Bramy (Gates)

Brama to "drzwi" do Centrum. Istnieją 64 bramy, z których każda odnosi się do odpowiadającego jej heksagramu w systemie I-Ching, a także do określonego kodonu twojego 64-kodonowego DNA. Bramy to potencjały, energie, inteligencje, zasoby. Ponieważ Brama jest polem elektromagnetycznym, zawsze wiąże się z nią mechanizm głębokiego przyciągania i odpychania.

Z 64 wszystkich Bram aktywowanych może być maksymalnie 26. Kosmiczny program nie może aktywować wszystkich 64 Bram. Spójrz na swój wykres, zobacz, czy są jakieś Bramy pokolorowane podwójnie i na czerwono i na czarno; jeśli tak, twoja aura ma mniej niż 26 aktywowanych Bram. Nic złego! Pokazuje to tylko, że te potencjały zostały aktywowane dwukrotnie - czasami mogły otrzymać potrójne lub poczwórne ślady z różnych planet naszego Układu Słonecznego.

Bramy w kolorze czarnym są waszymi świadomymi zasobami; te w kolorze czerwonym, to wasze nieświadome energie. Te pierwsze były aktywowane w czasie twojego urodzenia. Te drugie 3 miesiące wcześniej. Czerwone i czarne Bramy łączą się w unikalną konfigurację potencjałów - twoją wyjątkowość - aby stworzyć pole energetyczne z niektórymi zdefiniowanymi Centrami i niektórymi zdefiniowanymi Kanałami, realizując razem Typ i jego Strategię, Profil ról, jeden lub więcej Autorytetów Wewnętrznych, cel życiowy(Krzyż Inkarnacji/Wcielenia) - ...Ciebie. Doskonałego i niepowtarzalną… gotową do wniesienia wkładu w świat swoimi talentami i energią.

Aktywowane Bramy - w kolorze czerwonym i / lub czarnym - reprezentują stabilne, niezawodne siły, twój unikalny charakter. Jeśli Brama jest nieokreślona, niezdefiniowana - w kolorze białym - jest otwarta. Działa tak, że odzwierciedla to, co jest wokół; stąd jest to jeden z twoich wrażliwych punktów; podatny na odpowiednią energię, gdyby znalazła się blisko ciebie. Nazywa się to „warunkowaniem”. Ta energia może na ciebie wpłynąć i cię uwarunkować.

Dalej charakter i stopień biegłości potencjału Aktywacji (Bramy) dookreśla Linia, a odpowiadającą jej motywację - określa Kolor. Zwróć szczególną uwagę na pierwszą w kolumnie Bramę po stronie Osobowości (przy symbolu słońca). W Human Design, podobnie jak w tradycyjnej astrologii, Słońce reprezentuje naszą siłę życiową i osobowość. Mówi o naszej podstawowej energii i o tym, jak pokazujemy się światu. Tak jak Księżyc reprezentuje nasze wewnętrzne motywacje, słońce jest tym, kim wydajemy się światu zewnętrznemu.

Last updated