29-46 - Odkrycie

Kanał Odkrywania 46-29, łączy Centrum Sakralne przez 46tą Bramę Parcia do Góry, z 29tą Bramą Głębi w Centrum G. To jest bezkres, głębia w głębi. 46ta Brama prze w górę do królestwa niebieskiego (metaforycznie, w starożytnym języku). 46ta Brama to talent fizycznego przebywania we właściwym miejscu we właściwym czasie. 29 jest Bramą wytrwałości, która jest wzmocniona przez odpowiadanie „tak” na to, co jest właciwe. W tradycyjnym I Ching 29ta Brama jest znana jako bezdenna. To nie w sensie beznadziei, jak bycie okropnym lub negatywnym. Chodzi o to, że Centrum Sakralne jest niekończącą się studnią energii. Na drugim końcu Kanału masz 46tą Bramę, która jest nieskończenie wysoka, prze w górę do królestwa niebieskiego. Wyobraź sobie linię biegnącą od środka Ziemi do krańców nieba. Ponieważ Brama 46 znajduje się w Centrum G (tożsamości), chodzi o to, że Jaźń jest we właściwym miejscu. Ponieważ Brama 29 znajduje się w Centrum Sakralnym (witalnym), chodzi o posiadanie nieograniczonej ilości energii, aby dostać się do tego właściwego miejsca. W tym Kanale chodzi o zrozumienie, że jeśli jesteś całkowicie pochłonięty procesem, jesteś dokładnie we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Ten Kanał może następnie przynieść transformację poprzez całkowite zaangażowanie. Nazywa się Kanałem Odkrywania, ponieważ to miejsce i czas jest ciągłym procesem odkrywania. Każdy z Bramą 29 ma wbudowaną dostępność i tendencję do mówienia „tak” w prawie każdej sytuacji, co może skutkować tym, że oddaje swoją energię "hurtowo". Dlatego niezwykle ważne jest, aby angażowali się z własnego Autorytetu, wtedy czyniąc to, mają zdolność do „odniesienia sukcesu tam, gdzie inni zawodzą”. Być może największą lekcją dla kogoś z Kanałem 29-46 jest to, że jeśli zobowiązał się do jakiegoś doświadczenia wynikającego z wyraźnej odpowiedzi z Centrum Sakralnego, będzie się angażował całkowicie w to doświadczenie, niezależnie od innych, szczególnie tych umysłowych rozważań. Na tym polega też jego sukces. Innymi słowy, każdy, kto ma ten Kanał, musi uważać, aby angażować się w oparciu o swoją Sakralną odpowiedź i swój Autorytet. Raz zaangażowany będzie musiał zakończyć to doświadczenie bez względu na to, jak długo może to potrwać - nawet lata. Pamiętaj, że w Obwodzie Abstrakcyjnym uczymy się z doświadczenia - dopiero po zakończeniu tego doświadczenia. Aby zobaczyć, czy coś zostało odkryte, trzeba poczekać, aż doznanie się skończy. Podczas, gdy to się dzieje, możesz tylko podążać za swoją Strategią, a wtedy ukończysz to z odpowiednim doświadczeniem, którym potem możesz się podzielić.

Last updated