51

Brama Szoku. Nazwa tej bramy mówi wszystko. Ludzie z tą energia mają zwyczaj wychodzić z szokującymi postanowieniami i akcją. Czasem może to być subtelne, innym razem całkiem dramatyczne. Energia ta próbuje zaszokować innych do wyższego połączenia z większym połączeniem z duchem, boskością. Jest to brama głęboko konkurencyjna, projektująca na zewnątrz konkurencyjną energię i jest szokującym aspektem inicjacji. W zależności od układu planet, ludzie z tą bramą mogą być szokujący po prostu dla zabawy! Energia ta udziela się także nim, osoby te przyciągają wiele szokujących doświadczeń. Zdarzenia te pełnią inicjującą rolę w ich życiu, te intensywne doświadczenia mogą bardzo intensywne zmienić kierunek w ich życiu zanim będą oni mogli przejść do miłości i akceptacji. Wiele osób z tą bramą miało doświadczenia na pograniczu życia i śmierci, które całkowicie ich odmieniły. Mimo oporu jaki mamy do energii szoku, pełni on ważna rolę w rozpoczynaniu rzeczy, w odpowiedzi na szok zmieniamy się. A jeśli stawimy opór, staniemy się rozgoryczeni.

Last updated