Kanały (Channels)

Kanał składa się z dwóch Bram i łączy dwa Centra. Gdy dwie Bramy na każdym końcu Kanału są aktywowane mówimy o Kanale Zdefiniowanym. Zdefiniowany Kanał na wykresie oznaczony jest jako zakolorowany. Zdefiniowane Kanały w grafie(na wykresie) tworzą w systemie Human Design Definicję. Zasadniczo można to postrzegać jako komunikację między Centrami. Każdy Kanał wyznacza określony temat lub istotny aspekt doświadczania życia człowieka w ramach większego kolektywu. Jeśli masz Zdefiniowany Kanał, to charakteryzuje się on określonym tematem, funkcją, umiejętnością lub darem, który jest stały i niezawodny.

Last updated