63

Brama Zwątpienia, energia logicznego kwestionowania. Pierwszy krok analizy w logicznym obwodzie. Gdy wynaleziono pierwszy telefon, przez tą bramę zadano pytanie „czy jest to bezpieczne? Czy będzie działać? Czy ludzie rzeczywiście będą tego używać?”. Ta energia daje napęd do odnalezienia odpowiedzi poprzez logikę.

Brama 63 zawiera inspirację dla logiki. Brama 63 sama w sobie jest pełna zwątpienia i podejrzenia, domaga się dowodu. Zawiera w sobie wyzwania. Zwątpienie i podejrzenie są energią i tak jak każda inna energia, płyną. Ludzie z tą bramą posiadają jej cechy, potrafią wątpić nawet w swoje zdolności i myśli. Energia tej bramy powinna być skierowana w stronę informacji, nie w stronę ludzi i samego siebie. Służy ona do korekty informacji krążącej w świecie. Innym aspektem jest rozpoznanie, że to zwątpienie jest tylko myślą w głowie lub ideą, niekoniecznie prawdziwą. Potrzeba czasu żeby usprawiedliwić zwątpienie, potrzebujesz dowodów. Jeśli bez ograniczeń udzielasz swojej energii podejrzliwości i wątpliwości, spotkasz się z oporem i sprzeciwem. Zwątpienie najlepiej pozostawić w głowie, dopóki nie zbierzesz dowodów. Czekaj na zaproszenie do podzielenia się swoją opinią.

Podejrzenie lub wątpliwości dotyczące Bramy 63 są jedynie naciskiem; jest to gotowość do zwracania uwagi i kwestionowania tego, co wydaje się niepewne, dopóki nie zostanie to zrozumiane i ocenione pod kątem naszego przyszłego bezpieczeństwa. Wątpliwość pojawia się, gdy wyczuwamy niespójność lub słabość istniejących wzorców napędzających życi. Jest to niezbędny składnik procesu rozumienia/logiki, a logika jest wspólnym wątkiem, który przepływa i łączy wszystkie formy życia na planecie. Wątpliwość w Bramie 63 może zostać skierowana w świat lub skierowana do wewnątrz, niewłaściwie, na naszym życiu i wyborach. Nasza wątpliwość staje się pilną potrzebą sformułowania pytania, które dotyczy czegoś, co nie jest dla nas jasne. Jeśli nie otrzymamy adekwatnej, logicznej i wykonalnej odpowiedzi na nasze pytanie, narasta presja w postaci podejrzeń. Nasza koncentracja na przyszłości, ze zdolnością dostrzegania wzorców, które istnieją w teraźniejszości, oznacza, że ​​jeśli coś wydaje się słabe i nie wytrzymuje kontroli naszej logiki lub jeśli nie zapewnia przyszłości społeczeństwa, odrzucimy to na rzecz innego wzorca. Kiedy jesteśmy częścią grupy zaangażowanej w długoterminowe planowanie, nasza aura będzie dostarczać to sprężone paliwo do formułowania odpowiedzi na proces burzy mózgów w zakresie przewidywania możliwości w przyszłości. Bez aktywnej Bramy 4 umysłowy niepokój może powstać, gdy potrzebujemy odpowiedzi na naglące życiowe pytania.

Last updated