Kolor (Color), Ton (Tone) i Baza (Base)

Podbudowa/struktura wewnętrzna i czas urodzenia. W/g Ra Uru Hu.

Ci z was, którzy są nowicjuszami w Human Design, spotykają Human Design na poziomie Heksagramu(Bramy) i Linii. To twój punkt wyjścia. Kiedy patrzymy na aktywację Heksagramu, na Linię, która jest aktywowana w Heksagramie, patrzymy na odcisk na powierzchni Linii, na dodatkowe zróżnicowanie jej powierzchni. Human Design działa na wielu poziomach, a sama Linia ma swoją głębszą i bardzo ważną podstrukturę.

Może się zdarzyć, że jakość Linii może być dodatkowo wzmcniona pozytywnie (Egzaltacja, Wywyższenie) kiedy planeta jest fazie swojego macierzystego znaku (którym "włada" ta planeta) lub negatywnie (Szkoda, Cień), kiedy jest w znaku przeciwnym na kole astrologicznego Kosmogramu. W normalnym przypadku (bez Egzaltacji lub Szkody) jakość będzie raczej w równowadze, ewentualnie będzie fluktuować pod wpływem innych czynników.

Poniżej Linii jest: Kolor. Wiemy, że są 64 heksagramy, a w każdym Heksagramie jest sześć Linii. Ale każda Linia ma jeszcze poddział o nazwie Kolor. Istnieje sześć takich Kolorów w Linii. Podstawową myślą przewodnią i znaczeniem Koloru jest motywacja. To, co odkrywamy w Kolorze, to prawdziwe motywy leżące u podstaw każdego aspektu naszej natury. A kiedy patrzymy na Kolor w odniesieniu do naszego Profilu, patrzymy na podstawową motywację zarówno osobowości, jak i nieświadomości. Dlatego ten poziom - Kolor Linii - jest niezwykle ważny, szczególnie gdy przyglądamy się obszarom psychologicznym lub humanistycznym.

Znaczenie Kolorów:

PIERWSZY KOLOR Głębokie uznanie. Jedna rzecz na raz. Myśliwy. Głębokie odczucia w trzewiach (nie w umyśle). Apetyt. Docenianie rzeczy dla siebie. Dreszcz polowania. Obawa. Adrenalina. Moc. Prostota. Żadnych zakłóceń. Głębokie zakotwiczenie w ciele. Skupienie na namacalnym i pewnym.

DRUGI KOLOR Docenianie różnorodności. Konkretne wzory, które do siebie pasują. Zbieracz. Smak i rozwój smaku. Bezpieczeństwo dzięki powtarzalności. To co znajome. Pierwszeństwo. Konkretność i sztywność. Życie poprzez „doskonałe menu” i to co „w sam raz” odpowiednie. Przestrzeń. Ekspansja. Pokój. Siedzący nad rzeką życia.

TRZECI KOLOR Docenienie mieszania. Nauki ścisłe. Odkrycie. Transformacja. „Dekodowanie matrycy”. Kultura. Kuchnia jako sposób gotowania. Manipulacja materiałami i językiem. Co jest prawdą, a co fałszem. Stymulacja. Doświadczenie. Zainteresowanie. Krzątanie się i zajętość. Ruch i aktywność. Cywilizacja. Miasta. Będący w środku tego wszystkiego.

CZWARTY KOLOR Docenianie niczego i wszystkiego. Próbkowanie wszystkich sposobów. Poruszanie się pomiędzy. Bezpieczeństwo - w mobilności poznawczej i zwinności. Brak separacji. Nie albo-albo, ale oba-oraz... Głęboka wrażliwość na otoczenie. Energetyczny. Założenia i zainteresowania „Jak”, a nie „Co”. Serce jako pojedyncza otaczająca czakra, nie podzielona na wiele części.

PIĄTY KOLOR Docenianie informacji. Nie-osobiste, neutralne rozeznanie, rozpoznanie wzorca, schematu. Praktyczność. Dostarczanie. Łączenie faktów - budowanie mostów. Wrażliwość na dźwięk, a nawet niesłyszalne dźwięki i częstotliwości środowiska. Nie ma czegoś takiego jak "przeciążenie informacyjne." Unikalne zdolności w "odpakowywaniu", rozpoznawaniu i przyswajaniu informacji. „Natychmiastowe czytanie”. Wrażliwość aury.

SZÓSTY KOLOR Docenienie możliwości. Zabieranie rzeczy na następny poziom. Pobudzony możliwościami. Przejście, tranzyt, przemiana z jednego miejsca do drugiego. Ekscytacja celem. Bycie, istnienie na krawędzi. Elastyczne zainteresowania. Zafascynowany samą macierzą - matriksem, niekoniecznie tym czy to prawda lub fałsz. Głębokie zainteresowanie, bez więzów karmicznych, wewnętrznym działaniem rzeczy. Prawdziwie wolne poznanie.

Ale podbudowa i struktura wewnętrzna na tym się nie kończy. Poniżej Koloru jest: Ton. Pod Kolorem kryją się Tony. Dla każdego Koloru jest dodatkowo sześć Tonów, a Ton jest poziomem, do którego niezwykle trudno jest nam się odnieść. W przypadku Tonu mamy do czynienia z infrastrukturą, która działa poprzez nasz system sensoryczny. Poziom tonalny jest niezmiernie ważny dla przyszłości zdrowia i ludzkości oraz dla tego, jak ludzie — jeśli żyją zgodnie ze swoją naturą — mogą działać w zdrowy sposób. Dzięki Tonowi mamy głęboki wgląd w to, czym jest Primary Health System w Human Design.

Poniżej Tonu jest: Baza. Poniżej poziomu Tonu znajduje się ostatni poziom, który jest właściwie pierwszym poziomem. W rzeczywistości jest to miejsce, w którym faktycznie zaznacza się prawdziwy odcisk. To jest skończony punkt w iluzji koła i nazywa się to Bazą. Jest tylko pięć Baz. Sześć Linii, sześć Kolorów, sześć Tonów, pięć Baz. Bazy są korzeniem naszego transcendentnego procesu inkarnacji. W rzeczywistości, kiedy przyjrzymy się koncepcji kryształu ludzkiej osobowości, który ma pięć aspektów, tylko jeden z nich jest funkcjonalny; to jest podstawa osobowości. A ponieważ kryształ osobowości jest jedynym aspektem naszego procesu, który jest względnie wieczny (który istnieje od Wielkiego Wybuchu), fakt, że operujemy poprzez konkretną Bazę, prowadzi do głębokiego wglądu w naszą inkarnację, jej cel i powód.

Znaczenie dokładnego czasu urodzenia

To niezwykłe, że biorąc pod uwagę podstrukturę Linii, można znaleźć zróżnicowanie w najdrobniejszych odstępach czasu. A to prowadzi do pytania o sam czas. Jeśli czas nie jest dokładny, nie jesteśmy w stanie wykonać nawet wiarygodnych obliczeń powierzchownych dla człowieka. To jedna z najważniejszych rzeczy do rozpoznania. Twoim obowiązkiem jest, aby ci, którzy przyjdą na świat, mieli naprawdę prawo do dokładnego czasu.

Bez dokładnego czasu nie jest możliwe otwarcie potencjału, aby człowiek mógł żyć właściwie i autentycznie jako on sam. Nie może być głębszego daru niż danie dziecku przychodzącemu na świat możliwości, jeśli szuka ono tej okazji w swoim życiu, poznania siebie z pewnością i dokładnością. A szczególnie, gdy mamy do czynienia z wzorcami, które są poniżej Linii, bez dokładnej daty urodzenia nie można wykonać tych obliczeń z pewnością, a bez pewności Human Design przestaje być nauką. Zbieranie informacji o czasie urodzenia jest czymś niezbędnym.

Kiedy jest moment narodzin? Moment narodzin, porodu, to moment, w którym płód całkowicie opuszcza macicę. Nie chodzi o to, kiedy bierze pierwszy oddech czy kiedy pępowina zostaje odcięta, chodzi tylko o moment, w którym całe ciało znalazło się poza ciałem matki.

Gdzie znaleźć informacje o Kolorze, Tonie i Bazie swoich aktywacji?

W darmowej wersji programu Maia Mechanics Imagining ze strony www.jovianarchive.com liczbę Koloru od jeden do sześciu można sobie przeliczyć z procentów Linii w oknie Planetary Information. Podobnie na stronie www.humanarchetypes.com. (1 Kolor >0 - <16.66 %, 2 Kolor >16.66 - <33.33 %, 3 Kolor, >33.33 - 50 %, 4 Kolor >50 - <66.66 %, 5 Kolor >66.66 - <83.33 %, 6 Kolor >83.33 - 100 %). Pozyskanie tam większości tych informacji jest darmowe. Ponadto informacje te obliczą dla nas płatne wersje programu Maia Mechanics Imaging i konta na stronie www.geneticmatrix.com.

https://www.jovianarchive.com/Stories/16/Substructure_and_Birth_Time

Last updated