Profil 3/5

Męczennik/Heretyk (Kapłan/Posłaniec)

„Eksperymentuj i projektuj swoją drogę.”

Osoba o profilu 3/5 w systemie Human Design jest postawiona w sytuacji by kompletować, zbierać wyniki swoich doświadczeń i wykorzystywać je do projekcji zmiany i tego, co postrzega jako prawdę dla dobra reszty świata. W systemie Human Design osoba z trójką w profilu nazywa się Męczennikiem, a z piątką- Heretykiem. Poniższe wyjaśnienia pozwolą zrozumieć, dlaczego ten profil nosi tak „ciężkie” nazwy.

Osoba z trójką w profilu jest zmuszona do eksperymentowania z pewnymi rzeczami lub stawiania się w sytuacjach, aby mieć doświadczenie, z którego wydobędzie prawdę. Taki proces charakteryzuje skupienie do wewnątrz lub skupienie na sobie. Przechodząc przez to, nieustannie internalizują i badają to, co się ujawniło i jak to na nich wpływa. Po zsyntetyzowaniu tego wpływu dzielą się wynikami ze światem lub przynajmniej ze swoją lokalną społecznością. Ponieważ społeczeństwo ocenia niektóre eksperymenty jako niepowodzenia, osoba z trójką w profilu związana jest z nazwą Męczennik.

Osoba z piątką w profilu poświęca się, aby podzielić się wynikami swych eksperymentów i doświadczeń. Potem donoszą: „Oto, czego się nauczyłem”, ale także dodają: „W ten sposób powinieneś zmienić swoje zachowanie lub siebie, aby skorzystać z Prawdy, którą odkryłem”. Osoba z piątką w profilu ma na celu wywołanie wpływu i poruszenia, często zmierzającego do zmiany zachowania innych. Ta projekcja również niesie ze sobą absolutne przekonanie „Wiem, że to jest właściwe”. Jednak aby podzielić się wiedzą i doświadczeniem osoba z piątką w profilu powinna poczekać na zaproszenie. Ludzie nie chcą zmian, jeśli nie są na nie gotowi. Jeśli przepowiednie i rady osoby z piątką w profilu nie są wywołane, zaproszone, osoba z piątką w profilu może odczuwać presję bycia odrzuconą, znieważoną czy ignorowaną. Dlatego piąta linia nosi przydomek Heretyka.

Profil 3/5 może być jednym z trudniejszych dla poczucia harmonii z resztą ludzkości. Pomiędzy projekcją, która nie zawsze jest zapraszana, a oceną jej eksperymentów, osoba z profilem 3/5 może poczuć presję ze strony świata, by wycofać się, aby wydostać się z tej opresji. Jednak osoby z piątką w profilu przeważnie są zdeterminowane, aby dokonać zmian i przy tej kombinacji profilu 3/5 ponownie zostaną wypchnięte, wywołane, aby wskazywać drogę.

Last updated