29-46 - Odkrycie
Kanał Odkrywania - 46-29, łączy Centrum Sakralne przez 46tą Bramę Naporu, z 29tą Bramą Czeluści w Centrum G. To jest głębia w głębi. 46ta Brama prze w górę do królestwa niebieskiego (w starożytnym języku). 46ta Brama to talent fizycznego przebywania we właściwym miejscu we właściwym czasie. 29 jest Bramą wytrwałości, która jest wzmocniona przez odpowiadanie „tak” na to, co jest właciwe. W tradycyjnym I Ching 29ta Brama jest znana jako bezdenna. To nie w sensie beznadziei, jak bycie okropnym lub negatywnym. Chodzi o to, że Centrum Sakralne jest niekończącą się studnią energii. Na drugim końcu kanału masz 46tą Bramę, która jest nieskończenie wysoka, pcha się w górę do królestwa niebieskiego. Wyobraź sobie linię biegnącą od środka ziemi do krańców nieba. Ponieważ 46 znajduje się w Centrum G, chodzi o to, że Jaźń jest we właściwym miejscu. Ponieważ 29 znajduje się w Centrum Sakralnym, chodzi o posiadanie nieograniczonej ilości energii, aby dostać się do tego właściwego miejsca. W tym Kanale chodzi o zrozumienie, że jeśli jesteś całkowicie pochłonięty procesem, jesteś dokładnie we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Ten kanał może następnie przynieść transformację poprzez całkowite zaangażowanie. Nazywa się to Kanałem Odkrywania, ponieważ to miejsce i czas jest ciągłym procesem odkrywania. Każdy z 29 ma wbudowaną dostępność i tendencję do mówienia „tak” w prawie każdej sytuacji, co może skutkować tym, że oddaje swoją energię "hurtowo". Dlatego niezwykle ważne jest, aby angażowali się z własnego Autorytetu, a czyniąc to, mają zdolność do „odniesienia sukcesu tam, gdzie inni zawodzą”. Być może największą lekcją dla kogoś z Kanałem 29-46 jest to, że jeśli zobowiązał się do doświadczenia wynikającego z wyraźnej odpowiedzi z Centrum Sakralnego, będzie się angażował całkowicie w to doświadczenie, niezależnie od innych, szczególnie umysłowych rozważań. Na tym polega jego sukces. Innymi słowy, każdy, kto ma ten Kanał, musi uważać, aby zaangażować się w oparciu o swoją Sakralną odpowiedź i swój Autorytet. Raz zaangażowany będzie musiał zakończyć to doświadczenie bez względu na to, jak długo może to potrwać - nawet lata. Pamiętaj, że w obwodzie abstrakcyjnym uczymy się z doświadczenia - po zakończeniu doświadczenia, aby zobaczyć, czy coś zostało odkryte, trzeba poczekać, aż doznanie się skończy. Podczas gdy to się dzieje, możesz tylko podążać za swoją Strategią, a ukończysz to z odpowiednim doświadczeniem, którym potem możesz się podzielić.
Copy link