The Right Angle Cross of Four Ways 3 / Prawy Krzyż Czterech Dróg 3 (44/24 | 33/19)

Twój Krzyż ma energię, by prowadzić i kierować w oparciu o przeszłość. To jest energia zarządzania ludźmi w celu utrzymania grupy lub plemienia. Opierając się na swoim instynktownym doświadczeniu, możesz pokierować tymi zasobami. Podobnie jak staroświecka społeczność lub firma rodzinna, to Ty przydzielasz zadania, aby wszystko się łączyło, a społeczność miała wszystko, czego potrzebuje. Jesteś tutaj, aby pełnić tę rolę w swojej grupie.

Last updated