Juxtaposition Cross of Habits 1 / Centralny Krzyż Nawyków 1 (5/35 | 47/22)

Twój Krzyż wnosi energię wzorców i nawyków i jesteś tutaj, aby mieć silny wpływ na te wzorce. W twoim przypadku będzie to w odniesieniu do twoich własnych wzorców, które są dla ciebie jak rytuał. Na przykład możesz mieć wzorce dotyczące tego, ile razy myjesz każdy ząb, którym autobusem złapiesz się do pracy, ile czasu zajmuje Ci obiad. Czasami możesz być bardzo nieelastyczny w tych sprawach, ale reszcie świata oferujesz to, że dzięki wzorom możesz znaleźć indywidualny rytm. Bez wzorców życie byłoby chaotyczne. Pomagasz zademonstrować siłę rytmu w życiu.

Last updated