Juxtaposition Cross of Fantasy 1 / Centralny Krzyż Fantazji 1 (41/31 | 44/24)

Energia twojego Krzyża dotyczy oczekiwania i fantazji na temat tego, co się wydarzy. Ta energia jest dobra w dostrzeganiu trendów, ponieważ może odgrywać rolę w tym, co będzie dalej. Przewidywanie nie zawsze jest słuszne, ponieważ jest fantazją, ale ma podstawę w obserwowanym wzorze. Ta energia jest silnie związana z antycypacją emocji wywodzących się z fantazji.

Last updated