26-44 - Poddanie się

Kanał Poddania 44-26 łączy Centrum Śledziony przez 44tą Bramę Przyjścia na Spotkanie z 26tą Bramą Oswajającej Mocy Wielkich do Centrum Serca. To jest Kanał "przekazującego". Brama 44 jest naszą najstarszą instynktowną pamięcią i rezyduje w kościach, podczas gdy Brama 26 ma zdolność manipulowania pamięcią w celu poprawy. Poddanie się jest wynikiem połączenia lęku z przeszłości (Brama 44) z chęcią poprawy (Brama 26). Kreatywność tego Kanału polega na jego zdolności do zastępowania starych standardów nowymi. Wprowadza ulepszenia do starych koncepcji, szczególnie na poziomie materialnym. Często widzimy produkty reklamowane jako „nowe i ulepszone”. To jest przykład tego, jak działa ten Kanał. Kanał 44-26 jest również nazywany Kanałem Przedsiębiorcy ze względu na jego zdolność rozpoznawania tego, co spodoba się plemieniu. Ponieważ wsparcie jest dominującym tematem Obwodu Ego, przekazujący mogą jednak zastąpić stare nowymi tylko wtedy, gdy mają wsparcie. Jest to projektowany Kanał, który potrzebuje być doceniony i zachęcony do przekazywania jego talentów. Przydatna wskazówka dla osób korzystających z tego Kanału: zwracaj szczególną uwagę na zapach. Jeśli nie lubisz czyjegoś zapachu, musisz trzymać się od niego z daleka. Ludzie z tym kanałem mogą wyczuć wiele rzeczy: coś podejrzanego, zapach szczura, zapach sukcesu...

Last updated