Krzyże Wcielenia/Przeznaczenia (Incarnation Crosses)
The Right Angle Cross of Service 3 / Prawy Krzyż Służby 3 (18/17 | 52/58)
Wnosisz energię, która mówi „weź się za siebie”. Główna energia dotyczy tutaj korygowania, a to ma na celu uczynienie życia lepszym i przyjemniejszym. Nie zawsze będzie to łatwe przesłanie do świata, ponieważ nie wszyscy są gotowi do zmian. Może to wydawać się osobiste, ale zdaj sobie sprawę, że tak nie jest. Czasami może zajść potrzeba złagodzenia dostarczenia wiadomości i upewnienia się, że adresat poprosi o poprawienie, w przeciwnym razie wystąpi większy konflikt. Jesteście tutaj, aby ukształtować ten świat, aby stał się lepszym miejscem.
Copy link