypadku wszystkich rzeczy wypowiedzianych z Ajny, są one wyświetlane, słyszane i wykonywany poprawnie tylko wtedy, gdy zostaną zaproszone lub rozpoznane. Hipoteza bez dowodu to tylko domysły i opinie. Bezpodstawne idee, z którymi można poeksperymentować, gdy zostaną rozpoznane, ale potężnie się im oprzeć, gdy nie zostaną zaproszone . Walka Logiki toczy się o energię. Wszystkie energie w tym obwodzie działają najlepiej w odpowiedzi lub poprzez rozpoznanie. Bez tych kluczowych aktywacji pomysły są tylko słowami niesionymi przez wiatr. Przepływ 17/62 prowadzi nas od spekulacji i domysłów w bramie 17 do praktycznej odpowiedzi w bramie 62. Zauważ, że jest to nadal tylko hipotetyczna odpowiedź, a nie pewna odpowiedź. Żadnej energii ani akcji. W tej części obwodu powstają opinie. Może to być trudna energia, jeśli masz ją na swoim wykresie. Lubimy dzielić się opiniami. Ale nie każdy chce ich słuchać. Jeśli absolutnie musisz podzielić się swoimi przemyśleniami, zawsze najpierw zapytaj, czy możesz się nimi podzielić. Może to znacznie złagodzić wpływ tej energii.
18 - 58 - Wyrok Osąd. Może stanowić poważne wyzwanie dla tych, którzy niosą tę energię. Przede wszystkim zwróć uwagę, że ten kanał znajduje się nisko na wykresie i nie ma dostępu do gardła. Zauważ też, że jest połączony z jednym z centrów energii (Korzenia). Jednym z wyzwań Logiki jest doprowadzenie energii do Gardła. Dlatego Logika jest tak słaba ... trzeba ją udowodnić z upływem czasu i przetrwać opór, dopóki nie przetrwa próby czasu. Kanał oceny jest czysto projektowany, co oznacza, że ​​najlepiej służy, gdy inni o niego proszą. Zawiera intuicyjną i energiczną zdolność poprawiania rzeczy, aby stworzyć doskonały wyraz Radości Życia. Wyobraź sobie, jak trudne musi być patrzenie, jak inni robią rzeczy w mniej niż doskonały sposób, kiedy wiesz dokładnie, jak to poprawić i nie możesz nic powiedzieć, aby to naprawić, chyba że zostaniesz rozpoznany lub zapytany! Ta energia może być wyjątkowo trudna, zwłaszcza jeśli masz również energię do wyrażania opinii (Bramka 17) na swoim wykresie. Ta energia jest również wyjątkowo trudna dla projektorów. Najważniejsze w tym kanale jest to, że aby być wysłuchanym, i aby mieć przestrzeń, aby poprawiać w „prawidłowy” sposób, MUSISZ czekać na rozpoznanie, jeśli masz ten kanał. Jeśli nie czekasz, ryzykujesz, że inni będą Cię postrzegać jako krytyka i nikt nie lubi być krytykowany. Piękno tego kanału polega na tym, że korekta w 18 prowadzi do 58, Radości Życia. Kiedy 18 czeka na rozpoznanie, oczyszcza ścieżkę dla doskonalszej ekspresji Radości Życia, która jest wynikiem tego, co Korzeń robi z logicznym strumieniem.
19 - 49 - Synteza 19-49 łączy Centrum Korzenia przez 19stą Bramę Podejścia z 49tą Bramą Rewolucji w Splocie Słonecznym (centrum emocjonalne). Po stronie emocjonalnej opuszczamy królestwo pieniędzy i wkraczamy w sferę przynależności. 19-49 są wrażliwi na to, kto należy do plemienia, a kto nie. Wsparcie plemienia jest tak głębokie, że każdy członek zawdzięcza swoje życie każdemu innemu członkowi. Nie ma w tym nic demokratycznego ani abstrakcyjnego. Przez większość historii ludzkości żyła w plemionach. W plemieniu istnieje bardzo prosty układ miłości, honoru i posłuszeństwa, który trzyma wszystko razem. Podstawowe potrzeby plemienia to bezpieczeństwo - schronienie, pożywienie, ochrona młodych. Kanał 19 - 49 jest częścią strumienia fizycznej wrażliwości w obwodzie Plemiennego Ego. Negocjuje świat poprzez zmysł dotyku, zbliżając ludzi, decydując, kto wchodzi, kto wychodzi i kto co dostaje. Jest również bardzo wrażliwy na swoje stanowisko, chce być potrzebny (,aby udzielać wsparcia) i potrzebuje być chciany (,aby być wspieranym). Kiedy patrzymy na kanał z tej perspektywy i pamiętamy, że jest to kanał projekcyjny, widzimy, że dla 49-19 czekanie na zaproszenie jest najważniejszym pierwszym krokiem. Z czasem jego emocjonalna reakcja na zaproszenie ma kluczowe znaczenie dla jego szczęścia. Presja ze strony bramki 19, która chce być związana z innymi, może wciągnąć osobę w radosne skojarzenia, relacje jeśli będzie trzymał się swojego Typu i emocjonalnej przejrzystości. W przypadku braku zaproszenia lub braku jasności emocjonalnej może zakończyć się to relacjami charakteryzującymi się ciągłym odrzucaniem siebie i innych.
20 - 34 - Charyzma Ta kolejna jedyna w sposobie funkcjonowania, 34sta brama, po prostu wzmacnia intuicję, aby móc wywnioskować, co dzieje się w tutaj i teraz. Robi też znacznie więcej. Daje swoją moc do tutaj i teraz. To jest siła napędowa integracji. Jest to bardzo potężna siła, ponieważ jest to jedna z tych definicji, która tworzy kanał na bodygrafie i jednocześnie jest przeciwstawna na mandali i-ching. Ludzie, którzy mają to jako Słońce / Ziemię lub jako węzły księżycowe są więc bardzo powszechni. Są też osoby, które mają to po prostu z planet, chociaż jest to rzadkie. Faktem jest, że 20/34 jest czymś niezwykle powszechnym. Jest siłą napędową przetrwania. A jednak prawdziwa moc i chwała 20/34 już dawno minęła. Możesz zobaczyć to w sposobie, w jaki nie-ja manifestując i generując (innymi słowy, nie-ja, które cierpi na chorobę Manifestora), napotyka większy opór niż ktokolwiek inny. Dawno temu mogło to być bardzo, bardzo imponujące, ale w kontekście jakim żyje dzisiaj nie-ja, tworzy to prawdziwy bałagan. A jednak, czystą istotą 34-20 jest być zdolnym odpowiedzieć, odpowiedzieć poprzez świadomość w teraźniejszości. To reagowanie poprzez świadomość w teraźniejszości jest mocą, którą 34 wnosi do integracji. W tym sensie to jego główna odpowiedzialność. Patrzymy tutaj na dwie różne siły życiowe. Patrzymy na siłę czystego przetrwania - bądź czujny, bądź czujny, bądź czujny - ponieważ tak właśnie jest : uszy otwarte, bądź gotowy, bądź świadomy, wszystko może się zdarzyć w każdej chwili. Oto jesteśmy u progu Krzyża Niespodziewanego. Tak wygląda życie w każdym momencie, o każdej porze. To jest moc, która jest temu nieodłączna : teraz, moment obecny, w nim jest to coś, cokolwiek, tu i teraz masz tę niesamowitą moc. Naprawdę nie ma niczego innego poza tym. To prawdziwa akcja pełna siły. Możesz zobaczyć, dlaczego czyste Manifestujące Generatory przechodzą takie męki, wstrząsając podróżą Manifestora, ponieważ zostali uwarunkowani, aby myśleć, że muszą zdecydować, na co odpowiedzieć mentalnie. A potem wkładają swoją energię w to, co myślą, że powinni robić. A wszystko, co napotykają, to opór. Bo nie szanują mechanizmu odpowiedzi. Jest to mechanizm reagowania polegający na podejmowaniu działań w odpowiedzi. Dlatego tak ważne jest, aby osoby z 20/34, jako część ich procesu życiowego, znajdowały się w towarzystwie osób, którzy mogą udzielić im wskazówek. Są to istoty, którym mogą odpowiedzieć, a odpowiadanie wzbogaci ich proces.
20 - 57 - Fala mózgowa Kanał Fali Mózgowej 20-57, łączy Centrum Śledziony przez 57ą Bramę Intuicyjnej Jasności, z 20stą, Bramą Teraz w Centrum Gardła. To jest głos intuicji. Jedną z najbardziej niezwykłych zdolności, jakie posiadają ludzie za pośrednictwem tego kanału, jest czysta intuicja, która może przemawiać. Chociaż śledziona jest odpowiedzialna za zdrowie i dobre samopoczucie, nie jest to centrum energii, więc chociaż ten kanał może być bardzo świadomy tego, co jest konieczne dla zdrowia i dobrego samopoczucia, niekoniecznie jest w stanie cokolwiek z tym zrobić. Najgłębszą rolą tego kanału jest wzmacnianie innych do bycia inteligentnymi. Tutaj mamy jednostkę głęboko pochłoniętą inteligencją. Śledziona działa w danej chwili, a 57 zawsze słucha subtelnych wskazówek z otoczenia, wykraczając poza powierzchowne szczegóły tego, co słyszy. Skupia się na strategiach, które umożliwią mu dobre samopoczucie, a następnie na tym, jak te strategie wyrazić w praktyce. Jego skupienie staje się sposobem na dzielenie się inteligencją. A wszystko to dzieje się teraz. W tu i teraz będzie wiedzieć, co jest dla niego zdrowe. Jeśli to zignoruje, chwila minie i będzie z tego powodu cierpieć. Najlepszą radą, jaką możesz dać komuś z tego kanału, jest wsłuchanie się w jego instynkty w danej chwili.
21 - 45 - Linia pieniędzy Kanał Materializmu łączy Centrum Gardła poprzez 45tą Bramę Spotkania, z 21szą Bramą Wgryzania się w Centrum Serca. Pomimo całej mocy i wpływu Plemienia na ludzkie sprawy, warto zauważyć, że ma tylko jedno bezpośrednie połączenie z Gardłem - tylko jeden głos. Głos plemienia brzmi: „Mam albo nie mam” (jak słychać w 45ej bramce). lemię chce dwóch rzeczy: pieniędzy oraz bezpiecznego i niezawodnego zobowiązania wszystkich do wspólnego bycia plemiennym. 45 to Król / Królowa, a 21 to Łowca / Łowczyni. Obowiązkiem tych dwojga jest wspólna praca, aby upewnić się, że plemię ma te dwie rzeczy. Materializm to droga 21-45, a to, co naprawdę go satysfakcjonuje, to sprawianie, aby pieniądze pracowały.To jest kanał, który rozwinął prosty model biznesowy handlu barterowego lub wiejskiego w złożone modele biznesowe, które mamy dzisiaj. Osoby posiadające ten kanał mają wykształcenie (45) i kontrolę (21), aby rozumieć i kierować transakcjami finansowymi na bardziej złożonym poziomie - na giełdzie, w bankach, spekulacjach, różnych rodzajach przedsięwzięć biznesowych, które z upływem czasu zwracają dywidendy z inwestycji. Sukces tego rodzaju przedsiębiorstw zarabiających pieniądze wymaga wsparcia wielu osób i wymaga od każdej zaangażowanej osoby wiedzy i zaufania w dotrzymaniu swojej części umowy. To jest szczyt cech plemiennych. Ale bez względu na to, jak złożona jest struktura, u jej podstaw leżą te same dwie podstawowe rzeczy: pieniądze i społeczność, która z nich korzysta.
23 - 43 - Strukturyzacja Kanał Strukturyzacji - 43-23, łączy Centrum Gardła przez 23cią Bramę Rozdzielenia, z 43stą Bramą Przełomu w Centrum Ajna. To kanał ekspresji indywidualnego umysłu. Koncepcje są pojmowane jako wglądy, które przedarły się przez bramkę 43 i zostały zrestrukturyzowane, a następnie wyrażone w 23ciej bramie. Nazywany kanałem geniuszu do dziwactwa, jego niezwykła perspektywa odzwierciedla zdolność trzymania się własnego punktu widzenia, czasami z wyłączeniem słuchu, a czasami bycia pod wpływem tego, co inni mają do powiedzenia na temat jego pomysłów. Nie oznacza to, że faktycznie cokolwiek wie; to po prostu oznacza, że ​​tak mówi. Czasami wie, innym razem nie. Kanał nosi podtytuł „Genius to Freak”, co sugeruje szeroki zakres możliwych spostrzeżeń i wyrażeń. Tylko dlatego, że dana osoba coś wyraża, nie gwarantuje, że wyraziła to w zrozumiały sposób. Często strona freak (dziwak) jest wynikiem słabej komunikacji, a nie błędnego wglądu. Kiedy ekspresja osób z tym kanałem zostaje z powodzeniem uchwycona przez innych, są oni uważani za geniuszy, a jeśli nie są rozumiani, wydają się dziwakami. Każdy, kto ma ten kanał, musi nauczyć się dwóch bardzo ważnych rzeczy: umiejętności mówienia i cierpliwości. Umiejętności mówienia, aby dotrzeć do publiczności, a ponieważ jest to kanał projekcyjny, cierpliwość w oczekiwaniu na uznanie, aby mieć publiczność gotową usłyszeć, co mają do powiedzenia. Zdolność „wiedzącego” polega na strukturalnym wzmocnieniu innych. Ten kanał zawsze się ustrukturyzuje, a jego największym darem jest zwiększenie wydajności. Musisz zdać sobie sprawę z tego, że jeśli potrafią ci wytłumaczyć, jak być bardziej wydajnym, to potrafią cię przetransformować. Wkład, który dają nam osoby posiadające ten kanał, polega na zwiększeniu naszej akceptacji dla tych, którzy są inni i roli, jaką odgrywają w przekształcaniu naszego starego porządku w nowe formy i wartości.
24 - 61 - Świadomość Kanał Myśliciela - 61-24, łączy Centrum Głowy przez 61szą Bramę Wewnętrznej Prawdy i Tajemnicy, z 24tą Bramą Powracania w Centrum Ajna. Osoby z tym kanałem mają skłonność do myślenia, że ​​wcześniej czy później, jeśli pomyślą o czymś wystarczająco długo, znajdą o tym prawdę. Mogą znaleźć trochę prawdy, ale równie łatwo mogą znaleźć tylko to, co ich satysfakcjonuje. Albo mogą oszaleć, powracając w kółko do tej samej nierozwiązywalnej tajemnicy (24 – Brama Powracania). A nawet jeśli rozwiążą tajemnicę, mogą nie być w stanie podzielić się nią z innymi. W końcu jest to część Indywidualnych obwodów, więc żadna znaleziona prawda nie musi być logiczna ani zadowalać zbiorowości. Warto zauważyć, że tylko 30% ludzkości ma centrum głowy zdefiniowane do Ajny. Oczywiście oznacza to, że 70% ludzkości ma otwarte centrum głowy. Strategia otwartego centrum jako nie-ja polega na myśleniu o rzeczach, które nie mają znaczenia. Więc ludzie, którzy mają zdefiniowany ten kanał, mogą dać impuls innym, którzy go nie mają , aby myśleli o rzeczach, które nie mają znaczenia, i których nigdy nie mogą się dowiedzieć! Jeśli ktoś z nieokreślonym centrum głowy usiądzie obok kogoś, kto ma 61/24, może znaleźć się w głębokiej rozmowie o niepoznawalnym. Kiedy ta wzmacniająca energia zdefiniowanej głowy wejdzie w inną, powoduje to, że umysł niezdefiniowanej zaczyna pędzić. Kiedy zdefiniowana Głowa wstaje i wychodzi, pozostawia za sobą osobę, której głowa po prostu myśli o tych rzeczach. A ponieważ jednym z elementów Indywidualnego Obwodu jest nastrój, osoba pozostawiona może skończyć z uczuciem nadmiernej euforii lub depresji - bez powodu. I pozytywna strona też jest prawdziwa: ci ludzie wprowadzają niepoznawalne na świat, czasami nawet czyniąc je poznawalnymi. Może to być bardzo inspirujące.
25 - 51 - Inicjacja Noszenie częstotliwości 25/51 może „zaprosić” innych do wprowadzenia nas do gry od początku. Prawdopodobnie nie wiedzą dlaczego. Nie ma zdefiniowanego „powodu” wbudowanego w częstotliwość, chociaż początkowo odczuwamy presję, aby go wymyślić. Raczej uświadamiamy sobie korzyści później. Podobnie jak 45 król lub królowa, który ma „uprawnienia”, częstotliwość 25/51 niesie ze sobą potencjalny dreszczyk emocji związany z „rywalizacją” na początku. Od autora posiadającego ten kanał, cytuję: "W świecie korporacji zazwyczaj dołączałem do zespołów na etapie rozwoju, a moje 42 utrzymywało mnie w nich prawie do zakończenia projektu. Jednak pod koniec projektu byłem zainteresowany czymś nowym i pociągałem go w tym nowym kierunku, więc było przyciąganie, aby przejść dalej, czasami na chwilę przed całkowitym zakończeniem projektu." Kanał inicjacji, jako kanał projektowany, oznacza bycie zaproszony przez temat lub inną osobę, która wprowadza nas w coś nowego, niekoniecznie zawierającego wiele szczegółów. Jeśli nasze serce (wola) jest zainteresowane, to ruszamy. Czasami ta częstotliwość jest nową infuzją krwi (bramka 25), która staje się „potrzebą”, która posuwa zespół, projekt lub pomysł do przodu. Albo nie. Nawiasem mówiąc, 25/51 to potężny kanał, który zapewnia potrzebną konkurencyjność i zdolność do prosperowania większych organizacji. Zdefiniowany 25/51 : jeśli masz 25/51, pamiętaj, że Twoja częstotliwość jest wzmacniana przez innych (z niezdefiniowanym kanałem) w megatonach. Nie lekceważ głośności tego wzmocnienia. Ludzie ciągle z tobą konkurują i niewinnie zastanawiasz się, dlaczego i może co z nimi jest nie tak. Biorą coś z półki w sklepie, kiedy po to sięgasz. Ścigają cię do kolejki do kasy. Na autostradzie są palantami, którzy próbują omijać cię w niebezpieczny sposób. Wściekłość na drodze.
‌Od autora, cytuję: "Widzę to cały czas, mój mąż ściga mnie po gazetę, kiedy uderza w drzwi wejściowe. Nauczyłem się poddawać sile jego 20/34 z otwartym ego wzmacniającym moje 25/51. To jest zabawne! Zrozumienie naszych designów ożywia humor i pozwala naszemu 15-letniemu małżeństwo iść dalej z chichotem zamiast kryzysu (on ma 36.) Nie konkuruję już ze wzmocnieniem. Uwielbiam ironię! Jeśli nie masz 25/51 i masz przyjaciela, który ma, po prostu obserwuj, jak „sprawia”, że chodzisz szybciej lub „sprawia”, że musisz przejść na czoło kolejki, lub chcesz wygrać grę… to trwa i trwa i trwa… to zabawne, gdy zdajesz sobie sprawę z częstotliwości w akcji" Jest jeszcze jeden niuans. Chodzi o to, kiedy 25/51 jest pierwszy i dlaczego musi być pierwszy. 25/51 jest najlepszy, gdy jest gdzieś od początku. Istnieje różnica między energią „załapania” się w drodze, ogarniania, co się dzieje, co może wydawać się zagmatwane, przytłaczające i spowalnia proces, a ciągłością i perspektywą bycia gdzieś od początku. To jest jak noc i dzień. A Twój autorytet poinformuje cię, jeśli proces jest zbyt zaawansowany, aby był odpowiedni dla ciebie wielkim, grubym „NIE”. Nawet nadrabianie zaległości nie zastępuje bycia tam od początku. Znowu 25/51 jest najlepszy, gdy jest gdzieś od początku. Musi tam być na początku. A to przynosi korzyści wszystkim, nawet jeśli na początku tego nie widać.
‌25/51 jest częścią mistycznego obwodu. To jest kanał Szoku (51) do Miłości Ducha (25). Zauważ, że jest to całkowicie projektowany kanał. Nie musisz nic robić, aby zostać zaproszonym. Życie cię inicjuje. Inicjacja w tym kanale jest oparta na woli. Siła woli 25/51 jest mniej związana z siłą woli w tradycyjny sposób, w jaki myślimy o sile woli, a bardziej o posiadaniu woli przetrwania inicjacji. Inicjacja może być szokująca, dramatycznie odmieniająca życie i oczywiście nieoczekiwana. Ale inicjacja tutaj zawsze ma na celu przybliżenie jednostki do Ducha. Czasami nazywamy to kanałem szamana lub kapłanki. Szaman i Kapłanka muszą „umrzeć” dla ego, zanim przejdą do swojej mądrości. Ta energia jest tutaj archetypowo zlokalizowana. Z bardziej praktycznego punktu widzenia kanał może być bardzo konkurencyjny lub nie. Pamiętaj, że w Human Design energie są tematyczne. Oznacza to, że ludzie, którzy mają zdefiniowaną energię, wywołują konkurencję u innych, ale niekoniecznie są konkurencyjni. W rzeczywistości czasami w ogóle nie są konkurencyjni, ale inni zdecydowanie z nimi konkurują. Ta energia jest również inicjująca. Po prostu będąc obecnym w polu energii, w matrycy, 25/51 wypromieniuje inicjację, zaproszenie, które zostanie wzmocnione przez innych. Nie muszą za tym gonić, tego szukać. Nigdy nie znajdą. To jest projektowane. Podchodzą do innych, a potem wstrząsam nimi w Duchu (lub wywołują zgorzknienie… ostatecznie jest to projekcja, wynik zależy od doświadczającego).
26 - 44 - Poddanie się Kanał Poddania - 44/26 łączy Centrum Śledziony przez 44tą Bramę Przyjścia na Spotkanie, z 26stą Bramą Oswajającej Mocy Wielkiego w Centrum Serca. To jest kanał przekazującego. 44 jest naszą najstarszą instynktowną pamięcią i rezyduje w kościach, podczas gdy 26 ma zdolność manipulowania pamięcią w celu poprawy. Poddanie się jest wynikiem połączenia lęku przed przeszłością (44) z chęcią poprawy (26). Kreatywność tego kanału polega na jego zdolności do zastępowania starych standardów nowymi. Wprowadza ulepszenia do starych koncepcji, szczególnie na poziomie materialnym. Często widzimy produkty reklamowane jako „nowe i ulepszone”. To jest przykład tego, jak działa ten kanał. 44/26 jest również nazywany Kanałem Przedsiębiorcy ze względu na jego zdolność rozpoznawania tego, co spodoba się plemieniu. Ponieważ wsparcie jest dominującym tematem obwodu Ego, przekazujący mogą jednak zastąpić stare nowymi tylko wtedy, gdy mają wsparcie. Jest to projektowany kanał, który należy docenić i zachęcić do przekazywania jego talentów. Przydatna wskazówka dla osób korzystających z tego kanału: zwracaj szczególną uwagę na zapach. Jeśli nie lubisz czyjegoś zapachu, musisz trzymać się od niego z daleka. Ludzie z tym kanałem mogą wyczuć wiele rzeczy : coś podejrzanego, zapach szczura, zapach sukcesu …
27 - 50 - Konserwacja Kanał zachowania - 50-27 łączy Centrum Śledziony przez 50tą Bramę Kotła z 27mą Bramą Pożywienia w Centrum Sakralnym. Biologiczne podstawy tego kanału są dość podstawowe: ludzkie niemowlęta nie mogą samodzielnie przeżyć po urodzeniu. Chociaż sam w sobie jest pomniejszym obwodem, jest częścią obwodu plemiennego, więc wsparcie jest ważną myślą przewodnią. Ludzkie dzieci potrzebują wsparcia. 50-27 nie ogranicza się do wspierania dzieci, to jest po prostu źródło tego kanału. Ten kanał działa z bramką 50 w śledzionie, która jest poruszana strachem przed odpowiedzialnością. To sprawia, że ​​zwraca uwagę - teraz w śledzionie - na to, za co może być odpowiedzialny. Jeśli dostrzeże coś w sobie lub w innym, za co może być odpowiedzialny, 27 w ośrodku sakralnym dostarcza energii, aby na to odpowiedzieć. Osoby korzystające z tego kanału są bardzo nastawione na to, czego potrzebują oni sami i / lub inni, aby czuć się dobrze w danej chwili, i chcą i są w stanie coś z tym zrobić. Dla tych ludzi pojawia się wyzwanie, jeśli nie wiedzą, że inni nie funkcjonują w ten sam sposób. Osoby z kanałem 50-27 mogą być bardzo urażone, gdy widzą, że inni się nie przejmują, że nie będą odpowiedzialni i nie zajmą się o samopoczucie wszystkich z taką troską jak oni. Ponieważ społeczeństwo stało się bardziej złożone, tak samo jest z obowiązkami tego kanału. Nasze dzieci potrzebują naszego wsparcia i opieki dłużej niż dawniej. Potrzebują edukacji, wartości i wskazówek w tym złożonym świecie. W pewnym sensie wszystko na świecie wymaga troski i na szczęście są ludzie, którzy mogą się tym wszystkim przejmować. Astrologicznie dzieje się tak dlatego, że odeszliśmy od cyklu Saturna, w którym dzieci dorastały i stawały się dorosłe znacznie szybciej niż nasz nowy cykl Urana.
28 - 38 - Walka Kanał 28/38 jest bardzo fascynujący . To niesamowita siła. Przede wszystkim integracji. Kiedy ktoś jest zintegrowany, jest naprawdę pochłonięty własną podróżą. To są najbardziej egoistyczne istoty, jakie istnieją. Są całkowicie zainteresowani swoją własną podróżą. Nawiasem mówiąc, to nie ich wina, skupiają się na unikalnym przetrwaniu w teraźniejszości. Kiedy coś robią, bardzo, bardzo trudno jest zwrócić ich uwagę. Robią swoje, lubią to i gubią się w tym. Kiedy spojrzysz na naturę ludzkiej seksualności, na przykład na naturę troski, zobaczysz, że jest ona całkowicie zaabsorbowana sobą; całkowicie, całkowicie pochłonięta. Dba o siebie, dba o własne istnienie. Ale w chwili, gdy przychodzi 28/38, ta całkowicie zaabsorbowana sobą samolubna indywidualność, a konkretnie 20/57, nagle jest gotowa zwrócić uwagę na drugiego, nagle jest gotowa zająć się drugim. I dlaczego, jaką magię to przynosi? 28/38, ta siła, to jest Kanał Walki. Ludzie często zapominają, że Human Design jest głębokim, głębokim, głębokim dualistycznym systemem, w którym każdy kanał można zrozumieć jako przeciwieństwo. Ten kanał nie musi być kanałem walki. Ale o coś walczy. To właśnie nadaje życiu sens. Sens życia nie wywodzi się ze schematu ani doświadczenia. To jest to, co robimy w kółko, w kółko, ponieważ jest to płaszczyzna, na której się znajdujemy. Ten kanał to coś głębszego. To właśnie nadaje życiu sens. Jest to nieodłączne, nie tyle poszukiwanie, ale w pewnym sensie żądanie, aby istnienie było czymś więcej niż tylko rodzeniem się i umieraniem, że istnieje coś innego. I to właśnie przynosi 28/38. Przynosi tę niesamowitą walkę o znalezienie celu.
29 - 46 - Odkrycie Kanał Odkrywania - 46-29, łączy Centrum Sakralne przez 46stą Bramę Naparcia, z 29tą Bramą Czeluści w Centrum G. W tradycyjnym I Ching 29ta brama jest znana jako bezdenna. To jest głębia w głębi. 46sta ​​brama pchnie w górę do królestwa niebieskiego, w starożytnym języku. 46sta brama ma talent fizycznego przebywania we właściwym miejscu we właściwym czasie. 29 jest Bramą wytrwałości, która jest wzmocniona przez odpowiadanie „tak” na to, co jest poprawne. W tradycyjnym I Ching 29ta brama jest znana jako bezdenna. To nie w sensie beznadziei, jak bycie okropnym lub negatywnym. Chodzi o to, że sakralne centrum jest niekończącą się studnią energii. Na drugim końcu kanału masz 46stą bramę, która jest nieskończenie wysoka, pcha się w górę do królestwa niebieskiego. Wyobraź sobie linię biegnącą od środka ziemi do krańców nieba. Ponieważ 46 znajduje się w centrum G, chodzi o to, że Jaźń jest we właściwym miejscu. Ponieważ 29 znajduje się w centrum sakralnym, chodzi o posiadanie nieograniczonej ilości energii, aby dostać się do tego właściwego miejsca. W tym kanale chodzi o zrozumienie, że jeśli jesteś całkowicie pochłonięty procesem, jesteś dokładnie we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Ten kanał może następnie przynieść transformację poprzez całkowite zaangażowanie. Nazywa się to Kanałem Odkrywania, ponieważ to miejsce i czas jest ciągłym procesem odkrywania. Każdy z 29 ma wbudowaną dostępność i tendencję do mówienia „tak” w prawie każdej sytuacji, co może skutkować tym, że oddaje swoją energię hurtowo. Dlatego niezwykle ważne jest, aby angażowali się z własnego autorytetu, a czyniąc to, mają zdolność do „odniesienia sukcesu tam, gdzie inni zawodzą”. Być może największą lekcją dla kogoś z kanałem 29-46 jest to, że jeśli zobowiązał się do doświadczenia wynikającego z wyraźnej odpowiedzi sakralnej, będzie się angażował całkowicie w to doświadczenie, niezależnie od innych, szczególnie mentalnych rozważań. Na tym polega jego sukces. Innymi słowy, każdy, kto ma ten kanał, musi uważać, aby zaangażować się w oparciu o swoją sakralną odpowiedź i swój autorytet. Raz zaangażowany będzie musiał zakończyć to doświadczenie bez względu na to, jak długo może to potrwać - nawet lata. Pamiętaj, że w obwodzie abstrakcyjnym uczymy się z doświadczenia - po zakończeniu doświadczenia, aby zobaczyć, czy coś zostało odkryte, trzeba poczekać, aż doznanie się skończy. Podczas gdy to się dzieje, możesz tylko podążać za swoją strategią, a skończysz to z odpowiednim doświadczeniem, którym potem możesz się podzielić.
30 - 41 - Uznanie Kanał Uznania - 41-30 łączy Korzeń przez 41szą Bramę Upadku, z 30stą Bramą Przylegającego Ognia w Centrum Emocjonalnym. Myślami przewodnimi, które mają tu zastosowanie, jest dzielenie się abstrakcją, wrażeniami i doświadczaniem. Ten kanał jest presją z korzenia na te kluczowe domeny. 41 to presja Spadku - braku, a ten brak rodzi wyobraźnię tego, co mogłoby się stać. Centrum emocjonalne podgrzewa to ciśnienie, to paliwo, a rezultatem jest intensywna potrzeba ruszenia w kierunku jakiegoś doświadczenia. To trochę jak małe trąby powietrzne, które widzimy na pustyni. Gorące powietrze łączy się z obszarem niskiego ciśnienia i pojawia się wirujący wir, który przemierza krajobraz. Środek jest pusty, ale nie jest tak naprawdę pusty, napędza energię gorącego powietrza przy niższym ciśnieniu i wprawia je w ruch. To jest presja, aby coś przeżyć (zwykle coś emocjonalnego). 41/30 to silny nacisk rozpoznawany przez intensywne uczucia. Ostatecznie prowadzi to do możliwości przejścia od braku doświadczenia do doświadczenia. I oczywiście pragnienia podzielenia się tym wszystkim z innymi. Może to zapoczątkować dość dziką przejażdżkę w doświadczeniu i wywołać głęboką refleksję po fakcie. Nazywa się to kanałem uznania. To nowe doświadczenie pozwala rozpoznać w sobie emocje, którymi można się potem podzielić.
32 - 54 - Transformacja Kanał Transformacji - 32-54 łączy Centrum Korzenia przez 54tą Bramę Małżeńskiej Dziewicy z 32tą Bramą Czasu w Centrum Śledziony. Zasada działania tego kanału jest dość prosta - jest ambitny, napędzany chęcią zarabiania pieniędzy i lepszego działania. To pragnienie „pójścia naprzód” jest tym, co stanowi transformację w świecie materialnym. Jednak sama ambicja nie wystarczy, aby osiągnąć materialny sukces. Śledziona zapewnia instynkt rozpoznawania w teraźniejszości, na czym musi się skupić ambicja. Bramka 32 boi się porażki i to właśnie ten strach instynktownie obserwuje wszystkie zmiany. Ten instynkt jest wyczulony na poziom wsparcia, które jest dostępne od innych w przypadku każdej zmiany. 32-54 ma siłę, by iść do przodu, ale rozumie, że aby odnieść sukces, musi mieć wsparcie innych. Ten kanał wie, że tylko przemiana, która trwa w czasie, ma wartość i aby zmiana trwała, musi mieć poparcie swojego plemienia. Nawet na arenie międzynarodowej gromadzenie sojuszników w szeregu, zdobywanie poparcia innych jest kluczowe dla realizacji celów danego narodu. Podobnie jak wszystkie kanały Obwodu Ego, które są poniżej ego, 32-54 jest kanałem projekcyjnym, który należy rozpoznać i zaprosić. Pomyśl o tym: transformacja nie jest kwestią zainicjowania czegoś, nie jest manifestacją, ale raczej musi być uznana i wspierana przez twoje plemię (oczywiście pod warunkiem, że masz plemienne obwody).
34 - 57 - Moc Kanał 57/34 to kanał archetypu; to znaczy, wzmocniona intuicja. A wzmocniona intuicja jest źródłem i korzeniem naszej zdolności do przetrwania. Ze wszystkich sił i ze wszystkich sił życiowych, jeśli mamy je zmierzyć w kontekście przeżywalności, to jest ta. To jest dominujący mechanizm przetrwania. Sposób, w jaki porusza się energia, jest bardzo różny. A to oznacza, że ​​pomimo tego, że istnieje bezpośrednie połączenie sakralu ze śledzioną przez 50/27, to 34/57 jest bardzo, bardzo odmiennym i pierwotnym sposobem, w jaki określono pierwotny związek między tymi dwoma czakranami. 31% całej ludzkości to Manifestujące Generatory, ale nie wszystkie z tych Manifestujących Generatorów są naprawdę prawdziwymi, czystymi Manifestującymi Generatorami. Centrum Sakralne przez 34. bramę nie tylko tworzy swój pierwotny związek ze śledzioną, ale także tworzy swój pierwotny związek z działaniem. Działanie, które może być tutaj kierowane przez wzmocnioną intuicję, jeśli jest odpowiedzią.
35 - 36 - Przemijalność Kanał Przemijalności łączy Centrum Splotu Słonecznego z Centrum Gardła poprzez Bramę Kryzysu (36) i Bramę Zmiany (35). To kanał manifestujący emocje, który przeczy ostrożności i restrykcyjnym wzorom logiki. Spróbuje wszystkiego, bez względu na to, czy ma to wartość wewnętrzną, czy nie, aby skierować się w stronę nowego doświadczenia. Kontekst: Kanał 36-35 jako twórczy kanał dla obwodu czucia, ma talent do poszukiwania przygód i angażowania w nie innych. Wyraża się w potrzebie manifestowania zmiany przez Bramkę 35, coś jak : „byłem tam, przeżyłem tamto, a u Ciebie co nowego?” Naładowana emocjonalnie 36ta bramka postrzega swój brak doświadczenia jako nieadekwatność i dlatego przyciąga osoby z Kanałem Przemijalności do poszukiwania doświadczenia, czasami wywołując kryzys tylko po to, aby ruszyć z miejsca. Poprzez to niespokojne pragnienie zbadania głębi i zdolności do odczuwania emocji, nasz gatunek dojrzewa i ewoluuje, a pula genów rozszerza się, ostatecznie prowadząc do rozwoju Kolektywu. To uczenie się przez doświadczenie dla przyszłych pokoleń. Osobiste: jesteś zmuszony szukać doświadczeń, które obiecują coś nowego i lepszego w życiu. To Twoja emocjonalna podróż, podczas której zdobywasz wiedzę przez doświadczanie. Popychany przez ciągle zmieniające się perspektywy nieświadomej fali splotu słonecznego, możesz stać się niestabilny lub poczuć się zawiedziony, jeśli nowe doświadczenie nie spełni twoich oczekiwań. Sekret polega na tym, aby przyjąć i zaakceptować swoje emocjonalne wahania, dać sobie czas na podjęcie jasnych emocjonalnie decyzji i poddać się pełnemu przeżywaniu każdego poprawnego doświadczenia dla samej wartości pprzeżywania go. Z biegiem czasu i wraz ze zdobywaniem dojrzałości, doświadczenie osiągnie kulminację jako głębia emocjonalna w twojej osobistej prawdzie, której sercem jest zaakceptowanie życia takim, jakim jest. Jeśli czujesz się zdenerwowany lub niespokojny przed podjęciem jakiegoś przedsięwzięcia, poczekaj na falę. Twoim wielkim osiągnięciem w życiu jest to, że posmakowałeś, dotknąłeś i poczułeś wiele rzeczy, z których zdobyłeś mądrość o wielkiej wartości, mądrość, którą udostępniasz innym w formie rad. Inspirujesz ludzi do przyłączenia się do twojego przedsięwzięcia opowieściami o twoich wyczynach i poczuciu spełnienia w bogactwie dobrze przeżytego życia. Kiedy dowiesz się, że uczucia są przemijające, twoją radą dla innych będzie raczej „chwytanie chwili” i branie udziału w każdym obiecującym nowym doświadczeniu, które jest poprawne, zamiast żyć z poczuciem, że nic w życiu nie ma znaczenia. Interpersonalny: dla osób z Kanałem Przemijalności interakcja z innymi oznacza całkowite dzielenie się z nimi doświadczeniem. Ich potrzeba nowych doświadczeń i nieodłączne poczucie, że nic nie trwa, często utrudnia im utrzymanie intymnej relacji. Ich partnerzy płacą słoną cenę, jeśli zostaną wciągnięci w przygodę, która nie jest dla nich odpowiednia. Robienie czegokolwiek po raz pierwszy nie jest łatwe, wyniki są nieprzewidywalne, a większość ludzi nie jest przygotowana do radzenia sobie z wynikającymi z tego kryzysami. Głęboko emocjonalne przeżycia często mają wymiar seksualny, ale ponieważ w tym kanale energia koncentruje się na uczuciach prowokowanych przez doznanie, a nie na drugiej osobie, obie strony mogą odczuwać rozczarowanie, gdy doznanie się skończy. Kiedy dwie osoby łączą się elektromagnetycznie przez ten kanał, jedna z Bramką 35, a druga z Bramą 36, równowaga i stabilność relacji będzie stale poddawana wysokim lub niskim falom emocjonalnym.
37 - 40 - Społeczność 40 -37 łączy Centrum Serca przez 40stą Bramę Wyzwolenia, z 37mą Bramą Rodziny w Centrum Emocjonalnym. To właśnie „interes” leży u podstaw wszystkiego, co plemienne. „Zrobię to dla ciebie, jeśli ty zrobisz to dla mnie”. 40-37 jest częścią „Dotykowego” strumienia zmysłów, w którym uściski dłoni, uściski i wymiany przysług są oczekiwane i honorowane. W bardzo podstawowym pojmowaniu każdy człowiek jest egzystencjalnie sam. Ten kanał łączy ten stan i pozwala nam tworzyć wspólnoty, w których każdy ma swoje miejsce i funkcję oraz otrzymuje honor i szacunek. Podczas gdy po stronie śledziony energia motywuje jednostkę, aby iść naprzód, tutaj, po stronie emocjonalnej, energia jest przeznaczona do spotykania się, współpracy i wspólnego życia. Tutaj inwestujemy w siebie i grupę. Wspieramy społeczność rzeczami, których nie można kupić za pieniądze. W społeczności jest niewiele dowodów hierarchii. Nikt nie czuje się lepszy ani gorszy, ponieważ każdy chętnie przyczynia się do tego, aby być włączonym, czuć się częścią wspólnoty .
39 - 55 - Emocje Kanał Nastroju - 39-55, łączy Centrum Korzenia przez 39tą Bramę Prowokacji, z 55tą Bramą Ducha w Centrum Emocjonalnym. 39-55 to kanał, który łączy się bezpośrednio z Duchem w Centrum Emocjonalnym. Tutaj fala przybiera gwałtowną formę, w górę lub w dół przez skrajne nastroje. Ten Indywidualny kanał nastrojowości jest również częścią strumienia, który obejmuje troskę i skupienie się na romansie, miłości i pasji. Obwód indywidualny to głęboko nastrojowy lub melancholijny obwód, a ten kanał jest tego szczytem. Ludzie z tym kanałem są bardzo zaniepokojeni niepewnością, ponieważ indywidualność emocjonalna polega na niepewności. „Ona mnie kocha, nie kocha. Nie wiem”. Łatwo jest zobaczyć wznoszącą się falę, że "mnie kocha lub nie kocha", ale zwróć uwagę na stan końcowy - „Nie wiem”. W tym momencie ewoluujący aspekt jednostki wkrótce przejmie kontrolę i wykształci się z tej niepewności. Cały obwód indywidualny może być głęboko niepewny, ponieważ nie wiesz, dopóki nie nadejdzie mutacja. Ale kiedy nadejdzie, może być pewny: WIEM. Teraz wszystko jest w porządku. „Ona mnie kocha, jestem tego pewien”. Sedno nastrojów tkwi w tym, że właśnie wtedy, gdy jest pewny, ewolucja ponownie zaczyna działać i przestaje być pewny, czy w ogóle był pewny. Może to mieć niepokojący wpływ na innych, ponieważ kiedy dajesz te energie komuś bez definicji tego kanału, możesz sprawić, że poczuje się bardzo niekomfortowo. Doświadczenie tego ciągłego przechodzenia od pewności do niepewności i z powrotem jest naprawdę normalne dla tych, którzy mają ten kanał - ale bardzo trudno jest doświadczyć ewolucji, jeśli nie masz tego kanału, ale masz go w sobie aktywowany (przez tranzyt lub czyjąś aurę). Te wahania nastroju są zdrowe dla 39-55, pod warunkiem, że zostaną zauważone i obserwowane. Dużym wyzwaniem dla ludzi z tym kanałem jest uświadomienie sobie, że nie ma „powodu” do nastroju. Nastrój jest po prostu dynamiczny. Niezależnie od aktualnego nastroju, on i tak się zmieni - taka jest natura kanału. A przede wszystkim NIGDY nie myl tego z depresją. Cały obwód Indywidualny jest melancholijny, ale jest to smutek poezji lub muzyki. Każdy, kto ma indywidualne obwody, musi nauczyć się wykorzystywać te nastrojowe czasy, aby być kreatywnym, aby MUZA przez nie przepływała.
42 - 53 - Dojrzewanie Kanał dojrzewania - 42-53 łączy sakralność przez 42gą Bramę Wzrostu, z 53cią Bramą Początków w Centrum Korzenia. Jest to jedna z energii abstrakcyjnych, energia wyczuwająca. Droga dojrzewania polega przede wszystkim na tym, by po prostu przeżyć - przeżyć w pełni każde doświadczenie - przejść prosto przez nie, a kiedy to się skończy, możesz się odwrócić i spojrzeć wstecz. Dojrzewanie może nastąpić poprzez każde pojedyncze doświadczenie, nie wymaga powtórzeń, takich jak proces logiczny. To jest kanał generujący - kanał odpowiedzi - a 53-42, kiedy odpowiada, odpowiada od początku, poprzez całe doświadczenie i do jego końca. Jak długo to zajmie? Od kilku sekund do kilku lat! Zależy od doświadczenia. W związku z tym ważne jest, aby osoby z 53-42 były bardzo wyraźne w swoich odpowiedziach. W przeciwnym razie mogą znaleźć się w sytuacji, w której będą angażować się w rozbudowane projekty, którymi mogą z czasem stracić zainteresowanie. Właściwa reakcja prowadzi do właściwego doświadczenia we właściwych ramach czasowych.
47 - 64 - Abstrakcja Kanał abstrakcji - 64-47, łączy Centrum Głowy przez 64tą Bramę Zamętu, z 47mą Bramą Uświadomienia w Centrum Ajna. Ponieważ jest to część Obwodu Zbiorowego, oczywiście dzielenie się jest myślą przewodnią kanału, ale ponieważ nie jest on częścią Obwodu Zrozumienia, logika go nie dotyczą. Zasadniczo ten kanał próbuje wyciągnąć sens z przeszłości. Abstrakcja opiera się na doświadczeniu, więc 64-47 zawsze przegląda przeszłe doświadczenia. Przeszukuje kalejdoskop obrazów w poszukiwaniu tego, który ma sens, tego, do którego mówi „Aha! Otóż ​​to. Widzę historię ”. Świetna rada dla kogoś, kto ma ten kanał: zamęt oznacza dla niego początek doświadczenia i jeśli okaże się wystarczająco cierpliwy, wyjdzie z cenną historią, którą będzie mógł się podzielić. Ważne jest, aby dzielił się tym, co myśli, ponieważ kolektyw jest niczym bez dzielenia się. Abstrakcyjna mentalna osoba (64-47) chce nadać sens przeszłości i podzielić się nim z wszystkimi – dotyczy zarówno jej przeszłości, jak i przeszłości innych. 64-47 to jeden z 4 najczęściej spotykanych kanałów w ludzkości, więc dużą częścią bycia człowiekiem jest przeglądanie tego, co ma sens, a co nie. Jak wszystkie kanały od Głowy do Ajny, jest to kanał projektora. Największe sukcesy osiąga, gdy jest rozpoznawany i zapraszany do dzielenia się swoim „poczuciem” świata. Dla osób z definicjami umysłowymi zawsze ważne jest, aby pamiętać, że umysł NIE jest autorytetem do podejmowania samodzielnych decyzji. To nie jest wewnętrzny autorytet.
Bramy (Gates)
Brama to "drzwi" do Centrum. Istnieją 64 bramy, z których każda odnosi się do odpowiadającego jej heksagramu w systemie I-Ching, a także do określonego kodonu twojego 64-kodonowego DNA. Bramy to potencjały, energie, inteligencje, zasoby. Ponieważ Brama jest polem elektromagnetycznym, zawsze wiąże się z nią mechanizm głębokiego przyciągania i odpychania.
Z 64 wszystkich Bram aktywowanych może być maksymalnie 26. Spójrz na swój wykres, zobacz, czy są jakieś bramki pokolorowane podwójnie i na czerwono i naczarno; jeśli tak, twoja aura ma mniej niż 26 aktywowanych Bram. Nic złego! Pokazuje to tylko, że te potencjały zostały aktywowane dwukrotnie - czasami mogły otrzymać potrójne lub poczwórne ślady z różnych planet naszego Układu Słonecznego. Kosmiczny program nie może aktywować wszystkich 64 Bram.
Bramy w kolorze czarnym są waszymi świadomymi zasobami; te w kolorze czerwonym, to wasze nieświadome energie. Te pierwsze były aktywowane w czasie twojego urodzenia. Te drugie 3 miesiące wcześniej. Czerwone i czarne Bramy łączą się w unikalną konfigurację potencjałów - twoją wyjątkowość - aby stworzyć pole energetyczne z niektórymi zdefiniowanymi Centrami i niektórymi zdefiniowanymi Kanałami, realizując razem Typ i jego Strategię, Profil ról, jeden lub więcej Aktywowane Bramy - w kolorze czerwonym i / lub czarnym - reprezentują są stabilne, niezawodne siły, twój unikalny charakter. Jeśli Brama jest nieokreślona - w kolorze białym - jest otwarta. Działa tak, że odzwierciedla to, co jest wokół; stąd jest to jeden z twoich wrażliwych punktów; podatny na odpowiednią energię, gdyby znalazła się blisko ciebie. Nazywa się to „warunkowaniem”. Ta energia może na ciebie wpłynąć i cię uwarunkować.
BRAMA 1
Nasze miejsce w teraźniejszości, zdolność do bycia kreatywnym. Brama 1 jest kierowcą pojazdu, który ma głęboką potrzebaę skupienia się na wyrażaniu siebie na wyjątkowe i kreatywne sposoby. Nie jesteś osobą zainteresowaną “byciem najlepszym”, co jest porównywalną cechą Kolektywu. Po prostu chcesz żyć swoją prawdziwą kreatywną naturą, autentyczną indywidualnością. Kiedy jesteś szczęśliwie zaabsorbowana robieniem „swoich rzeczy”, nie jesteś świadoma, że właśnie wtedy najbardziej przykuwasz uwagę innych. To właśnie kiedy jesteś wierna swojemu kreatywnemu procesowi, to wszystko co robisz, i jak to robisz, ma największy wpływ. W miarę jak stajesz się przykładem ekspresji swojego autentycznego Ja, na różne, własne, nowe sposoby, inspirujesz innych do przyglądania się tym nowym perspektyą i innymi sposobami bycia w świecie. Możesz nawet zmienić kreatywny kierunek innych osób. Twoja kreatywność inspiruje innych poprzez przykład, i aby Twój wpływ był odpowiednio wyczuwalny i doceniany, musi być zauważony. A to wymaga interakcji ze światem i czekania na zaproszenie.
Bez Bramy 8 to co prawdopodobnie uważasz za najmniej atrakcyjne jest promowanie własnej pracy. Będziesz przyciągana w kierunku osób z Bramą 8, ponieważ oni są lepiej wyposażeni (lub są w lepszej pozycji) do promowania twojej pracy za Ciebie.
BRAMA 2
Kierunek/wizja. „Wyższa” wiedza Bramy 2 ma swe źródło w Ja, które kieruje się w stronę miłości i piękna za pomocą Magnetycznego Monobieguna, Kierowcy. Kierowca jest skupiony na ruchu w czasie poprzez przestrzeń; w twój wzór wbudowany jest wrodzone poczucie wewnętrznego kierunku, które nie bazuje jedynie na geograficznej lokalizacji. Nie możesz zmienić tego kierunku poprzez swój umysł lub wolę, a jeśli inni nie podążają w tym samym kierunku, prawdopodobnie się z nimi rozstaniesz. Brama 2 jest połączona z kluczem pojazdu; wprawia on w ruch silnik pojazdu dla Kierowcy. Motor i paliwo utrzymujące cię przy Twoim kierunku pochodzą z Centrum Sakralnego poprzez bramę 14. Możesz zorientować się, że ukierunkowujesz innych w stronę zasobów jakich potrzebują aby wesprzeć ich kreatywne dążenia. Możesz odkryć, że poprzez zwykle zrównanie się ze swoim kierunkiem automatycznie wzmacniasz lub potwierdzasz w innych ich własne poczucie kierunku. Jesteś wizjonerem dostarczającym plan dla nowej drogi, do pójścia przodu, ale nie jesteś tutaj po to, aby wykonać tę pracę lub sprawić, żeby coś się zadziało.
Zwracasz się do Bramy 14 w poszukiwaniu sojuszników, mocy oraz zasobów potrzebnych do realizacji swoich wizji.
BRAMA 3
Rolą Bramy 3 jest wzniesienie się ponad zamieszanie i ustanowienie porządku po to, aby coś nowego i potencjalne działającego mogło powstać w świecie. Masz połączenie z wyjątkowością. Indywidualna wiedza, innowacyjność oraz potencjał do wniesienia ogromnego wkładu. Czekanie na odpowiedni moment kiedy coś zacznie mutować może wydawać się wiecznością. Będziesz potrzebować cierpliwości, aby zaakceptować: okazjonalne wybuchy energii Bramy 60 oraz nieznajomość czasu kiedy ten ograniczony potencjał zostanie wyzwolony. Mamy tu do czynienia z kreatywnym pulsem działającym na zasadzie działa-nie działa, a potencjał do czegoś nowego nie jest ani logiczny ani empiryczny. Jeśli nie poczekasz na odpowiedni moment tj. kiedy potrzebne struktury dla mutacji będą ustanowione, Twój entuzjazm do zmian zdestabilizuje wszystkich wokół Ciebie zamiast wzmocnić. Możesz doświadczyć melancholii a nawet depresji kiedy czujesz, że nie ma energii napędzającej Twój potencjał do wprowadzania zmian. Ale ten czas służy zagłębieniu się we własne wewnętrzne procesy, spędzaniu czasu ze swoją kreatywną muzą. Nie możesz przewidzieć, kontrolować ani popędzać mutacji w danej chwili. Ona musi mieć własne zgranie w czasie. Każdy kto wejdzie w Twoją aurę, we właściwym czasie, może ulec zmianie a Ty nawet nie musisz kiwać palcem by to się stało.
BRAMA 4
Brama 4 zapewnia mentalną świadomość dla pytań o przyszłość napędzanych przez wątpliwości; brama ta formułuje odpowiedzi udzielane przez logikę. Każda odpowiedź, każda formuła jest jedynie potencjałem, który należy kiedyś przetestować i podeprzeć faktami. To oznacza, że Twoje odpowiedzi mogą być tymi, które ludzie poszukują, ale też nie musza nimi być. Korzystasz ze swojej mentalnej inteligencji i świadomości aby oszacować co wydaje się podejrzane. Nacisk związany z wątpliwościami lub podejrzeniami może trwać przez całe życie, dlatego musisz polegać na swoim Autorytecie, który będę Cię prowadził do właściwych pytań, na których będziesz mogła skoncentrować swoją energię czekając jednocześnie na odpowiedni czas na podzielenie się odpowiedziami. Ostatecznie odpowiedzi jakie sformułujesz są zaprojektowane do pytań pochodzących od ludzi wokół Ciebie. Rzadko kiedy możesz sformułować odpowiedzi, które dostarczą rozwiązań na Twoje własne pytania w życiu. Zrozumienie i akceptacja tej prawdy może przynieść Ci komfort, wiedząc że pozwalasz odpowiedziom na wejście i wyjście ze swojego umysłu aż do chwili, kiedy jest odpowiedni czas (np. kiedy ktoś Cię o coś zapyta) na wydobycie danej odpowiedzi, która będzie w stanie posłużyć innym.
Jeżeli nie masz Bramy 63, możesz spędzić sporo czasu na poszukiwaniu następnego inspirującego pytania, na które jesteś w stanie odpowiedzieć. Możesz też stać się zatroskaną tym, że Twoje życie zawsze będzie chaotyczne.
BRAMA 5
Dla Bramy 5 czekanie nie jest zatrzymaniem się; jest to stan aktywności, tak jak bycie w ciąży. Brama 5 jest energią cieszącą się ze stałego rytmu i tempa. Właśnie to daje Ci wytrwałość do pozostania wierną swojemu rytmowi, dzięki czemu pozostajesz pełna witalności, zdrowia i zawsze w przepływie. Znajdujesz wiele satysfakcji w przyziemnych rytuałach i rutynach, które dostrajają Cię do wibracji całego życia. Bycie zmuszoną do zboczenia ze ścieżki naturalnych rytmów może być fizycznie, mentalnie i emocjonalnie destabilizujące dla Ciebie - wszystko to może zamanifestować się jako niepewność, niezdrowe zachowania lub fizyczne zaburzenia. Nie kwestionuj swojej naturalnej rutyny lub rytmu, i nie pozwól innych odciągnąć Cię od nich. Dla przykładu: przyjaciel z ekstremami Bramy 15 może nie rozumieć dlaczego jesteś tak kompulsywna w stosunku do swoich rytuałów i codziennych szablonów. Jego rytm automatyczne zakłóca Twoje zdrowe rutyny, może wręcz kusić do porzucenia ich. I odwrotnie, Ty sama możesz chcieć wpływać na jego nieprzewidywalność swoimi sztywnymi metodami. Miej na uwadze to, że jego elastyczność i zdolność adaptacji (nawet jeśli wydaje Ci się nieprzewidywalna) jest tym co utrzymuje go w zdrowiu. Zrozumienie i docenienie tego co każdy z nas wnosi do przepływu pozwala Ci zaakceptować i wznieść się ponad wrodzone wyzwania.
BRAMA 6
Brama 6 w Centrum Splotu Słonecznego generuje wszystkie trzy tryby emocjonalnej świadomości: uczucia, nastroje oraz wrażliwość. Jest to potężna zmotoryzowana kombinacja w fali, która została zaprojektowana do tworzenia tarcia. To tarcie produkuje ciepło kluczowe dla rozwoju relacji oraz płodności - ciepło skierowane w kierunku Bramy 59. Tarcie przez ciebie tworzone, kiedy wchodzisz w aurę innej osoby, jest mechaniczne. Jeżeli (albo kiedy) rozwiąże się ten konflikt, lub osiągnie się stan rezonansu, wtedy tworzy się otwarcie i przestrzeń na intymność. Dopóki nie ma tego otwarcia, musisz czekać, ponieważ gotowość i płodność są zależne od emocjonalnej fali. Brama 6 jest pewnego rodzaju membraną, która otwiera lub zamyka się na intymność. To jest brama twojego pH, ustanawiająca i utrzymująca granicę między tym co jest na zewnątrz a co jest wewnątrz Twojego ciała. W ten sposób brama ta determinuje z kim (i kiedy) wejść w intymną relację, oraz jaką rolę będziesz pełnić w tej więzi. Za każdym razem kiedy jesteś przyciągana w kierunku intymności, pozwól by Twoja Strategia i Autorytet byli Twoimi przewodnikami. Każda brama Splotu Słonecznego niesie ze sobą strach. Strachem związanym z Bramą 6 jest strachem przed intymnością, z tego właśnie powoduje Brama 6 zwraca się do Bramy 59 i jej umiejętności przełamania barier intymności.
BRAMA 7
Ukierunkowanie poprzez patrzenie w przyszłość, przewodzenie za pomocą wpływów. 7 brama jest zorientowana na przyszłość i pozwala zobaczyć, kiedy obecny kierunek społeczeństwa wymaga korekty. To są wrota logiki, część Krzyża pod kątem prostym, Krzyż Sfinksa. Treść jego wkładu w Kolektyw wyraża się poprzez wyznaczone role przywódcze, którymi są: Autorytarny, Demokrata, Anarchista, Abdykator, Generał i Administrator. Role te są genetyczne i mechaniczne i mają ogromną siłę warunkującą w ramach Kolektywu. Dzięki naszej roli i zrozumieniu przyszłych kierunków ludzkości przekonujemy innych, aby podążali za naszym przywództwem, wpływając w ten sposób na wpływe osoby, zwłaszcza te z Bramką 31. Ci, którzy niosą tę bramę, mogą ocenić lub zmodyfikować istniejący wzorzec lub wątpliwy kierunek, lub być katalizatorem tworzenia nowego kierunku. Ta pozycja wpływów jest określana jako siła stojąca za tronem.
Innymi słowy, bez Bramki 31 możemy być publicznym liderem, ale niekoniecznie osobą publiczną, która ma bezpośredni wpływ na Kolektyw.
BRAMA 8
Brama 8 mówi: „Wiem, że mogę wnieść swój wkład lub nie”. Nasz wkład przyjdzie albo poprzez publiczne pokazanie naszego własnego Indywidualnego stylu życia, kierunku i kreacji, albo poprzez wzmacnianie i publiczne promowanie innych. Ci, którzy niosą tę bramę, są przyciągnięci do tego, co nowatorskie i innowacyjne, i zwrócą na to uwagę innych ludzi, takich jak właściciele galerii lub agentów sztuki. Kiedy już zdobędziemy uwagę ludzi, wszystko, co możemy zrobić, to dawać przykład. Jeśli inni zechcą podążać za nami, zrobią to. W ten sposób po cichu wpływamy na Kolektyw i zmieniamy orientację Plemienia. Dopóki innowacyjny wkład Indywidualności nie zostanie przyjęty i włączony w jakiś sposób przez Kolektyw i Plemię, nie możemy mieć wpływu. Ścieżka przywództwa polegająca na rozpoznawaniu i pokazywaniu tego, co jest mutacyjne i wyjątkowe, może być ścieżką samotną, ponieważ najpierw musimy zostać rozpoznani, a następnie zaproszeni do publicznego pokazania i wyrażenia tego, co wiemy, że ma wartość w przyszłości. Bez zaproszenia ocena społeczeństwa może być negatywna.
Jeśli twórcze sposoby wyrażania siebie przez Bramę 1 nie są zdefiniowane w naszym wykresie, będziemy szukać ich inspirujących cech; z bramą 8 naszą kluczową rolą nie jest rola artysty, ale agenta, który promuje wizję innych artystów.
BRAMA 9
Brama 9 działa jak lejek, skupiając ogromną moc Bramki 52, aby skoncentrować się na tym, co jest dla nas znaczące i wartościowe. Częstotliwość przenoszona w Bramie 9 to dbałość o szczegóły lub umiejętność skupienia naszej energii. Nasz logiczny sukces jako gatunku zależy w dużej mierze od oszczędzania cennej energii poprzez zwracanie uwagi na szczegóły. Ci, którzy niosą tę bramę, mają determinację, by skupić w jednym miejscu pasywną, ale potężną energię wypływającą z Centrum Korzenia. Dzięki sakralnej zdolności Bramy 9 do wytrwałości, możemy skupić naszą uwagę przez długi czas na wszystkich szczegółowych aspektach projektu lub problemu i odpowiednio przetestować lub ocenić formuły. Wszystkim tym można podzielić się z Kolektywem lub zastosować w naszym życiu.
Jednak bez bramki 52 możemy nie być w stanie siedzieć spokojnie wystarczająco długo, aby się skoncentrować. Nasz własny brak determinacji może stać się dla nas źródłem frustracji. Jasna i skupiona aura może ułatwiać efektywne wykorzystanie energii fizycznej i psychicznej ludziom naszym pobliżu.
BRAMA 10
Miłość do siebie. Ta brama jest częścią Kanału eksploracji, projektu podążania za własnymi przekonaniami, łączącego Centrum G (Brama 10) z Centrum Sakralnym (Brama 34). Bramka 10 jest częścią Indywidualnego (Centralnego) Obwodu z myślą przewodnią o inicjacji. Ta Brama jest częścią Kanału Doskonałej Formy, Projektu Przetrwania, łączącego Centrum G (Brama 10) z Centrum Śledziony (Brama 57). Bramka 10 jest częścią Kanału Integracji z myślą o usamodzielnieniu. Ta Brama jest częścią Kanału Przebudzenia, Projektu Zaangażowania w Wyższe Zasady, łączącego Centrum G (Brama 10) z Centrum Gardła (Brama 20). Brama 10 jest częścią Kanału Integracji z myślą o usamodzielnieniu.
Brama 10 jest najbardziej skomplikowaną bramą w Centrum G i jedną z czterech Bram Krzyża Inkarnacji - Naczynia Miłości. To jest brama miłości siebie. Sześć potencjalnych sposobów zachowania lub ról Ja, mają za przewodnika intuicję Bramy 57 tj. bramy wzmacniającej odzew Bramy 34 Centrum Sakralnego, uzewnętrznianą lub wyrażaną poprzez bramę 20. W strukturze tych ról, ludzkość waśnie odkrywa co to znaczy żyć jako 9-centrowa, samoświadoma forma z jej potencjałem do przebudzenia i doświadczenia szczerej miłości siebie. Z przygotowaną Strategią i Autorytetem Brama 10 wzmacnia Twój potencjał do poddania się do życia autentycznie, jako Ty. W miarę jak zrozumiesz, zaakceptujesz pokochasz to co jest Twoją wyjątkowością, wspierasz innych w nauce pokochania siebie. Prawdziwe przebudzenie poprzez poddanie nie jest zobowiązaniem do bycia czymkolwiek; tu zobowiązujesz się być sobą. Silny nacisk Bramy 10 na kochającą akceptację siebie głęboko wpłynie na to jak ludzkość przejdzie przez XXI wiek. To właśnie Ty rozpoznajesz, że przebudzenie nie jest możliwe bez akceptacji siebie. Kiedy zaakceptujesz ten zaszczyt i przyjemność do odkrywania życia w świadomej formie, zaczynasz wzmacniać nasz potencjał do życia naszą prawdziwą naturą, świadomą w teraźniejszości
BRAMA 11
Pomysły są konceptami zaprojektowanymi do wyrażenia tego co się wyczuło. W Bramie 11, możliwości (dzięki koncepcją) stają się pomysłami. Te pomysły nie są receptą na działanie, ponieważ pomysły przychodzą i odchodzą. W tym momencie procesu abstrakcji dostajesz cichą przestrzeń na oszacowanie potrzebne do przesortowania wszystkiego co zapamiętałaś w trakcie wzlotów i upadków empirycznego procesu. Jesteś podatna jedynie na pamiętanie tego co naprawdę polubiłaś, pomijając całą resztę. W ten sposób pomysły stają się ideami, potem przekonaniami i z czasem systemem wierzeń. Poszukujesz pomysłów innych, które będą w stanie stymulować Twoje przemyślenia, kiedy sama chcesz cieszyć się możliwością stymulowania innych swoimi pomysłami, ale niebezkrytycznie. Pomysły trafiają do Centrum Gardła w postaci werbalnej, nie jako manifestacja działania - te pomysły zostały zaprojektowane do dumania się nad nimi. Próba rozwiązywania własnych dylematów życiowych swoimi pomysłami zaprowadzi do frustracji, dalszego kryzysu i zamieszania. Możesz jednak czerpać wielką przyjemność z delektowania się stymulującymi szczegółami wspomnień przeszłości, tylko dla samych wspomnień.
Bez Bramy 56 jesteś pod presją do impulsywnego opowiadania historii, bez czekania na odpowiedni czas.
BRAMA 12
Wyartykułowany, zmutowany i nastrojowy głos indywidualności jest ograniczony w bramce 12 przez naturalną ostrożność. Ta ostrożność sprawia, że milczymy, dopóki nasz nastrój nie powie nam, że naprawdę mamy coś do powiedzenia, w sposób wyjątkowy i transformujący. Wokalne wibracje lub ton naszego głosu są ważniejsze niż słowa, które wypowiadamy.
Stanie w bezruchu lub kontemplacja wyjątkowej percepcji lub uczucia, dopóki nie znajdziemy się w nastroju, by wyrazić je w twórczy sposób, na przykład poprzez poezję lub muzykę, daje naszemu przesłaniu czas na dojrzewanie. Ci, którzy niosą tę bramę, mają największy wpływ na innych jako „obcy konsekwencji”; niczym performerzy tłumaczą i twórczo wyrażają radości i smutki, miłość i życie, a następnie wycofują się. Kiedy nie jesteśmy w nastroju, istnieje szansa, że nasza publiczność nie usłyszy tego, co mamy do przekazania, lub nie doświadczy transformacji lub inspiracji, jakie może przynieść interakcja z nami. Nienaganne wyczucie czasu maksymalizuje potencjalny wpływ, jaki możemy mieć na normy społeczne / kulturowe oraz na nasz sposób bycia ze sobą na świecie.
Wiemy, jak się wyrazić, ale bez 22. bramy nie zawsze możemy wyjaśnić, co czujemy.
BRAMA 13
Ukierunkowanie oparte na spoglądaniu w przeszłość, słuchanie cudzych sekretów. Z jej darem do słyszenia, widzenia i przechowywania sekretów, Brama 13 zapewnia ciągłość między przeszłością a przyszłością w swej roli słuchacza. Jesteś widziana jako powiernik tajemnic. Ludzie naturalnie dzielą się swoimi doświadczeniami z Tobą, ponieważ szczerze lubisz słuchać ich historii, przygód, sukcesów oraz wyzwań. Wyczuwają, że czujesz się dobrze zwyczajnie zatrzymując dla siebie to, czym się podzielą. Brama 13 nie jest naciskana przez Centrum Gardła do mówienia. Rozpoznasz właściwy moment na podzielenie się tym co najcenniejsze z Twojej pamięci, ponieważ będzie to wydobyte z Ciebie poprzez ludzi, którzy są w stanie odpowiednio wyselekcjonować, rozmyślać i uporządkować to w celu podzielenia się tym z szerszą społecznością, szczególnie ludźmi z Bramą 33. W ten sposób upewniasz się, że najważniejsze lekcje, których można nauczyć się jedynie poprzez doświadczenie, są przechowywane i miłowane aż nie nastąpi dla nich odpowiedni czas na wniesienie wkładu do procesu zrozumienia całej ludzkości. Historyczna ciągłość sygnalizuje naszą przyszłość jako gatunek.
Bez Bramy 33 możesz nie podzielić się swoimi sekretami.
BRAMA 14
Brama 14 wzmacnia kierunek dla jednostki i ludzkości poprzez dystrybucję dostępnych zasobów. Brama Wielkich Umiejętności upewnia się, że mutacja jest wspierana oraz pokazuje nam jak zainwestować nasze zasoby po to, aby rozwinąć nasze horyzonty. Zdefiniowane Centrum Sakralne ma energię potrzebną do przetrzymania wielu godzin kreatywnej pracy, natomiast Brama 14 to płodna moc w swej najbardziej egzaltowanej formie. To jest pedał gazu kontrolujący kiedy i jak wykorzystujemy zasoby. Kiedy jesteś dostrojona do swojego wzoru, robisz to, co kochasz, będziesz generować bogactwo oraz moc. Te zasoby nie są bezpośrednio dla Twojego użytku, ale do zarządzania po to, aby wzmacniać innych, wspierać indywidualną kreatywność, charytatywne działania oraz wspierać przywódców z wizją dla ludzkości. Inwestowanie pieniędzy na wszystko i w każdego jest kiepską inwestycją. Aby chronić swoją cenną energię siły życiowej przed nadużywaniem własnym i cudzym (i pozostać odpowiednio dostrojoną żeby pozostać na odpowiednim kierunku mutacyjnym), podążaj za Autorytetem. Kiedy jesteś odpowiednio ukierunkowana przez Bramę 2, Twoje zasoby mogą stać się ogromnym katalizator zmian na świecie.
BRAMA 15
Akceptacja ekstremalnych zachowań. Brama 15 to miłość do ludzkości. Potrafi zaakceptować i znaleźć w sobie miejsce dla pełnego spektrum ludzkich zachowań. Brak ustalonego wzorca gwarantuje, że każdy z nas może wnieść swój wkład w różnorodne sposoby istnienia miłości na świecie. Miłość w bramie 15 nie dotyczy tego, jak łączymy się z innymi, ale raczej tego, jak rzutujemy na świat transpersonalną miłością do różnorodności ludzkości. Zaczyna się od kochania naszych własnych skrajnych rytmów; na przykład spanie dziesięć godzin jednej nocy i dwie godziny następnej. Ci, którzy niosą tę bramę, są w stanie zaakceptować skrajności innych ludzi bez osądzania, wnosząc w ten sposób różnorodność do strumienia życia. Ich magnetyzm aury jest wzmocniony, co przyciąga do nich ludzi i nasze uznanie dla różnorodności. Kierując się naszym autorytetem, Brama 15 zwiększa nasz potencjał wpływania na to, jak ekstremalne rytmy lub wzorce są „skromne” oraz są zrównoważone i zintegrowane w ramach Kolektywu. Rozumiejąc i akceptując różnorodne i przeciwstawne tempa, które są częścią ludzkości, w pełni przyjmujemy i promujemy dla nas wszystkich, co to znaczy być człowiekiem.
Bez zdyscyplinowanego i ustalonego rytmu bramy 5 może się okazać, że nasze własne, stale zmieniające się rytmy powodują, że tracimy skupienie, którego potrzebujemy, aby osiągnąć mistrzostwo w jakiejś dziedzinie naszego życia.
BRAMA 16
Dzięki Bramie 16 możemy przejawić się w świecie jako zapalony krytyk, wykwalifikowany wykonawca Posiadamy wielki entuzjazm i lekkość w stosunku do życia. Musimy utożsamić się z umiejętnością lub umiejętnościami, poświęcić się powtarzaniu wzoru i skupić się na praktyce, aż osiągniemy poziom mistrzostwa, który wykracza poza samą umiejętność i stanie się sztuką. Świat czeka na moment, w którym tancerz stanie się tańcem lub życie stanie się własnym arcydziełem. Szukamy idealnego sposobu na wyrażenie naszej wiedzy. Poszukujemy również źródła materialnego wsparcia, które pozwoli nam skoncentrować się na doskonaleniu naszego talentu, naszej teorii, naszego rozwiązania, abyśmy mogli następnie udostępnić go światu.
Oczekujemy, że ludzie z Bramką 48 wprowadzą głębię i wymiar do naszych umiejętności, a także odpowiednio pokierują, poprawią i zachęcą do dalszej zdyscyplinowanej praktyki. Bez bramy 48 możemy stać się samokrytyczni i czuć, że nie mamy odpowiedniej głębokości.
BRAMA 17
Brama 17 szuka pojedynczego konceptu lub opinii (pośród wielu innych), któremu wszyscy możemy zaufać - opinii która przetrwa zarówno testy jak i krytykę i uspokoi nasz strach przed przyszłością. Brama 17 została zaprojektowana do dania takiej formy odpowiedzi, która zamieni ją na koncept, działający szablon lub rozwiązanie oparte na konkretnych szczegółach z Bramy 62. Aż do tego momentu w procesie logicznym, Twój umysł miał wątpliwości co do przyszłości, formułował potencjalne rozwiązania a teraz czuję presje do wyrażenie tego za pomocą opinii. Tego co umysł następnie potrzebuje to zdolność Bramy 62 do tłumaczenia konceptu na słowa, do podpierania tego konceptu faktami i detalami i prezentowania wszystkiego publiczności, która potem to przeanalizuje. Jedno spojrzenie Twojego prawego oka sprawia, że widzisz świat jako kolekcje rozpoznawalnych, wizualnych wzorów. Jeżeli taki pattern lub opinia nie mogą wytrzymać badania pod czujnym okiem logiki, powinny być odrzucone. Niestety nie możesz zawsze przetłumaczyć Twoich wizualnych obrazów (albo tego co z nich rozumiesz) w słowa.
Bez Bramy 62 będziesz szukać nazwy do określenia Twojego konceptu, szukać faktów podpierających Twoje opinie. Będziesz też szukać efektywnego sposobu komunikacji Twoich pomysłów. Mentalny niepokój pojawia się w Tobie wskutek strachu przed tym, że nikt nie zrozumie i nie doceni Twojego wkładu.
BRAMA 18
Brama 18 lubi odkrywać, nazywać i rzucać wyzwania temu, co wymaga poprawy. Kiedy doświadczamy niezadowolenia z czegoś, są szanse, że straciło to swoją witalność. Pod tym niezadowoleniem leży głęboka troska o prawa człowieka i o to, co zapewni społeczeństwu zdrowie i harmonię z samym sobą. Ci, którzy niosą tę bramę, mają dar krytycznej świadomości, która kieruje ich do źródła słabości lub niedoskonałości i koncentruje ich myślenie na sposobach ich poprawiania, modyfikacji lub zastąpienia. To nasz sposób na pozbycie się tego, co nie jest zdrowe lub przywrócenie witalności temu, co zostało zepsute. Nasz dar jest wzmocniony bezstronną wnikliwością i dążeniem logiki do doskonalenia lub dostrajania naszych własnych umiejętności krytycznej analizy. Efektem ubocznym tego procesu jest wprowadzenie nowego zrozumienia poprzez identyfikację tego, co wymaga naprawy. Brama 18 reprezentuje również lęk przed autorytetem i jest wyzwaniem dla tej władzy. Jako brama zbiorowa ma wskazywać, co należy poprawić na poziomie kolektywnym, ale gdy jest używana na poziomie osobistym, ma tendencję do rażenia.
Bez radosnego paliwa bramy 58 do naprawy, nasze niezadowolenie może stać się tylko stałym źródłem wykrywania błędów. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli nasza cenna i kluczowa świadomość nie jest już produktywnie skoncentrowana na sytuacjach, wzorcach lub instytucjach, ale raczej na osobliwościach i słabościach ludzi.
BRAMA 19
Brama 19 napędza dwie kluczowe sprawy, do których człowiek jest upoważniony: potrzeba posiadania dostępu do podstawowych zasobów np. jedzenie, schronienie oraz potrzeby ducha. Te upoważnienia sprawiają, że wchodzimy ze sobą w interakcje i tworzymy więzi w specyficzny sposób. Kiedy każdy ma wystarczająco jedzenia, miejsce do zamieszkania oraz boga do czczenia, doświadczamy życia jako jedno zdrowe społeczeństwo, wspierające siebie nawzajem i wnoszące wyjątkowy wkład dla całości. Kiedy jest chęć lub potrzeba lub wielka nierówność w plemieniu, wspólnotowe wsparcie rozpada się i nic nie działa. Jesteś tutaj po to, by być czujnym i wrażliwym na to, które zasoby są ukrywane przed rodziną, społecznością i ostatecznie światową społecznością. Prowadzisz wszystkich do uświadomienia sobie które zasoby są potrzebne do przetrwania, prosperowania i osiągnięcia osobistego lub wspólnotowego potencjału. Twój sposób podejścia do tych spraw zależy od określonej linii zdefiniowanej w twoim wykresie, ale często proces ten wymaga kuszenia i targowania się z ludźmi lub instytucjami podzielającymi Twoje wartości i posiadającymi (lub kontrolującymi) to czego potrzebujesz. Wiesz co jest potrzebne i patrzysz na Bramę 49, chcąc by zaspokoiła te potrzeby. Konsekwencją zwrócenia do wewnątrz tej presji Centrum Podstawy są nadmierna wrażliwość, uzależnienie od bycia potrzebującym, albo bycie potrzebującym tego typu „Czy nikt już o mnie nie dba? Kiedy ktoś zaspokoi moje pragnienia?”.
BRAMA 20
Ta Brama jest częścią Kanału Przebudzenia, Projektu Zaangażowania w Wyższe Zasady, łączącego Centrum Gardła (Brama 20) z Centrum G (Brama 10). Bramka 20 jest częścią Kanału Integracyjnego z myślą o usamodzielnieniu. Ta Brama jest częścią Kanału Fali Mózgowej, Projektu Świadomości, łączącego Centrum Gardła (Brama 20) z Centrum Śledziony i (Brama 57). Bramka 20 jest częścią Obwodu Indywidualnego (Wiedzącego) z myślą przewodnią o inicjacji. Ta brama jest częścią Kanału Charyzmy, Projektu, w którym myśli muszą być czynami, łączącego Centrum Gardła (Brama 20) z Centrum Sakralnym (Brama 34). Bramka 20 jest częścią Kanału Integracyjnego z myślą o usamodzielnieniu.
Brama 20 jest czystą bramę egzystencjonalną, dzięki której jesteś skupiony na teraźniejszości. Brama ta wspiera Twoją zdolność do przetrwania jako Ty. Kiedy Twoja ekspresja jest odpowiednio zgrana w czasie, świadomość będzie transformowania w słowa i działanie, które może wpłynąć na ludzi wokół. Częstotliwość tej energii jest (i musi być) zaabsorbowana w teraźniejszości. Może ona dać głos: intuicyjnej świadomości przetrwania z Bramy 57, szablonom zachowania i zaangażowaniu w wyższe wartości Bramy 10. Może też zamanifestować sakralną moc Bramy 34 poprzez działanie w kierunku indywidualizacji. Brama 20 wyraża pełen zakres tego czym jest bycie w teraźniejszości, od „Jestem teraz” do „Wiem, że jestem sobą działającym teraz”, choć nie bierze pod uwagę przeszłości lub przyszłości. Aby być obudzonym i świadomym (i aby przetrwać), musisz być w pełni obecny w teraźniejszości i być autentycznym sobą. Rzadko jest czas na mentalne zastanowienie się lub kontrolę tego co się mówi, więc to co mówisz i robisz jest nagle na zewnątrz, dostępne dla wszystkich, włącznie z Tobą, obserwatorem. Właściwie to często widzisz kiedy nie patrzysz i słyszysz kiedy nie słuchasz. W ten sposób wzmacniasz wewnętrzny potencjał ewolucyjnych zmian, który ukrywa się w każdej chwili egzystencji. W miarę jak żyjesz swoją Strategią i Autorytetem, stajesz się żywym przykładem. Twoja intuicyjna wiedza, osobiste przetrwanie i mutujące, pełne miłości do siebie zachowanie wpływa (i wspiera) innych.
BRAMA 21
21 brama potrzebuje mieć kontrolę nad swoim królestwem. Aby wykorzystać siłę i wolę swego ego dla zapewniania przetrwania Plemienia, brama ta musi mieć kontrolę nad czymś lub kimś. W dzisiejszym świecie ta energia rozumie się jako odpowiedzialność dana policji, albo dyrektorowi zarządzającemu, albo prezesowi firmy. Motyw „Biting Through” [Wgryzanie Się] jest potężną uwarunkowującą siłą dla życia na materialnym planie. Odnosisz sukces kiedy sprawujesz kontrolę nad swoimi materialnymi zasobami, albo nad tym gdzie mieszkasz, co nosisz, z kim pracujesz, albo jak zarabiasz na życie. Nie lubisz jak mówi Ci się jak masz żyć, albo kiedy ludzie stoją Ci za plecami. Z drugiej strony jesteś zaprojektowany do służenia innym, ponieważ w Plemiennych „targach” wszyscy muszą skorzystać jeśli Ty sam masz skorzystać. Jeśli spróbujesz uzurpować władzę i narzucać kontrolę innym bez zwracania się do swojej Strategii i Autorytetu, napotkasz potężny opór. Niezależnie od korzyści wynikających z Twoich intencji, musisz czekać aż inni zgodzą się na kontrolę. Jeżeli jesteś Projektorem, musisz być wśród ludzi, którzy uznają i zaproszą Twoje umiejętności do sprawowania nad nimi kontroli; jeśli jesteś Generatorem, musisz być zapytany o dostęp do energii swojego Sakrala po to, żebyś mógł odpowiedzieć; a jeśli jesteś Manifestorem, musisz informować zanim spróbujesz przejąć kontrolę, dzięki czemu zmierzyć poziom oporu. Bez Bramy 45 będziesz szukać pozycji, z której możesz doglądać przyszłości i bogactwa społeczności.
BRAMA 22
Strach przed milczeniem. Brama 22 łączy potencjał emocjonalnej otwartości poprzez słuchanie, razem z społecznym wdziękiem i urokiem wysoce atrakcyjnymi dla innych - kiedy jest na to odpowiedni nastrój. Kiedy Twój nastrój zmienia się, drastycznie odmienna (czasem antyspołeczna) strona Ciebie zacznie wychodzić na powierzchnię. Twoja emocjonalna świadomość dojrzewa z czasem, w miarę jak czujesz się komfortowo w poruszaniu się wzdłuż emocjonalnej fali aż do własnych głębin. Pozwalając swojej głębi na dojrzewanie wraz z wiekiem, w towarzystwie Twojej kreatywnej muzy, uszlachetniasz swoją zdolność zgrania w czasie i wydobywasz swoją prawdę dokładnie kiedy społeczeństwo jest na to gotowe. Rozpoznanie i działanie na podstawie tego zgrania w czasie jest zależne od tego jak uszanujesz swój nastrój. Twoja otwartość oraz uwaga na to, co jest esencjonalne i nowe dla innych są darami wdzięku, mogącymi wpływać nawet na nieznajomych. Słuchasz innych aż tamci skończą mówić, przez co Twoje słowa wydają się naturalnym następstwem. To jest wdzięk w praktyce, klucz do własnego samo doskonalenia. W rzeczywistości Twoją odpowiedzialnością i przywilejem jest korzystanie ze swoim towarzyskich umiejętności słuchania w sposób umożliwiającymi proces zmian u innych.
Bez 12 bramy możesz wiedzieć co czujesz, ale nie wiesz jak wyrażać to werbalnie. Ponieważ cisza sprawia, że czujesz się nerwowy, to czego boisz się najbardziej to uczucia, że nie ma niczego wartego posłuchania.
BRAMA 23
Brama 23 jest miejscem, gdzie inspiracja i wewnętrzne poznanie jest ostatecznie przetłumaczone na język. Jego amoralność, akceptacja różnorodności oraz umiejętność przebicia się przez mentalną nietolerancję toruje drogę dla procesu mutacji w świecie. Samo ekspresja poprzez Bramę Asymilacji otwiera nas na nowe sposoby myślenia. Tutaj Twój wyjątkowy głos może w końcu powiedzieć: „Wiem”. To co wiesz, lub nie, zawsze będzie przyciągać uwagę innych, ale może też być powodem, dla którego stoisz na zewnątrz i patrzysz co się dzieje wewnątrz. Potencjalnie transformujące i odmienne wglądy wymagają byś jasno komunikować co stanowi ich esencję. Jeśli Twoja unikalna perspektywa jest prawdziwie wartościowa dla innych, musisz czekać na odpowiedni czas do zabrania głosu i wyjaśnienia wszystkiego w prosty i łatwy do odniesienia się sposób. Jeśli tego nie zrobisz, zostaniesz wyproszony i określony jako dziwak. Ważne jest również to byś mówił jedynie to, co wiesz. Z czasem Twój geniusz zostanie rozpoznany a Ty zdobędziesz szacunek innych. Bez procesu tworzenia konceptów pochodzącego z Bramy 43 możesz doświadczyć mentalnego niepokoju kiedy uświadomisz sobie, że nie wiesz dokładnie tego co wiesz, co czyni Cię podatnym na niezrozumienie i odrzucenie ze strony innych.
BRAMA 24
Funkcją Bramy 24 jest wzięcie wyjątkowej inspiracji Bramy 61 oraz zamienienie jej w racjonalny koncept, którzy można komunikować otoczeniu. Brama 24 ciągle wraca na to samo terytorium, rozważając i recenzując myśl uważaną za inspirującą aż będzie mogła przybrać formę. Jednak Twój umysł nie może działać na podstawie inspiracji albo uzasadnić ją logicznie lub poprzez przeszłe doświadczenia. To jest naturalny i spontaniczny proces transformacji, mentalnego odnowienia i wyjątkowej „wiedzy”. W pewnej chwili wiesz, a drugiej już nie. Aby odnieść jak najwięcej korzyści ze swojego indywidualnego umysłu, daj sobie czas na powrót do rozważań i recenzowania. Ten proces może uwzględniać oglądanie lub słuchanie czegoś w kółko. Jeśli pozwolisz swojemu umysłowi organicznie przetransformować się, bez prób kontroli, odpowiedzi same się pojawią. Usłyszysz je w chwilach ciszy, tak jak te chwile „A-HA” pojawiające się z nikąd w środku nocy. Brama 24 jest strachem przed ignorancją tj. mentalnym niepokojem, że nigdzie nie będziesz wiedzieć na pewno, albo nigdy nie będziesz w stanie wyjaśnić skąd „wiesz”. Jeżeli będziesz próbować© podjąć decyzje swoim umysłem, wyzwolisz te stany lękowe. Bez Bramy 61 jesteś pod ciągłą presję do podejmowania mentalnych decyzji poprzez nie-Ja, które będą prowadzić do wyjaśnienia kolejnych inspirujących tajemnic.
BRAMA 25
Miłość uniwersalna. Miłość Bramy 25 wypływa z pełnej akceptacji i życia w poddaniu się formie. Brama wyższego Ja, jej kluczową rolą jest skierowanie ludzi ku indywidualizacji. Twoja niewinność nie jest zaprojektowana do przynoszenia miłości w jakiejkolwiek formie do świata, ale raczej do kochania bez dyskryminacji. Nosisz potencjał i wzmacniasz innych tym potencjałem do kochania życia i wszystkiego w nim w równej mierze. Kwiat można kochać równie silnie jak człowieka. Ten rodzaj miłości jest często projektowany jako zimna miłość, ale tak nie jest. Mistyczny potencjał tej miłości jest związany z transcendencją i uniwersalnością, a niewinność Twojego ducha jest zawsze testowana. Masz zdolność do stawiania czoła tym inicjacjom od życia jak duchowy wojownik, rozpalony i gotowy do współzawodniczenia dla Twojego Ducha (Twojej indywidualności), nie zawsze w jakich okolicznościach.
Kiedy szaman/wojownik lub „głupiec” Bramy 51 popycha Cię do skoku w pustkę lub kiedy stawiasz czoła inicjującym wyzwaniom życia, będziesz w stanie wylądować na dwóch nogach i pogłębić swoją niewinność, uzyskując mądrość wzmacniającą innych w ich własnych podróżach. Możesz odnieść jakieś rany wskutek tych inicjacji, ale Twój ostateczny triumf i przetrwanie wzbogaca ducha Twojego i tych wokół Ciebie. Koniec końców jesteś żywy, kochając cud życia.
BRAMA 26
Brama 26 jest miejscem manipulacji pamięcią, tutaj przeszłość jest selektywnie zapamiętywana po to, aby utrzymywać strach z dala od nas, albo rozproszyć naszą uwagę do tego stopnia, że strachu nie widzimy. Granica miedzy prawdą a kłamstwem jest zamazana a potencjał i możliwości są transformowane w rzeczywistość tj. „sprzedane” publice - za określoną cenę. Jesteś naturalnym sprzedawcą, od którego właściwie oczekuje się, że będzie wyolbrzymiać swój produkt, a Twoja wrodzona umiejętność manipulacji pamięcią (razem z energią Twojego ego) jest zaprojektowana do przetrzymania odrzucenia. Jeżeli jesteś uznany za te umiejętności, jeśli dostajesz pracę pozwalającą na wybór godzin pracy, jeśli jesteś sowicie wynagradzany materialnie i możesz utrzymać zdrową równowagę między odpoczynkiem a pracą, to jesteś skłonny do wejścia na pierwszą linię frontu dla Plemienia - masz potrzebne do tego ego. Czekanie na bycie rozpoznanym oraz składanie jedynie takich obietnic, które możesz dotrzymać, pozwala Ci utrzymać Twoje możliwości wpływania na innych. Utrzymanie integralności swojej siły perswazji i dotrzymywanie obietnic wzmacnia Twojego ego i fizyczne zdrowie serca. Bez instynktownej świadomości Bramy 44 może Ci być trudno wiedzieć jak, gdzie i co jest efektywne transmitowane.
Utrzymanie integralności naszych zdolności perswazyjnych i dotrzymywanie obietnic, które składamy, faktycznie wzmacnia nasze ego i zdrowie naszego fizycznego serca. Bez instynktownej świadomości Bramy 44 może być trudno wiedzieć, jak, kiedy i co skutecznie przekazać.
BRAMA 27
Energia 27 bramy jest skupiona na utrzymaniu i ulepszeniu jakości życia poprzez moc opieki nad słabymi, chorymi i młodymi. W tej bramie obecny jest ogromny potencjał do altruizmu, którego przykładem jest życie Matki Teresy. Twoją rolą jest karmienie i pielęgnacja poprzez moc współczucia; Twojej opieki. Polarnością do tego wszystkiego jest to, że ty także musisz być nakarmiony i „zaopiekowany”. Musisz zatroszczyć się wpierw o siebie, aby mieć energię i zasoby do opieki nad innymi; pozwól wtedy swojemu Autorytetowi prowadzić Cię do miejsc i czasu, w których zaangażujesz swoją energią. Karmienie lub opieka oferowana bez świadomości jest marnotrawieniem cennych zasobów. Każda linia tej bramy reprezentuje sposób łączenia się i opiekowania się Plemieniem zgodnie z różnymi poziomami potrzeby.
Bez Bramy 50 może Ci brakować instynktów i wartości, aby ustanowić zdrowe granice wokół swojego naturalnego impulsu do opieki nad innymi - możesz łatwo poświęcić siebie i swoje dobre samopoczucie.
BRAMA 28
Najgłębszym strachem Bramy 28 jest to, że życie może skończyć się zanim ktoś odkryje co w nim jest wartego przeżycia, albo co daje temu życiu znaczenie. Jest to energia z uporem skupiona na słuchaniu (ze świadomością) po to, aby intuicyjnie zrozumieć które ryzyko ożywi Cię i zaprowadzi w kierunku potyczek mogących nadać cel egzystencji. Ze swoją świadomością Śledziony ciągle alarmującą Cię o zagrożeniu, jesteś w stanie podejmować ryzyko, którego inni by się nie podjęli, grać w grę z życiem i śmiercią. Ostatecznie sam spontanicznie skonfrontujesz się ze strachem przed śmiercią, jeden po drugim. Masz energię potrzebną do przekierunkowania samo zaabsorbowanej natury osób z Kanałem 57-20 za pomocą zachęcania ich do udostępniania Ci (i innym) ich intuicyjnego poznania. Twoja własna świadomość pomaga ludziom z Bramą 38 określić w co (i kogo) powinni zainwestować swoją energią, umożliwiając im lepsze oszacowanie własnego zdrowia i czynników bezpieczeństwa w potyczkach uznanych przez nich za godne. Bez Bramy 38, możesz stać się ofiarę niepotrzebnej presji do borykania się i walczenia, doświadczając zbędnego oporu i wyczerpania. Patrzysz w stronę ludzi z Bramą 38 w poszukiwaniu wskazówek dotyczących tego co oni odkryli za warte borykania się.
BRAMA 29
Potencjałem Bramy 29 jest ciągła afirmacja życia. Kiedy odpowiedź [Centrum Sakralnego] brzmi „tak”, angażuje ona swoją energię w kogoś lub coś nowego i przetrwa przez cokolwiek przyniesie cykl odkrycia. Jednakże wytrwałość jest cykliczna, i to w co jesteśmy zaangażowani pewnego dnia może nas nie interesować następnego dnia. Każde prawidłowe zobowiązanie wspiera dojrzewanie Twojego pełnego potencjału do odkrywania kim jesteś dla innych w związkach i w świecie. Zawsze masz chęć do powiedzenia „tak”, zawsze jesteś gotowy zaangażować swoją energię, więc najlepiej żebyś poczekał aż nie będziesz pewny co jest prawdziwie warte inwestowania własnej energii. Odpowiedź Twojego Sakralu jest mechaniczna, nie jesteś w stanie wiedzieć gdzie dana przygoda Cię zabierze, albo jakie cuda ujrzysz w jej trakcie. Brama 29 ma jednokierunkową energię zaprojektowaną do przeprowadzenia Cię przez nawet najtrudniejsze wyzwania i okoliczności, ale tylko kiedy ta energia w pełni zrówna się z Twoją decyzją. Twoją jedyną polisą ubezpieczeniową jest porzucenie oczekiwań i poleganie na własnej Strategii i Autorytecie, które zaprowadzą Cię do poprawnych doświadczeń. Bez 46 bramy, jesteś gotowy pracować, ale nie wiesz do czego zmierza ta praca.
BRAMA 30
Strach przed przeznaczeniem. Brama Przeznaczeń naucza nas, że życie nie jest tym czego od niego oczekujemy - jest tym czym pozwalamy mu być. Twoje doświadczenia rodzą się z pragnień, które to konfrontują się z życiem na wzlotach i upadkach Twojej emocjonalnej fali. To pragnienie może być odczuwane jako obsesyjny głód splatający ze sobą wszystkie pragnienia związane z „życiem innym życiem”, co z kolei wpływa na wszystko co napotykasz na swej drodze aż ten głód nie zostanie zaspokojony. Jedyną rzeczą, nad jaką masz kontrolę to jasność z jaką wchodzisz w każde doświadczenie. Nie masz kontroli nad wynikiem wydarzeń. Życie bez jasności staje się dziką emocjonalną jazdą, ponieważ pragnienie może być złagodzone tylko chwilowo. Z czasem orientujesz się, że wolność w spełnianiu Twoich dzikich fantazji jest jedynie złudzeniem, a nieodwzajemnione oczekiwania nie powinny być brane osobiście. Równowaga w życiu przychodzi poprzez poddanie się i akceptowanie tego co jest. Dzięki temu nie musisz bać się przeznaczenia lub czuć presji by gonić za fantazjami Bramy 41. Poprzez akceptację swoich ograniczeń (lub miejsca w szerszym kontekście życia), Twoje rozważania na temat emocji i pragnień przy doświadczaniu własnego człowieczeństwa stają się darem wartym podzielenia się z innymi.
BRAMA 31
Brama 31 została zaprojektowana do bycia wpływową. Przywództwo Kolektywu działa na zasadzie kolegialnej a nie hierarchicznej. Daje ono wizję nowego kierunku i pokazuje innym jak go osiągnąć, a nie robi wszystko za nich. 31 brama manifestuje swój potencjał werbalnego wpływu poprzez elekcję. Kiedy pieniądze stają się energią wykorzystaną do usadowienia danej osoby na pozycji władzy (zamiast do współpracowania zgodnie z wolą ludzi), ogólna umiejętność Kolektywu do zapewnienia przyszłości dla ludzkości jest łatwo zdeprawowana. Twój głos rozbrzmiewający poprzez 31 bramę „Ja prowadzę” nie jest usłyszany, dopóki nie jest podparty energią większości. To ludzie są tymi, którzy muszą działać zgodnie z tym co mówi Twój głos. Wpływ Twojej wizji dla społeczeństwo nie będzie przetransferowany lub odczuty bez energii Kolektywu, która przeniesienie ten głos na publiczną arenę. Twoje przywództwo musi wziąć pod uwagę pragnienia Twoich zwolenników, i adresować dobro ogółu. „Ja prowadzę” znaczy wpływam na innym, na dobre i na złe, efektywnie transferując Twoją wizję nowego i wartego przetestowania szablonu, który społeczeństwo zastosuje. Bez obecności Bramy 7, możesz wydawać się pustym głosem.
BRAMA 32
Brama kontynuacji. Instynktowna brama do adaptacji zmiany. Napędzana jest aby podążać za społecznie ustanowionym zachowaniem. Na przestrzeni czasu społeczne zachowania zmieniają się, a przez tą bramę potrafimy zaadaptować się szybko. Używasz wiedzy i intuicji aby porównać korzyści wynikające ze stabilności i ryzyko nowych idei. Rozpoznajesz wartości transformacji i zmiany, szukasz najbardziej sukcesywnej drogi do pójścia naprzód dla swojej społeczności. Potrafisz odnaleźć talent i umiejętności, które pomogą jej w transformacji.
BRAMA 33
Brama prywatności. Energia wycofania się aby mieć przestrzeń na refleksję nad doświadczeniem i wydarzeniami zanim pójdziemy do przodu. Zanim ta energia może się zamanifestować, musi ją poprzedzić czas samotności i strukturyzowania myśli, aby przemienić je w spójną historię. To czego się nauczyłeś i to czym się podzielisz są częścią wspólnego ludzkiego doświadczenia, pomagasz całej zbiorowości poszerzać świadomość.
BRAMA 34
Brama mocy. Najbardziej zajęta, aktywna i zdolna energia. Jest to brama wielozadaniowca. Osoba z tą bramą niesie w sobie ogromne zasoby energii, ale tylko gdy działa w odpowiedzi na coś. Jeśli osoba z tą bramą nie jest czymś zajęta, może się bardzo męczyć. W niższej manifestacji możesz marnować swoją energię i zasoby, czuć że brakuje Ci czystej wizji do działania, możesz działać bez zastanowienia.
BRAMA 35
Brama zmian. Poczucie potrzeby zmian. Zwracasz uwagę na to jak się czujesz, jesteś chętny do odkrywania, adaptowania się, nowych doświadczeń. Szybko uczysz się nowych umiejętności, posiadasz szeroką wiedzę. Jesteś bardziej zainteresowany znajdowaniem nowych wyzwań niż doskonaleniem. Jeśli potrafisz pozostać obiektywnym, dzielenie się doświadczeniem może przynieść wiedzę, zmianę i postęp wśród tych, którzy Cię słuchają. Jest to energia kolektywna. Zdobywasz te doświadczenia między innymi po to, żeby inni nie musieli przez nie przechodzić. Możesz mieć umiejętność do opowiadania wspaniałych historii tym, którzy Cię o nie spytają. W niższej energii możesz zbyt szybko spieszyć się do nowych doświadczeń bez uwzględnienia konsekwencji.
BRAMA 36
Brama kryzysu. Pozwala nam przejść dla zmiany przez cierpienie i chaos doświadczenia. Energia jest napędzana aby wprowadzić zmianę. Emocjonalna energia, pracuje w trybie kryzysu, refleksji i wreszcie ekspresję zmiany za która następnie pojawi się ulga. Potem cykl rozpoczyna się od nowa.
BRAMA 37
Brama przyjaźni. Rodzinna, plemienna strona społeczności. Emocjonalna strona bycia jej częścią. Silne pragnienie aby w niej pozostać. Umiejętność utrzymywania więzi poprzez ciepło, dotyk i dbałość. Osoba z bramą 37 lubi przygotowywać jedzenie, gotować dla innych, dzielić się posiłkiem.
BRAMA 38
Brama wojownika. Energia do rozpoznania co jest warte przezwyciężenia. Osoba z tą bramą musi odnaleźć swój cel i wartości w życiu, o które chce walczyć. Energia do zachowania integralności w konflikcie, przezwyciężenia strachu.
BRAMA 39
Brama prowokacji. Energia do sprowokowania akcji. Energetyczny wybuch aby wytworzyć zmianę i wyjść z emocjonalnej stagnacji lub smutku. Energia do prowokacji drugiego, aby pobudzić go do autentyczności. Wiele osób z tą bramą jest kreatywnych, swoją twórczością artystyczną wyzwalają emocjonalną odpowiedź u widza.
BRAMA 40
Brama samotności jest częścią kanału społeczności, jest to jej samotnicza strona. Energia odseparowywania się od grupy czy rodziny. Znajdująca się w centrum serca reprezentuje punkt przejściowy między walką a wyzwoleniem. Przetrwanie grupy jest zależne od silnej woli. Bycie odrębnym od grupy rozpoczyna proces indywidualizacji. Brama reprezentuję umiłowanie do pracy. Kiedy jesteśmy zaangażowani w pracy która działa na rzeczy naszej społeczności, a my jesteśmy za nią docenieni w sensie fizycznym lub duchowym, otrzymujemy spełnienie. Jest tu siła żeby pracować i zaopatrywać naszą rodzinę. W zamian oczekujemy lojalności, wdzięczności, czasu dla siebie i odpoczynku.
BRAMA 41
Brama kontrakcji. Emocjonalna energia wycofania się przed przegrupowaniem w przygotowaniu na następną ekspansję.
BRAMA 42
Brama wzrostu. Energia do maksymalizacji potencjału i kończenia tego co zaczęła brama 53. Przed rozpoczęciem czegoś trzeba zakończyć poprzedni cykl.
BRAMA 43
Brama indywidualnego wglądu. Energia świadomości i wiedzy. Aby komunikować zaobserwowany wgląd z sukcesem musisz czekać aby zostać zauważonym i zaproszonym.
BRAMA 44
Brama uważności. Energia która spogląda w przeszłość, w dawne wzorce. Determinuje jaka jest następna właściwa akcja do podjęcia. Rezultatem jest świadomość co jest potrzebne, co powinno nastąpić żeby materialne potrzeby zostały spełnione.
BRAMA 45
Brama zbieracza energii, osoby która sprawuje kontrolę nad rzeczami, pozwala innym jej używać za pewną cenę. W zależności czy ta energia jest fizyczna, emocjonalna czy mentalna, energia ta poszukuje nagrody za zezwolenie na innym używania tego, co jest ich.
Jeśli masz tą bramę, jesteś naturalnym demokratycznym przywódcą. Masz instynkt aby zbierać ludzi i zasoby oraz chronić ich.
BRAMA 46
Brama determinacji w sobie. Energia do kochania ciała fizycznego. Manifestuje się jako pożądanie dotyku, napęd do utrzymania kondycji fizycznej, dbania o siebie, radości z życia na planie fizycznym.
BRAMA 47
Brama uświadomienia. Energia do transformacji abstrakcyjnych części komplementarnej bramy 64 do spójnej idei, zrozumienia, momentu ,,acha!”. Epifania, kreacja nowego konceptu z kanału abstrakcji, bez użycia logiki. Przed nią posiadaliśmy fragmenty informacji, teraz widzimy całość.
BRAMA 48
Brama głębi. Masz skłonność do analizy rzeczy bardzo głęboko. Postrzegasz rozmiar, zasięg rzeczy i pracujesz nad nią w ogromnym detalu. Możesz okazjonalnie zmagać się z poczuciem, że Twoja praca jest nieadekwatna. Brama znajduje się w śledzionie i jak każda inna z tego centrum zawiera w sobie strach. Tutaj to strach przed byciem nieadekwatnym i nie dość wystarczająco dobrym. Wyzwaniem jest tutaj, żeby mimo strachu iść naprzód, brnąć dalej, być tu i teraz. Jest to jedna z bram które mogą sprawić, że utkniesz.
BRAMA 49
Brama zasad. Energia wzorców i rewolucji. Jeśli aktywność lub zachowanie są poza granicami postrzeganych zasad, energia wniesie rewolucje i zmiany, dopóki nie znajdą się one w jej granicach.
BRAMA 50
Brama wartości, energia do stanowienia wartości i zasad. Osoba kontrolująca i dyktująca zasady w grupie. Wartości i zasady są po to, żeby dbać o członków psychicznie i fizycznie oraz o spójność całej grupy. Często powiązana z odżywianiem, może interesować się wiedzą dotycząca suplementacji. Osoba z tą bramą musi nauczyć się ufać innym, nie bać się odpowiedzialności ale także nie wyręczać z niej innych.
BRAMA 51
Brama szoku. Nazwa tej bramy mówi wszystko. Ludzie z tą energia mają zwyczaj wychodzić z szokującymi postanowieniami i akcją. Czasem może to być subtelne, innym razem całkiem dramatyczne. Energia ta próbuje zaszokować innych do wyższego połączenia z większym połączeniem z duchem, boskością. Jest to brama głęboko konkurencyjna, projektująca na zewnątrz konkurencyjną energię i jest szokującym aspektem inicjacji. W zależności od układu planet, ludzie z tą bramą mogą być szokujący po prostu dla zabawy! Energia ta udziela się także nim, osoby te przyciągają wiele szokujących doświadczeń. Zdarzenia te pełnią inicjującą rolę w ich życiu, te intensywne doświadczenia mogą bardzo intensywne zmienić kierunek w ich życiu zanim będą oni mogli przejść do miłości i akceptacji. Wiele osób z tą bramą miało doświadczenia na pograniczu życia i śmierci, które całkowicie ich odmieniły. Mimo oporu jaki mamy do energii szoku, pełni on ważna rolę w rozpoczynaniu rzeczy, w odpowiedzi na szok zmieniamy się. A jeśli stawimy opór, staniemy się rozgoryczeni.
BRAMA 52
Brama bezruchu. Spokój która pozwala zobaczyć cały obraz, zdobyć koncentrację. Czasem musimy wycofać się, żeby naprawdę się skoncentrować. Energia tej bramy ma potencjał do bycia w bezruchu. W niższej ekspresji może to być osoba, która po prostu spędza dużo czasu na kanapie. Jest tu potencjał do konserwowania energii na dłuższe okresy czasu, aż do właściwego momentu gdy ta energia zostanie wykorzystana. Ironią tej bramy jest to, że bez bramy 9 może ona pozostać nieruchoma bez żadnego skupienia, celu i kierunku. Brama ta może być świetna dla fotografów dzikiej przyrody, z umiejętnością nieruchomego siedzenia przez wiele godzin w koncentracji i bez przerwania. Silnie kreatywna energia, taka która wzmacnia nas do koncentracji na celu, trzymania spojrzenia i czekania na właściwy moment – i tylko wtedy, do podjęcia akcji.
BRAMA 53
Brama początków. Energia do rozpoczęcia projektu, bez bramy 42 może nie być energii do jego ukończenia. Jest to brama inicjująca, energia pierwotnej iskry.
BRAMA 54
Brama ambicji. Wysokie ambicje i energia pnięcia się w górę. Jesteś osobą o ogromnej determinacji, ale aby dojść do celu potrzebujesz wsparcia, sojuszników, społeczności i ludzi którzy wierzą w Ciebie i to za czym stoisz. Bez nich prędzej czy później staniesz przed ścianą z poczuciem przegranej. Energia ta musi być widziana i zaproszona. Bez bramy 32 możesz nie widzieć czy Twój cel jest warty pracy.
BRAMA 55
Brama ducha, energia emocjonalna poszukująca obfitości. Obfitość tutaj rozumiana ma wiele form. Energia kapryśna, może pojawiać się i znikać. Osoba która ją posiada może być przekonana że musi pracować bardzo ciężko na swoją obfitość, lub przeciwnie, wystarczy jej podążać za głosem swojego serca we wszystkim co robi. Druga droga jest właściwą, jeśli masz tą bramę pamiętaj żeby podtrzymywać swoją emocjonalną częstotliwość i wiarę tak wysoko że nikt nie będzie w stanie na nią wpłynąć.
BRAMA 56
Brama stymulacji jest energią, która pomysły i przeszłe wydarzenia przemienia w ekspresję, często poprzez historie. Jest to brama opowiadacza, jest świetna przy nauczaniu i modelowaniu informacji która jest abstrakcyjna w spójną całość, która może być następnie zapamiętana. Może wyrazić jedną rzecz na wiele sposobów. Potrafi zebrać uwagę osób i podtrzymać ją. Jest to brama która musi zostać zaproszona lub chciana, dopiero wtedy głęboko wpłynie na słuchaczy.
BRAMA 57
Brama intuicyjnego wglądu. Daje dostęp do konsekwentnej energii do doświadczania intuicji i poznania poza fizyczną rzeczywistością. Może mieć trudność z uzyskaniem czystości wizji. Ponieważ brama ta jest podłączona i świadoma bezpośredniej rzeczywistości wokół, może wyczuć co nadchodzi i wprowadzić poczucie strachu o przyszłość. Jest to brama łącząca z prawym uchem, osoba z tą bramą jest prawdopodobnie wrażliwa na dźwięk. Może odczytywać wiele informacji z tonu mówiącej osoby.
BRAMA 58
Brama żywotności jest to energia pełna zapału i radości życia. Zawiera niezaspokojone pragnienie aby uczynić je lepszym, rzuca wyzwanie normom aby znaleźć lepszą drogę. Ludzie z tą bramą zawsze mają uśmiech na swojej twarzy. Ci ludzie intuicyjnie rozumieją naturę radości i nie biorą rzeczy zbyt poważnie do siebie… poza radością, którą chcą wyrażać. Jednakże, jeśli osoby nie żyją zgodnie ze swoją strategią, zgodnie z dualistycznym systemem życia, mogą oni reprezentować coś zgoła przeciwnego. Ludzie z brama 58 mogą być jednymi z najbardziej zgorzkniałych osób, ale pochodzić to będzie z tego zrozumienia potencjału radości a niemożliwości jej doświadczenia i wyrażania. Radość może być przywrócona przez życie zgodnie ze swoją strategią i czekaniem na właściwy czas do wprowadzania korekt w życie. Ostateczne piękne tej energii jest w tym, że wywodzi się z energii mistrzostwa i korekcji. Cała ta krytyczna energia o której mówiliśmy w logicznym obwodzie jest po to, aby pomóc ludziom odkryć radość. Jest to tak proste.
BRAMA 59
Brama seksualności, jest energią uwodzenia i bramą wejściową do mocy jaka znajduje się w centrum sakralnym. Brama płodności. Energia która może napędzać do płciowego rozmnażania się. Jest to energia, która przełamuje bariery i prowadzi do intymności na poziomie seksualnym jak i w zwyczajnych, codziennych kontaktach.
BRAMA 60
Brama akceptacji. Aby coś zaczęło się dziać potrzebne jest pchnięcie, przypływ energii. Brama ta znajduje się w korzeniu, jest w niej potencjał do zaakceptowania limitów jakie przyniosło życie, jest w stanie pracować w nich i znaleźć w tym wolność. Jeśli posiadasz tę bramę to prawdopodobnie pomimo presji nie dajesz się jej poddać. Potrafisz cierpliwie podejść do projektu i czekać na potrzebne elementy niezbędne do wykonania następnych kroków.
BRAMA 61
Brama tajemnicy, sięga do nieznanego. Energia, która zadaje pytanie ,,dlaczego”. Może sięgać do poznania odpowiedzi, lub tylko dla spotu. Jest to umiejętność ,,poznania” nie poprzez logikę, lecz czyste „ja wiem”. Możesz nie wiedzieć, skąd coś wiesz, to po prostu w tobie jest. Osoba z tą brama chce poznać tajemnice życia.
BRAMA 62
Brama detalu, energia małego detalu. Jest to przynoszenie nazw temu co jeszcze jest nienazwane. Nazywając coś i przypisując zakres jakiejś rzeczy lub konceptowi powstaje baza do dyskusji. Brama 62 podobnie jak Brama 17 posiada pomysły, ale ponieważ jest bezpośrednio połączona do gardła, jej potencjał do dostępu energii wzrasta. Brama 62 jest bramą praktyczną, ludzie ją posiadający mają potencjał do organizacji rzeczy i dostarczenia praktycznych dróg do implementacji tego co przynosi brama 17. Ludzie z bramą 62 zazwyczaj mają bardzo uporządkowaną szafę, sami są osobami bardzo zorganizowanymi. Nawet jeśli na takich nie wyglądają, wiedzą gdzie wszystko się znajduje. Brama 62 pyta: ,,co jeśli zrobilibyśmy to tak? Co jeśli umieścimy to w innym miejscu a pozostałe rzeczy w innym? Może bylibyśmy w stanie stworzyć zorganizowany wzór?”. Jest to brama programisty komputerowego albo profesjonalnego organizatora. Brama ta ma zawsze jakiś praktyczny eksperyment w procesie. Determinuje testy statystyczne do wykonania, jakich narzędzi użyć. Jest to brama artykulacji planów i idei w sposób zorganizowany i logiczny. Łączy wymiar możliwości z centrum gardła i tworzy, poprzez artykulację, możliwość manifestacji.
BRAMA 63
Brama zwątpienia, energia logicznego kwestionowania. Pierwszy krok analizy w logicznym obwodzie. Gdy wynaleziono pierwszy telefon, przez tą bramę zadano pytanie „czy jest to bezpieczne? Czy będzie pracować? Czy ludzie rzeczywiście będą tego używać?”. Ta energia daje napęd do odnalezienia odpowiedzi poprzez logikę.
Brama 63 zawiera inspirację do logiki. 63 sama w sobie jest pełna zwątpienia i podejrzenia, domaga się dowodu. Zawiera w sobie wyzwania. Zwątpienie i podejrzenie są energią i tak jak każda inna energia, płyną. Ludzie z tą bramą posiadają jej cechy, potrafią wątpić nawet w swoje zdolności i myśli. Energia tej bramy powinna być skierowana w stronę informacji, nie w stronę ludzi i samego siebie. Służy ona do korekty informacji krążącej w świecie. Innym aspektem jest rozpoznanie, że to zwątpienie jest tylko myślą w głowie lub ideą, niekoniecznie prawdziwą. Potrzeba czasu żeby usprawiedliwić zwątpienie, potrzebujesz dowodów. Jeśli bez ograniczeń udzielasz swojej energii podejrzliwości i wątpliwości, spotkasz się z oporem i sprzeciwem. Zwątpienie najlepiej pozostawić w głowie, dopóki nie zbierzesz dowodów. Czekaj na zaproszenie do podzielenia się swoją opinią.
BRAMA 64
Brama zamętu, energia abstrakcji. „Posiadamy wszystkie małe części układanki, jak je razem połączymy?” Otrzymywanie inspiracji, wizji. Umiejętność zidentyfikowania wszystkich jej części, ale trudność w zrozumieniu całości. Może przynosić lęk i frustrację, trudność w znalezieniu rozwiązań, następnych kroków w realizacji.
Linie (Lines)
Linie doprecyzowują charakter Profilu oraz Heksagramu, Bramy. To liczba od 1 do 6, po przecinku po liczbie Bramy, związana z jedną z sześciu poziomych linii w figurze heksagramu. Na 360 stopniowym kole kosmogramu, Mandali Rave w Human Design, wyznacza ją dokładny stopień aktywacji Bramy poprzez daną planetę. Każda linia zajmuje około jeden stopień (360 stopni : 64 Bramy-Heksagramy : 6 Linii). Żeby sprawdzić znaczenie danej linii Bramy, potrzebujemy sprawdzić Heksagram z nią skojarzony, wraz z opisem jego znaczenia, charakterem danej linii i jej fazą pozytywną lub negatywną (exalted lub detriment). Można to sprawdzić w The Complete Rave I’Ching, w języku angielskim. Uzyskamy dzięki temu kluczowe informacje odnoszące się do aktywacji Bram czyli naszych potencjałów, kiedy są pod wpływem danej planety związanej z jakimś obszarem życia. Twój Profil w systemie Human Design utworzą wartości Linii Słońca-Ziemi(ich wartości po przecinku liczby Bramy są takie same) - są podane przy symbolach Słońca i Ziemi u góry kolumn - czarnej kolumny Osobowości (Personality-Mind) - pierwsza z ról Profilu, i - czerwonej kolumny Projektu (Design-Body) - druga z ról Profilu. Poniżej ogólne znaczenie linii w strukturze Heksagramu.
Pierwsza linia
Przyjrzyjmy się strukturze heksagramu. Kiedy patrzymy na pierwszą linię, pierwsza linia jest podstawą. Bardzo ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że wszystkie pierwsze linie są w zasadzie niepewne. Tak więc, jeśli masz pierwszą linię w swoim profilu lub masz pierwszą linię w dowolnym z aktywowanych heksagramów, jest to aspekt twojej natury, który zawsze może być niepewny, chyba że znajdzie solidne podstawy. Tematem linii jest introspekcja. To znaczy studiować, zagłębiać się w rzeczy, aby dowiedzieć się, czy coś jest naprawdę solidne, czy nie. Taka jest natura pierwszej linii. Tak więc, gdy masz do czynienia z pierwszą linią w profilu, na przykład kimś, kto ma 1/3, kimś, kto ma swoją osobowość Słońce/Ziemia w pierwszej linii i projekt Słońce/Ziemia w trzeciej linii, kiedy patrzysz na naturę ich osobowości — pamiętaj, że osobowość jest tym, za kogo myślimy, że jesteśmy — wtedy wiemy, że w swojej osobowości interesują się znajdowaniem podstaw rzeczy, odkrywaniem, co jest bezpieczne, aby móc czuć się komfortowo i stabilnie oraz być produktywnym. Najważniejszą rzeczą w byciu pierwszą linią jest to, że tylko wtedy, gdy masz solidne podstawy, możesz iść naprzód.
Druga linia
Druga linia jest inna. Jest binarna; lub jeśli wolisz - biegunowość - przeciwny biegun, dla pierwszej linii. Tam, gdzie pierwsza linia studiuje i musi znaleźć fundament, druga linia jest naturalna. Jest to naturalne w tym sensie, że tkwią w niej dary, które można wywołać. To jedna z najważniejszych rzeczy do zrozumienia w drugiej linii. Większość ludzi odnosi drugą linię do nieśmiałości, na przykład 59. heksagram, druga linia. Ale jedną z rzeczy, które należy wyjaśnić we wszystkich drugich liniach, jest to, że drugie linie lubią być pozostawione w spokoju. I że jedyną rzeczą, która naprawdę ich zmieni, jest moment, w którym zostaną wezwani. Druga linia to linia rzutowania. A projekcja jest taka, że ​​z zewnątrz patrzy do środka, i oni coś widzą. Struktura heksagramu może być postrzegana jako dwupiętrowy dom. To znaczy na parterze, na poziomie ulicy i jedno piętro wyżej. Kiedy patrzysz na drugą linię, druga, jeśli wolisz, linia to okna, na parterze na pierwszym poziomie. Jedną z rzeczy jest to, że jeśli jesteś w drugiej linii, to naprawdę bardzo przypomina to chodzenie po tej przestrzeni z włączonymi światłami i otwartymi oknami, a nocą na zewnątrz odbywa się parada. Każdy może zajrzeć i cię zobaczyć. Gdziekolwiek masz drugą linię w swoim projekcie lub jeśli masz drugą linię w swoim profilu, ludzie zawsze to widzą w tobie, widzą w tym potencjał i zawsze próbują to wydobyć. Kiedy więc widzisz drugą linię, rozpoznaj, że czekają na telefon, niezależnie od tego, czy jest to wezwanie do miłości, wezwanie do kariery, wezwanie do duchowości.
Trzecia linia
Trzecia linia to zakończenie procesu dolnego trygramu. Trzecia linia, ponieważ jest zakończeniem, i więcej, jest odskocznią, przeskokiem do następnego trygramu, zarówno trzecia, jak i czwarta linia są z natury niestabilne. Oznacza to, że istnieje duży potencjał mutacyjny, szczególnie w trzeciej linii. Trzecia linia to linia prób i błędów. W chwili, gdy widzisz trzecią linię w swoim profilu lub w swoim projekcie, musisz rozpoznać, że twoja rola w tym życiu, to znaczy twój ruch w tym życiu, polega na odkrywaniu metodą prób i błędów. A to oznacza, że ​​jesteś tutaj, aby odkryć, co nie działa, że ​​możesz czuć się bardzo nieswojo, chyba że zrozumiesz swoje możliwości. Tematem trzeciej linii jest adaptacja. To znaczy zdolność w nas do radzenia sobie z okolicznościami, które wynikają z każdej sytuacji. Trzecia linia jest głęboko obdarzona swoją odpornością, aby móc radzić sobie z różnymi rzeczami. Rzeczy zawsze wpadają na trzecią linię. Jeśli masz trzecią linię w swoim profilu, coś może na ciebie wpaść, mogą się zdarzyć wypadki. To jest rodzaj rzeczy, w których trzeba zobaczyć, że największą trudnością w ludzkim duchu jest sposób, w jaki trzecia linia jest traktowana w życiu. Wiesz, karzemy błędy. A jednak trzecia linia jest tutaj, aby dowiedzieć się, co jest nie tak z rzeczami. Jest tutaj, aby odkryć, co nie działa. Tak często wygląda to na błąd. Wchodzą w związek i związek się rozpada, i odkrywają, że w tym związku wiele się nie udaje. W tym samym czasie jest zarówno samoobwinianie, jak i palec wskazujący z zewnątrz, że to był błąd, że zrobiłeś coś złego i tak dalej i tak dalej. Wszystko w byciu istotą trzeciej linii polega na zrozumieniu, że życie to proces prób i błędów, jesteś tutaj, aby dowiedzieć się, co naprawdę działa, i jesteś tutaj, aby wszyscy wiedzieli, co nie działa, ponieważ to jest twój dar.
Czwarta linia
Kiedy przechodzimy do wyższego trygramu, zmieniamy się, z niższego trygramu, który jest zaabsorbowany sobą, do wyższego trygramu, który ma znacznie więcej cech transpersonalnych. Teraz czwarta linia to linia braterstwa i sióstr. Chodzi o zdolność do uzewnętrzniania, ale także do uzewnętrzniania w zamkniętym kręgu. Czwarta linia to linia okazji. Bycie wykorzystującym okazje i sytuacje jest naturalne dla czwartej linii. A szansa tkwi w kręgu relacji. Im więcej ludzi znasz, tym więcej możliwości jest możliwych jako czwarta linia. Nie tylko to, bo kiedy masz coś do powiedzenia, masz zdolność wpływania na tych, których znasz. W czwartej linii nigdy nie kochaj nieznajomego. Nigdy nie zostawiaj kochanka, dopóki nie będziesz miał innego kochanka. Nigdy nie opuszczaj pracy, dopóki nie masz innej pracy. Zawsze trzeba czekać na taką okazję. Ale prawdziwym darem istnienia czwartej linii jest ich zdolność wpływania na tych, których znają. Najgorszą rzeczą dla istoty z czwartej linii jest próba wpłynięcia lub nawiązania relacji z nieznajomym. Czwarta linia to podstawa górnego trygramu. To podłoże, jeśli wolisz; harmonia jednego. Jednym z najważniejszych zadań czwartej linii jest tworzenie podstaw tego, jak radzimy sobie z innymi. Tam, gdzie pierwsze trzy linie dotyczą tego, co się z nimi dzieje i ich odkrycia w ich osobistym doświadczeniu, górny trygram dotyczy sięgania przez kanał, most i spotkania z kimś innym. Są bardziej świadomi drugiego. Więc jeśli chodzi o czwartą linię, oni nie chcą studiować podstaw, to jest praca pierwszej linii. Chcą móc dostarczyć fundament i uzewnętrznić go innym.
Piąta linia
Kiedy dochodzimy do piątej linii, dochodzimy do wzniosłej linii projekcji w projekcie, a jednocześnie linii, która na tym cierpi. Piąte linie niosą w sobie bardzo silną projekcję w sposobie, w jaki są postrzegane przez innych. Oczekuje się, że piąta linia może przynieść spełnienie procesu. To właśnie taką jakość w linii nazywamy uniwersalizacją. Jednak trudność z piątą linią, to okno na drugim piętrze; nie możesz tam łatwo zajrzeć i zobaczyć, co naprawdę tam jest. Możesz tylko projektować. Możesz tylko zgadywać. Możesz myśleć, że to jest to; możesz myśleć, że to jest to. Ale tak naprawdę nie możesz wiedzieć. Piąta linia ma tę zaletę, że mogą wpływać na innych, ponieważ istnieje otwartość na możliwość aby dotarły i dostarczyły. Ale jeśli tego nie zrobią, zostaną ukarani. Oznacza to, że ich reputacja jest karana. Kluczem do bycia piątą linią, kluczem do piątej linii w twoim profilu lub piątej linii w dowolnym z aktywowanych heksagramów, jest praktyczne zastosowanie tego. Moment, w którym ta piątka zajmuje się tym, co praktyczne, jest momentem, w którym może zadowolić projekcję, oczekiwanie. A za wypełnienie, spełnienie projekcji otrzymać swoje nagrody.
Szósta linia
Wreszcie dochodzimy do szóstej linii. Szósta linia jest zdecydowanie najbardziej złożona w naszych czasach i wieku, ponieważ jest to temat, który znajduje się pod presją mutacji. Żyjemy w świecie, w którym nowa długość życia podzielona jest na trzy segmenty. I ta nowa długość życia jest bardzo głęboko doświadczana przez istoty z szóstej linii. Wszystko w byciu istotą szóstej linii polega na zrozumieniu, że ich rolą w tym życiu jest bycie przykładem dla innych. To jest linia przejścia. I to przejście polega na przejściu przez proces obserwowanego - obserwatora do po prostu stawania się właściwym, przykładowym. W dzisiejszych czasach, wraz z pojawieniem się tej wiedzy i zdolnością dostarczenia istotom szóstej linii zrozumienia ich projektu, istnieje możliwość zupełnie nowego procesu dla nas wszystkich. Widzicie, kiedy zmieniliśmy się z istoty siedmiocentrycznej na istotę dziewięciocentryczną w latach osiemdziesiątych XVIII wieku, wiele rzeczy się zmieniło. Ale najważniejszą rzeczą, która się zmieniła, było to, że zmienił się proces szóstej linii. Istota z szóstej linii przejdzie przez okres swojego życia, cykl Saturna trwający około 28-29 lat, przez proces prób i błędów. Innymi słowy, zdobywając doświadczenie w świecie. Zanim dotrą do końca swojego cyklu Saturna, staną się bardziej odlegli, odosobnieni i bardziej zdystansowani. Przejdą od pesymizmu do optymizmu; odejdą od zaangażowania w bycie na uboczu. I w ich powściągliwości rozwiną zdolność rozpoznawania tego, co inni muszą wiedzieć, i bycia, stania się w tym sensie źródłem wskazówek dla innych. Szósta linia uosabia cechy przywództwa i zaufania. Ale moment, w którym zmieniła się konfiguracja centrów, jest momentem, w którym zmieniła się szósta linia, ponieważ nie mogła już po prostu kontynuować swojej metodologii dystansu, starzejąc się, ochładzając, i osiągając punkt hipokryzji. Jeśli naprawdę chcesz zrozumieć sposób, w jaki szósta linia działała przez większość naszej historii ludzkości, wszystko, co musisz zrobić, to spojrzeć na dziesiąty heksagram w szóstej linii i przeczytać wzniosłość, majestat (exaltated) i szkodę, zepsucie (detriment) – dwie podstawowe fazy tego, czym jest byt szóstej linii. Ale dzisiaj szósta linia, będąc na uboczu, osiąga punkt, kiedy Chiron powraca między 50 a 51 rokiem życia, kiedy muszą zejść z dachu, z obserwatorium. Innymi słowy, muszą wrócić na świat. Nie tylko jako ktoś, kto może przewodzić i mówić innym, co mają robić, ale jako ktoś, kto sam jest ucieleśnieniem poprawności. Więc jeśli nosisz szóstą linię w swoim profilu, jest to dla Ciebie bardzo ważne. Ta ostatnia faza, faza po-Chironowa, jest prawdziwym rozkwitem naszego gatunku w naszych czasach dzięki naszemu projektowi. I dopiero wtedy, gdy dojdziemy do tego punktu, możemy naprawdę zacząć, poprzez syntezę własnego procesu życiowego, naprawdę legendarnie rozkwitnąć, jako bohater swojej linii.
We wszystkich moich pracach zawsze przypominam ludziom, że z chwilą, gdy wyjdą poza charakterystykę swojego projektu, gdy będą mogli założyć kostium swojego profilu i wypełnić swoją rolę, zawładną, wypełnią "mitologiczną", symboliczną rolę linii - esencją i prze-znaczeniem swojej linii ("Śledczy - 1, Pustelnik - 2, Męczennik - 3, Oportunista - 4, Heretyk - 5, Wzór do Naśladowania - 6”). I na tym skorzysta każdy, kto ma z nimi kontakt. Oni sami docenią piękno tego, czym jest być tutaj i poddać się formie, która została nam nadana.
Krzyże Wcielenia / Przeznaczenia
Co to jest krzyż wcielenia?
Jest to ścieżka (lub fabuła), którą masz przeżyć podczas swojego życia. To nie jest nieunikniony los - możesz zdecydować, że NIE będziesz podążał tą ścieżką. Ale przez większość czasu nie możemy powstrzymać się od wyrażenia naszego Krzyża, przynajmniej częściowo, ponieważ jest to to, co przychodzi nam naturalnie.
Gdyby życie było sztuką teatralną, Twój typ byłby rolą, jaką odgrywasz w tej produkcji. Na przykład „lokaj” może odgrywać rolę w przedstawieniu. Twoją rolą w tym życiu jest Twój Typ: Manifestor, Generator, Generator manifestacji, Projektor lub Reflektor, co oznacza, że ​​jesteś tutaj, aby inicjować, pracować, prowadzić lub zastanawiać się - w zależności od Twojego Typu.
Twój profil to osobowość lub postać, którą wnosisz do swojej roli. W przypadku lokaja część kamerdynerów jest cicha, niektórzy są surowi, niektórzy są niekompetentni (zwykle w komedii), niektórzy są mądrzejsi od swojego pracodawcy (Jeeves), niektórzy chronią swojego pracodawcę (Batman’s Alfred) itd. Są liczne sposoby na odgrywanie kamerdynerów!
Krzyż Wcielenia to fabuła, którą odgrywa postać w swojej roli.
Inaczej - Twój Krzyż Wcielenia może być traktowany jako szeroki cel w życiu, nieco bardziej konkretny dzięki twojemu typowi i profilowi, a następnie uszczegółowiony przez energie pozostałych Bram, które masz w sobie.
The Right Angle Cross of the Sphinx 4 / Prawy Krzyż Sfinksa 4 (1/2 | 7/13)
Jesteś tutaj, aby podążać tylko za samym sobą, być obecnym tu i teraz. Jesteś przesiąknięty teraźniejszością i swoim sposobem robienia rzeczy. Ta koncentracja na sobie jest twoim indywidualnym wkładem w świat. Chociaż nie jest twoim zamiarem dawanie innym wskazówek - robisz to. Kiedy podążasz za głosem serca i robisz swoje - inni, inspirowani Twoim przykładem mogą odkryć, że to jest też ich kierunek i podążyć za Tobą. Rób rzeczy po swojemu, byle z pasją.
Juxtaposition Cross of Self-expression / Centralny Krzyż Autoekspresji (1/2 | 4/49)
Twój Krzyż ma energię wyrażania siebie. Jesteś tutaj, aby być inny i robić swoje. To dzięki indywidualnej ekspresji reszta z nas może patrzeć i dostosowywać się do nowych pomysłów, z którymi czujemy rezonans. Zrozum jednak, że indywidualizm nie zawsze jest adaptacyjny, a niektóre wyrażanie siebie odstrasza innych. Taka jest natura energii i nie jest to nic osobistego.
The Left Angle Cross of Defiance 2 / Lewy Krzyż Oporu 2 (1/2 | 4/49)
Twój Krzyż wnosi energię, która przeciwstawia się kontrolowaniu wpływów. Jesteś tutaj, aby uosabiać wyrażanie siebie. Będą ludzie, którzy będą próbowali narzucić zasady, jak możesz to zrobić. Twoja energia polega na przeciwstawianiu się tym regułom, ponieważ jak ktokolwiek może nałożyć ograniczenia na wyrażanie siebie? Jesteś tutaj, aby upewnić się, że masz swój unikalny głos i nikt nie może tego głosu stłumić.
The Right Angle Cross of Sphinx 2 / Prawy Krzyż Sfinksa 2 (2/1 | 13/7)
Energią tego Krzyża jest widzieć i być otwartym na możliwości. Jesteś tutaj, aby nas prowadzić, pokazując nam wiele możliwych kierunków i sposobów tworzenia pięknego świata. Wskazujesz wiele możliwych dróg, które możemy wybrać, lub sugerujesz alternatywne trasy. Jednak możesz mieć trudności z wyjaśnieniem, dlaczego wybrać tę sugerowaną trasę.
Juxtaposition Cross of Driver / Centralny Krzyż Kierowcy (2/1 | 49/4)
Energia twojego Krzyża nada kierunek w twoim życiu. Ten kierunek będzie powiązany z odkryciem prawdy - twojej prawdy, prawdy osób wokół ciebie i być może prawd uniwersalnych. Ta energia da ci spójny kierunek w twoim życiu i spróbujesz przyciągnąć ludzi wokół siebie na ścieżkę poznania Prawdy.
The Left Angle Cross of Defiance / Lewy Krzyż Oporu (2/1 | 49/4)
Niezależnie od tego, czy jesteś świadomy tej energii, czy nie, jesteś tutaj, aby wyjść z szeregu i reprezentować „inny” sposób robienia rzeczy. Twoje postrzegane nieposłuszeństwo może być małe lub wielkie, ale Twoim celem jest tutaj doprowadzenie do odchyleń od normy. W większości przypadków spowoduje to niewielkie odchylenia w akceptacji. Wynika to nie z twojego działania, ale raczej z postrzegania twojego działania przez innych. W ten sposób użyczasz siebie społeczeństwu, ulepszając te rzeczy, które są zepsute i wymagają zmiany, aby były lepsze.
The Right Angle Cross of Laws / Prawy Krzyż Praw (3/50 | 60/56)
Masz energię, która popycha cię do życia w świecie praw i reguł. Jako małe dziecko z tym krzyżem, gdyby w twoim domu nie było reguł i praw, taki scenariusz mógł ci się wydawać niepokojący. Ten krzyż jest o przestrzeganiu praw grupy / społeczności. Energia krzyża ma właściwości mutacyjne, więc istnieje chęć ulepszenia prawa, ale nie jest to energia rewolucyjna. Ma zapewnić bardziej stopniową zmianę, ponieważ prawo stwarza swoje własne ograniczenia tempa zmian. Gdyby te ograniczenia zniknęły, wyglądałoby to jak chaos.
Juxtaposition Cross of Mutation / Centralny Krzyż Mutacji (3/50 | 41/31)
Ten krzyż niesie energię, aby spowodować mutację lub zmianę. Zmiany te są zwykle związane z zasadami lub prawami. Może się zdarzyć, że za każdym razem, gdy spróbujesz zmienić prawo, będziesz postrzegany jako dysydent. Jeśli dokonasz zmiany z pozycji władzy, możesz zostać uznany za skorumpowanego. Ale jesteś tutaj, aby być siłą mutującą w zmianie reguł i praw społecznych.
The Left Angle Cross of Desires(Wishes) / Lewy Krzyż Pragnień (3/50 | 41/31)
Ten Krzyż ma energię, by przewodzić zmianom w prawie i sposobie działania rzeczy. To zawsze będzie tworzyło napięcie, ponieważ zawsze znajdą się tacy, którzy chcą, aby rzeczy pozostały takie same, i ci, którzy bardzo chcą zmiany. Ten Krzyż jest o marzeniach i nadziejach na lepszą przyszłość. Jesteś tutaj, aby zamarzyć o lepszej przyszłości i zapewnić takie przywództwo, aby to się stało.
The Right Angle Cross of Explanation 3 / Prawy Krzyż Wyjaśnień 3 (4/49 | 23/43)
Twój Krzyż jest napędzany energią czwartej bramy, która daje „odpowiedź”, ale ta odpowiedź jest tak naprawdę tylko teorią, którą należy wyrazić, a następnie zweryfikować. Jesteś tutaj, aby wyjaśnić swoje teorie, a to jest duże wyzwanie. Wyjaśnienie, które podasz, będzie indywidualistyczne i aby logiczna teoria została zaakceptowana, musi przemówić do innych. Twoim zadaniem jest udzielenie reszcie z nas niezwykłego, keatywnego wyjaśnienia, takiego, o którym większość z nas by nie pomyślała. To właśnie ta energia wyciąga ludzkość z błędnych przekonań (świat jest płaski) lub trudnej sytuacji (globalne ocieplenie). Wtedy społeczeństwo musi zdecydować, czy to jest genialne, czy dziwaczne. Nie bierz tego do siebie, jeśli twój pomysł jest postrzegany jako dziwaczny, to tylko taniec między zbiorową i indywidualną energią.
Juxtaposition Cross of Formulization / Centralny Krzyż Rewolucji (4/49 | 8/14)
Jesteś tutaj, aby wyrażać swoje teorie na temat obserwowanych wzorców i tworzyć formuły, które wyjaśniają rzeczy. Nie jesteś tutaj, aby je udawadniać, ale po to, abyśmy mogli je zobaczyć i aby reszta z nas mogła się nad nimi zastanawiać. Energia twojego krzyża zapewnia mentalną zdolność widzenia tych formuł, a twoim głównym zadaniem jest ich wyrażanie, bez przywiązywania się do nich.
The Left Angle Cross of Revolution 2 / Lewy Krzyż Rewolucji 2 (4/49 | 8/14)
Twój Krzyż dotyczy rewolucji, która jest praktyczna. Jeśli wzór rewolucji pasuje i jest poparty faktami, to jest to zmiana, w którą jesteś skłonny zainwestować. Jeśli z drugiej strony jest to dobra teoria, ale nie ma na czym “stać”, to ją sobie odpuścisz. Jesteś tutaj, aby dokonywać praktycznych zmian.
The Right Angle Cross of Consciousness 4 / Prawy Krzyż Świadomości 4 (5/35 | 64/63)
Jesteś tutaj, aby być w strumieniu życia. Całe życie składa się z wzorców tańczących w rzece czasu. Twoja energia jest podstawą tych wzorców. Masz wrodzony dar rozumienia, że ​​chodzi o wzorce w życiu, w naturze i we wszechświecie. Jeśli idziemy z prądem, nasza energia jest zarezerwowana na doświadczanie rzeczy, które pojawiają się i znikają z naszego życia, i nie jest spędzana na próbach walki z prądem. Jesteś tutaj, aby być mądrym w tym obszarze i dzielić się swoim zrozumieniem z innymi.
Juxtaposition Cross of Habits / Centralny Krzyż Nawyków (5/35 | 47/22)
Twój Krzyż wnosi energię wzorców i nawyków i jesteś tutaj, aby mieć silny wpływ na te wzorce. W twoim przypadku będzie to w odniesieniu do twoich własnych wzorców, które są dla ciebie jak rytuał. Na przykład możesz mieć wzorce dotyczące tego, ile razy myjesz każdy ząb, którym autobusem złapiesz się do pracy, ile czasu zajmuje Ci obiad. Czasami możesz być bardzo nieelastyczny w tych sprawach, ale reszcie świata oferujesz to, że dzięki wzorom możesz znaleźć indywidualny rytm. Bez wzorców życie byłoby chaotyczne. Pomagasz zademonstrować siłę rytmu w życiu.
The Left Angle Cross of Separation 2 / Lewy Krzyż Separacji 2 (5/35 | 47/22)
Twój Krzyż ma energię, która chce maszerować we własnym rytmie. To energia, która szuka wzorców i rytmów, które działają dla Ciebie i niekoniecznie dla nikogo innego. Ten krzyż dotyczy separacji, ponieważ podczas twojej podróży przekonasz się, że wzorce innych ludzi nie działają dla ciebie. Świat potrzebuje ludzi, którzy poruszają się we własnym rytmie. Na przykład istnieje siła robocza głównego nurtu, ale też istnieje potrzeba, aby inni wypełnili lukę wokół niej, może to być praca w nietypowych godzinach, praca sporadyczna lub po prostu robienie całkowicie własnych rzeczy. Twój wzór / rytm jest dla Ciebie ważny i to Twoje poczucie indywidualności oferujesz światu.
The Right Angle Cross of Eden 3 / Prawy Krzyż Raju 3 (6/36 | 12/11)
Więc zostałeś wyrzucony z Raju, a przynajmniej tak wyglądały dla ciebie narodziny. Wielu niosących ten Krzyż niechętnie wchodzi na świat, ponieważ łono zapewnia wszystko, co jest potrzebne. Z biegiem czasu masz energię, aby wyjść i odkrywać świat i żyć życiem. Ostatecznie wasza energia dotyczy eksploracji, a nie powrotu do Edenu, ale pójścia naprzód i znalezienia kawałka Edenu na ziemi, a następnie podzielenia się nim z otaczającymi was osobami.
Juxtaposition Cross of Conflict / Centralny Krzyż Konfliktów (6/36 | 15/10)
Energia, którą wnosisz do tego życia, polega na znajdowaniu swoich okazji poprzez nawiązywane relacje. Konflikt, który musisz znieść, polega na znalezieniu równowagi między uczuciem wyrzucenia z Raju a radością życia na ziemi. Część z was będzie walczyć o utracony Eden, a druga będzie cieszyć się radością życia. Wykorzystaj swoje relacje, aby znaleźć okazję do wniesienia radości do swojego życia.
The Left Angle Cross of Plane 2 / Lewy Krzyż Równi 2 (6/36 | 15/10)
Jesteś tutaj, aby być ziemskim przewodnikiem. Energia Twojego Krzyża dotyczy życia na płaszczyźnie ziemskiej. Jesteś tutaj, aby uczyć innych i być przykładem, że żyjąc zgodnie ze swoim modelem HD, otrzymamy dokładnie to, czego potrzebujemy. Może nie to, czego nasz umysł myśli, że potrzebujemy, ale to, czego potrzebuje nasze ciało i dusza. Jesteś tutaj, aby być strażnikiem pomyślnego życia na ziemi w tym materialnym świecie.
The Right Angle Cross of Sphinx 3 / Prawy Krzyż Sfinksa 3 (7/13 | 2/1)
Z Krzyżem sfinksa przynosisz przywództwo, które prowadzi i kieruje, tak jak twoja energia wspiera wizję przyszłości. Jest to prawdopodobnie najbardziej aktywny krzyż poszukiwania przywództwa, ale dążenie do przywództwa w tobie będzie zależało od twojego profilu i reszty składników twojego wykresu. ZMasz naturalny talent, aby analizując przeszłe wzorce móc przewidzieć do czego doprowadzą w przyszłości. To jest twój największy atut, jaki możesz wyeksponować w swoim przywództwie.
Juxtaposition Cross of Interaction / Centralny Krzyż Przywództwa (7/13 | 23/43)
Twój Krzyż jest zmuszony do zaangażowania się w przywództwo. Niekoniecznie oznacza to przejmowanie przewodnictwa, ale może objawiać się jako indywidualny wkład w coś większego. Poczujesz potrzebę zaangażowania się w politykę lub w działania innych organizacji, które zapewniają przywództwo. Twój Krzyż niesie bramy przywództwa, które wspierają Cię w tym przedsięwzięciu, a Twój profil czwartej linii może przyczynić się do zapewnienia możliwości za pośrednictwem sieci społecznościowej. Czy to zawsze jest profil 4-liniowy?
The Left Angle Cross of Masks 2 / Lewy Krzyż Masek 2 (7/13 | 23/43)
Oczekuje się, że Twój Krzyż będzie prowadził, gdy istnieje pilna potrzeba, aby ktoś zgłosił się i znalazł rozwiązanie problemu. Z tą energią będzie istniało oczekiwanie, że przyjdziesz i uratujesz sytuację. Przygotowanie jest dla Ciebie kluczowe, ponieważ oczekiwania są duże. Upewnij się, że jesteś gotowy do wykonania zadania, lub odrzuć je, ponieważ konsekwencje niepowodzenia mogą być ogromne.
The Right Angle Cross of Inspiration(Contagion) 2 / Prawy Krzyż Zarażania 2 (8/14 | 30/29)
Energia twojego Krzyża ma być pomocnikiem poprzez twój indywidualny wysiłek. Twoja pasja i wyrażanie podekscytowania są zaraźliwe i inspirują innych do podążania za twoim przykładem. Ta energia oznacza, że ​​jest mało prawdopodobne, abyś był naśladowcą innych, a już na pewno nie cały czas. W pewnym momencie zaczniesz robić rzeczy po swojemu a to z kolei pobudzi innych, aby podążyli za Tobą.
Juxtaposition Cross of Contribution / Centralny Krzyż Wkładu (8/14 | 55/59)
Energia tego Krzyża chce wnieść swój pożyteczny wkład w społeczeństwo. Na przykład w filmie „It’s a Wonderful Life” widzimy motywację George’a i Mary, aby wziąć ślub, kupić stary dom i spędzić życie na ciągłym naprawianiu go. Ty też masz ochotę znaleźć jakiś projekt i wziąć go pod swoje skrzydła, naprawiając go i ulepszając. To będzie twój wkład w społeczeństwo.
The Left Angle Cross of Uncertainty / Lewy Krzyż Niepewności (8/14 | 55/59)
Energia twojego Krzyża zapewnia ci chęć zdobycia odpowiedniego domu, odpowiedniej działki i wszelkiego rodzaju fajnych rzeczy. Podstawową niepewnością tego Krzyża jest pytanie: “Czy mam właściwy (dom, samochód, ziemię, torebkę, buty itp.)”’. Wszyscy ludzie z tym krzyżem mają 55 bramkę, która reprezentuje melancholię i falę od radości do smutku iz powrotem. Cała sztuka życia tym Krzyżem polega na uświadomieniu sobie, że zmiany “smutek - radość” są jak huśtawka, zawsze w ruchu. Wiedz, że kiedy czujesz melancholię, już nadchodzi radość. To dzięki tej świadomości i skupieniu wnosisz szczęście do swojego życia. Ponieważ z czasem twoje decyzje wydają się słuszne, wiedz, że dokonałeś właściwego wyboru.
The Right Angle Cross of Planning 4 / Prawy Krzyż Planowania 4 (9/16 | 40/37)
Jesteś tutaj, aby przyczynić się do planowania dla swojej rodziny, grupy lub społeczności. Masz energię, aby przyglądać się niezbędnym szczegółom i jednocześnie potrafić skupić się na tym, co należy zrobić. Nie chodzi o określenie, skąd będą pochodzić energia lub zasoby finansowe, ponieważ za to odpowiada ktoś inny. Twoja zdolność planowania opiera się na zrozumieniu priorytetów grupy, z którą pracujesz. Skupiasz się na celach, a nie środkach.
Juxtaposition Cross of Focus / Centralny Krzyż Skupienia (9/16 | 64/63)
Kieruje Tobą energia szukająca wyraźnego fokusu, szczególnie w tematyce planowania. Podobnie jak agent biuro podróży, możesz buszować po Internecie, próbując znaleźć wszystkie logiczne wybory. Jednak nie zawsze jest to najbardziej produktywny sposób działania tej energii. Najlepiej zrobisz, relaksując się w trakcie zadania i pozwalając fokusowi pojawić się naturalnie. Korzystając z przykładu biura podróży, zamiast analizować logicznie kolejne opcje, zastosuj zrelaksowane podejście i pozwól, aby poszczególne fakty same, w naturalny sposób połączyły się ze sobą. Dzięki tej metodzie najskuteczniej znajdziesz właściwy fokus i wniesiesz swój wkład we wszystko, co robisz.
The Left Angle Cross of Identification 2 / Lewy Krzyż Utożsamienia 2 (9/16 | 64/63)
Twój Krzyż niesie energię potrzebną do wielkiego skupienia i wkładu. Twoja zdolność do skupienia się i bycia silnym współpracownikiem jest bezpośrednio związana z nagrodami i bezpieczeństwem, które otrzymujesz. Nie pasujesz do ryzykownej i niepewnej kariery np. takiej, w której zamiast dochodu otrzymujesz akcje lub potencjalną przyszłą premię. Nie jesteś osobą dla rozpoczynającego działalność Google, ponieważ potrzebujesz stabilności. Dzięki tej stabilności możesz głęboko skupić się na wszystkim, co robisz i wnieść niezwykle duży wkład.
Right Angle Cross of the Vessel of Love 4 / Prawy Krzyż Naczynia Miłości 4 (10/15 | 46/25)
Energia Twojego Krzyża opiera się na miłości. Miłość do ducha, do ciała, do ludzkości i do siebie. Jesteś ucieleśnieniem miłości. Twoja miłość jest motywowana do znalezienia miłości własnej. Twój Krzyż szuka sposobu, by wyrazić siebie jako indywidualny przykład miłości, którą wszyscy widzą.
Juxtaposition Cross of Behavior / Centralny Krzyż Zachowań (10/15 | 18/17)
Twój Krzyż ma energię, by kierować i korygować zachowanie innych. Energia ta obejmuje opinie oceniające proces logiczny i poprawki, aby usprawnić sposób jego wykonywania. Celem jest znalezienie lepszego sposobu robienia rzeczy i przyniesienie większej radości z życia. Jednak zdaj sobie sprawę, że te osoby, które poprawiasz i którym doradzasz, nie zawsze polubią Twoje sugestie. Angażując się w proces naprawczy, pamiętaj o przestrzeganiu swojego typu i strategii Human Design.
The Left Angle Cross of Prevention 2 / Lewy Krzyż Prewencji 2 (10/15 | 18/17)
Twój Krzyż niesie energię do badania zachowania. Analizujesz zachowanie, a następnie komentujesz, aby je poprawić. Siłą napędową tutaj jest zapobieganie trudnościom lub obrażeniom poprzez korygowanie zachowania lub jego przerywanie, zanim dojdzie do potencjalnej katastrofy. Ta energia może być czasami nieco osądzająca i dyktatorska. Bądź świadomy swoich działań, ponieważ czasem będą one skuteczniejsze, jeśli złagodzisz ich styl. Jesteś tutaj, aby pomagać innym unikać potencjalnie szkodliwych zachowań, korygując to, co wydaje się ryzykowne i chwaląc to, co wydaje się dobre.
Right Angle Cross of Eden 4 / Prawy Krzyż Edenu 4 (11/12 | 6/36)
Wchodzimy w ciało z eterycznego świata, który ma lekkość i brak gęstości. Ten świat jest gęsty i ciężki. Jesteś tutaj, aby uczyć i przekazywać znaczenie doświadczenia cielesnego. Przychodzisz z Krzyżem Edenu i jesteś tutaj, aby wyrazić tę filozofię będąc w ciele. Niektórzy mogą być obciążeni ciężarem, a inni mogą poruszać się, aby wyrazić znaczenie bycia w ciele i tego, jak nim żyć. Możesz doświadczyć emocjonalnej oscylacji między tymi dwoma punktami widzenia.
Juxtaposition Cross of Ideas / Centralny Krzyż Idei (11/12 | 46/25)
Masz skłonność do wyrażania swoich pomysłów. Energia Twojego Krzyża wspiera filozofowanie i porządkowanie myśli, zwłaszcza na temat bycia w ciele. Chodzi o fizyczne doświadczenie bycia człowiekiem. Masz energię, aby uczyć lub być prorokiem i przemawiać do świata.
The Left Angle Cross of Education 2 / Lewy Krzyż Edukacji 2 (11/12 | 46/25)
Masz Krzyż Edukacji i energię, która wspiera wartość edukacji. Masz być zwolennikiem edukacji, ponieważ jest ona dla nas środkiem do lepszego zrozumienia tego, kim jesteśmy. Kiedy rozumiemy, kim jesteśmy, mamy szansę ewoluować. Edukacja jest podstawą tej ewolucji i jesteś tutaj, aby być zaangażowanym i pomagać w udostępnianiu jej wszystkim.
The Right Angle Cross of Eden 2 / Prawy Krzyż Edenu 2 (12/11 | 36/6)
Twój Krzyż ma energię i motywację, by iść i odkrywać świat - ale tak naprawdę nie chodzi tylko o ciebie. Jest to energia, która zmusza cię do zabierania innych na swoją wyprawę. To jest ta siła, która wyprowadziła nas z rajskiego ogrodu. Ta energia ma również powiązania ze sztuką i nadaniem ekspresji jej formy. Ten krzyż może przejść przez okresy smutku, ponieważ na świecie jest wiele rzeczy, które nie są podobne do Edenu. Ale nie bój się chęci przewodzenia lub dzielenia się. Twoja potrzeba eksploracji świata dojdzie do skutku, ponieważ po to właśnie jesteś.
Juxtaposition Cross of Articulation / Centralny Krzyż Artykulacji (12/11 | 25/46)
Twój Krzyż niesie ze sobą szczególną energię dzielenia się słowem. Twoja energia polega nie tylko na samej skutecznej artykulacji słów, ale także jest energią miłości zawartej w przesłaniu. Masz dar zarażania ludzi wokół siebie tym, co mówisz. Wykorzystaj swój prezent, aby dokonać zmiany na lepsze we wszystkim, co robisz.
The Left Angle Cross of Education / Lewy Krzyż Edukacji (12/11 | 25/46)
Jesteś tutaj, aby uczyć innych poprzez wykłady. Twój styl nie polega na chęci dzielenia się swoją prawdą ze wszystkimi, ale bardziej na wyjaśnianiu tym, którzy są gotowi usłyszeć Twój przekaz. Żyjąc zgodnie ze swoim typem i strategią, znajdziesz publiczność, która jest otwarta i podatna, aby usłyszeć, co masz do powiedzenia. Jesteś tutaj, aby przekazać swoje przemyślenia w każdej dziedzinie, którą sie pasjonujesz.
The Right Angle Cross of the Sphinx / Prawy Krzyż Sfinksa (13/7 | 1/2)
Jesteś tutaj, aby intuicyjnie patrzeć na przeszłość. Jesteś tutaj, aby udzielać wskazówek, jak pogodzić przeszłość poprzez przyswojenie historii, aby wyciągnąć inspirację z tego, co już się wydarzyło.
Juxtaposition Cross of Listening / Centralny Krzyż Słuchania (13/7 | 43/23)
Jesteś tutaj, aby słuchać i zbierać historie wydarzeń i epizodów. Taka konfiguracja nie oznacza jednak talentu do wyrażania tych historii. Jest to historia, wydarzenie lub tajemnica, o której niewielu kiedykolwiek się dowie. Masz świetne umiejętności słuchania i jest wiele sposobów na wykorzystanie tego talentu. Prawnicy, lekarze i psychologowie korzystają z tej umiejętności, aby pomóc swoim klientom, zachowując poufność ich informacji.
The Left Angle Cross of Masks / Lewy Krzyż Masek (13/7 | 43/23)
Jako lewy krzyż masek jesteś tutaj, aby spojrzeć w przeszłość i nadać kierunek poprzez swój własny proces zmiany. Nosisz maskę, ponieważ jest na tobie presja, byś nadał kierunek. Czasami to oczekiwanie może sprawić, że poczujesz melancholię, gdy Twój Krzyż wyraża indywidualną energię, która szuka wyższej miłości do drugiego. Niezwykłe jest to, że twoja osobista energia dotyczy indywidualnej ekspresji, a ta czasami może mieć trudności próbując kochać innych, po prostu dlatego, że wtedy nie jest już tylko osobista... Pamiętaj, że aby znaleźć miłość, musisz wyruszyć w podróż samotnie, bo inaczej już byś ją miał. To jest twój proces zmiany, który demonstrujesz innym.
The Right Angle Cross of Inspiration(Contagion) 4 / Prawy Krzyż Zarażania 4 (14/8 | 29/30)
Twój Krzyż niesie w sobie energię bycia “dobrze zaopatrzonym” we wszystko co niezbędne. Masz także energię mówienia „tak” i podejmowania zobowiązań. Twoja konstrukacja energetyczna zawsze przyciągnie do Ciebie niezbędne zasoby, jednak ogromna chęć powiedzenia “tak” może doprowadzić do nadmiernego wysiłku i wypalenia. Musisz podążać za swoim typem i strategią Human Design i upewniać się, że Twoje zobowiązania dotyczą rzeczy, które Cię pasjonują. Ludzie będą garnąć sie do ciebie, aby móc skorzystać z twoich obfitych zasobów. Upewnij się, że poświęcasz swoją energię na rzeczy, które mają znaczenie na poziomie twojej duszy.
Juxtaposition Cross of Empowering / Centralny Krzyż Wzmocnienia (14/8 | 59/55)
Masz energiczny plan, aby uzyskać to, czego chcesz w tym życiu, a wiele z tego będzie zależeć od twojego bezpieczeństwa, zarówno finansowego, jak i romantycznego. Osiągniesz sukces w osiąganiu tych celów na dłuższą metę, jeśli będziesz postępować zgodnie ze swoim typem i strategią Human Design, ponieważ tak właśnie płynie energia. Jeśli zastosujesz się do tych wskazówek, romans będzie kluczem do twojego szczęścia. Jest to twoje ukryte pragnienie, aby być szczęśliwym i bezpiecznym jako osobisty sposób na wzmocnienie.
The Left Angle Cross of Uncertainty 2 / Lewy Krzyż Niepewności 2 (14/8 | 59/55)
Energią twojego Krzyża jest zapewnienie materiałów i bezpieczeństwa, aby zmniejszyć niepewność. W związku mówimy o domu, schronieniu, jedzeniu itp. W pracy mówimy o produkcie, pomysłach lub kierunku. Jest pustka energetyczna, którą wypełniacie. Są tacy ludzie, czy to rodzina, praca czy społeczność, które odczuwają tę niepewność i masz energię, aby zapewnić stabilność i dobra materialne, aby stłumić tę niepewność.
The Right Angle Cross of Love 2 / Prawy Krzyż Naczynia Miłości 2 (15/10 | 25/46)
Zrodzeni jako Naczynie Miłości, jesteście tutaj, aby w pełen miłości sposób wprowadzać ludzi w nurt. Wszystkie cztery bramy twojego Krzyża są połączone z centrum G / Tożsamości i, na głębszym poziomie, połączeniem z Duszą. Miłość do ducha, do ciała, do siebie i do ludzkości to cztery energie, które składają się na ten Krzyż. Z energią tego Krzyża ludzkość prowadzi dla was drogę. Chodzi o wprowadzenie ludzi w nurt miłości do siebie, siebie nawzajem i miłości do ludzkości.
Juxtaposition Cross of Extremes / Centralny Krzyż Skrajności (15/10 | 17/18)
Energia tego Krzyża polega na znajdowaniu rytmu w skrajnościach. Jesteś zmuszony znaleźć rytm we wszystkich aspektach swojego życia, ale może to być rytm ekstremalny. Może to wyglądać tak, jakbyś siedział do późna, a potem wcześnie wstawał, pracował na nocnej zmianie lub ćwiczył każdego dnia miesiąca, a potem nie robił nic przez dwa tygodnie. To są wszystkie przykłady posiadania rytmu, ale z ekstremalnym akcentem. Dobrze jest mieć te skrajności, ponieważ to kim jesteś.
The Left Angle Cross of Prevention / Lewy Krzyż Prewencji (15/10 | 17/18)
Jako Krzyż Zapobiegania mówisz z miejsca miłości i ostrożności, prowadząc innych, aby nie podążali za wzorcami lub ścieżkami, na których mogliby zostać zranieni. Chociaż twoim celem jest pełne miłości pomaganie innym w unikaniu negatywnych doświadczeń, twoje przewodnictwo nie zawsze będzie mile widziane. Upewnij się, że podążasz za swoim typem i strategią Human Design, a przez większość czasu ta energia zostanie w pełni zaakceptowana przez odbiorcę.
The Right Angle Cross of Planning 2 / Prawy Krzyż Planowania 2 (16/9 | 37/40)
Wnosisz energię entuzjazmu, aby znaleźć lepszy sposób na robienie rzeczy dla kolektywu. Ta logiczna energia jest wzmacniana, kiedy utożsamiasz się z tym, co chcesz poprawić, lub jesteś tym pasjonatem. Zwykle wykonujesz tę pracę, biorąc pomysły i dogłębnie je analizując, aby uczynić życie lepszym. Twoim kluczowym zadaniem jest połączenie ducha, „cheerleaderki” i talentu, jednocześnie szukając głębi rozwiązania. Twoim wyzwaniem będzie znalezienie zasobów, które pozwolą Ci dokonać tego, czego potrzebujesz, ponieważ musisz znaleźć to poza sobą.
Juxtaposition Cross of Experimentation / Centralny Krzyż Eksperymentów (16/9 | 63/64)
Masz tendencję do skupiania się na czymś, co cię interesuje. Kiedy naprawdę się z czymś utożsamiasz, dostaniesz się pod skórę i będziesz zobowiązany i zdeterminowany, aby to się stało. Trudno będzie ci odpuścić to, czego nie możesz zamanifestować. Jesteście tutaj, aby być zdeterminowani i postępując zgodnie ze swoim typem i strategią Human Design, sprawiacie, że to, z czym się identyfikujecie, ożywa.
The Left Angle Cross of Identification / Lewy Krzyż Identyfikacji (16/9 | 63/64)
Nosisz energię, by przyciągać ludzi do utożsamiania się z twoją sprawą. Niezależnie od tego, czy zbierasz pieniądze na cele charytatywne, sprzedajesz domy czy promujesz książkę, masz pomysł, aby ludzie identyfikowali się z obrazem, który malujesz. W istocie to podstawa logiki, połączona z charyzmą i entuzjazmem, która przyciąga ludzi do Twojej sprawy. Jesteś tutaj, aby gromadzić ludzi, którzy identyfikują się z tym, w co wierzysz.
The Right Angle Cross of Service / Prawy Krzyż Służby (17/18 | 58/52)
Twój Krzyż łączy cztery logiczne energie. Ołowianą energią jest opinia. Energia opinii daje wielką motywację do poprawiania i porządkowania rzeczy, abyś mógł żyć zdrowo, dłużej i bardziej radośnie. Służycie ludziom poprzez logiczne energie przewodnictwa, organizacji i korygowania. Może pojawić się chęć poczucia się, jakbyś był uzdrowicielem, ale ważne jest, aby zrozumieć, że jesteś przewodnikiem i każda osoba musi podjąć własne kroki, aby naprawdę uzdrowić.
Juxtaposition Cross of Opinion / Centralny Krzyż Opinii (17/18 | 38/39)
Jesteś tutaj, aby wydawać opinie. Nie wszystkie Twoje opinie będą popularne i nie zawsze będziesz mieć rację. Ale twoje opinie są ważne, aby pomóc w prawidłowym zachowaniu i wdrożeniu logicznego procesu, aby wnieść więcej radości do życia. Ponieważ uparty jest tym, jak zostałeś zaprojektowany, ważne jest, abyś pamiętał, że w związku musisz być z kimś, kto czuje się swobodnie w swobodnym wyrażaniu swoich opinii.
The Left Angle Cross of Upheaval / Lewy Krzyż Przewrotu (17/18 | 38/39)
Celem Twojego Krzyża jest zabrudzenie rąk, zabrudzenie i zamieszanie. Wnosisz energię, aby grzebać w problemach stojących w stagnacji i inspirując do oceny, korekty i udoskonalenia. Ta energia może wywołać pewne napięcie, ponieważ nie każdy chce, aby jego problemy zostały poruszone.
The Right Angle Cross of Service 3 / Prawy Krzyż Służby 3 (18/17 | 52/58)
Wnosisz energię, która mówi „weź się za siebie”. Główna energia dotyczny tutaj korygowania, a to ma na celu uczynienie życia lepszym i przyjemniejszym. Nie zawsze będzie to łatwe przesłanie do świata, ponieważ nie wszyscy są gotowi do zmian. Może to wydawać się osobiste, ale zdaj sobie sprawę, że tak nie jest. Czasami może zajść potrzeba złagodzenia dostarczenia wiadomości i upewnienia się, że adresat poprosi o poprawienie, w przeciwnym razie wystąpi większy konflikt. Jesteście tutaj, aby ukształtować ten świat, aby stał się lepszym miejscem.
Juxtaposition Cross of Correction / Centralny Krzyż Korekty (18/17 | 39/38)
Jesteś tutaj, aby korygować wzorce i odkrywać bardziej radosne życie. Jesteś tutaj, aby zrobić to dla innych, jednak zdajesz sobie sprawę, że korygowanie często nie jest mile widziane. Aby odnieść sukces i utrzymać zdrowe relacje, musisz trzymać się swojego typu i strategii Human Design w komunikacji. Musisz wyrażać swoją sugestie z taktem i ostrożnością. Jeśli to będziesz robić, możesz stać się naprawdę mądry, jeśli chodzi o korektę i harmonię. Jeśli tego nie zrobisz, często możesz być sam.
The Left Angle Cross of Upheaval 2 / Lewy Krzyż Przewrotu 2 (18/17 | 39/38)
Jesteś tutaj, aby coś poruszyć. Twój Krzyż niesie energię, aby odwrócić rzeczy, starając się uczynić je lepszymi. To jest praktyczna energia, która rozumie, że jeśli nic się nie zmieni, to nie jest to warte wysiłku. Jesteś jak potulny dzieciak, który nagle wstaje, by zmierzyć się z łobuzem z placu zabaw i dokonać zmiany z korzyścią dla wszystkich. Po to tu jesteś.
The Right Angle Cross of Four Ways 4 / Prawy Krzyż Czterech Dróg 4 (19/33 | 44/24)
Twój Krzyż jest napędzany energią, aby upewnić się, że każdy ma to, czego potrzebuje. Najbardziej podstawową potrzebą jest jedzenie. Dla ciebie może to być po prostu chęć upewnienia się, że twoja rodzina jest karmiona, ale dla większości z tym krzyżem jest on większy i może rozciągać się na społeczność, kraj lub świat. Ponadto Twój Krzyż ma głębokie duchowe połączenie, które przeplata się z chęcią zapewnienia pożywienia.
Juxtaposition Cross of Needs / Centralny Krzyż Potrzeb (19/33 | 1/2)
Twój Krzyż musi być wyrazisty. Ta energia jest bardzo twórcza, ale istnieje silne pragnienie, aby ta kreatywność była wykonywana prywatnie. Musisz mieć swoją własną przestrzeń, w której możesz pozwolić swoim kreatywnym sokom płynąć. Jesteś tutaj, aby być kreatywnym na swój własny sposób i we własnej przestrzeni.
The Left Angle Cross of Perfection(Refinement) 2 / Lewy Krzyż Doskonalenia 2 (19/33 | 1/2)
Energia twojego Krzyża zapewnia wskazówki dotyczące tego, co jest potrzebne. Nie chodzi o to, co jest potrzebne dzisiaj, ale raczej w przyszłości. Obecnie jest to np. głos ruchu ekologicznego. „Jasne, że dzięki handlowym nawozom i pestycydom produkujemy dużo żywności, ale gleba ulegnie zużyciu, a ekosystem jest niezrównoważony i na dłuższą metę będziemy mieli duże problemy. Zrównoważone rolnictwo to rozwiązanie na dłuższą metę. „ Jesteś tutaj, aby być głosem, który wskazuje nam długoterminowy kierunek, szczególnie w odniesieniu do żywności i rzeczy potrzebnych do przetrwania.
The Right Angle Cross of Sleeping Phoenix 2 / Prawy Krzyż Śpiącego Feniksa 2 (20/34 | 55/59)
Energia, którą nosisz, dotyczy bycia zajętym. Nie ma znaczenia, co robisz, po prostu wiesz, że musisz być zajęty. W tej energii jest silny stopień indywidualizmu, z którego można czerpać siłę lub samotność, radość lub melancholię. Możesz być zajęty i szczęśliwy lub być zajęty swoim smutkiem. Znalezienie szczęścia zależy od Ciebie.
Juxtaposition Cross of Now / Centralny Krzyż Teraźniejszości (20/34 | 37/40)
Ten Krzyż niesie energię bycia w chwili obecnej. Niesie też energię rodziny i wspólnoty. Wyzwaniem dla ciebie jest to, że możesz tak zagubić się w teraźniejszości, że stracisz z oczu swoich przyjaciół, rodzinę i społeczność. Ostatecznie, jeśli potrafisz znaleźć równowagę, aby utrzymać swoje istnienie w teraźniejszości i utrzymywać więź ze swoją społecznością, możesz być wzorem bycia obecnym.
The Left Angle Cross of Duality / Lewy Krzyż Dwoistości (20/34 | 37/40)
Jesteś tutaj, aby być siłą zmian w plemieniu. Masz w sobie bardzo “przemysłową” energię, aby robić rzeczy i faktycznie je wykonywać. Poszczególne aspekty, które wprowadzasz, mogą być atrakcyjne do zaadaptowania dla twojej społeczności. Jednak nie wszystkie indywidualne zmiany mają charakter adaptacyjny z dwóch powodów. Po pierwsze, możesz chcieć zachować to jako swoją rzecz i nie dzielić się nią. Po drugie, grupa lub społeczność może nie dostrzec w niej wartości i ją odrzucić. Jest to swoisty taniec, który wykonasz w tym życiu, przynosząc zmianę w grupie lub społeczności i sprawdzając, czy zostanie przyjęta, czy nie.
The Right Angle Cross of Tension / Prawy Krzyż Napięć (21/48 | 38/39)
Twój Krzyż niesie energię napięcia niezbędną do utrzymania porządku w środowisku plemiennym. Może się to rozgrywać w rodzinie, pracy lub społeczności, ale napięcie jest niezbędną prowokacją, aby utrzymać grupę w zgodzie i porządku. Napięcia sprzyjają także sprowokowaniu reakcji, która daje szansę na bardziej efektywne przywództwo.
Juxtaposition Cross of Control / Centralny Krzyż Kontroli (21/48 | 54/53)
Twój Krzyż ma energię, która przynosi potrzebę kontroli. To dzięki tej kontroli możesz coś wziąć i odtworzyć jako coś nowego. Każdy ma tę zdolność, ale nie z siłą, którą ty masz. Dzięki tej energii możesz przejąć kontrolę nad sytuacją, zacząć od nowa i uczynić ją tym, czym naprawdę powinna być. Dążąc do przejęcia kontroli, wprowadzasz innowacje i dlatego naprawdę tu jesteś.
The Left Angle Cross of Aspiration(Endeavour) / Lewy Krzyż Dążenia (21/48 | 54/53)
Energia twojego Krzyża dotyczy zjednoczenia się, w kontrolowany sposób, aby mogło wydarzyć się coś większego. Dążysz do tego, aby z połączenia mniejszych sił stało się coś wielkiego i złożonego. Ścisła kontrola jest koniecznością, bo inaczej będzie chaos, o który tu nie chodzi.
The Right Angle Cross of Rulership / Prawy Krzyż Władzy (22/47 | 26/45)
Napędzani energią słuchania, uczenia się i zastanawiania się, masz energię, by rządzić swoim światem. Niezależnie od tego, czy przejawia się to jako twój własny, indywidualny świat, twoja rodzina, twoje miasto czy twój kraj, masz zdolność rządzenia z łaską. To jest władza, która pojawia się na twojej drodze - nie musisz jej szukać.
The Left Angle Cross of Grace / Lewy Krzyż Łaski (22/47 | 11/12)
Masz zamiar być słuchaczem i lubisz słuchać. Zakochasz się w słuchaniu pewnych rzeczy w swoim życiu, aby móc słuchać dłużej. Z tego powodu masz talent do pracy z nieznajomymi, ponieważ będą oni instynktownie wiedzieć, że zwracasz uwagę na to, co mają do powiedzenia.
The Left Angle Cross of Informing / Lewy Krzyż Informowania (22/47 | 11/12)
Masz wielki dar energii do słuchania i energii do komunikowania się. Nosisz energię, aby być uważnym na innych, gdy mówią, a następnie jesteś w stanie wymownie przekazać to, co zostało powiedziane. Jesteś zbieraczem i dystrybutorem informacji. Każda rodzina, społeczność, rząd potrzebuje kogoś takiego jak ty.
The Right Angle Cross of Explanation 2 / Prostokątny krzyż wyjaśnienia 2 (23/43 | 49/4)
Jesteś tutaj, aby wokalizować indywidualną ekspresję. Ponieważ jest to indywidualna ekspresja, jest nowością dla kolektywu, a Twoi odbiorcy mogą zachowywać się tak, jakby to, co mówisz, było dziwne lub dziwne. Dlatego masz wbudowaną energię, aby w kółko powtarzać to, co powiedziałeś lub zrobiłeś. To właśnie dzięki temu procesowi powtarzania reszta ludzkości (lub przynajmniej przyjaciele i rodzina) zaczyna zapoznawać się z tym, co wyrażasz. Ilustracją tej energii są popularne mody. Ktoś z indywidualną energią robi coś nowego - nosi nowy typ buta lub zakłada nową fryzurę. Na początku reakcja społeczeństwa brzmi: „To po prostu dziwne”. Ale po obejrzeniu tego 5, 10, 20 razy inni ludzie zaczynają to robić i to się przyjmuje. Jesteście tutaj, aby przedstawić nam nowe pomysły.
Juxtaposition Cross of Assimilation / Centralny Krzyż Asymilacji (23/43 | 30/29)
Masz energię, która popycha cię do przedstawiania indywidualnych pomysłów na zmianę. Poszczególne pomysły mogą na pierwszy rzut oka wydawać się innym dziwaczne lub obce, ponieważ są nowe i różne. Wyzwaniem twojego Krzyża jest to, aby je rozwijać bez odstraszania innych. Będziesz tańczył, utrzymując tę ​​ekspresję, dopóki nie poznasz ludzi, i dopiero wtedy wypuścisz swoją prawdziwą ekspresję. Wyrażanie tego wewnętrznego siebie jest twoim wkładem. To z tych indywidualnych pomysłów rodzą się nowe rzeczy i można je zaakceptować. Pamiętaj tylko, że nie wszystkie nowe pomysły odlatują. Niektórzy to robią, a inni rzucają się na bok.
The Left Angle Cross of Devotion(Dedication) / Lewy Krzyż Poświęcenia (23/43 | 30/29)
W Twoim Krzyżu jest dążenie do ciągłego dostarczania tych samych wyjaśnień. Ten krzyż jest doskonałą podstawą do nauczania. Poprzez nauczanie możesz zaspokoić palące pragnienie powtarzania w kółko tego samego, być może z czasem wyjaśniając swoje przesłanie poprzez jego powtórzenie. Poświęcenie, które musisz wyjaśnić.
The Right Angle Cross of Four Ways / Prawy Krzyż Czterech Dróg (24/44 | 19/33)
Jesteś zmuszony wiedzieć i rozumieć wszystko, co napotykasz w życiu. Ta wiodąca siła będzie cię popychać do ciągłego przechodzenia przez różne sprawy, aż osiągniesz solidne zrozumienie. Ta siła nada ci cel, tak jak fale oceanu polerujące kamień na plaży, do których powrócisz, do doświadczeń do wspomnień, do których będziesz szukał głębszego zrozumienia tego, jak to wszystko działa i pasuje do siebie. Jest to motywacja indywidualna, więc jest bardziej prawdopodobne, że wykorzystasz swój prezent jako przykład lub jako indywidualny ofiarodawca, ponieważ większość z nas nie ma cierpliwości, aby omawiać sprawy tyle razy.
Juxtaposition Cross of Rationalization / Centralny Krzyż Racjonalizacji (24/44 | 13/7)
Nosisz energię, która pozwala ci być niesamowicie obdarzonym pojmowaniem pojęć i ich prawdziwym zrozumieniem. Ta energia może uczynić cię jednym z najjaśniejszych ludzi na świecie. Wyzwaniem dla ciebie jest przełożenie swojego zrozumienia na zbiorowe. Nie tylko trzeba wyjaśnić to pojęcie w danej chwili, ale także zracjonalizować, jak wiąże się z przeszłością i przyszłością.
The Left Angle Cross of Incarnation / Lewy krzyż Wcielenia (24/44 | 13/7)
Nosicie energię procesu wcielenia. Na pewnym poziomie masz głębokie zrozumienie, że zawsze przychodzimy i odchodzimy. Komórki w naszych ciałach mają ograniczoną żywotność. Gdy komórki wymierają, są zastępowane nowymi. Twoja energia rozpoznaje ten wzór. Jesteś tutaj, aby nadać kierunek wszystkiemu, co napotkasz. W jakimkolwiek procesie coś jest w swoim życiu, widzieliście, co do tego prowadzi i dokąd zmierza. Nie wiedząc nawet na świadomym poziomie, zapewniasz wskazówki, dokąd zaprowadzi ich ich proces.
The Right Angle Cross the Vessel of Love / Prawy Krzyż Naczynia Miłości (25/46 | 10/15)
W samym centrum wszystkich waszych energii jest miłość. Masz miłość do ciała, miłość do ludzkości, miłość do zachowania i miłość powszechną. Jesteście tutaj, aby wszędzie kochać wszystko. W pewnym momencie życia możesz spotkać się z szokiem, a Twoim wyzwaniem jest przezwyciężenie go.
Juxtaposition Cross of Innocence / Centralny Krzyż Niewinności w (25/46 | 58/52)
Jesteście tutaj, aby mieć wpływ na świat, nieść miłość do życia i życia. Niekoniecznie chodzi o znalezienie szczęścia, chociaż jest to sytuacja idealna. Chodzi o odnalezienie tej żywej radości z bycia w ciele i przeżywania tego ludzkiego istnienia.
The Left Angle Cross of Healing / Lewy Krzyż Uzdrawiania (25/46 | 58/52)
Energią Twojego Krzyża jest przekazanie wartości bycia zdrowym i konieczności radosnego życia. Wszystkie inne rzeczy - jedzenie, pieniądze, miłość - bledną na tle, jeśli nie masz zdrowia i możliwości cieszenia się nim. Jako Krzyż Uzdrowiciela masz tendencję do przechodzenia przez okresy choroby, abyś mógł głosić światu o radości i korzyściach płynących z uzdrawiania i bycia zdrowym.
The Right Angle Cross of Rulership 4 / Prawy Krzyż Władzy 4 (26/45 | 47/22)
Masz energię, by promować siebie jako lidera. Twoje umiejętności kręcenia wizerunku sprzedadzą twoją zdolność do przewodzenia. To nie jest przedsięwzięcie oparte na faktach. Twoja zdolność do przewodzenia opiera się na energii marketingowej, którą posiadasz. Jesteś tutaj, aby być liderem i sprzedawać się jako lider. Tylko upewnij się, że masz towar, aby to zrobić.
Juxtaposition Cross of Trickster 2 / Centralny Krzyż Naciągacza 2 (26/45 | 6/36)
Twój Krzyż ma energię „lekkiej ręki”. Masz zdolność sprzedawania i sprawienia, by ludzie wierzyli w to, co sprzedajesz. Niezależnie od tego, czy sprzedajesz samochody, czy nowy pomysł, masz umiejętności marketingowe i wiarygodność, aby uzyskać zobowiązanie. Energia twojego krzyża jest bardzo ważna, ponieważ chociaż można ją wykorzystać w oszukańczy sposób, może ona również pomóc w zebraniu ludzi wokół ważnych idei, w przypadku których nie ma jeszcze wystarczających dowodów empirycznych na poparcie.
The Left Angle Cross of Confrontation 2 / Lewy Krzyż Konfrontacji 2 (26/45 | 6/36)
Masz energię, by stawić czoła władzy i narzucić swoje własne panowanie. Wasza energia jest zaprojektowana tak, aby mieć trochę twardej krawędzi, ponieważ jesteście tutaj, aby zmierzyć się z ludźmi władzy, których należy kwestionować. Dodatkowo twoja energia ma być prowokacyjna, ponieważ z prowokacji przychodzi usprawiedliwienie. Wraz z uzasadnieniem przychodzi informacja, aby lepiej zrozumieć, o co chodzi ludziom i za czym się opowiadają. Twoja energiczna postawa jest konfrontacyjna i ma na celu pomóc nam dotrzeć do sedna sprawy.
The Right Angle Cross of Unexpected / Prawy Krzyż Niespodziewanego (27/28 | 41/31)
Jako Krzyż plemienny jesteś tutaj, aby wspierać i bronić swojego plemienia, czy to przyjaciół, rodziny, Twojego miasta, szkoły, drużyny czy kraju. Jesteś tutaj, aby zapewnić, że twoje plemię jest pielęgnowane i opiekuje się nim, nawet jeśli wymaga to naginania prawa. Przekonasz się również, że doprowadzasz do nieoczekiwanych rzeczy. Niezależnie od tego, czy jest to twój czyn, czy tylko zbieżność energii wokół ciebie, nieoczekiwane jest coś, czego możesz oczekiwać w swoim życiu zarówno na dobre, jak i na złe, jest darem, który wnosisz w to życie.
Juxtaposition Cross of Concern(Caring) / Centralny Krzyż Troski (27/28 | 19/33)
Jesteście tutaj, aby wnieść poczucie troski o wszystko i wszystkich ludzi. Może to być błogosławieństwem, a czasami ciężarem. Opieka daje ci cel, a częścią tego dążenia jest upewnienie się, że również o ciebie troszczysz. To jest energia, która mówi o „kochaj swego bliźniego” i jest to twój proces, aby znaleźć cel w swoim życiu.
The Left Angle Cross of Alignment / Lewy Krzyż Wyrównania (27/28 | 19/33)
Nosisz energię, aby radzić sobie z nieoczekiwanym w zadziwiająco płynny sposób. Ze względu na geometrię działania energii przyciągasz do swojego życia nieoczekiwane rzeczy. Twoim celem jest poruszanie się po nich lub przez nie dla siebie i dla innych. Byłbyś dobry na pierwszej linii, niezależnie od tego, czy będzie to wojsko, strażak, ratownik medyczny, czy nauczyciel, czy też w jakiejkolwiek karierze, w której kluczowe znaczenie ma zrównoważenie nieoczekiwanego i płynne przechodzenie przez nią.
The Right Angle Cross of Unexpected 3 / Prawy Krzyż Niespodziewanego 3 (28/27 | 31/41)
Masz energię, by zmagać się z rzeczami w tym życiu. Jeśli znajdziesz swoją pasję, twoja walka będzie warta zachodu i produktywna. Jeśli nie możesz znaleźć swojej pasji, twoja walka będzie przygnębiająca. Znajdź swoją pasję i podejmij walkę, ponieważ ma ona nadać głębszy i bardziej osobisty sens życia. Z tym Krzyżem masz przeznaczenie niespodziewanych rzeczy, które pojawiają się w twoim życiu. Ciesz się jazdą, ma cel.
Juxtaposition Cross of Risks / Centralny Krzyż Ryzyka (28/27 | 33/19)
Energia twojego Krzyża jest energią hazardzisty. Jesteś chętny i zmotywowany do podejmowania ryzyka dla dreszczyku emocji. Ryzykując, poszukujesz celu, a także pośpiechu. Podążaj za swoim typem i strategią Human Design i upewnij się, że rzeczy, na które stawiasz, są tym, co Cię pasjonuje. Dzięki tej strategii Twój sukces jest gwarantowany! Usunięto komentarz dotyczący ślepego szczęścia.
The Left Angle Cross of Alignment 2 / Lewy Krzyż Wyrównania 2 (28/27 | 33/19)
Jesteście tutaj z energią, aby przejść od starego, tradycyjnego paradygmatu i dostosować się do nowego. Jesteś tutaj, aby pokazać drogę i móc to zrobić. Dostosowanie może wiązać się z pewnym ryzykiem, ale jeśli będziesz postępować zgodnie ze swoim typem i strategią Human Design, wówczas ryzyko, które podejmiesz, będzie uzasadnione. Istnieje pewne nieodłączne niebezpieczeństwo związane z wprowadzaniem tej zmiany, ponieważ możesz być postrzegany jako dezerter. Jednak jesteś tutaj, aby dostosować się do nowego i rozumiesz, że nic nie trwa wiecznie.
The Right Angle Cross of Inspiration(Contagion) 3 / Prawy Krzyż Zarażania 3 (29/30 | 8/14)
Twój Krzyż niesie energię, by powiedzieć „tak”. Niesie też entuzjazm do życia i dąży do tego, by robić rzeczy wielkie, maszerując w rytm. Jesteś tutaj, aby szerzyć emocje i rozpowszechniać informacje o tym, czym się pasjonujesz. Twoje zaangażowanie w sprawy jest nieograniczone i podsyca entuzjazm. Jednak jesteście tu na Ziemi w ciele fizycznym i macie pewne ograniczenia. Musisz ustalić pewne ograniczenia liczby rzeczy, na które mówisz „tak”. Upewnij się, że zgadzasz się tylko z tym, co Cię interesuje. Jeśli nie, na pewno się wypalisz.
Juxtaposition Cross of Commitment / Centralny Krzyż Zaangażowania (29/30 | 20/34)
Jesteś tutaj, aby powiedzieć „tak” i zaangażować się w wiele rzeczy. Masz palące pragnienie, aby zgodzić się na wszystko i niestety prawdopodobnie cię to wypali. Masz zdolność do ogromnego oddania i oddania sprawie, a Twój poziom zaangażowania może zainspirować osoby wokół Ciebie. Upewnij się, że angażujesz się w coś, co jest naprawdę twoją pasją i postępuj zgodnie z typem i strategią Human Design.
The Left Angle Cross of Industry 2 / Lewy krzyż Przemysłu 2 (29/30 | 20/34)
Jesteś tutaj, aby robić różne rzeczy i możesz być cały czas zajęty. Możesz być bardzo oddany temu, co robisz. Niezwykle ważne jest, aby postępować zgodnie z typem i strategią Human Design. Równie ważne jest, aby upewnić się, że to, co sprawia, że ​​jesteś zajęty, jest czymś, co Cię interesuje. Ta pasja to nie tylko niejasne zainteresowanie, ale pasja, która wypływa z głębi twojej duszy. Jeśli potrafisz znaleźć swoją pasję i wcielić ją w życie, będziesz jednym z najbardziej pracowitych i produktywnych ludzi na świecie.
The Right Angle Cross of Inspiration(Contagion) / Prawy Krzyż Zarażania (30/29 | 14/8)
Twój Krzyż niesie energię pragnienia i doświadczania tego, czego pragniesz. Jesteś tym, który próbuje nowych rzeczy. To jest twój impuls. Reszta z nas korzysta na dobrych lub złych wynikach twojego doświadczenia. Ty też masz w sobie energię, która chce powiedzieć „tak”. Być może będziesz musiał poradzić sobie z tą tendencją, albo będziesz przytłoczony wszystkimi swoimi zobowiązaniami.
Juxtaposition Cross of Fates / Centralny Krzyż Losu (30/29 | 34/20)
Nosisz energię popędu i obsesji. Kieruje tobą pasja, która głęboko w tobie rezonuje i popycha do przodu. Będziesz pracował nad swoją pasją bez końca i bez przerwy, aż się wypalisz. Wypalenie jest naturą rytmu, który wnosisz w to życie. Ludzie z tym krzyżem dokonali wielu wielkich odkryć. Czy jest wypalenie, a następnie powrót do zdrowia?
The Left Angle Cross of Industry / Lewy Krzyż Przemysłu (30/29 | 34/20)
Energia tego krzyża ma być pracowita. Istnieje silne pragnienie, aby być zajętym i widzieć, że inni są zajęci. Dążeniem do tego biznesu jest zbliżanie ludzi. Wierzysz, że wykonując tę ​​pracę, wszyscy się spotkamy. Sztuczka polega na tym, aby upewnić się, że postępujesz zgodnie ze swoją strategią i wykorzystujesz swój biznes w odpowiedzi, zamiast próbować otwarcie się manifestować.
The Right Angle Cross of Unexpected 2 / Prawy Krzyż Nieoczekiwanego 2 (31/41 | 27/28)
Nosisz w sobie energię, która raczej nieoczekiwanie może wylądować na pozycji lidera. Wydaje się, że pojawia się znikąd - nagle jesteś w centrum uwagi, a przynajmniej trzymasz się z góry. Miej świadomość, że masz tę energię i w pewnym momencie zostaniesz wrzucony do roli głównej. Przygotuj się na wzięcie odpowiedzialności za to, dlaczego tu jesteś.
Juxtaposition Cross of Influence / Centralny Krzyż Wpływu (31/41 | 24/44)
Masz energię, by wywierać duży wpływ na innych, ponieważ masz energię, by być wytrwałym. Taki jest projekt agenta, doradcy lub architekta, ponieważ będziesz wielokrotnie przechodzić przez procesy, aż osiągniesz swoje cele. Twoja zdolność wywierania wpływu łączy umiejętności interpersonalne z jakością przywództwa. Będziesz chciał przewodzić i wpływać na innych, aby podążali twoją drogą.
The Left Angle Cross of Alpha / Lewy Krzyż Alfa (31/41 | 24/44)
To jest krzyż przywódcy. Masz energię alfa, by być liderem stada i zadbać o potrzeby stada w zakresie przetrwania. Masz umysłową sprawność planowania i obecność, która zapewnia wszystkim, że są bezpieczni. Bezpieczeństwo jest ważnym aktem twojego przywództwa, ponieważ grupa, którą prowadzisz, chce złagodzić strach związany z przetrwaniem. Twoja energia w naturalny sposób się do tego nadaje, niezależnie od tego, czy przewodzisz jako generał, czy patriarcha, ale upewnij się, że stajesz się przywódcą zgodnie z typem i strategią Human Design. Zapewni to siłę Twojego stylu przywódczego.
The Right Angle Cross of Maya 3 / Prawy Krzyż Maji 3 (32/42 | 62/61)
Ten Krzyż ma energię przetrwania, szukając wartości. Może zawierać silny stres związany z przetrwaniem, ratowaniem i przechowywaniem rzeczy. To energia szuka wartości w innych i materiałach. Jesteście tutaj, aby połączyć te wartości w sposób zapewniający przetrwanie jaźni i gatunku.
Juxtaposition Cross of Conservation / Centralny Krzyż Konserwacji (32/42 | 56/60)
Energią twojego Krzyża jest zachowanie i zachowanie życia. Może się to objawiać na wiele sposobów, włączając w to przerażające. Możesz zostać zmuszony do przygotowania się na katastrofę, gromadzenia zapasów żywności i wody. Możesz być pasjonatem środowiska i zostać przeniesionym, aby służyć lub być zaangażowanym w organizacje lub ruchy na rzecz ochrony przyrody. Jesteś tutaj, aby zaoferować swój głos, aby zachować życie, tylko pamiętaj, aby nie dać się złapać w strach. Chociaż strach jest ważną siłą napędową do ochrony, może stać się apodyktyczny i szkodzić dobru sprawy. Pozostań ugruntowany w swoim podstawowym celu.
The Left Angle Cross of Limitation 2 / Lewy Krzyż Ograniczenia 2 (32/42 | 56/60)
Twój Krzyż ma energię poznania ograniczeń, aby przetrwać lub osiągnąć ochronę. Opiera się na energii, która jest przerażająca i czasami może mówić w kategoriach, że nie ma sensu próbować. Twój dar polega na tym, że możesz zidentyfikować i przekazać informacje o ograniczeniach, które są potrzebne do odniesienia sukcesu. Twoim obowiązkiem jest to, że w przypadku dwoistości straszna strona może być silna i przejąć kontrolę i może doprowadzić do depresji ciebie lub innych. Staraj się, aby Twój sposób myślenia był pozytywny!
The Right Angle Cross of Four Ways 2 / Prawy Krzyż Czterech Dróg 2 (33/19 | 24/44)
Twój Krzyż jest napędzany przez ołowianą energię, która szuka prywatności. Jest to wycofująca się energia, która w rzeczywistości szuka wolności, którą można znaleźć tylko w posiadaniu własnej przestrzeni. Ten krzyż jest powiązany z mieszkaniem na wiele sposobów, ponieważ posiadanie własnych czterech ścian, w których możesz iść i po prostu być sobą, jest dla ciebie ważne. Możesz być bardzo towarzyski, ale przychodzi czas, kiedy musisz być sam. Ta energia może objawiać się w wielu formach, ale często oznacza to, że każdy ma prawo do własnej przestrzeni, aby być sobą.
Juxtaposition Cross of Retreat / Centralny Krzyż Wycofania Się (33/19 | 2/1)
Wasza energia jest dla każdego prawo do posiadania własnego małego miejsca odosobnienia. To jest początek procesu pokojowego. Aby mieć spokój, każdy musi mieć swoje własne małe terytorium, własne cztery mury, w których się wycofuje i ma swoją własną przestrzeń. Jesteście tutaj, aby wnieść ten wpływ i zamanifestować swoją pasję. Pokazuje to przykład, który dajesz, będąc sobą, niezależnie od tego, czy jesteś projektantem, urbanistą, architektem czy wolontariuszem Habitat for Humanity. Każda z tych ścieżek, a nawet więcej, może być sposobem, w jaki przeżywacie Krzyż odosobnienia. Czy te powołania są związane tylko z kosmosem?
Left Angle Cross of Perfection(Refinement) / Lewy Krzyż Doskonalenia (33/19 | 2/1)
Wnosisz energię posiadania własnej przestrzeni życiowej i przyjemnych rzeczy w niej. Częścią siły napędowej jest prywatność i posiadanie własnej przestrzeni, nie tylko dla Ciebie, ale także dla przekonania, że ​​każdy ma prawo mieć coś takiego. Oprócz schronienia, które zapewnia dom, chcesz, aby w Twoim życiu pojawiło się w nim trochę piękna. Jesteś tutaj, aby zapewnić nam wszystkim prawo do własnej, prywatnej i inspirującej przestrzeni.
The Right Angle Cross of Sleeping Phoenix 4 / Prawy Krzyż Śpiącego Feniksa 4 (34/20 | 59/55)
Twoja energia ma wielką potrzebę bycia zajętym. Kanał 34-20 jest główną linią energii od Centrum Sakralnego do Centrum Gardła i polega na „robieniu tego”, czymkolwiek „to” jest. Uważaj, aby nie zgubić się w swoim biznesie i nie zabrać tego, co jest ważne dla Twojej duszy. Upewnij się, że robisz rzeczy, które są Twoją pasją i spraw, aby Twoje serce śpiewało. Postępuj zgodnie z typem i strategią Human Design, aby pozostać skupionym i ugruntowanym. Jesteś tutaj, aby być bardzo produktywnym i ciągnąć do bezpiecznych relacji. Ostatecznie osiągniesz ten cel, słuchając swojej duszy, a nie tylko robieniem rzeczy.
Juxtaposition Cross of Power / Centralny Krzyż SIły (34/20 | 40/37)
Twój Krzyż wnosi dużo mocy i energii. Jesteście tutaj, aby wymienić tę energię na powrót. Może to mieć formę rozrywki lub być produktywnym w inny sposób. Masz moc robienia rzeczy, których szukają inni. Jesteś tutaj, aby dzielić się mocą i zdobywać to, czego chcesz. Upewnij się, że to, czego szukasz, jest tym, czego pragniesz na poziomie duszy i nie wpływa na to nadmiernie twoje ego.
Left Angle Cross of Duality 2 / Lewy Krzyż Dwoistości 2 (34/20 | 40/37)
Twój Krzyż ma energię, by rozwijać się zarówno indywidualnie, jak i jako część wspólnoty. Twoim wyzwaniem jest znalezienie równowagi między tymi dwoma różnymi rodzajami energii. Często możesz czuć, że jesteś sam poza kontrolą i ograniczeniami, które bycie częścią grupy buduje wokół ciebie. Jednak w sytuacjach grupowych dobrze się rozwijasz. Jesteś tutaj, aby wnieść swój wkład w rodzinę, grupę lub społeczność, nawet jeśli nie zawsze jesteś szczęśliwy będąc w takiej sytuacji. Możesz znaleźć równowagę jako zewnętrzny współpracownik lub wolny strzelec.
The Right Angle Cross of Consciousness 2 / Prawy Krzyż Świadomości 2 (35/5 | 63/64)
Jesteście tutaj, aby zrównoważyć energie pragnienia doświadczenia i skończyć z tym. Twoje motto brzmi: „Byłem tam, zrobiłem to”. Kiedy w życiu pojawiają się sytuacje, często zdajesz sobie sprawę, że już wcześniej doświadczyłeś czegoś podobnego, więc nie musisz podejmować wszystkich wysiłków, aby to wszystko powtórzyć. Możesz odczuwać ogromną presję, aby doświadczyć wszystkich aspektów sytuacji, abyś mógł w pełni poznać to doświadczenie. Twoim zadaniem jest uchronić kolektyw przed powtarzaniem tego, co wiemy i pomóc nam doświadczyć tego, czego jeszcze nie opanowaliśmy.
Juxtaposition Cross of Experience / Centralny Krzyż Doświadczenia (35/5 | 22/47)
Masz bardzo specyficzne i niepowtarzalne doświadczenia. Istnieje wewnętrzne pragnienie skupienia się na konkretnym doświadczeniu i pracy nad nim aż do jego zakończenia. Istnieje ogromne oczekiwanie na wynik i możesz być rozczarowany, ponieważ nie było sposobu, aby doświadczenie dorównało takiemu nagromadzeniu. Ważne jest, abyś podążał za swoim typem i strategią Human Design, więc idź naprzód podążając za doświadczeniami, które są dla Ciebie odpowiednie.
Left Angle Cross of Separation / Lewy Krzyż Separacji (35/5 | 22/47)
Energią Twojego Krzyża jest życie z akceptacją wszystkich rodzajów. W nas jako ludziach jest dziedzictwo, że jesteśmy z natury plemienni, traktując cudzoziemców z naszego plemienia jako podejrzanych. Ale Wasz Krzyż rozwinął się poza to, gdy nasze miasta rozrosły się, istnieje potrzeba, aby nie znać wszystkich, a nawet ich rozpoznawać. Twoja energia ma być akceptowana i czuć się komfortowo z nieznajomymi wokół ciebie. To prawdopodobnie kluczowy talent, który możesz wykorzystać w swojej karierze.
The Right Angle Cross if Eden / Prawy Krzyż Edenu (36/6 | 11/12)
Energia, którą nosisz, polega na wyrzuceniu z Edenu i ponownym odkryciu. Wiele osób na tym krzyżu ożyje i albo poczuje, że zostali wyrzuceni z raju (nieba), albo doświadczy na wczesnym etapie życia, że ​​poczują, że Eden został utracony. Twoja energia zapewnia motywację do poszukiwania własnego Edenu poprzez doświadczenie. To doświadczenie jest naprawdę twoją chęcią pójścia naprzód. Twoim darem jest znalezienie tego kawałka Edenu i pokazanie go światu.
Juxtaposition Cross of Crisis / Centralny Krzyż Kryzysu (36/6 | 10/15)
Twój Krzyż łączy w sobie energię miłości ludzkości i pragnienia zażyłości. Może to wywołać konflikt od wewnątrz, gdy starasz się pogodzić zachowanie jaźni zakorzenione w miłości do ludzkości z pragnieniem działania w dążeniu do intymności. Twoim celem jest doprowadzenie ich do równowagi w harmonii z resztą projektu.
The Left Angle Cross of Plane / Lewy Krzyż Równi (36/6 | 10/15)
Energią Twojego Krzyża jest znalezienie równowagi w intymności z ludźmi w Twoim życiu. Twoje energie są napędzane, aby znaleźć osobistą przyjemność, której potrzebujesz, ale aby zrównoważyć ją z twoim życiem, ponieważ pasuje do kolektywu. Z jednej strony masz ten impuls, aby złapać jedno ze swoich marzeń i uciec do jaskini, aby być sam, az drugiej strony, aby być częścią grupy wokół ogniska. Znalezienie i pokazanie równowagi to kluczowy prezent, jaki możesz wnieść dla tego świata.
The Right Angle Cross of Planning / Prawy Krzyż Planowania (37/40 | 9/16)
Energia twojego Krzyża polega na tworzeniu umów i okazji w ramach formowania się wspólnoty. Struktury społeczności i instytucji składają się z tych okazji lub kompromisów. Na przykład płacimy lokalne podatki, abyśmy mogli mieć publiczne szkoły i transport, oprócz innych korzyści dla społeczności. Twoja energia stara się przyczyniać do tworzenia, wzmacniania lub kontynuowania społeczności w jakimkolwiek jej kształcie i formie.
Juxtaposition Cross of Opportunity(Bargains) / Centralny Krzyż Okazji (37/40 | 5/35)
Energia twojego Krzyża polega na zawieraniu układów i okazji, które przyczyniają się do ciebie, a także mogą przyczyniać się do tworzenia wspólnoty. Istnieje możliwość znalezienia we wszystkim czegoś, co można dawać i brać, a energia, którą nosisz, będzie silnie wyrażać się, aby uzyskać coś w zamian za każde podjęte działanie.
The Left Angle Cross of Migration / Lewy Krzyż Migracji (37/40 | 5/35)
Twoja energia polega na szukaniu wytchnienia od istniejących społeczności i grup, które są budowane. Żyjąc we wspólnocie, zawiera się okazje i wyrzeczenia, aby zadowolić wszystkich (na przykład zapłacone podatki, aby można było budować szkoły). W pewnym momencie społeczność zdaje sobie sprawę, że nie może zadowolić wszystkich. Wasza energia jest po to, by być głosem, który wskaże, że kompromis posunął się za daleko i musimy iść naprzód i zacząć od nowa budować. Twój głos przyczynia się do procesu budowania społeczności.
The Right Angle Cross of Tension 4 / Prawy Krzyż Napięcia 4 (38/39 | 48/21)
Twój Krzyż opiera się na energii, która szuka celu i jest gotowa walczyć, aby to się stało. Ze względu na tę cechę najważniejsze jest, abyś znalazł cel w swoim życiu. Życie zgodnie z typem i strategią Human Design jest kluczem do znalezienia tego celu, ponieważ tak właśnie działa energia. Jeśli nie znajdziesz celu, prawdopodobnie będziesz walczyć z brakiem celu i kierunku. Postępuj zgodnie ze swoją strategią i słuchaj swojego wewnętrznego głosu. Skorzystaj z tej energii, by przebić się przez to wszystko.
Juxtaposition Cross of Opposition / Centralny Krzyż Opozycji (38/39 | 57/51)
Jesteś tutaj, aby być siłą przeciwstawną prawie wszystkiemu, co napotkasz. To dzięki tej opozycji sprawisz, że inni będą uzasadniać to, co robią, o czym mówią lub co sprzedają. Jest to ważny proces zarówno dla ciebie, jak i dla innych, ponieważ to właśnie poprzez proces usprawiedliwiania społeczeństwo może zacząć dostrzegać, które idee są uzasadnione, a które pełne dziur. Dodajesz wartość wszystkim zaangażowanym w rozmowę, ponieważ zadajesz właściwe pytania i naciskasz przyciski, aby ujawnić ukrytą prawdę.
Left Angle Cross of Individualism 2 / Lewy Krzyż Indywidualizmu 2 (38/39 | 57/51)
Twój Krzyż niesie energię, która prowokuje innych i tworzy napięcie. Poprzez prowokację wywołujesz napięcie w innych wokół siebie. Sytuacje mogą czasami się nagrzewać, ponieważ ludzie będą cię rozładowywać. Energicznie jednak jesteś na to gotowy i nie wydaje się to ci przeszkadzać. To, co robisz, to zmuszanie ich do zajęcia stanowiska i usprawiedliwianie go. Prawdopodobnie nawet nie wiesz, że to robisz, ale twoja energia daje ludziom trochę bodźca tu czy tam, a potem nagle się podniecają. Poprzez ten taniec jesteś tutaj, aby pobudzić ludzi do działania, wypuścić ich emocje i zmusić ich do znalezienia sensu w swoim życiu.
The Right Angle Cross of Tension 2 / Prawy Krzyż Napięcia 2 (39/38 | 21/48)
Urodziłeś się z talentem do wciskania ludziom guzików. Chociaż może to wywołać pewne negatywne reakcje, celem prowokacji jest znalezienie odpowiedniego ducha w reakcji. Ci, których prowokujesz, otrzymują „dar”, ponieważ mają możliwość pracy nad tym, co w nich sprowokowałeś. Jednak nie zawsze mogą to postrzegać w ten sposób, więc bądź ostrzeżony. Twoim celem jest wytworzenie napięcia, które wywołuje reakcję zazwyczaj w formie tyrady lub emocjonalnej ekspresji. Z tej reakcji pochodzą ziarna informacji, które poprzez analizę mogą doprowadzić do tego, że druga osoba znajdzie emocjonalną ścieżkę do ducha.
Juxtaposition Cross of Provocation / Centralny Krzyż Prowokacji (39/38 | 51/57)
Nosisz projekt, który głęboko prowokuje innych wokół ciebie. Celem tej prowokacji jest wywołanie reakcji i poruszanie się po obszarze, który sprowokujesz. Gdyby nie było czegoś, nad czym druga osoba mogłaby popracować lub zbadać, nie dostałbyś takiej reakcji. Zdaj sobie sprawę, że nie wszyscy są gotowi do pracy, więc pamiętaj o swoim czasie, w przeciwnym razie możesz dostać więcej, niż się spodziewasz.
Left Angle Cross of Individualism / Lewy Krzyż Indywidualizmu (39/38 | 51/57)
Jesteś tutaj, aby być indywidualnością. Wszystkie energie w Twoim Krzyżu mają charakter indywidualny. Nie chodzi o bycie społecznym czy wspólnotowym. Nie żebyś nie mógł, ale ostatecznie jesteś tutaj, aby maszerować do własnego perkusisty. Jest to cenny wkład dla społeczeństwa, ponieważ daje nam szansę przyjrzenia się Twojej wypowiedzi i przejęcia jej części, jeśli nas zainspiruje. Możesz jednak irytować innych, którzy są bardziej nastawieni na społeczność, ponieważ znacznie różnisz się od tego, co społecznie akceptowalne, więc może to być prowokujące. Ta prowokacja ostatecznie prowadzi do zmiany.
The Right Angle Cross of Planning 3 / Prawy Krzyż Planowania 3 (40/37 | 16/9)
Celem twojego Krzyża jest ocena kosztów projektów społecznych. Chodzi o ocenę umowy. „Ile pracy będzie potrzebne i jaki będzie z tego zwrot?” „Twój Krzyż ma kanał społecznościowy, ale wraz z przejściem od jednostki do społeczności musimy zrezygnować z rzeczy, aby się dopasować. albo pieniądze, albo pracę, aby budować i być częścią tej społeczności. Twój Krzyż jest tutaj, aby powiedzieć: „ podoba się pomysł, ale czy jest wart swojej ceny?”
Juxtaposition Cross of Denial / Centralny Krzyż Zaprzeczenia (40/37 | 35/5)
Jesteś tutaj, aby być hamulcem rzeczy, kiedy nas poniosą. Jesteście tutaj, aby zgłosić zaniepokojenie, że już to zrobiliśmy. Wasz Krzyż niesie energię oporu i jest to ważna energia dla reszty społeczeństwa. Bez niego możemy się pochłonąć tym, co robimy i ruszyć prosto z klifu. Jesteś tutaj, aby kwestionować lub zaprzeczać, aby reszta z nas wyrwała się z emocjonalnego rytmu i użyła trochę energii, aby uzasadnić obecny kierunek działania.
The Left Angle Cross of Migration 2 / Lewy Krzyż Migracji 2 (40/37 | 35/5)
Twój Krzyż ma energię, by iść naprzód, gdy pojawia się bezpośrednie zagrożenie. Może to być dosłownie poruszające lub może również odnosić się do tego, co robisz lub w co wierzysz. Twoja migracja opiera się na przetrwaniu i ucieczce, aby przeżyć. Będziesz zaprzeczał do momentu, w którym będziesz przekonany, że musisz iść dalej. Może to objawiać się w twojej karierze, w której trzymasz się tego bez względu na wszystko, aż w końcu uwierzysz, że napis jest na ścianie i uciekniesz do innego zawodu.
The Right Angle Cross of Unexpected 4 / Prawy Krzyż Niespodziewanego 4 (41/31 | 28/27)
Twój Krzyż ma energię, aby wpaść na nieoczekiwane i przynieść coś naprzód poprzez to doświadczenie. To, co przynosisz, nie jest znane w czasie doznania. Twoja energia poprowadzi cię do oczekiwań co do tego, co stanie się z tym odkryciem, ale te oczekiwania mogą nie zostać spełnione. Jest taka stara reklama, w której mężczyzna jedzący czekoladę wpada na kobietę jedzącą masło orzechowe. Fantazja ujawnia produkt Reese’s Peanut Butter Cups i jak zapewne wiesz, to pozornie nieoczekiwane wydarzenie przyniosło pomyślny wynik, chociaż połączenie mogło łatwo smakować okropnie. Jesteś tutaj, aby dokonać odkrycia i przyspieszyć to. Spodziewaj się nieoczekiwanego w swoim życiu.
Juxtaposition Cross of Fantasy / Centralny Krzyż Fantazji (41/31 | 44/24)
Energia twojego Krzyża dotyczy oczekiwania i fantazji na temat tego, co się wydarzy. Ta energia jest dobra w dostrzeganiu trendów, ponieważ może odgrywać rolę w tym, co będzie dalej. Przewidywanie nie zawsze jest słuszne, ponieważ jest fantazją, ale ma podstawę w obserwowanym wzorze. Ta energia jest silnie związana z antycypacją emocji wywodzących się z fantazji.
The Left Angle Cross of Alpha 2 / Lewy Krzyż Alfa 2 (41/31 | 44/24)
Twój Krzyż ma energię, by przewodzić innym. Często będziesz musiał poczekać na okazję, aby przejąć to przywództwo, ale kiedy to się stanie, będziesz gotowy. Masz zdolność przewodzenia, ponieważ oferujesz emocjonalną wizję, za którą inni są gotowi podążać. Musisz podążać za swoim typem i strategią Human Design, a okazja do przewodzenia pojawi się przed tobą.
The Right Angle Cross of Maya / Prawy Krzyż Maji (42/32 | 61/62)
To jest Krzyż, który kieruje się zamknięciem. Ważne jest, abyś realizował to, co Cię pasjonowało, w zakresie, który jest możliwy do osiągnięcia, niezależnie od wyzwań, z którymi możesz się zmierzyć. Twoje dążenie do znalezienia zamknięcia jest realizowane tylko wtedy, gdy weźmiesz pod uwagę środowisko i wszystko, co składa się na twoją rzeczywistość. Pełne zrozumienie, jak działa twoje środowisko, jest naprawdę kluczem do pokoju z tym Krzyżem.
Juxtaposition Cross of Completion / Centralny Krzyż Ukończenia (42/32 | 60/56)
Energia twojego Krzyża jest dążeniem do ukończenia rzeczy. Długo po tym, jak inni się poddają, będziesz brnął dalej i dalej, aż przekroczysz linię mety. Badania są często zajęciem lub hobby, w które wpadają ludzie z twoją energią. Sztuczka twojego Krzyża polega na tym, aby wejść w to, co możesz ukończyć w rozsądnych ramach czasowych lub z namacalną definicją. Małżeństwo to poważne zobowiązanie dla twojego projektu, ponieważ będziesz dążyć do jego ukończenia na lepsze lub gorsze.
The Left Angle Cross of Limitation / Lewy Krzyż Ograniczenia (42/32 | 60/56)
Jesteś tutaj, aby nakładać ograniczenia na innych. Ograniczenie może wyjść nagle, na przykład „Nie możesz tego zrobić” lub „Nie możesz tego kontynuować”. Ale ograniczenie jest ważne. To właśnie ratuje nas od niekończącej się wędrówki bez struktury. Pomaga zapewnić jasność, ponieważ możemy skupić się w granicach granic. Może być zorientowany na bezpieczeństwo, np. „Nie możesz wyjść na zewnątrz w nocy”. Ale jego gwałtowność wynika z braku wyjaśnienia. Będziesz miał tendencję do stawiania granic i nie uwzględniania powodu, dla którego to robisz. To nie zawsze będzie popularne, więc staraj się wyjaśnić.
The Right Angle Cross of Explanation 4 / Prawy Krzyż Wyjaśnienia 4 (43/23 | 4/49)
Twój Krzyż ma energię, która jest napędzana, by wyjaśniać światu. Nie zawsze jest to łatwe zadanie, ponieważ próbujesz wyjaśnić to, co już wiesz. Jest to bardzo indywidualna wiedza i ponieważ inni próbują zrozumieć, możesz zatrzymać się i po prostu powiedzieć: „ Wiem, ponieważ wiem! „. Bardziej prawdopodobne jest, że będziesz kontynuować, ponieważ chcesz przekazać te informacje, a tym samym dalej wyjaśniasz. Twoim zadaniem jest ujawnienie tej indywidualnej myśli, ponieważ to, co próbujesz wyjaśnić, może być genialne.
Juxtaposition Cross of Insight / Centralny Krzyż Wglądu (43/23 | 29/30)
Spędzisz większość swojego życia, mówiąc „Aha!”. Masz wgląd, który polega na zbieraniu abstrakcyjnych fragmentów informacji i łączeniu ich w całość. Niestety możesz mieć problem z wytłumaczeniem się. Ten proces nie jest logiczny, a wyjaśnienia, które inni zwykle rozumieją, obejmują logikę, ale nie ma logiki. To tylko błyskawiczne złożenie elementów układanki i gotowe - „ Aha! „
The Left Angle Cross of Devotion(Dedication) 2 / Lewy Krzyż Poświęcenia 2 (43/23 | 29/30)
Masz energię, by wyrazić światu swoje „wiem”. Twoja energia jest napędzana, abyś wyjaśnił swój wgląd, a następnie pozostaw go innym do strawienia. Twój wgląd jest indywidualny, więc może minąć trochę czasu, zanim zostanie zaadaptowany przez resztę grupy. Czasami będzie to zbyt różne, aby inni w ogóle mogli to przyswoić. Jesteś tutaj, aby wyrzucić te ciekawostki, a reszta z nas albo przyjmie zrozumienie, albo nie.
The Right Angle Cross of Four Ways 3 / Prawy Krzyż czterech dróg 3 (44/24 | 33/19)
Twój Krzyż ma energię, by prowadzić i kierować w oparciu o przeszłość. To jest energia zarządzania ludźmi w celu utrzymania grupy lub plemienia. Opierając się na swoim instynktownym doświadczeniu, możesz pokierować tymi zasobami. Podobnie jak staroświecka społeczność lub firma rodzinna, to Ty przydzielasz zadania, aby wszystko się łączyło, a społeczność miała wszystko, czego potrzebuje. Jesteś tutaj, aby pełnić tę rolę w swojej grupie.
Juxtaposition Cross of Alertness / Centralny Krzyż Czujności w (44/24 | 7/13)
Jesteś tutaj, aby być strażnikiem wszechświata, a przynajmniej swojego wszechświata. Twój Krzyż daje ci energię do bycia czujnym i zauważania kłopotów lub wzorców, które są szkodliwe. Z tego powodu jesteś pierwszą osobą, która to zauważy. Zobaczysz to, zanim ktokolwiek zwróci na to uwagę. Jeśli to, co zauważysz, jest ważne dla grupy, wykorzystaj swój typ ludzkiego projektu i strategię, aby podjąć działanie, a ludzie posłuchają twojego ostrzeżenia, w przeciwnym razie będziesz chłopcem, który płakał jako wilk.
The Left Angle Cross of Incarnation 2 / Lewy krzyż Wcielenia 2 (44/24 | 7/13)
Twój Krzyż ma energię cyklu. Ciągle przeglądasz rzeczy w kółko, aby zobaczyć, czy mają rację i czy jest wystarczająco dużo. Kierując się lękiem, że nie będziesz mieć wystarczająco dużo, będziesz ciągle zmieniać rzeczy. Twoja rola polega na tym, aby dać znać innym w grupie, rodzinie, społeczności lub firmie, kiedy coś idzie nie tak, a następnie ponownie nakierować na odmłodzenie i zrobić to dobrze.
The Right Angle Cross of Power 2 / Prawy Krzyż Władzy 2 (45/26 | 22/47)
Energia twojego Krzyża Władzy polega na przejęciu władzy i kontrolowaniu twojego kawałka ziemi. Może to nie być cały kraj, aw rzeczywistości może to wcale nie być ziemia. Ale będziesz zmuszony mieć nad czymś kontrolę. Może to być Twoje mieszkanie, dom, dział lub część firmy w pracy. Cokolwiek to jest, pojawi się chęć zdobycia władzy nad tym. Władza jest bardzo ważna, ponieważ wprowadza strukturę do chaosu. Rządzenie jest tym, po co tu jesteś.