The Right Cross of Maya 1 / Prawy Krzyż Mai 1 (42/32 | 61/62)

To jest Krzyż, który kieruje się zamknięciem. Ważne jest, abyś realizował to, co Cię pasjonowało, w zakresie, który jest możliwy do osiągnięcia, niezależnie od wyzwań, z którymi możesz się zmierzyć. Twoje dążenie do znalezienia zamknięcia jest realizowane tylko wtedy, gdy weźmiesz pod uwagę środowisko i wszystko, co składa się na twoją rzeczywistość. Pełne zrozumienie, jak działa twoje środowisko, jest naprawdę kluczem do pokoju z tym Krzyżem.

Last updated