The Right Angle Cross of Service 3 / Prawy Krzyż Służby 3 (18/17 | 52/58)

Wnosisz energię, która mówi „weź się za siebie”. Ta główna energia dotyczy tutaj korygowania, co ma na celu uczynienie życia lepszym i radośniejszym. Nie zawsze będzie to łatwe przesłanie do wniesienia do świata, ponieważ nie wszyscy są gotowi do zmian. Niektórzy, mogą to odebrać personalnie, ale zauważ, że to takie nie jest. Czasami może zajść potrzeba złagodzenia dostarczenia takiej wiadomości i upewnienia się, że adresat ją przyjmie i wysłucha, w przeciwnym razie wystąpi większy konflikt. Jesteście tutaj, aby ukształtować ten świat, aby stał się lepszym miejscem.

Last updated