Definicja Podzielona (Split Definition)

Ma ją 46% populacji.

Istnieją dwa nie połączone między sobą zestawy połączonych - zdefiniowanych Centrów, które działają niezależnie od siebie, ale nadal tworzą stały, spójny charakter. Może pojawić się poczucie niekompletności lub poczucie, że czegoś brakuje. Brama/y lub pełny Kanał, które są potrzebne do połączenia przerwy, stają się głównymi tematami w życiu.

Last updated